146 Поле кодованих даних: засіб виконання музичного твору

Матеріал з unimarc.org.ua
(Перенаправлено з 146)
Перейти до: навігація, пошук

146 Поле кодованих даних: засіб виконання музичного твору

Тег: 146

Назва поля: Поле кодованих даних: засіб виконання музичного твору

Інші назви: Coded Data Field: Medium of Performance (англ.), Поле кодированных данных: средство исполнения музыкального произведения (рос.), Koduotų duomenų laukas: atlikimo priemonės (литов.)

Визначення поля

Поле містить інформацію про інструменти та/або голоси, пристрої та інші засоби виконання музичного твору.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Індикатор аранжування

Індикатор визначає, чи стосується інформація в полі до оригінального варіанту виконання твору або до аранжування.
0 - Оригінальна композиція
1 - Аранжування

Індикатор 2: Індикатор альтернативного засобу виконання

Індикатор визначає, чи стосується інформація в полі до засобу виконання, яке може використовуватися замість іншого засобу, описаного в іншому входженні поля 146.
# - Не застосовується
1 - Альтернативний засіб виконання

Підполя

$a Тип засобу виконання

Односимвольний код визначає тип засобу виконання.

Використовуються наступні коди:

 • a = вокальний твір без інструментального супроводу (а капела)
Приклад(и): 14
 • b = інструментальна музика
Приклад(и): 1, 2, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22
 • c = вокально-інструментальна музика
Приклад(и): 3, 5, 6, 7, 8, 13, 21
 • d = електроакустична музика
 • e = поєднання засобів виконання (електроакустична музика в поєднанні з іншими засобами)
Приклад(и): 4, 12
 • u = не визначене, варіюється (наприклад, вокальна або інструментальна музика епохи Відродження)
 • z = інше (наприклад, використання звичайних предметів і природніх звуків)

Факультативне.

Не повторюється.

$b Інструмент/голос - соло

Кожне входження підполя містить дев'ятисимвольний код, що позначає тип голосу або інструменту, кількість голосів або інструментів зазначеного типу, а також іншу релевантну інформацію (приклади 2-3, 5-7, 18-20).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість солістів для кожного типу голосів або інструментів, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо кількість солістів не визначене, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу засобу виконання (голосу або інструменту). Використовуються коди, наведені в списку кодів A/1-9, A/13. Позиції 5-8 містять іншу необхідну інформацію (теситура і т.д.). Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $b:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Інша інформація ​​ 4 (див. списки кодів B-C) 5-8

$c Інструмент/голос (не соло), диригент, інший виконавець або засіб виконання, що не входять в ансамбль, записаний в підполі $d

Кожне входження підполя містить дев'ятисимвольний код, що позначає тип голосу або інструменту, загальна кількість голосів або інструментів зазначеного типу, і іншу релевантну інформацію (приклади 1-4, 10-13, 15-17, 19-20, 22).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість голосів, інструментів і т.п. кожного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо ця кількість не визначена, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу засобу виконання (голосу, інструменту тощо). Використовуються коди, наведені в списку кодів A/1-9), A/2-13).

Позиції 5-8 містять іншу необхідну інформацію (теситура і т.д.). Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Якщо підполе $c містить інформацію про інструменти (наприклад, контінуо) або родини інструментів (наприклад, ударні), записані в узагальненому вигляді, ця інформація може бути більш детально відображена в одному або декількох входженнях підполя $f, безпосередньо наступних за даними входженням підполя $c.

Обов'язкове, якщо відсутнє підполе $d.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $c:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів Текст заголовка Текст заголовка
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Інша інформація ​​ 4 (див. списки кодів B-C) 5-8

$d Вокальний або інструментальний ансамбль

Кожне входження підполя містить дев'ятисимвольний код, що позначає тип вокального/інструментального ансамблю, загальна кількість ансамблів зазначеного типу, кількість партій цього ансамблю і іншу релевантну інформацію (приклади 2-9, 14, 18).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість ансамблів зазначеного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо кількість ансамблів не визначена, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу ансамблю. Використовуються коди, наведені в списку кодів A/10-11).

