Формат: UKRMARC
тип: Bibliographic
версія: 0.70 27.10.2012
Поля та підполя
Назва поляПідполя
LEADER Record label
001 Ідентифікатор запису
003 Persistent Record Identifier
005 Ідентифікатор версії
010 Міжнародний стандартний книжковий номер (ISBN) ^a Номер (ISBN)
^b Уточнення
^d Умови придбання і/або ціна
^z Помилковий ISBN
^6 Interfield Linking Data
^9 Тираж
011 Міжнародний стандартний номер серіального видання (ISSN) ^a Номер (ISSN)
^b Уточнення
^d Умови придбання і/або ціна
^f ISSN-L or linking ISSN
^g Cancelled ISSN-L
^y Анульований ISSN
^z Помилковий ISSN
^9 Тираж
012 Ідентифікатор фінґерпринту ^a Фінґерпринт
^2 Код системи утворення фінґерпринту
^5 Організація, якої стосується поле ідентифікатора фінґерпринту
013 Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN) ^a Код ISMN
^b Характеристики
^d Умови придбання та/або ціна
^z Помилковий ISMN
^6 Interfield Linking Data
014 Ідентифікатор статті ^a Ідентифікатор статті
^z Помилковий ідентифікатор статті
^2 Код системи
015 Міжнародний стандартний номер технічного звіту (ISRN) ^a Код ISRN
^b Характеристики
^d Умови придбання та/або ціна
^z Скасований/недійсний/помилковий ISRN
016 Міжнародний стандартний код звуко-/відео-/аудіовізуального запису (ISRC) ^a Код ISRC
^b Характеристики
^d Сфера доступності та/або ціна
^z Помилковий ISRC
017 Other Standard Identifier ^a Standard Number
^b Qualification
^d Terms of Availability and/or Price
^z Erroneous Number or Code
^2 Source of code
018 [Reserved for other International Standard Numbers]
020 Номер документа в національній бібліографії ^a Код країни
^b Номер
^z Помилковий номер
^9 Основна назва видання Української/іншої національної книжкової палати
021 Номер державної реєстрації ^a Код країни
^b Номер
^z Помилковий номер державної реєстрації
022 Номер публікації органів державної влади ^a Код країни
^b Номер
^z Помилковий номер
035 Інші системні номери ^a Ідентифікатор запису.
^z Скасований чи помилковий ідентифікатор запису
036 Music Incipit ^a Number of work
^b Number of movement
^c Number of incipit
^d Voice/instrument
^e Role
^f Movement caption/heading
^g Key or mode
^m Clef
^n Key signature
^o Time signature
^p Musical notation
^q Comments (free text)
^r Codified note
^t Text incipit
^u Uniform Resource Identifier
^z Language of text
^2 System code for musical notation
040 CODEN (для серіальних видань) ^a CODEN
^z Помилковий CODEN
071 Видавничі номери (для музичних матеріалів) ^a Видавничий номер
^b Джерело
^c Qualification
^d Terms of availability and/or price
^z Erroneous publisher's number
072 Universal Product Code (UPC) ^a Standard Number
^b Qualification
^c Additional codes following standard number or code
^d Terms of Availability and/or Price
^z Erroneous Number or Code
073 International Article Number (EAN) ^a Standard Number
^b Qualification
^c Additional codes following standard number or code
^d Terms of Availability and/or Price
^z Erroneous Number or Code
100 Дані загальної обробки ^a Дані загальної обробки
101 Мова документу ^a Мова тексту, звукової доріжки тощо
^b Мова проміжного перекладу
^c Мова оригіналу
^d Мова резюме/реферату
^e Мова сторінок змісту
^f Мова титульного аркуша, яка відрізняється від мов основного тексту документа
^g Мова основної назви
^h Мова лібрето тощо
^i Мова супровідного матеріалу (крім резюме, реферату, лібрето тощо)
^j Мова субтитрів
102 Країна публікації/виробництва ^a Країна публікації
^b Місце публікації
^c Locality (ISO)
^2 Source of non-ISO code
105 Поле кодованих даних: текстові матеріали (монографічні) ^a Кодовані дані про монографію
106 Поле кодованих даних: текстові матеріали — фізичні характеристики ^a Кодовані дані позначення фізичної форми текстових матеріалів
110 Кодовані дані: серіальні видання ^a Кодовані дані про серіальне видання
111 Coded data fields – serials: physical attributes [застаріле]
115 Поле кодованих даних: візуально-проекційні матеріали, відеозаписи та кінофільми ^a Кодовані дані — загальні
^b Кодовані дані архівних кінофільмів
116 Поле кодованих даних: двовимірні зображувальні об’єкти ^a Кодовані дані для двовимірних зображувальних об’єктів
117 Поле кодованих даних: тривимірні штучні та природні об’єкти ^a Кодовані дані для тривимірних штучних та природних об’єктів
120 Поле кодованих даних: картографічні матеріали — загальне ^a Кодовані дані картографічних матеріалів (загальні)
121 Поле кодованих даних: картографічні матеріали: фізичні характеристики ^a Кодовані дані картографічних матеріалів: фізичні характеристики (загальні).
