УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 461 — Набір |ukr> |fra>

короткий опис: Набором є група фізично окремих документів, які визначаються загальною назвою. Він включає серіальні видання, штучно утворені збірки, що є окремою одиницею збереження, та багатотомні монографії.
Набір — група фізично окремих документів із загальним заголовком: складені збірки, багатотомні монографії, монографічні серії, серіальні видання в цілому.
Поле використовується для визначення ієрархічно пов’язаних документів на рівні набору. Документ, з яким створюється зв’язок, займає рівень набору, а запис, який містить це поле займає рівень піднабору, або окремої фізичної одиниці.
Поле застосовується у разі опису багатотомного видання в цілому і окремого тому в двох записах.
При описі багатотомного видання в двох записах, перший запис містить опис багатотомного видання в цілому, другий запис, що описує окремий том, повинна включати поле 461 з вбудованими полями, що містять інформацію про перший запис. Поле 461 може містити або одне вбудоване поле з ідентифікатором першого запису (001) або набір полів, що ідентифікує запис (001,200 і ін.).

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пропуск


індикатор 2 – індикатор примітки

пояснення до індикатора: Другий індикатор указує чи використовує агентство, що готує запис, дані цього поля для складання приміток при висновку запису.

значення індикатора:
0не складати примітку
1складати примітку

примітки до змісту поля: Поле використовується, коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів. Зв’язок створюється для документу на рівні набору.
Зв’язок утворений від окремої фізичної одиниці або піднабору завжди є висхідним.

примітки до змісту поля: Поле застосовується лише у тому випадку, коли структура запису відображає зв’язок окремих записів, що включають дані різних рівнів, і зв’язок встановлюється до документу на рівні "набіра". Набір є групою фізично окремих документів із загальним заголовком; в неї включаються серії, серіальні видання, збори і збірки творів, багатотомні монографії. Зв’язок фізично окремої одиниці або піднабору з набором завжди є висхідним зв’язком.


Взаємопов’язане поле 311 – ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВ’ЯЗУВАНИХ ПОЛІВ
    Поле 311 може бути використаним для відображення будь-яких відношень зв’язку, які визначаються в данім блоці, якщо потрібна примітка не може бути згенерована з поля 4XX. Якщо використовується поле 311, індикатор 2 відповідного поля 4XX складає 0.

Підполя

Деталізація про підполя наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4—СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ (у БД UAMarc дивіться опис блоку у полі 400).

(А) Техніка вставлених полів — ПІДПОЛЯ: $1

(B) Техніка стандартних підполів — ПІДПОЛЯ: $a, $c, $d, $e, $h, $i, $p, $t, $u, $v, $x, $y, $z, $0, $3, $5

Див. поле 410 (техніки вставлених полів / стандартних підполів)


підполе
a – Автор |eng> |fre>

пояснення до підполя: Ім’я особи, колективу або родини з первинною інтелектуальною відповідальністю відносно документа, з яким створюється зв’язок. Якщо зміст $a складає більш ніж одне підполе, застосовується стандартна пунктуація (ЕХ.6).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
b – Загальне позначення матеріалу |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield (200$b) of the item to which the link is being made. See field 456, EX1.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
c – Місце публікації |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 210$a документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
d – Дата публікації |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 210$d документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
e – Відомості про видання |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 205$a документу, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
f – Перші відомості про відповідальність |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$f) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Repeatable after each subfield $t, $l, $h or $i which has an accompanying statement of responsibility or for each parallel statement of responsibility.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
g – Наступні відомості про відповідальність |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$g) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Repeatable.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
h – Номер розділу або частини |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $h, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
i – Назва розділу або частини |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $i, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
l – Паралельний заголовок |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant parallel title subfield(s) (200$d, 510$a) of the item to which the link is being made. See field 423, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
m – Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN) |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the 013$a subfield of the item to which the link is being made.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
n – Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо |eng>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (210$c) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
o – Інші дані щодо заголовку |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$e) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
p – Фізичний опис |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 215$a документу, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
s – Відомості щодо серії |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (225$a, $h, $i) of the item to which the link is being made. See field 456, EX 1.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
t – Назва |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполів що відносяться до: 200 Назва, 225 Назва серії, або 500 Уніфікована назва документу, з яким створюється зв’язок. Для серіального видання, це підполе може містити зміст поля 530 Ключова назва. Коли зміст складає більше ніж одне підполе, має використовуватись стандартна пунктуація (ЕХ 6).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
u – URL |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 856$u запису, який є джерелом підполів $a та $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється. (488, ЕХ.4))