Позиції 5-6 містять двозначне число, що позначає кількість партій (наприклад, кількість голосів хору), з додаванням нуля в разі потреби. Якщо кількість партій не визначена, вказуються два пробіли («##»).

Позиції 7-8 містять іншу необхідну інформацію. Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Якщо підполе $d містить інформацію про інструменти або голоси, що входять до складу ансамблів, ця інформація може бути детально відображена в одному або декількох входженнях підполя $e, безпосередньо слідуючих за даними входженням підполя $d.

Обов'язкове, якщо відсутнє підполе $c.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $d:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Кількість ансамблів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип ансамблю 3 (див. список кодів A) 2-4
Кількість партій в ансамблі 2 (з початковим нулем) 5-6
Інша інформація ​​ 2 (див. списки кодів B-C) 7-8

$e Інструмент/голос (не соло), диригент, інший виконавець або засіб виконання, що входять в ансамбль, записаний в попередньому входженні підполя $d

Кожне входження підполя містить дев'ятисимвольний код, що позначає тип голосу або інструменту, що входять до складу ансамблю, зазначеного в попередньому входженні підполя $d; загальна кількість голосів або інструментів зазначеного типу, і іншу релевантну інформацію (приклади 4-9, 14, 21).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість партій зазначеного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо ця кількість не визначено, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу голосу, інструменту та т.п. Використовуються коди, наведені в списку кодів A/1-9, A/12-13.

Позиції 5-8 містять іншу необхідну інформацію (теситура і т.д.). Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Якщо підполі $e містить інформацію про інструменти (наприклад, контінуо) або родини інструментів (наприклад, ударні), записані в узагальненому вигляді, ця інформація може бути більш детально відображена в одному або декількох входженнях підполя $f, безпосередньо наступних за даними входженням підполя $e.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $e:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Інша інформація ​​ 4 (див. списки кодів B-C) 5-8

$f Інструмент, тип якого вказаний в попередньому входженні підполя $c або $e

Кожне входження підполя містить дев'ятисимвольний код, що позначає інструмент, інформація про який записана в попередньому входженні підполя $c або $e в узагальненому вигляді (наприклад, електронні клавішні інструменти або ударні інструменти); кількість інструментів зазначеного типу, і іншу релевантну інформацію (приклади 13, 21-23).

Позиції символів 0-1 містять двозначне число, що позначає кількість партій (інструментів) зазначеного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Якщо ця кількість не визначена, вказується значення «uu».

Позиції 2-4 містять код типу інструменту. Використовуються коди, наведені в списку кодів A/2-9.

Позиції 5-8 містять іншу необхідну інформацію. Використовуються коди, наведені в списках кодів B-C.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $f:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів Текст заголовка Текст заголовка
Кількість інструментів або голосів 2 (з початковим нулем) 0-1
Тип інструмента або голосу 3 (див. список кодів A) 2-4
Інша інформація ​​ 4 (див. списки кодів B-C) 5-8

$h Кількість партій

Кожне входження підполя містить чотирьохсимвольний код, що визначає загальну кількість партій, тип яких вказано в позиції 3 (приклади 2, 5-9, 14, 20).

Позиції символів 0-2 містять тризначне число, що позначає кількість партій зазначеного типу, з додаванням нуля в разі потреби. Підполе $h використовується тільки в тому випадку, якщо це число визначено.

Позиція 3 містить код типу партії. Використовуються коди, наведені в списку кодів D.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $h:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Кількість партій 3 (з початковим нулем) 0-2
Тип партії 1 (див. список кодів D) 3

$i Число виконавців

Кожне входження підполя містить чотирьохсимвольний код, який визначає кількість виконавців для партії, зазначеної в позиції 3 (приклади 1-4, 9-13, 15-17, 19).