^b Кодовані дані аерофотографічної та космічної зйомки: Фізичні характеристики
122 Поле кодованих даних: період часу, охоплюваний змістом документа ^a Період часу від 9999 до н.е. до теперішнього часу.
123 Поле кодованих даних: картографічні матеріали — масштаб та координати ^a Тип масштабу
^b Постійне відношення лінійного горизонтального масштабу
^c Постійне відношення лінійного вертикального масштабу
^d Координати — західна довгота
^e Координати — східна довгота
^f Координати — північна широта
^g Координати — південна широта
^h Кутовий масштаб
^i Схилення — Північна межа
^j Схилення — Південна межа
^k Пряме піднесення — Східна межа
^m Пряме піднесення — Західна межа
^n Рівнодення
^o Епоха
^p Planet
124 Поле кодованих даних: картографічні матеріали — специфічні характеристики матеріалу ^a Характеристика зображення
^b Форма картографічного документу
^c Техніка подання фотографічних або нефотографічних зображень
^d Позиція платформи фотографування або дистанційного датчика
^e Категорія супутника для одержання дистанційного зображення
^f Найменування супутника для дистанційного зображення
^g Техніка запису для одержання дистанційного зображення.
125 Поле кодованих даних: немузичні звукозаписи та нотні видання ^a Формат нотного видання
^b Визначник літературного тексту для немузичних звукозаписів
^c Multiple Musical Format
126 Поле кодованих даних: звукозаписи — фізичні характеристики ^a Кодовані дані: загальні
^b Кодовані дані: спеціальні
127 Поле кодованих даних: тривалість звукозаписів і музичного виконання (для нотних видань) ^a Тривалість
128 Поле кодованих даних: жанр і форма музичної композиції, засоби виконання ^a Жанр і форма твору (музичне відтворення або партитура)
^b Інструменти або голоси для ансамблів
^c Інструменти або голоси для солістів
^d Key or mode of Musical Work
130 Поле кодованих даних: мікроформи — фізичні характеристики ^a Мікроформа кодовані дані — фізичні характеристики
131 Поле кодованих даних: картографічні матеріали — геодезичні та координатні сітки та система вимірів ^a Сфероїд
^b Горизонтальна основа системи координат
^c Сітка координат
^d Накладені сітки
^e Додаткова сітка
^f Початок відліку висот
^g Одиниці виміру висот
^h Переріз рельєфу
^i Допоміжний переріз рельєфу
^j Одиниці батиметричного виміру глибин
^k Батиметричні інтервали (шкала глибин)
^l Додаткові ізобати (додатковий батиметричний інтервал)
135 Поле кодованих даних: електронні ресурси ^a Кодовані дані для електронних ресурсів
140 Поле кодованих даних: монографічні стародруки — загальні характеристики ^a Кодовані дані: загальн
141 Поле кодованих даних: монографічні стародруки — специфічні характеристики примірника ^a Кодовані дані монографічного стародруку: специфічні характеристики примірника
^b Binding specific characteristics
^5 Організація, до якої додається поле
^c Age
^d Binding State of Preservation code – specific
^e Body of the Book Specific Characteristics
^f Body of the Book State of Preservation Code – specific
145 Coded data field: medium of performance ^a Type of performance medium
^b Instrument/voice, conductor, other performer or device
^c Type of ensemble
^d Group within larger ensemble
^e Number of parts
^f Number of players
200 Назва та відомості про відповідальність ^a Основна назва
