УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 124 — Поле кодованих даних: картографічні матеріали — специфічні характеристики матеріалу |eng> |fra>

короткий опис: Поле містить кодовані дані фіксованої довжини щодо характеристик фотографічних, нефотографічних та одержаних за допомогою дистанційних датчиків типів зображень картографічних матеріалів.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

Підполя


підполе
a – Характеристика зображення |fre>

пояснення до підполя:
a Нефотографічне зображення
b Фотографічне зображення
c Зображення, одержане за допомогою віддалених датчиків

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ


підполе
b – Форма картографічного документу |fre>

пояснення до підполя: Містить односимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
a Атлас
b Діаграма
c Глобус
d Карта
e Модель
f Профіль
g Зображення, одержане за допомогою віддалених датчиків
h Секція
i Вид
j План
z Інші


підполе
c – Техніка подання фотографічних або нефотографічних зображень |fre>

пояснення до підполя: Містить двосимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
aa Анагліф
ab Поляризоване
ac Планіметрія
ad Картодіаграма
ae За допомогою лінійних позначок
af Точкова карта
ag За допомогою картограми або діаграми
ah Хороплета
ai Фонове забарвлення площ (наприклад, хорохроматична)
aj Географічний принцип зображення dasymetric
ak Изоплета
am Анаморфінія (викривлена)
an Зображувальна карта
ao Просторова модель двовимірної поверхні
ap Вигадана карта
aq Види з плановим зображенням
Види з показом горизонту, включаючи види з пташиного польоту та панорами
ar Види без планового зображення
Види без показу горизонту, включаючи види з пташиного польоту та панорами
as Перспективний вид
da Піктокарта
db Карта випадкової точки
dc Екранне зображення
dd Неекранне зображення


підполе
d – Позиція платформи фотографування або дистанційного датчика |fre>

пояснення до підполя: Містить односимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
a Наземна
b Повітряна
c Космічна
Якщо документ складається з декількох частин, що мають різні горизонтальні та/ або вертикальні масштаби, всі масштаби подаються в підполях, що повторюються. При запису 3-х чи більшої кількості масштабів у підполях $b або $c, менший знаменник записується в першій появі відповідного підполя, більший – у другій.
Коли координати для карти або плану подаються відносно центральної точки, а не зовнішніх меж, довгота та широта, що формують центральні осі, записуються двічі, в підполях $d та $e (довгота) та в підполях $f та $g (широта). Коли схилення та пряме піднесення для небесних карт подаються відносно центру карти, а не її меж, то вони записуються двічі в підполях $i та $j (схилення) та підполях $k та $m (пряме піднесення).


підполе
e – Категорія супутника для одержання дистанційного зображення |fre>

пояснення до підполя: Містить односимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки:
a Метеорологічний
b Для спостережень за наземними об’єктами
c Для спостережень за космосом


підполе
f – Найменування супутника для дистанційного зображення |fre>

пояснення до підполя: Містить двосимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки: Метеорологічні

Tiros
ab ATS
ac NOAA
ad Nimbus
ae METEOSAT

Для спостережень за землею
ga ERTS
gb Landsat I
gc Landsat II
gd Landsat III
ge Seasat
gf Skylab
gg Spacelab

Для спостережень за космосом
ma Explorer I
mb Explorer II


підполе
g – Техніка запису для одержання дистанційного зображення. |fre>

пояснення до підполя: Містить двосимвольний код.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)

фіксована довжина підполя: 1

примітки: Поширення світла
aa Відеозапис
ab Псевдокольорова фотографія
ac Багатоспектральна фотографія
ad Мультиспектральне сканування
av Комбінування різних принципів поширення світла

Теплове інфрачервоне сканування
da Інфрачервоне лінійне сканування
dv Комбінація різноманітної техніки інфрачервоного сканування

Поширення мікрохвильового випромінювання
ga Авіарадар бокового огляду (SLAR)
gb Комплексний апертурний радар (SAR)
gc Пасивна мікрохвильова топографічна зйомка

Creative Commons License