Позиції символів 0-2 містять тризначне число, що позначає кількість виконавців, з додаванням нуля в разі потреби. Підполе $i використовується тільки в тому випадку, якщо це число визначено.

Позиція 3 містить код типу партії. Використовуються коди, наведені в списку кодів D.

Факультативне.

Повторюється.

Елементи фіксованої довжини підполя $i:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Кількість виконавців 3 (з початковим нулем) 0-2
Тип партії 1 (див. список кодів D) 3

Примітки про зміст поля

Використання підполів і порядок їх приведення у поле визначається наступними правилами:

 • якщо поле присутнє в записі, в ньому має бути присутнім хоча б одне входження підполя $c або $d;
 • підполе $b може бути присутнім в поле тільки в тому випадку, якщо є хоча б одне входження підполя $c або $d;
 • підполе $e може бути присутнім в поле тільки в тому випадку, якщо є хоча б одне входження підполя $d;
 • підполе $e повинно випливати безпосередньо за підполем $d, $e або $f;
 • підполе $f може бути присутнім в поле тільки в тому випадку, якщо є хоча б одне входження підполя $c або $e;
 • підполе $f має слідувати безпосередньо за підполем $c, $e або $f.

Інформація в поле може представлятися з різним ступенем подробиці в залежності від практики бібліографуючої установи. Наприклад, можуть зазначатися всі інструменти в складі оркестру, або тільки деякі з інструментів (приклади 1-2, 9, 13). Найбільш поширений приклад недеталізоване подання інформації - ударні інструменти в ансамблі: іноді виявити всі інструменти дозволяє тільки ретельний аналіз партитури; в таких випадках в поле, найімовірніше, буде вказано тільки загальна кількість ударних інструментів (приклад 13).

Підполе $b використовується для визначення солістів, якщо необхідно визначити їх окремо від супроводжуючих інструментів/голосів (записаних в підполі $c), або окремо від ансамблів (записаних в підполі $d) (приклади 2-3, 5-7, 18-20).

Якщо окреме визначення солістів не потрібно, вся інформація записується в підполі $c.

В підполі $d позиції символів 5-6 можуть використовуватися для вказівки кількості партій в ансамблі. Якщо в одному підполі $d визначаються кілька ансамблів, позиції символів 5-6 можуть використовуватися тільки в тому випадку, якщо кількість партій для всіх ансамблів однаково (наприклад, два хори для 4 різних голосів кодуються 02cmi04##); якщо кількість партій в ансамблях різному, в позиціях 5-6 вказується два пробіли (##) (приклад 6).

Або, підполе $d може повторюватися для кожного ансамблю (приклад 14). У разі повторення підполя $d підполе $e повинні записуватися безпосередньо після того входження підполя $d, якому вони відповідають (приклади 4-9, 14, 21).

Підполе $f може використовуватися, якщо необхідно включити більш повну інформацію про окремі інструментах, тип яких (або група інструментів) вказано в підполях $c або $e - наприклад, якщо в підполі $c інструменти визначені як „ударні“, в підполі $f можуть визначатися конкретні інструменти. Кожна група входжень підполя $f повинна слідувати безпосередньо після входження підполя $c або $e, якому вони відповідають (приклади 13, 21-22).

Підполе $h рекомендується використовувати для вказівки кількості партій тільки в тому випадку, якщо ця кількість відрізняється від кількості виконавців, зазначених в підполі $i, або в тому випадку, якщо кількість виконавців не визначене (приклади 2, 5-9, 14, 20).

У підполях $h та $i код «a» в позиції символу 3 повинен використовуватися за замовчуванням для вказівки загальної кількості партій і виконавців, якщо музичний твір є вокальним або інструментальним (приклади 1-2, 9-12, 14-17, 19- 20).