^b Загальне визначення матеріалу носія інформації
^c Основна назва твору іншого автора
^d Паралельна назва
^e Підзаголовок
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Позначення та/або номер частини
^i Найменування частини
^v Позначення тому
^z Мова паралельної основної назви
^5 Організація — власник примірника
204 Загальне позначення матеріалу (застаріле) ^a Загальне позначення матеріалу
205 Відомості про видання ^a Відомості про видання
^b Додаткові відомості про видання
^d Паралельні відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність відносно видання
^g Наступні відомості про відповідальність
206 Область специфічних характеристик матеріалу: картографічні матеріали — математичні дані ^a Відомості про математичні дані
207 Область специфічних характеристик матеріалу: серіальні видання — нумерація ^a Нумерація: Визначення дат і томів
^z Джерело інформації про нумерацію
208 Область специфічних характеристик матеріалу: відомості про printed music specific statement ^a Специфічні відомості про нотне видання
^d Паралельні специфічні відомості про нотне видання
210 Публікування, розповсюдження тощо (вихідні дані) ^a Місце публікування, друку, розповсюдження
^b Адреса видавця, розповсюджувача, тощо
^c Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^d Дата публікації, розповсюдження, тощо.
^e Місце виробництва
^f Адреса виробника
^g Ім’я виробника, найменування друкарні
^h Дата виробництва
211 Запланована дата публікації ^a Дата
215 Область кількісної характеристики (фізична характеристика) ^a Специфічне визначення матеріалу та обсяг документа
^c Інші уточнення фізичних характеристик
^d Розміри
^e Супроводжувальний матеріал
225 Серія ^a Назва серії
^d Паралельна назва серії
^e Підзаголовок
^f Відомості про відповідальність
^h Номер частини
^i Найменування частини
^v Визначення тому
^x ISSN серії
^z Мова паралельної назви
230 Область специфіки матеріалу: характеристики електронного ресурсу ^a Визначення типу та розміру електронного ресурсу.
300 Загальні примітки ^a текст примітки
301 Примітки, що відносяться до ідентифікаційних номерів ^a текст примітки
302 Примітки, що відносяться до кодованої інформації ^a Текст примітки
303 Загальні примітки, що відносяться до описової інформації ^a Текст примітки
304 Примітки, що відносяться до заголовка і відомостей про відповідальність ^a Текст примітки
305 Примітки щодо дати заснування видання ^a Текст примітки
306 Примітки, що відносяться до публікації, розповсюдження ^a Текст примітки
307 Примітки, що відносяться до фізичного опису ^a Текст примітки
308 Примітки, що відносяться до серії ^a Текст примітки
310 Примітки, що відносяться до палітурки і умов доступності ^a Текст примітки
311 Примітки, що відносяться до полів зв’язку (примітки про зв’язок з іншими творами (виданнями)) ^a текст примітки
312 Примітки щодо співвіднесених назв ^a Текст примітки
313 Примітки щодо предметного доступу ^a текст примітки
314 Примітки щодо інтелектуальної відповідальності ^a Текст примітки
315 Примітки щодо специфічних характеристик матеріалу або типу публікації ^a Текст примітки
316 Примітки щодо каталогізованого примірника ^a текст примітки
^5 Організація, до якої додається поле
317 Примітки щодо походження ^a Текст примітки.
