УКРМАРК для бібліографічних записів
поле 101 — Мова документу


підполе d – Мова резюме/реферату |fre>

пояснення до підполя: Мова резюме або рефератів документа в цілому або окремих робіт частин тощо, які містяться в документі

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мови резюме тощо відрізняється від мов основного тексту документа)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов резюме тощо.)

фіксована довжина підполя: 3

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 330 РЕЗЮМЕ/РЕФЕРАТ

приклад 5: Документ українською мовою, котрий містить реферати та сторінки змісту українською, англійською, німецькою та французькою мовами.
1010#$aukr$dukr$deng$dger$dfre$eukr$eeng$eger$efre
Бібліотечний вісник: Наук.-теор. Та практ. Жур. / НАНУ, Національна бібліотека України ім. В. І. Вернадського; О. Онищенко (гол. ред.). — К., 1993-

приклад 6: Документ, який є факсимільним виданням текстів давньоукраїнською та давньопольською мовами з українською й англійською мовами титульних аркушів, сторінок змісту, рефератів та основною назвою англійською мовою.
1010#$achu$apol$deng$dukr$eeng$eukr$feng$fukr$geng
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and cetvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодинський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990. — lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 7: 1010#$arus$drus$deng$eeng$geng
2001#$aСоросівський освітній журнал$dSoros Educational Journal
300##$aРезюме: російська, англійська

приклад 11: 1010#$aeng$dger$dfre
Книга була видана на англійській мові, має резюме на німецькій і французькій мовах.

приклад 15: 1010 $aeng$dger$dfre
Стаття на англійській мові, резюме на німецькій і французькій.

Creative Commons License