Взаємопов'язані поля

 • 128 Поле кодованих даних: музична форма, тональність і лад
Поле 146 використовується замість застарілих підполів 128 $b і 128 $c.
 • 145 Поле кодованих даних: засіб виконання музичного твору
Поле 146 використовується замість застарілого поля 145.
 • 302 Примітки щодо кодованої інформації
Примітка в полі 302 може містити інформацію про використання різних інструментів одним виконавцем або одного інструменту різних груп в складі ансамблю і т.д.
 • 500 Уніфікований заголовок

Приклади

Приклад 1

146 0#$ab$c01svl####$c01kpf####$i002a
200 1#$aSonata for violin and piano in D
Более подробное представление информации:
146 0#$ab$c01svl####$c01kpf####$i001s$i001k$i002a

Приклад 2

146 0#$ab$b01wfl####$d01ost####$e02svl####$e01sva####$e01svc####$i001j$h004s$h005a
146 1#$ab$b01wfl####$c01kpf####$i001j$i001k$i002a
500 10$aConcertos$rfor flute and strings$wArr
Концерт для флейты, аранжированный для флейты и фортепиано. Библиографирующее учреждение описывает как оригинальную версию, так и аранжированную. В поле, определяющем аранжированную версию (второе вхождение поля 146), флейта кодируется как соло, в отличие от фортепиано, которое является инструментом сопровождения.
Возможно менее подробное представление информации:
146 0#$b01wfl####$d01ost####
146 1#$b01wfl####$c01kpf####$i002a

Приклад 3

146 0#$ac$b02vso####$d01oun####$i002l$i001o
146 1#$ac$b02vso####$c01kpf####$i002l$i001k$i003a
200 1#$aNella Didone Duetto Sei vinto, e pur non sai Del Sig.r Ferdinando Paer Ridotto a due voci e pianoforte
Рукопись вокального оперного дуэта, аранжированного для голосов и фортепиано. Библиографирующее учреждение описывает как оригинальную версию, так и аранжированную. В первом вхождении поля 146 инструменты оркестра не перечислены, так как каталогизатор не располагает этой информацией.

Приклад 4

146 0# $ae$c01eta####$d03oie####$e02wfl####$e02wob####$e02wcl####$e04wba####$e06bho####$e04btr####$e04btb####
$e24svl####$e08sva####$e08svc####$e08sdb####$i072a
Per Bastiana Tai-Yang Cheng, L'Oriente è rosso, pour bande magnétique et trois groupes instrumentaux Луиджи Ноно (3 группы инструментов, 72 исполнителя). У каждого из струнных инструментов – своя партия. Принадлежность отдельного инструмента к инструментальной группе не определена.

Приклад 5

146 0# $ac$b01vso####$b01val####$b01vte####$b01vbs####$d01cmi04##$e01vso####$e01val####$e01vte####$e01vbs####
$d01och####$e02woa####$e02svl####$e01sva####$e01mco####$h004l$h004x$h002w$h003s$h001m$h006y$h014a
Кантата Иоганна Себастьяна Баха Wohl dem, der sich BWV 139 для 4 голосов соло, 4-голосного хора, двух гобоев д’амор, 2 скрипок, альта и континуо. Количество инструментов каждого вида, общее количество инструментов кодируется только с целью продемонстрировать максимальную детальность представления информации.