^5 Організація, до якої додається поле
318 Примітки щодо поводження з примірником ^a Поводження
^b Ідентифікація поводження(заходу)
^c Час поводження
^d Інтервал поводження
^e Робота з непередбачуваними обставинами
^f Авторизація
^h Повноваження
^i Метод роботи
^j Місце роботи
^k Виконавець роботи
^l Статус
^n Межі роботи
^o Тип одиниці
^p Примітка, не призначена для друку.
^r Примітка, призначена для друку
^5 Організація, до якої додається поле
320 Примітки про наявність в документі бібліографії/покажчика ^a Текст примітки
321 Примітка про видані окремо покажчики, реферати, посилання ^a Примітка про покажчики, реферати, посилання.
^b Дати обсягу
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання ISSN
322 Примітки щодо переліку учасників підготовки матеріалу до випуску (проекційні та відеоматеріали і звукозаписи) ^a Текст примітки
323 Примітки щодо складу виконавців (проекційні та відеоматеріали і звукозаписи) ^a Текст примітки
324 Примітка про версію оригіналу (факсиміле) ^a Текст примітки
325 Примітки щодо відтворення ^a Текст примітки.
326 Примітки про періодичність (ресурси, що продовжуються) a Текст примітки
b Дати періодичності
327 Примітки про зміст a Текст примітки
b Назва розділу: рівень 1
c Назва розділу: рівень 2
d Назва розділу: рівень 3
e Назва розділу: рівень 4
f Назва розділу: рівень 5
g Назва розділу: рівень 6
h Назва розділу: рівень 7
i Назва розділу: рівень 8
p Діапазон сторінок або номер першої сторінки розділу
u Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI)
z Інша інформація, що стосується розділу
328 Примітки про дисертацію a Text of Note
330 Короткий звіт або резюме a Текст примітки
332 Бажана форма посилання для матеріалів, що оброблюються ^a Бажана форма посилання
333 Примітка про читацьке призначення ^a Текст примітки
334 Примітки про нагороди ^a Текст примітки про нагороду
^b Назва нагороди
^c Рік присудження нагороди
^d Країна присудження нагороди
336 Примітка про тип електронного ресурсу ^a Текст примітки
337 Примітка про системні вимоги (електронні ресурси) ^a Текст примітки
345 Примітка про відомості щодо комплектування ^a Адреса та джерело комплектування/передплати.
^b Stock number Обліковий номер?? Реєстраційний номер документа /Номер реєстрації???
^c Фізичний носій
^d Умови придбання. Ціна документа
410 Серії ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
411 Підсерії ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
412 Джерело уривка чи окремого відбитку ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
413 Уривок чи окремий відбиток ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
421 Додаток ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
422 Видання, до якого належить додаток ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
423 Видано з … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
424 Is Updated by ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
425 Updates ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
430 Продовжується ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
431 Продовжується частково ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
432 Заміщує ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
433 Заміщує в частково ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
434 Поглинуте ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
435 Поглинуте частково ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
436 Утворене злиттям …, …, та … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
437 Відокремилось від… ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
440 Продовжено як … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
441 Продовжено частково ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
442 Заміщене ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
443 Заміщено частково ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
444 Те, що поглинуло ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
445 Те, що поглинуло частково ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
446 Поділилося на …, …, та … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
447 Злито з … та … щоб утворити … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
448 Повернулося до попередньої назви ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
451 Інше видання на тому ж носії ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
452 Інше видання на іншому носії ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
453 Перекладено як … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
454 Перекладено з … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
455 Відтворено з … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
456 Відтворено як … ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
461 Набір ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
462 Піднабір ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
463 Окрема фізична одиниця ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
464 Аналітична одиниця ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
470 Документ, що є предметом огляду/рецензії ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
481 Також переплетено в цьому томі ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
482 Переплетено з ... ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
488 Інший співвіднесений твір ^a Автор
^b Загальне позначення матеріалу
^c Місце публікації
^d Дата публікації
^e Відомості про видання
^f Перші відомості про відповідальність
^g Наступні відомості про відповідальність
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^l Паралельний заголовок
^m Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN)
^n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо
^o Інші дані щодо заголовку
^p Фізичний опис
^s Відомості щодо серії
^t Назва
^u URL
^v Номер тому
^x Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN
^y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN
^z CODEN
^0 Ідентифікатор бібліографічного запису
^1 Дані, які пов’язуються
^3 Номер авторитетного запису
^5 Установа в якій поле застосовано
500 Уніфікована форма назви ^a Уніфікована форма назви
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^h Номер розділу або частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Хронологічний підрозділ
