УКРМАРК для бібліографічних записів
поле 101 — Мова документу


підполе a – Мова тексту, звукової доріжки тощо |fre>

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ коли в документі наявний текст кількома мовами)

фіксована довжина підполя: 3

приклад 1: Документ, виданий російською мовою, є перекладом з німецької та має назву англійською мовою.
1011#$arus$cger$geng
Манс, Візе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. с нім.) В. А. Вишняков (ред. пер.). — К.: Торг.-вид. бюро BNV; М.: Біном, 1995. — 192 с.: іл..

приклад 2: Двомовний документ (українською та російською мовами), котрий має основну назву українською мовою та сторінки змісту обома мовами.
1010#$aukr$arus$eukr$erus$gukr
ДСТУ 3578-97. Документація. Формат для обміну бібліографічними даними на магнітних носіях. — Вступ. 1998.01.01. — Офіц. вид. — К: Вид-во Держстандарту України, 1997. — Різн. паг. — (Державний станд. України)

приклад 3: Документ українською мовою, котрий має назву італійською мовою.
1010#$aukr$gita
Коцюбинський, Михайло. Intermezzo: Оповідання / Я. Хоменко (передм.). — 2-ге вид. — Х.:Держ. вид-во України, 1930. — 48 с.

приклад 4: Двомовний документ (українською та англійською мовами), котрий має сторінки змісту обома мовами.
1012#$aeng$aukr$eeng$eukr
Ukrainian Market Review = Огляд українського ринку: Інформаційно-аналітичний журнал / Міністерство зовнішніх економічних зв’язків та торгівлі України, Держ. Інформаційно-аналітичний центр моніторингу зовнішніх товарних ринків; А. Болодурин (ред.). — К: Укрзовнішконсалт, 1999-… — Текст парал. англ., укр. мовами

приклад 5: Документ українською мовою, котрий містить реферати та сторінки змісту українською, англійською, німецькою та французькою мовами.
1010#$aukr$dukr$deng$dger$dfre$eukr$eeng$eger$efre
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. Та практ. Жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.). — К., 1993-

приклад 6: Документ, який є факсимільним виданням текстів давньоукраїнською та давньопольською мовами з українською й англійською мовами титульних аркушів, сторінок змісту, рефератів та основною назвою англійською мовою.
1010#$achu$apol$deng$dukr$eeng$eukr$feng$fukr$geng
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and cetvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодинський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990. — lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 7: 1010#$arus$drus$deng$eeng$geng
2001#$aСоросівський освітній журнал$dSoros Educational Journal
300##$aРезюме: російська, англійська

приклад 8: 1011#$aeng$crus
2001#$aScience in Russia
300##$aЄ перекладом з російського оригіналу, виданого під заголовком „Наука в Росії“

приклад 9: 1011#$aeng$bger$bfre$cbel
Текст на білоруській мові, частина якої була перекладена на німецьку, частина — на французьку. Потім документ був перекладений на англійську мову на основі німецького та французького перекладів.

приклад 10: 1012#$amul$ceng$ffre
Книга, призначена для французького читача, з титульним листом на французькій мові, містить один акт п’єси Шекспіра, перекладений з англійської мови на 25 мов.

приклад 11: 1010#$aeng$dger$dfre
Книга була видана на англійській мові, має резюме на німецькій і французькій мовах.

приклад 12: 1010#$abel$eeng$feng
Білоруський документ містить зміст і додатковий титульний лист на англійській мові, решта тексту — на білоруській мові.

приклад 13: 1011#$afre$ceng$geng
Документ є перекладом з англійської на французьку мову. Основний заголовок був приведений на англійській мові, паралельний заголовок — на французькій мові.

приклад 15: 1010 $aeng$dger$dfre
Стаття на англійській мові, резюме на німецькій і французькій.

приклад 16: Документ українською мовою, котрий має назву латинською мовою.
1010#$aukr$glat
Медвідь, В’ячеслав. Pro domo sua: Щоденники, есе. — К.: Український письменник, 1999. — 223 с. — (Сучасна українська література)

Creative Commons License