Приклад 6

146 0# $ac$b02vso####$b02val####$b02vte####$b02vbs####$b01vcs####$d02cmi04##$e02vso####$e02val####
$e02vte####$e02vbs####$d02och####$e02wrec###$e04wfl####$e04wob####$e04woa###d$e02woh###d$e04svl####
$e02sva####$e02svg####$e02svc####$e02sve####$e02kor####$e01khp###c$e02mco####$h009l$h008x$h010w
$h012s$h002k$h002m$h026y$h043a
Страсти по Матфею (Matthäuspassion) BWV 244 Иоганна Себастьяна Баха в соответствии с партитурой Bärenreiter BA5038. Так как указано общее количество партий, и гобоисты могут играть также на гобое д’амор и гобое да каччиа, общее количество деревянных духовых инструментов в $h указано 10, а не 16. Вместо одного органа может играть чембало.
Возможно менее подробное представление информации:
146 0#$ac$b02vso####$b02val####$b02vte####$b02vbs####$b01vcs####$d02cmi04##$d02och####

Приклад 7

146 ## $ac$b02vso####$b01val####$b01vct####$b02vte####$b02vbr####$b01vcs####$d01cmi04##$e01vso####
$e01val####$e01vte####$e01vbs####$d01cch01##$e01vcv####$d01och####$e04wfl####$e02wre####$e04wob####
$e04woa###d$e02woh###d$e02wba####$e04svl####$e02sva####$e02svg####$e02svc####$e02sdb####$e02kor####
$h009l$h005x$h012w$h012s$h002k$h002q$h026y$h042a
Страсти по Матфею (Matthäuspassion) BWV 244 Иоганна Себастьяна Баха в соответствии с записью Archiv Produktion 427648-2 CD в исполнении камерного оркестра. Як і в прикладі 6, количество духовых инструментов не совпадает с количеством исполнителей (4 исполнителя могут играть на гобоях, гобое д’амор и гобое да каччиа).
Возможно менее подробное представление информации:
146 ##$ac$b02vso####$b01val####$b01vct####$b02vte####$b02vbr####$b01vcs####$d01cmi04##$d01cch01##$d01och####

Приклад 8

146 1# $ac$d01cun####$e01vun####$d01obi####$e02wsac###$e02wsad###$e03btr####$e03btb####$e01kun#s##
$e01kpf#s##$e01tgu#r##$e01tgufr##$e01pds####$e01ptb####$e01pag####$e01pcg####$h004w$h006b$h002k
$h002t$h004p$h001x$h018y$h019a
Популярная песня Cacao meravigliao в аранжировке для большого оркестра Демо Морселли. В соответствии с партитурой, электронные клавишные инструменты рассматриваются как клавишные. Количество партий хора не определено.

Приклад 9

146 0# $ab$d01ofu####$e02wfl####$e02wob####$e02wcl####$e02wba####$e02bho####$e02btr####$e01bop####
$e01pti####$e02svl####$e01sva####$e01svc####$e01sdb####$h008w$h005b$h001p$h005s$h019a
146 1# $ab$c01kpf#4##$i002k$i002a
Увертюра Феликса Мендельсона-Бартольди Сон в летнюю ночь (Sommernacрtstraum, Oр. 21), аранжированная для исполнения на фортепиано в 4 руки.
Возможно менее подробное представление информации:
146 0#$d01ofu####
146 1#$c01kpf#4##

Приклад 10

146 ##$ab$c01wob####$c01svl####$c01sva####$c01svc####$i001w$i003s$i004a
200 1#$aQuartetto per oboe e archi
Квартет для гобоя и струнных.

Приклад 11

146 0#$ab$c01wflfcv#$i001w$i001a
200 1#$aArsis et Thesis, ou La chanson du souffle$epour flûte basse en Ut sonorisée$fMichael Levinas
302 ##$aMicro

Приклад 12

146 0#$ab$c02wfl####$i002w$i002a
146 01$ae$c01wfl####$c01eta####$i001w$i001a
200 1#$aVoices$epour deux flûtes (ou flûte et bande magnétique)$fLaszlo Sary