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
501 Типова назва ^a Типова назва
^b Загальне визначення матеріалу
^e Типова підназва
^j Підрозділ форми
^k Дата публікації
^m Мова (якщо є частиною заголовку)
^r Засоби виконання музичних творів
^s Порядкове визначення музичного твору
^u Ключ музичного твору
^w Відомості про аранжування музичного твору
^x Тематичний підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Хронологічний підрозділ
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
503 Уніфікований умовний заголовок ^a Основний уніфікований умовний заголовок
^b Підзаголовок уніфікованого умовного заголовку (EX. 3)
^d Місяць і день
^e Прізвище особи
^f Ім’я особи
^h Визначник персонального імені
^i Назва частини
^j Рік
^k Нумерація (Арабська)
^l Нумерація (Римська)
^m Місцевість
^n Установа у місцевості
510 Основна паралельна назва ^a Паралельна назва
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^e Інша інформація щодо назви
^h Номер частини
^i Найменування частини
^j Том без індивідуальної назви або дати, які є визначенням тому, пов’язані з паралельною назвою.
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Різна інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова назви
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
511 Half Title ^a Half title
512 Назва обкладинки ^a Назва обкладинки
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^e Інші відомості щодо назви обкладинки
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова назви обкладинки
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
513 Назва на додатковому титульному аркуші ^a Назва додаткового титульного аркуша
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^e Інші відомості щодо назви додаткового титульного аркуша
^h Номер частини
^i Найменування частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова назви додаткового титульного аркуша
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
514 Назва на першій сторінці тексту ^a Назва перед текстом
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^e Інші відомості щодо назви
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова назви обкладинки
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
515 Назва колонтитулу ^a Назва колонтитулу
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова назви колонтитулу
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
516 Назва на спинці ^a Назва на спинці
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^e Інші відомості щодо назви
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова назви на спинці
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
517 Інші варіанти назв ^a Інший варіант назви
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^e Інші відомості щодо назви
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова інших варіантів назв
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
518 Назва сучасною орфографією ^a Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назви сучасною орфографією, або окремі слова з них
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Хронологічний підрозділ ??? Мова іншої інформації щодо назви
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
520 Попередня назва (серіальні видання) ^a Попередня основна назва
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^e Інші відомості щодо назви
^h Нумерація частини (підсерії)
^i Найменування частини (підсерії)
^j Томи або дати попередньої назви
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Текстовий коментар стосовно змісту підполів
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x ISSN попередньої назви
^y Географічний підрозділ
^z Мова попередньої назви
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
530 Ключова назва (серіальні видання) ^a Ключова назва
^b Уточнення
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Том або дата, пов’язані з ключовою назвою
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Хронологічний підрозділ
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
531 Скорочена ключова назва (серіальні видання) ^a Скорочена ключова назва
^b Уточнення
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова заголовку
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
532 Розширена назва ^a Розширена назва
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова назви
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
540 Додаткова назва, надана каталогізатором ^a Додаткова назва
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова заголовку
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
541 Перекладена назва, надана каталогізатором ^a Перекладена назва
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^e Інші відомості щодо назви
^h Нумерація частини
^i Найменування частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Мова перекладеної назви
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
545 Назва розділу ^a Назва розділу
^b Загальне визначення матеріалу носія документа
^h Номер частини
^i Найменування розділу або частини
^j Підрозділ форми твору
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (якщо є частиною заголовка)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення музичних творів
^u Ключ музичних творів
^v Визначення тому
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематичний (предметний) підрозділ
^y Географічний підрозділ
^z Хронологічний підрозділ
^2 Код системи
^5 Номер авторитетного запису
560 Artificial title ^a Artificial title
^e Other Title Information
^5 Institution to which the Field Applies
600 Ім’я особи як предметна рубрика ^a Початковий елемент заголовку рубрики
^b Решта імені, що відрізняється від початкового елементу заголовку рубрики
^c Доповнення до імені (крім дат)
^d Римські цифри
^f Дати
^g Розширення ініціалів особистого імені
^j Підзаголовок форми
^p Установа/адреса
^x Тематичний підзаголовок
^y Географічний підзаголовок
^z Хронологічний підзаголовок
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
^9 Визначення локальної системи
601 Найменування колективу як предметна рубрика ^a Початковий елемент заголовку рубрики
^b Підрозділ або найменування, якщо воно записане під місцезнаходженням
^c Доповнення до найменування або уточнення
^d Номер тимчасового колективу та/або номер частини тимчасового колективу.
