УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 463 — Окрема фізична одиниця |ukr> |fra>

короткий опис: Окрема фізична одиниця є одним окремим документом-об’єктом бібліографічного опису Фізична одиниця — один фізично окремий документ: книга, тому, випуск, номер і т.п. Поле використовується для визначення ієрархічного зв’язку документів на рівні окремої фізичної одиниці. Запис, з яким створено зв’язок займає рівень окремої фізичної одиниці, а запис, який містить це поле займає рівень аналітичної одиниці, піднабору або набору. В полі приводяться відомості про джерело, в якому поміщена складова частина документа (стаття з журналу, книги, багатотомного і продовжується видання; глава з книги і багатотомного видання).

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 –

значення індикатора:
пропуск.


індикатор 2 – індикатор примітки

значення індикатора:
0не складати примітку

примітки до змісту поля: Це поле використовується коли потребується пов’язування окремих записів для даних різних рівнів. Зв’язок створюється для документа на рівні окремої фізичної одиниці Поле 463 взагалі повинно використовуватись у запису для аналітичної одиниці при створенні висхідного зв’язку між аналітичним документом та окремою фізичною одиницею що його вміщує. Набір (вищий ієрархічний рівень) може мати низхідний зв’язок до окремої фізичної одиниці з використанням поля 463.


Взаємопов’язане поле 311 – ПРИМІТКИ ЩОДО ПОВ’ЯЗУВАНИХ ПОЛІВ
    Поле 311 може бути використаним для відображення будь-яких відношень зв’язку, які визначаються в данім блоці, якщо потрібна примітка не може бути згенерована з поля 4XX. Якщо використовується поле 311, індикатор 2 відповідного поля 4XX складає 0.

Підполя

Деталізація про підполя наведена нижче надається додатково до тієї, що знаходиться на початку блоку 4—СТРУКТУРА ПОЛІВ ПОВ’ЯЗАНИХ ЗАПИСІВ (у БД UAMarc дивіться опис блоку у полі 400).

(А) Техніка вставлених полів — ПІДПОЛЯ: $1

(B) Техніка стандартних підполів — ПІДПОЛЯ: $a, $c, $d, $e, $h, $i, $p, $t, $u, $v, $x, $y, $z, $0, $3, $5

Див. поле 410 (техніки вставлених полів / стандартних підполів)


підполе
a – Автор |eng> |fre>

пояснення до підполя: Ім’я особи, колективу або родини з первинною інтелектуальною відповідальністю відносно документа, з яким створюється зв’язок. Якщо зміст $a складає більш ніж одне підполе, застосовується стандартна пунктуація (ЕХ.6).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
b – Загальне позначення матеріалу |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield (200$b) of the item to which the link is being made. See field 456, EX1.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
c – Місце публікації |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 210$a документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
d – Дата публікації |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 210$d документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
e – Відомості про видання |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 205$a документу, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
f – Перші відомості про відповідальність |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$f) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Repeatable after each subfield $t, $l, $h or $i which has an accompanying statement of responsibility or for each parallel statement of responsibility.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
g – Наступні відомості про відповідальність |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$g) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Repeatable.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
h – Номер розділу або частини |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $h, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
i – Назва розділу або частини |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $i, яке відноситься до назви (поле 200), серії (поле 225), або уніфікованої назви (поле 500) документа, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
l – Паралельний заголовок |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant parallel title subfield(s) (200$d, 510$a) of the item to which the link is being made. See field 423, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
m – Міжнародний стандартний номер нотного видання (ISMN) |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the 013$a subfield of the item to which the link is being made.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
n – Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо |eng>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (210$c) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
o – Інші дані щодо заголовку |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (200$e) of the item to which the link is being made. See field 463, EX 2.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
p – Фізичний опис |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 215$a документу, з яким створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
s – Відомості щодо серії |eng> |fre>

пояснення до підполя: The contents of the relevant subfield(s) (225$a, $h, $i) of the item to which the link is being made. See field 456, EX 1.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
t – Назва |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполів що відносяться до: 200 Назва, 225 Назва серії, або 500 Уніфікована назва документу, з яким створюється зв’язок. Для серіального видання, це підполе може містити зміст поля 530 Ключова назва. Коли зміст складає більше ніж одне підполе, має використовуватись стандартна пунктуація (ЕХ 6).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
u – URL |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 856$u запису, який є джерелом підполів $a та $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється. (488, ЕХ.4))