Приклад 13

146 0# $ac$c01vwol###$c01wpi####$c01wflf##d$c01wsab###$c01wsaf##d$c01kpfm###$c01pun####$f01pttl###
$f01pmd####$f01ptil###$f01pbd####$f01ptel###$f03pcr####$f01pcy####$f01pvi####$c01sdb####$i001v$i002w
$i001k$i001p$i001s$i005i$i006a
Cris de cerise композитора François Rossé; исполнители: женский голос, флейта (пикколо и басовая), саксофон (сопрано и басовый), фортепиано (подготовленное), ударные (1 том-баритон, 1 военный барабан, 1 низкие литавры, 1 большой барабан, 1 низкий темплеблок, 3 крэш-цимбал, 1 цимбалы, 1 вибрафон, 1 смычок для контрабаса), контрабас. Представлен приклад наиболее подробного кодирования информации. Смычок для контрабаса не кодируется, так как он используется вместо палочек ударных инструментов. Описаны инструменты и исполнители.
В случае менее подробного представления информации поле 146 может быть записано следующим образом (отдельные ударные инструменты не описаны):
146 0# $ac$c01vwol###$c01wpi####$c01wflf##d$c01wsab###$c01wsaf##d$c01kpfm###
$c01pun####$c01sdb####$i001v$i002w$i001k$i001p$i001s$i005i$i006a

Приклад 14

146 0# #$aa$d01cmi04##$e01vso####$e01val####$e01vte####$e01vbs####$d01cme03##$e02vte####
$e01vbs####$d01cch03##$e03vcv####$h010a$h003c
Пьеса для трех хоров: хор 1 для четырех голосов (сопрано, альт, тенор, бас); хор 2 для трех мужских голосов (два тенора и бас), хор 3 для трех мальчиков. Описаны все голоса и хоры, чтобы вывести партии каждого хора.

Приклад 15

146 0#$ab$c01wfl####$c01mco####$i002a
146 01$ab$c01svl####$c01mco####$i002a
146 01$ab$c01wob####$c01mco####$i002a
Пьеса для флейты, или скрипки, или гобоя и континуо. В этом случае поле 146 повторяется, значение индикатора 2 указывает на альтернативное средство исполнения.
Этот же приклад может быть записан в ином виде, с указанием возможного использования альтернативных инструментов (підполе $c, поз.8 содержит код «c»):
146 0#$ab$c01wfl####$c01svl###c$c01wob###c$c01mco####$i002a

Приклад 16

(конвертирован из бывшего прикладу 1 к полю 128)
128 ##$afg#
146 0#$ab$c03tgu####$i003a
200 1#$aFour fugues for guitar trio
Підполе 128$a (музыкальная форма) сохранено; остальные підполя конвертированы в соответствующие підполя поля 146.

Приклад 17

(конвертирован из бывшего прикладу 2 к полю 128)
128 ##$avr#
146 0#$ab$c01kpf####$i001a
146 0#$ab$c01kpf####$c01svl####$c01svc####$i003a
146 0#$ab$c01kpf####$c01svl####$c01sva####$c01svc####$i004a
200 1#$aVariations for solo piano, piano trio and piano quartet
В бывшем прикладі 2 к полю 128 скрипка, альт и виолончель кодируются как инструменты соло. Підполе 128$a (музыкальная форма) сохранено; остальные підполя конвертированы в соответствующие підполя поля 146.

Приклад 18

(конвертирован из бывшего прикладу 3 к полю 128)
128 ##$aco#$ddm
146 0#$ab$b02wfl####$d01ost####
200 1#$aConcerto for two flutes & string orchestra in D minor
В бывшем прикладі 3 библиографирующее учреждение сочло необходимым указать существование только одного оркестра. При конвертировании прикладу в підполе 146$d по умолчанию было добавлено количество - «01». Підполя 128$a (музыкальная форма) и $d (тональность или лад музыкального произведения) сохранены; остальные підполя конвертированы в соответствующие підполя поля 146.