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
v – Номер тому |eng> |fre>

пояснення до підполя: Елемент(-и) (номер, розташування в документі), що передають відношення між поточним документом, та документом, до якого сворюється зв’язок. Прикладом таких елементів є 200$h та 225$v.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
x – Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 011$a документу, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
y – Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполів 010$a або 013$a документу, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
z – CODEN |eng>

пояснення до підполя: Зміст підполя 040$a документа, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
0 – Ідентифікатор бібліографічного запису |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст поля 001 документа, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
1 – Дані, які пов’язуються |eng>

пояснення до підполя: Кожне підполе $1 містить дані поля разом з міткою, індикаторами та кодами підполів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється для кожного вставленого поля)

примітки: (А, ТЕХНІКА ВСТАВЛЕНИХ ПОЛІВ)

примітки: ПРИМІТКИ (техніка вставлених полів):
Кожне поле, до якого створюється зв’язок форматується за схемою:
Індикатори: Визначник підполя Дані підполя Визначник підполя Дані підполя
F/T
#0 чи #1 $1 Вставлені:
мітка, індикатори та підполя
$1 Вставлені: мітка, індикатори та підполя ……

Рекомендовано, щоб вставлені поля заносилися у числовій послідовності міток в межах кожного поля. У випадку вставленого поля 001, яке не має ні індикаторів ні визначників підполів, дані підполя складають лише мітку та номер (Приклад 1).
Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, цей запис включається до того ж файлу з метою розповсюдження.

Пов’язані поля, які зконструйовано з полів повного запису повинні містити скопійовані дані, що вимагаються за наявності:
001     ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
500     УНІФІКОВАНА НАЗВА
    АБО (якщо поле 500 відсутнє у запису)
200$a Основна назва
7 - -     Первинна інтелектуальна відповідальність (за наявності)
206     Область специфіки матеріалів: Картографічні матеріали — Математичні дані
    Наступні поля можуть бути включені:
010     ISBN
011     ISSN
040     CODEN
101     Мова твору
102     Країна публікації або виробництва
123     Поле кодованих даних: Картографічні матеріали – Математичні дані
130     Поле кодованих даних: Мікроформи. — Фізичні властивості
200$a     Основна назва (за наявності поля 500)
200$f     Перші відомості про відповідальність
200$h     Номер розділу або частини
200$i     Назва розділу або частини
200$v     Визначення тому
205     Відомості про видання
210     Публікація, розповсюдження, тощо
215     Фізичний опис
225     Серії
510     Паралельна основна назва
530     Ключова назва
856$u     URL
У деяких випадках ці необов’язкові поля можуть знадобитися, для ідентифікації документа, наприклад 210 Публікація тощо для 45 - Інші видання
Не рекомендовано включення полів, яаі не входять до переліку.
Пов’язані поля не конструюються з повного запису, якщо документ, до якого створюється зв’язок, відсутній. Вони повинні містити сформульовані самостійно дані, достатні для ідентифікації документа, до якого створюється зв’язок.
Щонайменше пов’язані поля повинні містити перелічені вище дані, за винятком ідентифікатору запису.


