Формат: UKRMARC
тип: Classification
версія: 0.01 30.10.2012
Поля та підполя
Назва поляПідполя
LEADER Record label
001 Ідентифікатор запису
Загалом 2 полів та 0 підполів

Creative Commons License