УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 123 — Поле кодованих даних: картографічні матеріали — масштаб та координати |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить дані у кодованій формі щодо масштабу та координат картографічного документу.

обов’язковість поля: НІ (Обов’язкове для картографічних матеріалів.)

повторюваність поля: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ, якщо документ містить дані в різних масштабах та з різними координатами)


індикатор 1 – Індикатор типу масштабу

пояснення до індикатора: Індикатор визначає запис одного чи декількох масштабів:

значення індикатора:
0невизначений масштаб
1один масштаб
2декілька масштабів
3діапазон масштабів
4наближений масштаб


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Якщо документ складається з декількох частин, що мають різні горизонтальні та/або вертикальні масштаби, всі масштаби подаються в підполях, що повторюються. При запису 3-х чи більшої кількості масштабів у підполях $b або $c, менший знаменник записується в першій появі відповідного підполя, більший — у другій.
Коли координати для карти або плану подаються відносно центральної точки, а не зовнішніх меж, довгота та широта, що формують центральні осі, записуються двічі, в підполях $d та $e (довгота) та в підполях $f та $g (широта). Коли схилення та пряме піднесення для небесних карт подаються відносно центру карти, а не її меж, то вони записуються двічі в підполях $i та $j (схилення) та підполях $k та $m (пряме піднесення).


Взаємопов’язане поле 206 – КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ — МАТЕМАТИЧНІ ДАНІ
    Масштаб та координати записуються у полі 206 у відповідності із стандартом ISBD (CM).

Підполя


підполе
a – Тип масштабу |fre>

пояснення до підполя: Односимвольний код, що визначає тип масштабу.
При невизначеному масштабі поле складається тільки з підполя $a та координат, якщо вони присутні.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: Тип масштабу може приймати такі значення:
a Лінійний
b Кутовий
z Інший тип масштабу (наприклад, часовий, кількісний, статистичний)


підполе
b – Постійне відношення лінійного горизонтального масштабу |fre>

пояснення до підполя: Горизонтальний масштаб у формі знаменника чисельного масштабу, що виражений звичайним дробом. Використовується для планетарних та земних картографічних документів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
c – Постійне відношення лінійного вертикального масштабу |fre>

пояснення до підполя: Вертикальний масштаб у формі знаменника чисельного масштабу, що виражений звичайним дробом. Використовується для планетарних та земних картографічних документів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
d – Координати — західна довгота |fre>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
e – Координати — східна довгота |fre>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
f – Координати — північна широта |fre>

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
g – Координати — південна широта |fre>

пояснення до підполя: Координати для планетарних або земних картографічних документів. Кожне підполе має фіксовану довжину 8 символів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

примітки: Кожне з підполів ($d, $e, $f, $g) містить такі дані:
Позиція символу 0
Півкуля/напівсфера: односимвольний код:
w Західна
e Східна
n Північна
s Південна
Позиції символів 1–3 Градуси: 3 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 4–5 Мінути: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 6–7 Секунди: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.

ПРИКЛАД
123 1#$aa$de0150000$ee0173045$fn0013012$gs0023035
Карта частини Заїру з лінійним масштабом, довгота від 15°E до 17°30'45E; широта від 1°30'12 N до 2°30'35 S.


підполе
h – Кутовий масштаб |fre>

пояснення до підполя: Кутовий масштаб зоряних карт у формі 4-х символьного числа, що вирівнюється праворуч нулями, задається у відношеннях міліметрів до градусів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
i – Схилення — Північна межа |fre>

пояснення до підполя: Координати для зоряних картографічних документів

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 8


підполе
j – Схилення — Південна межа |fre>

пояснення до підполя: Координати для зоряних картографічних документів

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 8

примітки: Підполя $i та $j мають довжину 8 символів кожне і містять такі компоненти:
Позиція символу 0 Знак „+” або „-“
Позиції символів 1–3 Градуси: 3 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 4–5 Хвилини: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.
Позиції символів 6–7 Секунди: 2 цифрових символи що вирівнюються праворуч нулями.
ПРИКЛАД
123 0#$ab$i-0160000$j-0490000
Небесна карта з кутовим масштабом, схилення від -16° до -49° *


підполе
k – Пряме піднесення — Східна межа |fre>

пояснення до підполя: Координати для зоряних картографічних документів

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 6


підполе
m – Пряме піднесення — Західна межа |fre>

обов’язковість підполя: НІ (Координати для зоряних картографічних документів.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 6

примітки: ПРИМІТКИ. Підполя $k і $m мають довжину 6 символів кожне і містять такі дані:
Позиції символів 0-1 Година: 2 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями
Позиції символів 2-3 Хвилина: 2 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями
Позиції символів 4-5 Секунда: 2 цифрових символи, що вирівнюються праворуч нулями
ПРИКЛАД
123 0#$ab$k163000$m193000
Небесна карта з кутовим масштабом, пряме піднесення від 16 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв.


підполе
n – Рівнодення |fre>

пояснення до підполя: Рівнодення для зоряних картографічних документів із роком, занесеним згідно з Григоріанським календарем. Підполе має довжину 4 символи, що вирівнюються праворуч нулями.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
o – Епоха |fre>

пояснення до підполя: Епоха для зоряних картографічних документів із роком, занесеним згідно з Григоріанським календарем. Підполе має довжину 4 символи, що вирівнюються праворуч нулями.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 4


підполе
p – Planet |eng>

пояснення до підполя: $p/0-1 Planet
ea Earth
ju Jupiter
ma Mars
me Mercury
ne Neptune
pl Pluto
sa Saturn
ur Uranus
ve Venus
zz Other
$p/2 Satellite
s The body whose co-ordinates are recorded in subfields $d- $g is a satellite of the planet coded on pos. 0-1. y Not applicable: the body whose co-ordinates are recorded in subfields $d-$g is the planet itself, as coded on pos. 0-1.

обов’язковість підполя: НІ (Mandatory for planets other than Earth)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 4

приклад 1: Плоскі карти та глобуси:
Приклад 1*
123 1#$aa$b253440$de0790000$ee0860000$fn0200000$gn0120000*
Карта частини території Індії, 4 милі до дюйму (1:253440) довгота від 79°E до 86°E, широта від 20°N до 12°N.
Приклад 2*
123 2#$aa$bl50000$b25000д$de0150000$ee0173045$fn0013012$gs0023035*
Карта частини Заїру з лінійними масштабами 1:150000 та 1:25000, довгота від 15°E до 17°30'45 E; широта від 1°30'12 N до 2°30'35 S.

приклад 2: Моделі рельєфу:
Приклад 3*
123 2#$aa$b744080$c96000$de1193000$eel220000$fn0250000$gn0220000*
Рельєфна карта Тайваня з горизонтальним масштабом 1:744080 та вертикальним масштабом 1:96000; довгота від 119°30'E до 122°E, широта від 25°N до 22°N.
Приклад 4*
123 2#$aa$b90000$cl0000$dwll20000$ewl090000$fn0600000$gn0490000*
Рельєфна карта частини Альберта і Саскічеван у Канаді з горизонтальним масштабом 1:90000 та вертикальним масштабом 1:10000; довгота від 109°W до 112°W; широта 60°N до 49°N.

приклад 3: Небесні карти:
Приклад 5*
123 0#$ab$i-0160000$j-0490000$k163000$m193000$nl950$o1948*
Небесна карта з кутовим масштабом, схилення від -16° до -49°, пряме піднесення від 16 год. 30 хв. до 19 год. 30 хв., рівнодення 1950, епоха 1948.

Creative Commons License