підполе
3 – Номер авторитетного запису |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $3, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
5 – Установа в якій поле застосовано |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $5, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)

приклад 1: Техніка вставлених полів
200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$12001#$aFleetbooks$vno.7

приклад 2: Техніка стандартних підполів
200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$tFleetbooks$vno.7
Монографія Buses of the East Midlands є частиною монографічної серії. В запису монографії є поле, яке пов’язує його з серією, що має назву Fleetbooks як це зазначено в назві документа. Цей документ є номером 7 у серії. Зверніть увагу на використання підполя $v у вставленому полі
200: хоча воно є вставленим для визначення монографічної серії, воно є специфічним для монографії.
Наступний приклад використання цього поля показаний як ПРИКЛАД 1 у 4 — - БЛОЦІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ(ПОСИЛКОВИХ) ЗАПИСІВ.

приклад 3: 461 0$100177 10346$12001 $aCountries Europe $vvol. 2
Компоненти поля:
_0 індикатори поля
461
$1 ідентифікатор підполя
001 мітка вбудованого поля
77-10346 дані поля 001
$1 ідентифікатор підполя
200 мітка вбудованого поля
1 індикатори вбудованого поля 200
$a ідентифікатор підполя поля 200
Заголовок поля 200
$v ідентифікатор підполя поля 200
vol.2 дані підполя 200$v
Приклад ілюструє зв’язок тому з багатотомною монографією. Документ, що каталогізується, — „vol. 2“ — пpедставляє собою лише одну частину багатотомника. Поле зв’язку містить вбудоване поле 001, включаюче ідентифікатор запису, багатотомник, що описує, і поле 200, визначальне заголовок багатотомника. Запис на багатотомник повинен знаходитися в тому ж файлі і мати свій ідентифікатор запису поля 001: 77-10346. Агентство, що становить запис на окремий том, не робить в цьому записі примітки, що відноситься до багатотомнику, а, отже, другий індикатор має значення 0.

приклад 4: 400$aТехнічні і програмні засоби інформатизації освіти
461 _0$100190-28692$12001_$aНові інформаційні технології $vВип.4
Компоненти поля
461:
_0 індикатори поля 461
$1 ідентифікатор підполя
001 мітка вбудованого поля
90-28692 дані поля 001
$1 ідентифікатор підполя
200 мітка вбудованого поля
1 індикатори вбудованого поля 200
$a ідентифікатор підполя поля 200
Заголовок поля 200
$v ідентифікатор підполя поля 200
Вип.4 дані підполя 200$v
Приклад ілюструє зв’язок випуску із загальною частиною серіального видання. Документ, що каталогізується, — „Вип.4“ — пpедставляє собою лише одну частину серіального видання. Поле зв’язку містить вбудоване поле 001, включаюче ідентифікатор запису загальної частини серіального видання, і поле 200 із заголовком серіального видання. Запис на загальну частину серіального видання знаходиться в тому ж файлі і має ідентифікатор запису 90-28692. Агентство, що становить запис на окремий випуск, не робить в цьому записі примітки, що відноситься до серіальному видання, і, отже, другий індикатор має значення 0.

приклад 5: 461#0$1001by-NLB-kn-9834176$12000#$vТ. 8
Компоненти поля:
#0 індикатори поля
461
$1 ідентифікатор підполя
001 мітка вставленого поля
by-NLB-kn-9834176 дані вставленого поля 001 (ідентифікатора запису, на який робиться посилання)
$1 ідентифікатор підполя
200 мітка вставленого поля
0# індикатори вставленого поля 200 (індикатор 1=0, оскільки Т. 8 — незначущий, нехарактерний основний заголовок)
$v ідентифікатор підполя поля 200
Т. 8 дані підполя 200$v
Приклад ілюструє зв’язок тому з багатотомною монографією. Документ, що каталогізується, — „Т. 8“ — є лише однією частиною багатотомника. Поле зв’язку містить вбудоване поле 001, включаюче ідентифікатор запису, багатотомник, що описує.
Запис на багатотомник повинен знаходитися в тому ж файлі і мати свій ідентифікатор запису поля 001: by-NLB-kn-9834176. Бібліотека, становлячий запис на окремий том, не робить в цьому записі примітки, що відноситься до багатотомника, а, отже, другий індикатор поля 461 має значення 0.

