УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 516 — Назва на спинці |ukr> |ukr> |fra>

короткий опис: Поле містить назву, надану на спинці документа, коли вона відрізняється від основної назви у полі 200$a і заслуговує на створення точки доступу або примітки.
Поле містить заголовок, приведений на корінці палітурки документа, коли воно істотне відрізняється від основного заголовка, приведеного в полі 200.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 – Індикатор значущості назви на спинці

значення індикатора:
0Назва на спинці не значуща
    Точка доступу не створюється.
1Назва на спинці значуща
    Точка доступу створюється.


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)


Взаємопов’язане поле 312 – ПРИМІТКИ ЩОДО СПІВВІДНЕСЕНИХ НАЗВ (ТОГО Ж САМОГО ТВОРУ)
    Примітка про назву на спинці може альтернативно бути занесена до поля 312.

Взаємопов’язане поле 300 – ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ
    Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.

Взаємопов’язане поле 423 – ВИДАЄТЬСЯ В ОДНІЙ ОБКЛАДИНЦІ РАЗОМ З …
    Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полівВаріанти назв:

Підполя

Може використовуватись будь-яке підполе, що входить до поля 510.


підполе
a – Назва на спинці |fre>

пояснення до підполя: Назва, надана на спинці документа без інших відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
b – Загальне визначення матеріалу носія документа

пояснення до підполя: Текст про матеріал носія в цілому.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)


підполе
e – Інші відомості щодо назви |fre>

пояснення до підполя: Підназви або інша інформація щодо назви, яка надається у $a.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
h – Номер частини |fre>

пояснення до підполя: Нумерований розділ або частина документа, з загальною основною назвою та назвою підрозділу, що відносяться до паралельної назви у $a.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
i – Найменування розділу або частини |fre>

пояснення до підполя: Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (500:EX 3,4,14,15).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини (500:EX 3, 18).)


підполе
j – Підрозділ форми твору |fre>

пояснення до підполя: Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
k – Дата публікації

пояснення до підполя: Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)

примітки: Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.


підполе
l – Підзаголовок форми (підназва форми)

пояснення до підполя: Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
m – Мова (якщо є частиною заголовка)

пояснення до підполя: Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).)


підполе
n – Змішана інформація |fre>

пояснення до підполя: Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ (500:EX 6, 9).)


підполе
q – Версія (або дата версії)

пояснення до підполя: Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
r – Засоби виконання (для музичних творів)

пояснення до підполя: Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16). ).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
s – Числове визначення музичних творів

пояснення до підполя: Номер, привласнений для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
u – Ключ музичних творів

пояснення до підполя: Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
v – Визначення тому

пояснення до підполя: Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку 4-- (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку 4--.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
w – Відомості про аранжування (для музичних творів)

пояснення до підполя: Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
x – Тематичний (предметний) підрозділ

пояснення до підполя: Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
y – Географічний підрозділ

пояснення до підполя: Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
z – Мова назви на спинці |fre>

пояснення до підполя: Ідентифікує мову назви на спинці. Підполе дозволяє при обміні записами випустити додаткові записи для назви на спинці на мовах, які не бажані в базах даних приймачів. Див. Додаток А Список кодів мов.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
2 – Код системи

пояснення до підполя: Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
3 – Номер авторитетного запису

пояснення до підполя: Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)

приклад 1: 516 l#$aNSBThe NSEcomplete guide to selecting plays
Книга The guide to selecting plays for performance на спинці має назву The complete guide to selecting plays. Для неї робиться додатковий запис і примітка. "The " помічено як несортований символ. Альтернативно артикль може бути випущений взагалі.

приклад 2: 2001#$aРосія на історичному повороті
5160#$aМемуари

приклад 3: 2001#$aКомп’ютер для носорога
5161#$aБази даних

приклад 4: 2001#$aВісник Московського державного технічного університету
5161#$eВісник МГТУ
300##Заголовок корінця: Вісник МГТУ

приклад 5: 200 1#$aThe guide to selecting plays for реrfomance
516 1#$a<NSB>The <NSE>complete guide to selecting plays
Книга зі заголовком "guide to selecting plays for реrfomance" має на корінці палітурки заголовок "complete guide to selecting plays". Для цього заголовка повинні бути складені примітка і додатковий запис. Артикль був помічений як що не враховується при сортуванні.

приклад 6: Доступний для перегляду тільки в броузерах Internet Explorer і Netscape версії 4.0 і вищий.
Charta 77 осima soucasniku : Ро dvaceti letech / До vyd pripr. Blanka Cisarovska et al. — Praha ; Brno : Ust pro soudobe dejiny AV CR : Doplnek, 1977. — 331 з. : диагр. ; 24 см.
Загол. корінця : Charta ро dvaceti letech.
200 1#$aCharta 77 осima soucasniku$ePo dvaceti letech$fK vyd pripr. Blanka Cisarovska et al.
...
300 ##$aЗагол. корінця : Charta ро dvaceti letech
516 1#$aCharta ро dvaceti letech -->

приклад 7: EX 1
516 l#$aNSBThe NSEcomplete guide to selecting plays
Книга The guide to selecting plays for performance на спинці має назву The complete guide to selecting plays. Для неї робиться додатковий запис і примітка. "The " помічено як несортований символ. Альтернативно артикль може бути випущений взагалі.

Creative Commons License