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
v – Номер тому |eng> |fre>

пояснення до підполя: Елемент(-и) (номер, розташування в документі), що передають відношення між поточним документом, та документом, до якого сворюється зв’язок. Прикладом таких елементів є 200$h та 225$v.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
x – Міжнародний стандартний номер серіального видання — ISSN |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя 011$a документу, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
y – Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN / Міжнародний стандартний музичний номер — ISMN |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполів 010$a або 013$a документу, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
z – CODEN |eng>

пояснення до підполя: Зміст підполя 040$a документа, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
0 – Ідентифікатор бібліографічного запису |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст поля 001 документа, до якого створюється зв’язок.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
1 – Дані, які пов’язуються |eng>

пояснення до підполя: Кожне підполе $1 містить дані поля разом з міткою, індикаторами та кодами підполів.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється для кожного вставленого поля)

примітки: (А, ТЕХНІКА ВСТАВЛЕНИХ ПОЛІВ)

примітки: ПРИМІТКИ (техніка вставлених полів):
Кожне поле, до якого створюється зв’язок форматується за схемою:
Індикатори: Визначник підполя Дані підполя Визначник підполя Дані підполя
F/T
#0 чи #1 $1 Вставлені:
мітка, індикатори та підполя
$1 Вставлені: мітка, індикатори та підполя ……

Рекомендовано, щоб вставлені поля заносилися у числовій послідовності міток в межах кожного поля. У випадку вставленого поля 001, яке не має ні індикаторів ні визначників підполів, дані підполя складають лише мітку та номер (Приклад 1).
Якщо пов’язуване поле містить контрольний номер запису, цей запис включається до того ж файлу з метою розповсюдження.

Пов’язані поля, які зконструйовано з полів повного запису повинні містити скопійовані дані, що вимагаються за наявності:
001     ІДЕНТИФІКАТОР ЗАПИСУ
500     УНІФІКОВАНА НАЗВА
    АБО (якщо поле 500 відсутнє у запису)
200$a Основна назва
7 - -     Первинна інтелектуальна відповідальність (за наявності)
206     Область специфіки матеріалів: Картографічні матеріали — Математичні дані
    Наступні поля можуть бути включені:
010     ISBN
011     ISSN
040     CODEN
101     Мова твору
102     Країна публікації або виробництва
123     Поле кодованих даних: Картографічні матеріали – Математичні дані
130     Поле кодованих даних: Мікроформи. — Фізичні властивості
200$a     Основна назва (за наявності поля 500)
200$f     Перші відомості про відповідальність
200$h     Номер розділу або частини
200$i     Назва розділу або частини
200$v     Визначення тому
205     Відомості про видання
210     Публікація, розповсюдження, тощо
215     Фізичний опис
225     Серії
510     Паралельна основна назва
530     Ключова назва
856$u     URL
У деяких випадках ці необов’язкові поля можуть знадобитися, для ідентифікації документа, наприклад 210 Публікація тощо для 45 - Інші видання
Не рекомендовано включення полів, яаі не входять до переліку.
Пов’язані поля не конструюються з повного запису, якщо документ, до якого створюється зв’язок, відсутній. Вони повинні містити сформульовані самостійно дані, достатні для ідентифікації документа, до якого створюється зв’язок.
Щонайменше пов’язані поля повинні містити перелічені вище дані, за винятком ідентифікатору запису.


підполе
3 – Номер авторитетного запису |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $3, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)


підполе
5 – Установа в якій поле застосовано |eng> |fre>

пояснення до підполя: Зміст підполя $5, яке є джерелом для підполів $a або $t в цьому полі.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється)

примітки: (B, ТЕХНІКА СТАНДАРТНИХ ПІДПОЛІВ)

приклад 1: Техніка вставлених полів
463 #1$12001#$aNature$vvol. 60, no. 28

приклад 2: Техніка стандартних підполів
463 #1$tNature$vvol. 60, no. 28
Висхідний зв’язок утворений від статті до випуску серіального видання, в якому вона опублікована. Випуск серіального видання займає рівень окремої фізичної одиниці.