приклад 6: Висоцький, Володимир Семенович.
Зібрання творів : В 5 т. / Володимир Висоцький; [Відп. ред. В.Щербаков; Скл., текстол. робота і коммент. С. Жильцова]. — Тула : Туліца, 1993 -
Т. 3 : Пісні і вірші, 1973-1975. — 1997. — 405 с., [16] л. ілл. : ілл., факс.
Можливі наступні варіанти представлення записів:
Варіант А:
В передаваному файлі міститься два записи: для загальної частини опису (набору) і для специфікації (фізичної одиниці).
Запис 1 (загальна частина):
nam1
001by-NLB-kn-9778453
2001#$aЗібрання творів$eВ 5 томах$fВолодимир Висоцький$g[Відповідальний редактор В. Щербаков$gСкладання, робота текстології і коментарі С. Жильцова]
210##$aТула$cТулица$d1993 -
700#1$aВисоцький$bВ.С.$gВолодимир Семенович
Запис 2 (специфікація):
oam2
001by-NLB-kn-9793478
2001#$aПісні та вірші, 1973-1975
210##$d1997
461#0$1001by-NLB-kn-9778453$12001#$vТ. 3
Поле
461 запису про специфікацію містить лише необхідні дані для організації зв’язку із записом про загальну частину опису багатотомного видання, а саме номер відповідного запису у вкладеному полі 001, тобто by-NLB-kn-9778453.
Варіант B:
Передаваний файл містить тільки запис для специфікації, в полі 461 приводиться достатня інформація для формування загальної частини опису при побудові вихідних форм.
Специфікація:
nam0
001by-NLB-kn-9793478
2001#$aПісні та вірші, 1973-1975
210##$aТула$cТулица$d1997
461#0$12001#$aЗібрання творів$eВ 5 томах$fВолодимир Висоцький$g[Відповідальний редактор В. Щербаков$gСкладання, робота текстології і коментарі С. Жильцова]$v Т. 3$1700#1$aВисоцький$bВ.С.$gВолодимир Семенович
Запис про специфікацію містить у вкладених полях достатньо відомостей для представлення загальної частини, якщо така не була описана раніше. Поле 461 використовується для посилання на загальну частину видання.
Слід зазначити, що переважним є варіант А.

приклад 7: Беларуськая мова : [Падруч. для навучэнцаў пед. вучылішчаў і каледжаў] : У 2 ч./ Пад агул. рэд. Л.М.Григор'евай. — Мн. : Виш. шк., 1998.
Ч. 2 : Сінтаксіс / [Я.М.Адамовіч, Н.І. Бурака, Л.М. Грыгор'ева і інш.]. — 350 с.
Варіант А:
Запис 1 (загальна частина):
nam1
001by-NLB-kn-9878453
2001#$aБеларуская мова$e[Падручнік для навучэнцаў педагагічных вучылішчаў і каледжаў]$eУ 2 частках$fПад агульнай рэдакцыяй Л.М.Григор’евай
210##$aМінск$cВышэйшая школа$d1998
Запис 2 (специфікація):
oam2
001by-NLB-kn-9878454
2001#$aСінтаксіс$f[Я.М.Адамовіч, Н.І. Бурака, Л.М. Грыгор’ева і іншыя]
461#0$1001by-NLB-kn-9878453$12001#$vЧ. 2
Варіант Б:
nam0
001by-NLB-kn-9878454
2001#$aСінтаксіс$f[Я.М.Адамовіч, Н.І. Бурака, Л.М. Грыгор’ева і іншыя]
210##$aМінск$cВышэйшая школа$d1998
461#0$12001#$aБеларуская мова$e[Падручнік для навучэнцаў педагагічных вучылішчаў і каледжаў]$eУ 2 частках$fПад агульнай рэдакцыяй Л.М.Грыгор'евай$vЧ. 2

