УКРМАРК для бібліографічних записів


Блок № 3 — Блок приміток

Опис блоку: Визначення та призначення полів
Блок включає  примітки у довільній текстовій формі, уточнюючі і доповнюючі записи, точки доступу, будь-які характеристики, що відносяться до оформлення документа або його змісту

Примітки до блоку: Примітки до змісту полів
Згідно з  ISBD (G), область приміток містить будь-яку описову інформацію, що не була наведена в інших областях опису, але вважається важливою. Примітки розширюють бібліографічний опис і можуть мати зв’язки з будь-якими  аспектами, що стосуються документа: його оформлення, змісту, зв’язку з іншими виданнями (творами) тощо.
У картковій/дисплейній формі представлення опису примітки групуються таким чином: спочатку  примітки, що відносяться до областей та елементів опису, а потім — до видання в цілому.

Мова приміток:
Примітки наводяться  мовою каталогізіції
Пунктуація:
Пунктуація між окремими полями блоку "3--" проставляється автоматично у відповідності до правил ISBD: крапка та тире; крапка. У картковій/дисплейній формі можливе розташування з нового рядка.
Загальні примітки:
Поле 300 використовують у двох випадках:
— для приміток загального характеру, що не можуть бути віднесені до специфічних типів приміток;
— для приміток, що можуть бути віднесені до однієї зі специфічних приміток, не ідентифікованих відповідним чином у вихідному форматі, або можуть бути віднесені у вихідному форматі до типу приміток, відсутніх у форматі Укрмарк.
Якщо примітка може бути віднесене більш, ніж до однієї категорії (у межах полів 301-315), воно записується в поле з найменшим порядковим номером, починаючи з поля 320 — у відповідні поля. Якщо дві примітки можуть бути віднесені до одного типу приміток, вони записуються з повторенням відповідного поля.
Примітки, згенеровані з полів зв’язку:
Примітки можуть генеруватися з даних інших полів запису Укрмарку. Наприклад, з полів зв’язку або полів взаємопов’язаних назв блоку "5--". У цьому випадку примітки не записуються до полів блоку "3--".

Creative Commons License