Приклад 19

146 0#$ab$c01wrec###$c01mco####
146 01$ab$c01svl####$c01mco####
Sonaten op. 4, no 4-6, für Altblockflöte oder Violine und Basso continuo (Heinrichshofen’s Verlag) композитора Jean-Baptiste Loeillet de Gant.
или:
146 0#$ab$c01wrec###$c01svc####$c01kun####$i001w$i001s$i001k$i003a
146 01$ab$c01svl####$c01svc####$c01kun####$i002s$i0001k$i003a
или:
146 0#$ab$c01wrec###$c01svl###d$c01mco####$f01svc####$f01kun####$i003a
В третьем варианте в одном вхождении поля указаны альтернативные инструменты и детали инструментов континуо. Континуо реализовано для неуказанного клавишного инструмента, добавлена партия виолончели, в результате общее количество исполнителей – 3.

Приклад 20

146 0#$ab$b01kpf####$c02svl####$c01sva####$c01svc####$c01mbs####$c02wfl###b$c02bho###b$h006a$h010a
200 1#$aVariations pour le pianoforte avec accomp.t de deux violons, viola, violoncelle et basse (deux flûtes et cors ad libitum) op. 97$iJ.N. Hummel
Підполе $h повторяется с учетом возможного использования других инструментов (импровизации). Фортепиано кодируется как соло ($b), остальные инструменты выполняют роль аккомпанемента.

Приклад 21

146 0# $ac$b01vso####$b01vms####$b01vte####$b01vbr####$d01cve06##$e01vso####$e01vso####$e01vms###c
$e01vct####$e01vte###c$e01vte####$e01vbr###c$e01vbr####$e01vbs####$d01cmi05##$e01vso####
$e01vms###c$e01val####$e01vte####$e01vbr####$e01vbs####$b01tgu####$b01svc####$d01owi####
$e03wfl####$e02wob####$e02wcl####$e01wclb###b$e02wba####$e01wdb####$e04bho####$e03btr####
$e03btb####$e01btu####$c01kpf####$c01tha####$c01pun####$f01pti####$f01pbd####$f01pmd####
$f01ptr####$f01pboh###$f01ptt####$c01pun####$f01pbl####$f01pcw####$f01pab####$f01ptl####
$f01pcth###$f01pji####$f01mwh####$f01pbpp###$f01pbpg###$f01phh####$f01pcrl###$f02pgol###
$c01pun####$f01pgl####$f01pxy####$f01pvi####$f01pwh####$f01pgu####$f01pwo####$f01pcv####
$f01pmcl###$h004l$h011x$h015v$h029i$h044a$i004l$i054x$i058v$i002j$i011w$i011b$i001k$i001t$i003p
$i027y$i029i$i087a
The Rara requiem Сильвано Буссотти для четырех голосов, ансамбля из шести солистов, 5-голосного хора (48 певцов), соло на гитаре и виолончели, оркестра духовых инструментов, фортепиано, арфы и ударных инструментов (3 или 5 исполнителей). После определения партитуры определяются все группы в ансамбле; три исполнителя на ударных инструментах определены как три отдельные группы; указано общее количество участников хора и альтернативных голосов соло. Количество исполнителей на ударных инструментах может быть 3 или 5, но в прикладі указаны три группы ударных инструментов, в соответствии с партитурой (определены три отдельные группы).

Приклад 22

146 0#$ab$c02kpf####$c01pun####$f01pvi####$f01pxy####$c01pun####$f01ptr####$f01pmb####$i002p$i002k$i004a
Соната для двух фортепиано и двух ударных композитора Bartók Béla (Boosey & Hawkes, 1942). После общего кода ударных инструментов следует более подробное определение каждого отдельного инструмента.