приклад 8: Шукшин, Василь Макарович.
Зібрання творів : В 5 т. / Василь Шукшин. — Б.м., 1996. — (Серія „Літературна спадщина“). — ISBN 5-932173-00-7.
Т. 3 : Любавіни : Роман. — 531 с. — ISBN 5-932173-52-X : Б.ц.
Т. 5 : Публіцистика; З неопублікованого; З робочих записів. — 471 с. — ISBN 5-932173-54-6 : Б.ц.
Запис 1 (серія):
nas1
001by-NLB-se-9700103
50011$aЛітературна спадщина$3номер записи в авторитетному файлі
Запис 2 (загальна частина багатотомника):
oam2
001by-NLB-kn-9800957
2001#$aЗібрання творів$eВ 5 томах$fВасиль Шукшин
210##$aБ.м.$d1996
5011#Зібрання творів
2250#$aСерія „Літературна спадщина“
461#0$1001by-NLB-se-9700103
700#1$aШукшин$bВ.М.$gВасиль Макарович
Запис 3 (специфікація, Т. 3):
oam2
001by-NLB-kn-9800958
2001#$aЛюбавіни$eРоман
215##$a531 с.
461#0$1001by-NLB-se-9700103
462#0$1001by-NLB-kn-9800957$12001#$vТ.3
700#1$aШукшин$bВ.М.$gВасиль Макарович
Запис 4 (специфікація, Т.5):
oam2
001by-NLB-kn-9800959
2001#$aПублікації$aЗ неопублікованого$aЗ робочих записів
215##$a471 с.
461#0$1001by-NLB-se-9700103
462#0$1001by-NLB-kn-9800957$12001#$vТ.5
700#1$aШукшин$bВ.М.$gВасиль Макарович
В наведеному прикладі зведення про серію „Літературна спадщина“, надруковані на виданні, не співпадають зі встановленою формою цієї серії, що використовується в бібліографічних допомогах. Тому індикатор 1 поля
225 рівний „0“. І використовується поле 461 для посилання на встановлену форму найменування серії, внесену в полі 500 окремого запису проте зв’язок із записом, що містить опис серії „Літературна спадщина“ не встановлена. Оскільки відомості про серію й багатотомник (при описі окремого тому зовні багатотомника потрапляючі в область серії) наведені на кожному томі, кожний запис містить поле 225, повторене двічі. Поле 462 в даному випадку включає посилання на опис багатотомника і номер тому — об’єкту каталогізації.

приклад 9: Запис 1 (загальна частина серіального видання):
nas1
001by-NLB-se-9800111
2001#$aОрганізація науково-технічної діяльності в Республіці Білорусь
210##$aМінськ$cБ.и.$d1998
Запис 2 (окремий випуск):
oam2
001 by-NLB-se-9800112
010##$a985-6496-03-9
2000#$aВип. 3
210##$d1998
461#0$1001by-NLB-se-9800111

приклад 10: EX 1A Техніка вставлених полів
200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$12001#$aFleetbooks$vno.7

приклад 11: EX 1B Техніка стандартних підполів
200 1#$aBuses in the East Midlands...
461 #1$tFleetbooks$vno.7
Монографія Buses of the East Midlands є частиною монографічної серії. В запису монографії є поле, яке пов’язує його з серією, що має назву Fleetbooks як це зазначено в назві документа. Цей документ є номером 7 у серії. Зверніть увагу на використання підполя $v у вставленому полі
200: хоча воно є вставленим для визначення монографічної серії, воно є специфічним для монографії.
Наступний приклад використання цього поля показаний як ПРИКЛАД 1 у БЛОЦІ ВЗАЄМОПОВ’ЯЗАНИХ(ПОСИЛКОВИХ) ЗАПИСІВ 4XX.

Creative Commons License