^e Місце знаходження тимчасового колективу
^f Дати існування тимчасового колективу
^g Інверсований елемент
^h Частина найменування, що відрізняється від початкового елемента заголовку рубрики й інверсованого елемента
^j Формальна підрубрика
^x Тематична підрубрика
^y Географічна підрубрика
^z Хронологічна підрубрика
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
^9 Визначення локальної системи
602 Родове ім’я як предметна рубрика ^a Початковий елемент заголовку рубрики
^f Дати
^j Формальна підрубрика
^x Тематична підрубрика
^y Географічна підрубрика
^z Хронологічна підрубрика
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
^9 Визначення локальної системи
604 Автор і назва як предметна рубрика ^1 Ім’я чи найменування автора та назва твору, що зв’язуються
605 Назва як предметна рубрика ^a Заголовок рубрики
^h Номер розділу або частини
^i Назва розділу або частини
^j Формальний підзаголовок
^k Дата публікації
^l Підзаголовок форми (підназва форми)
^m Мова (як частина предметної рубрики)
^n Змішана інформація
^q Версія (або дата версії)
^r Засоби виконання (для музичних творів)
^s Числове визначення (для музичних творів)
^u Ключ (для музичних творів)
^w Відомості про аранжування (для музичних творів)
^x Тематична підрубрика
^y Географічний підзаголовок
^z Хронологічний підзаголовок
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
^9 Визначення локальної системи
606 Найменування теми як предметна рубрика ^a Заголовок рубрики
^j Формальний підзаголовок
^x Тематичний підзаголовок
^y Географічний підзаголовок
^z Хронологічний підзаголовок
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
^9 Визначення локальної системи
607 Географічна назва як предметна рубрика ^a Заголовок рубрики
^j Формальний підзаголовок
^x Тематичний підзаголовок
^y Географічний підзаголовок
^z Хронологічний підзаголовок
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного / нормативного запису
^9 Визначення локальної системи
608 Форма, жанр, фізичні характеристики як предметний заголовок ^a Початковий елемент заголовку
^j Формальний підзаголовок
^x Тематичний підзаголовок
^y Географічний підзаголовок
^z Хронологічний підзаголовок
^2 Код системи.
^3 Номер авторитетного запису
^5 Організація, до якої застосовується поле
^9 Визначення локальної системи
610 Неконтрольовані предметні терміни ^a Предметний термін
615 Предметна категорія вищого рівня (тимчасове) ^a Текст елемента предметної категорій
^m Код підрозділу предметної категорії
^n Код предметної категорії
^x Текст підрозділу предметної категорії
^2 Код системи авторитетного / нормативного контролю
^3 Номер авторитетного запису
^9 Визначення локальної системи
616 Товарний знак як предметна рубрика ^a Початковий елемент заголовку рубрики.
^c Характеристики
^f Дати
^j Формальний підзаголовок
^x Тематична підрубрика
^y Географічна підрубрика
^z Хронологічна підрубрика
^2 Код системи
^3 Номер авторитетного запису
617 Hierarchical geographical name used as subject ^a Country (Nation State)
^b State or Province, etc.
