УКРМАРК для бібліографічних записів
поле 101 — Мова документу


підполе c – Мова оригіналу |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ ЗА НАЯВНОСТІ, якщо текст документа є перекладом)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо оригінал містить текст більше ніж однією мовою)

фіксована довжина підполя: 3

приклад 1: Документ, виданий російською мовою, є перекладом з німецької та має назву англійською мовою.
1011#$arus$cger$geng
Манс, Візе. Lotus Oganizer / Е. Б. Яблочкова (пер. с нім.) В. А. Вишняков (ред. пер.). — К.: Торг.-вид. бюро BNV; М.: Біном, 1995. — 192 с.: іл..

приклад 8: 1011#$aeng$crus
2001#$aScience in Russia
300##$aЄ перекладом з російського оригіналу, виданого під заголовком „Наука в Росії“

приклад 9: 1011#$aeng$bger$bfre$cbel
Текст на білоруській мові, частина якої була перекладена на німецьку, частина — на французьку. Потім документ був перекладений на англійську мову на основі німецького та французького перекладів.

приклад 10: 1012#$amul$ceng$ffre
Книга, призначена для французького читача, з титульним листом на французькій мові, містить один акт п’єси Шекспіра, перекладений з англійської мови на 25 мов.

приклад 13: 1011#$afre$ceng$geng
Документ є перекладом з англійської на французьку мову. Основний заголовок був приведений на англійській мові, паралельний заголовок — на французькій мові.

Creative Commons License