УКРМАРК для бібліографічних записів
поле 101 — Мова документу


підполе f – Мова титульного аркуша, яка відрізняється від мов основного тексту документа |fre>

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо мови титульних аркушів відрізняється від мов основного тексту документа)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з мов титульних аркушів (крім мов основного тексту документа))

фіксована довжина підполя: 3

взаємопов’язані поля: СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 513 НАЗВА НА ДОДАТКОВОМУ ТИТУЛЬНОМУ АРКУШІ

приклад 6: Документ, який є факсимільним виданням текстів давньоукраїнською та давньопольською мовами з українською й англійською мовами титульних аркушів, сторінок змісту, рефератів та основною назвою англійською мовою.
1010#$achu$apol$deng$dukr$eeng$eukr$feng$fukr$geng
The Old Rus' Kievan and Galician-Volhynian Chronicles: The Ostroz'kyj (Xlebnikov) and cetvertins'kyj (Pogodin) Codices = Староруські Київські і Галицько-Волинські літописи: Острозький список (Хлєбніковський) і список Четвертинського (Погодинський) / Pritsak, O. (ed., introd.). — Faxim. Ed. — Harvard: Harvard UP: Ukrainian Research Institute of Harvard University, 1990. — lxxxix, 762 p. — (Harvard Library of Early Ukrainian Literature. Texts; Vol. VIII)
Bibliogr.: P. lxxix-lxxxix
ISBN 0-916458-37-7

приклад 10: 1012#$amul$ceng$ffre
Книга, призначена для французького читача, з титульним листом на французькій мові, містить один акт п’єси Шекспіра, перекладений з англійської мови на 25 мов.

приклад 12: 1010#$abel$eeng$feng
Білоруський документ містить зміст і додатковий титульний лист на англійській мові, решта тексту — на білоруській мові.

Creative Commons License