^c Intermediate Political Jurisdiction
^d City, etc.
^e Venue
^f Date
^g Season
^h Occasion
^i Final date
^k Subsection of City, etc
^m Other Geographical Regions or Features
^n Extraterrestrial Areas
^o Geographical areas such as world, hemisphere, continent: larger area than country.
^2 System Code
^3 Authority Record Number
620 Місце як точка доступу ^a Країна
^b Автономна республіка/область/штат/провінція тощо
^c Район/графство/округ/повіт тощо
^d Місто
^3 Номер авторитетного запису
621 Place and date of provenance ^a Country (Nation State) or Larger Entity Country
^b State or Province, etc
^c Intermediate Political Jurisdiction
^d City, etc
^e Building, vehicle, etc
^f Date 1: Provenance date given either in association with a place or separately
^g Season
^h Occasion
^i Date 2: The closing date of a span
^k Subsection of City, etc
^m Other geographic regions or features
^n Extraterrestrial area
^o Geographical areas such as world, hemisphere, continent: larger area than country
^2 System code
^3 Authority Record Number
^5 Institution to which the field applies
^6 Interfield Linking Data
626 Технічні характеристики як точка доступу: електронні ресурси ^a Марка та модель комп’ютера
^b Мова програмування
^c Операційна система
629 Шифр/найменування наукової спеціальності як точка доступу ^a Шифр/найменування наукової спеціальності
^b Учений ступінь
^c Назва країни, де було подано дисертацію на здобуття вченого ступеню
^3 Номер авторитетного запису
660 Код географічного регіону ^a Код
661 Код періоду часу ^a Код періоду часу
670 PRECIS ^b Номер індикатора предмета
^c Рядок
^e Код індикатора посилання
^z Мова терміна
675 Універсальна десяткова класиікація ^a Індекс
^v Видання
^z Мова видання
^3 Номер класифікаційного запису
676 Десяткова класифікація Дьюї (DDC). ^a Індекс
^v Видання
^z Мова видання
^3 Номер класифікаційного запису
680 Класифікація Бібліотеки Конгресу США ^a Класифікаційний індекс
^b Книжковий знак
^3 Номер класифікаційного запису
686 Індекси інших класифікацій ^a Індекс класифікації
^b Книжковий знак
^c Класифікаційний підрозділ
^v Номер версії видання
^2 Код системи
^3 Номер класифікаційного запису
^9 Визначення локальної системи
700 Ім’я особи — первинна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент вводу
^b Частина імені, яка відрізняється від початкового елемента вводу
^c Доповнення до імен окрім дат
^d Римські цифри
^f Дати
^g Розкриття ініціалів власного імені
^p Службові відомості про особу
^3 Номер авторитетного запису
^4 Код відношення
701 Ім’я особи — альтернативна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент введення (частіше прізвище для сучасних авторів, імена для авторів особливих категорій, авторів стародавнього світу і середніх століть).
^b Частина імені, окрім початкового елемента введення
^c Доповнення до імен, окрім дат
^d Римські цифри
^f Дати
^g Повна форма особистого імені
^p Службові відомості про автора
^3 Номер авторитетної / нормативного запису, що визначає форму приведення імені особи в полях 700-702.
^4 Код відносини особи, вказаної в полі, до створення документа, що каталогізується.
702 Ім’я особи — вторинна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент введення (частіше прізвище для сучасних авторів, імена для авторів особливих категорій, авторів стародавнього світу і середніх століть).
^b Частина імені, окрім початкового елемента введення
^c Доповнення до імен, окрім дат
^d Римські цифри
^f Дати
^g Повна форма особистого імені
^p Службові відомості про автора
^3 Номер авторитетного/нормативного запису, що визначає форму приведення імені особи в полях 700-702
^4 Код відносини особи, вказаної в полі, до створення документа, що каталогізується
^5 Організація, до якої відноситься поле
710 Найменування колективу — первинна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент заголовку
^b Структурний підрозділ
^c Ідентифікаційні ознаки
^d Порядковий номер заходу або його частини
^e Місце проведення заходу.