приклад 3: В полі зв’язку рекомендується записувати вбудовані поля в зростаючому порядку міток.
При описі статті або глави з книги, а також статті з видання, що продовжується і має приватний заголовок, основний заголовок джерела приводиться у вбудованому полі
200 (підполе $a), відомості про сторінки — в підполі $v. Відомості про місце і дату видання приводяться у вбудованому полі 210; відомості про авторів видання — в полях 700-701 (перший автор — в полі 700, другий — в полі 701). При описі джерела, що є випуском видання, що продовжується, і має приватний заголовок, загальний заголовок видання і номер випуску не приводяться.
Приклад:
463 0$12001 $aМетоди аналізу і оптимізація складних систем $vC.78-86$1210 _$aМ.$d1993$1700_1$aТокарев$bВ.И.

приклад 4: При описі статті з журналу і випуску видання, що продовжується і не має приватного заголовка, відомості про джерело приводяться у вбудованому полі 200: основний заголовок — в підполі $a; відомості про відповідальність, якщо основний заголовок видання, що продовжується, є нехарактерним, — в підполі $f; номер серії — в підполі $h; заголовок серії — в підполі $i; номер і рік виходу журналу, нумерація сторінок, на яких поміщена стаття -в підполе $v. Інформація в підполі $v записується у вказаній нижче послідовності з використанням наступних розділових знаків: позначення і номер тому, кома; позначення і номер випуску, рік випуску в круглих дужках, крапка з комою; нумерація сторінок, на яких поміщена стаття.
Приклади:
Приклад 1
463 0$12001 $aАвтометрия$vN5(1993); с.58-63
Приклад 2
463 0$12001 $aParallel computing$v18, N1 (1992); р.57-93
Приклад 3
463 0$12001 $aЭлектронная техника$hСер. 1$iЭлектроника СВЧ $vВып.10 (1991); с.42-44
Приклад 4
463 0$12000 $aСборник наукових трудов$fЦентральный науково-дослідний економічний институт$vВып.48 (1980); с.113-124

приклад 5: При описі статті з тому багатотомного видання у вбудованому полі 200 приводяться: основний заголовок багатотомного видання в цілому — підполе $a; номер тому і нумерація сторінок — підполе $v. У вбудованих полях 700 і 701 записуються імена авторів багатотомного видання в цілому. Перший автор у полі — 700, другий — у полі 701. Для ідентифікації джерела достатньо привести імена двох авторів. Місце і дата видання записуються у вбудованому полі 210.
Якщо том багатотомника має приватний заголовок, то у відомостях про джерело воно не приводиться.
Приклади:
Приклад 1
463 0$12000 $aЮвілейна збірка праць$fРАН. Відд. інформатики, ВТ і автоматизації$vT.1; с.19-34$1210 _$aМ.$d1993
Приклад 2
463 0$12001 $aТермічна обробка сталі$vТ.2;с. 81-97$1210 _$aМ.$d1993 $1700_1$aБернштейн$bЛ.С. $1701_1$aБокштейн$bС.З.

приклад 6: Відомості про складову частину документа можуть бути представлені також в двох записах. В першому записі дається опис статті, де в полі 463 приводяться вбудовані поля, що містять дані про джерело, а також вбудоване поле, 001, що містить контрольний номер другого запису. В другому записі приводиться самостійний опис джерела. Зв’язок між двома записами здійснюється за допомогою ідентифікатора запису джерела — поле 001, вбудованого в полі 463 першого запису.
Якщо програмне забезпечення не дозволяє здійснювати пошук джерела по вбудованих полях, необхідно формувати два самостійні записи — на складову частину і на джерело документа.
Приклад:
463 0$100199-559$12000 $v34(1990);с.18-23
Приклад заповнення поля 463 при описі складової частини документа в двох записах. Присутнє поле 001, що містить контрольний номер другого запису.

приклад 7: Кажан З.
'У БНП я з жніўня 1944-га.' : Гутарка з минулим сябрам Незалежніцкай партыі Сяргєєм Кажаном / Гутарыў Алесь Козік // Наша Ніва. — 1998. - 28 верасня (№ 15). — с. 6-7.
2001#$a'У БНП я з жніўня 1944-га.'$eГутарка з минулим сябрам Незалежніцкай партыі Сяргєєм Кажаном$fГутарыў Алесь Козік
463#0$12001#$aНаша Ніва$v1998. — 28 верасня (№ 15). — с. 6-7

приклад 8: EX 1A Техніка вставлених полів
463 #1$12001#$aNature$vvol. 60, no. 28

приклад 9: EX 1B Техніка стандартних підполів
463 #1$tNature$vvol. 60, no. 28
Висхідний зв’язок утворений від статті до випуску серіального видання, в якому вона опублікована. Випуск серіального видання займає рівень окремої фізичної одиниці.

Creative Commons License