Приклад 23

146 0# $ac$b01vso####$b01vte####$d01cmi03##$e01vso####$e01vte####$e01vbs####$d01och####$e01wob####$e02svl####
$e01mco####$f01svc####$f01sve####$f01wba####$f01kor####$h002l$h001c$h003x$h001o$h001d$h002s$h001m$h009a
Гимн I will magnify thee HWV 250a композитора Georg Philipp Händel для сопрано, тенора, хора из трех голосов (сопрано, тенор, бас) и камерного оркестра (гобой, скрипки и континуо); континуо исполняется на виолончели, фаготе и органе.
Другой вариант записи (звукозапись; информация о континуо отсутстувует):
146 01 $ac$b01vso####$b01vte####$d01cmi03##$e01vso####$e01vte####$e01vbs####$d01och####$e01wob####$e02svl####
$e01svc####$e01sve####$e01wba####$e01kor####$h002l$h001c$h003x$h001o$h002d$h004s$h001k$h007i$h012a

Приклад 24

146 0# $ab$b02kpf####$d01ofu####$e28svl####$e12sva####$e02sva##v#$e12svc####$e02svc##v#$e08sdb####$e02sdb##v#
$e01kor##s#$e01pci####$e02tha####$e01tgu##r#$e01khp####$e01kce###d$e02pti####$e06pun####$e05qco####$i087a
Огненный цикл бета (Firecycle beta) композитора Брайана Фернихоу, для двух фортепиано и оркестра с пятью дирижерами (1969-1971). В оркестр входят усиленные инструменты, клавесин и челеста (на которых играет один исполнитель), и шесть групп ударных. Каждый струнный инструмент играет отдельную партию, поэтому указано количество исполнителей. Информация о дирижерах также включена в поле; общее количество исполнителей включает и дирижеров.

Приклад 25

146 0# $ab$d03ofu####$e04wfl####$e03wpi###d$e01wflc###$e03wob####$e02weh####$e01wclh###$e02wcl####$e01wclb###
$e01wsac###$e01wcl###d$e01wsae###$e03wba####$e08bho####$e06btr####$e05btb####$e01btbb###$e01btbc###
$e01btub###$e12pun####$e01kgl####$e01kce####$e01kpf####$e01tgue###$e02tha####$e26svl####$e10sva####
$e08svc####$e06sdb####$e03qco####$i019w$i022b$i012p$i003k$i003t$i050s$i112a
Gruppen композитора Karlheinz Stockhausen для трех оркестров и трех дирижеров. Информация о дирижерах включена в поле и учтена при определении общего количества исполнителей.
Возможна детализация информации о каждом оркестре и группе ударных инструментов:
146 0# $ab$d01ofu####$e01wfl####$e01wpi###d$e01wflc###$e01wob####$e01weh####$e01wcl####$e01wba####
$e02bho####$e02btr####$e02btb####$e01btub###$e04pun####$f01pmb####$f01pgl####$f05pcw####
$f01pgo####$f03pcy####$f02psl####$f04pdr####$f01pmd####$f01ptr####$e01kgl####$e01tha####
$e10svl####$e02sva####$e04svc####$e02sdb####$e01qco####$d01ofu####$e02wfl####$e01wpi###d
$e01wob####$e01wclh###$e01wsaa###$e01wcl###d$e01wsae###$e01wba####$e03bho####$e02btr####
$e01btb####$e01btbf###$e04pun####$f01pvi####$f04pbl####$f04pcw####$f01pgo####$f03pcy####
$f02psl####$f04pdr####$f01pmd####$f01ptr####$f01pra####$f02ptl####$e01kpf####$e01tgue###
$e08svl####$e04sva####$e02svc####$e02sdb####$e01qco####$d01ofu####$e01wfl####$e01wpi###d
$e01wob####$e01weh####$e01wcl####$e01wclf###$e01wba####$e03bho####$e02btr####$e02btb####
$e01btbg###$e04pun####$f01pxr####$f04pcw####$f01pgo####$f03pcy####$f02psl####$f04pdr####
$f01pmd####$f01ptr####$e01kce####$e01tha####$e08svl####$e04sva####$e02svc####$e02sdb####
$e01qco####$i012p$i112a
Более простой вариант:
146 0#$ab$d03ofu####$e03qco$i112a

Див. також