^f Дата проведення заходу
^g Інверсований елемент.
^h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини
^p Адреса
^3 Номер авторитетного запису
^4 Код відношення
711 Найменування організації — альтернативна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент заголовку
^b Структурний підрозділ
^c Ідентифікаційні ознаки
^d Порядковий номер заходу або його частини
^e Місце проведення заходу.
^f Дата проведення заходу
^g Інверсований елемент.
^h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини
^p Адреса
^3 Номер авторитетного запису
^4 Код відношення
712 Найменування колективу — вторинна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент заголовку
^b Структурний підрозділ
^c Ідентифікаційні ознаки
^d Порядковий номер заходу або його частини
^e Місце проведення заходу.
^f Дата проведення заходу
^g Інверсований елемент.
^h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини
^p Адреса
^3 Номер авторитетного запису
^4 Код відношення
^5 Установа-утримувач примірника
716 Торгова марка ^a Початковий елемент заголовку/точки доступу
^c Характеристики
^f Дати
^3 Номер авторитетного запису
^4 Код відношення
720 Родове ім’я — первинна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент заголовку/точки доступу
^f Дати
^3 Номер авторитетного запису.
^4 Код відношення
721 Родове ім’я — альтернативна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент заголовку/точки доступу
^f Дати
^3 Номер авторитетного запису.
^4 Код відношення
722 Родове ім’я — вторинна інтелектуальна відповідальність ^a Початковий елемент заголовку/точки доступу
^f Дати
^3 Номер авторитетного запису.
^4 Код відношення
^5 Установа-утримувач примірника
730 Ім’я/найменування — інтелектуальна відповідальність ^a Ім’я/найменування
^4 Код відношення
740 Uniform Conventional Heading for Legal and Religious Texts – Primary Responsibility
741 Uniform Conventional Heading for Legal and Religious Texts – Alternative Responsibility
742 Uniform Conventional Heading for Legal and Religious Texts – Secondary Responsibility
801 Джерело походження запису ^a Країна
^b Установа
^c Дата
^g Правила каталогізації
^2 Код бібліографічного формату
802 Центр ISSN ^a Код центру ISSN
830 Загальні примітки каталогізатора ^a Текст примітки
850 Holding institution ^a Code of institution
852 Місцезнаходження та шифр зберігання ^2 Код системи класифікації для розстановки фонду
^a Ідентифікатор організації
^b Найменування підрозділу, фонду чи колекції
^c Адреса
^d Визначник місцезнаходження (в кодований формі)
^e Визначник місцезнаходження (не в кодований формі)
^g Префікс шифру зберігання
^j Шифр зберігання
^k Форма заголовку/імені автора, що використовуються для організації фонду
^l Суфікс шифру зберігання
^m Ідентифікатор одиниці
^n Ідентифікатор екземпляра
^p Код країни основного місцезнаходження
^t Номер примірника
^x Службова примітка
^y Загальнодоступна примітка
856 Електронна адреса та доступ ^a Ім’я сервера
^b Номер доступу
^c Відомості про стиснення
^d Шлях
^e Дата і час останнього доступу
^f Електронне ім’я
^g Унікальне ім’я ресурсу
^h Виконавець запиту
^i Команди
^j Швидкість передачі даних
^k Пароль
^l Ім’я користувача
^m Контактні дані для підтримки доступу
^n Місце знаходження серверу, що позначений у підполі $a
^o Операційна система
^p Порт
^q Тип електронного формату
^r Встановлення
^s Розмір файлу
^t Емуляція терміналу
^u Універсальна адреса ресурсу (URL)
^v Години доступу за даним методом
^w Контрольний номер запису
^x Службові нотатки
^y Метод доступу
^z Не службові нотатки
886 Дані, неконвертовні з вихідного формату ^a Мітка поля вихідного формату
^b Індикатори та підполя вихідного формату
^2 Код правил каталогізації і форматів
Загалом 196 полів та 1949 підполів

Creative Commons License