УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 518 — Назва сучасною орфографією |ukr> |ukr> |fra>

короткий опис: Поле містить назву або окремі слова з назви, або будь-який варіант назви документа, які наводяться сучасною орфографією, якщо ті, що наявні на документі, є надто архаїчними, щоб записуватись як примітка або точка доступу. Поле використовується зазвичай для стародруків.

обов’язковість поля: НІ (Факультативне)

повторюваність поля: ТАК (Повторюється)


індикатор 1 – Індикатор форми назви

значення індикатора:
0Форма назви з окремих слів сучасною орфографією не є значущою
    Точка доступу не створюється.
Можливе використання для пошуку (EX 3).

1Повна форма назви сучасною орфографією є значущою
    Точка доступу створюється.


індикатор 2 –

значення індикатора:
пробіл (не визначено)

примітки до змісту поля: Поле використовується тільки у випадку, якщо назва/назви документа подані у надто архаїчному написанні, щоб бути записаними як точка доступу або примітка. Якщо зміст поля 518 повністю ідентичний до змісту поля 500$a поле 518 не застосовується.


Взаємопов’язане поле 200 – НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
    Поле містить основну назву, записану в архаїчному написанні.

Взаємопов’язане поле 500 – УНІФІКОВАНА ФОРМА НАЗВИ
    Поле містить назву, під якою твір, що має різні варіанти назв, ідентифікується з метою каталогізації.

Взаємопов’язане поле
    510-517 ВАРІАНТИ НАЗВИ ДОКУМЕНТА

Взаємопов’язане поле 300 – ЗАГАЛЬНІ ПРИМІТКИ
    Примітки, що мають відношення до варіантів заголовка, можуть приводитися безпосередньо в примітці в полі 300.

Взаємопов’язане поле 423 – ВИДАЄТЬСЯ В ОДНІЙ ОБКЛАДИНЦІ РАЗОМ З …
    Використовується для заголовків творів інших авторів в збірці без загального заголовка.

Блок взаємопов’язаних полівВаріанти назв:

Підполя

Можуть бути використані будь-які підполя наведені у полі 510, але зазвичай використовується лише одне підполе : a


підполе
a – Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назви сучасною орфографією, або окремі слова з них |fre>

пояснення до підполя: Основна назва, варіант назви або уніфікована форма назва чи окремі слова з назви документа, які повторені сучасною орфографією без додаткових відомостей щодо назви або відомостей про відповідальність.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
b – Загальне визначення матеріалу носія документа

пояснення до підполя: Текст про матеріал носія в цілому.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)


підполе
h – Номер частини |fre>

пояснення до підполя: Нумерований розділ або частина документа, з загальною основною назвою та назвою підрозділу, що відносяться до паралельної назви у $a.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
i – Найменування розділу або частини |fre>

пояснення до підполя: Найменування частини у випадку, коли документ, для якого складено уніфіковану форму назви є лише частиною твору описаного під уніфікованою формою назви (500:EX 3,4,14,15).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної підпорядкованої частини (500:EX 3, 18).)


підполе
j – Підрозділ форми твору |fre>

пояснення до підполя: Термін, доданий до предметного заголовку, для більш детального визначення категорії або жанру матеріалу.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
k – Дата публікації

пояснення до підполя: Дата публікації документа, якщо вона додається до уніфікованої форми назви (500:EX 3).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)

примітки: Крім того, дата публікації повинна заноситися до поля 210.


підполе
l – Підзаголовок форми (підназва форми)

пояснення до підполя: Стандартна фраза, що додається до заголовку для характеристики уніфікованої форми назви (500:EX 7, 9).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
m – Мова (якщо є частиною заголовка)

пояснення до підполя: Мова документа, якщо вона вимагається як частина уніфікованої форми назви (500:EX 2, 3, 5, 7).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ . Якщо твір більш ніж однією мовою, вони наводяться в одному підполі $m (500:EX 5).)


підполе
n – Змішана інформація |fre>

пояснення до підполя: Будь-яка інформація, не призначена для будь-яких інших підполів (500:EX 8).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ (500:EX 6, 9).)


підполе
q – Версія (або дата версії)

пояснення до підполя: Ідентифікація версії твору, який представлений у документі. Це може бути найменуванням або датою створення версії (500:EX 3).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
r – Засоби виконання (для музичних творів)

пояснення до підполя: Інструментовка тощо надана в документі (500:EX 12, 13, 16). ).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ)


підполе
s – Числове визначення музичних творів

пояснення до підполя: Номер, привласнений для розрізнення творів. Номер може бути серійним, окремого твору, номером тематичного покажчика або датою, використаною як номер.(500:EX 12-14).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
u – Ключ музичних творів

пояснення до підполя: Музичний ключ, використаний як частина уніфікованої форми назви (500:EX 12)

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
v – Визначення тому

пояснення до підполя: Використовується для визначення окремої частини документа, яка пов’язана з іншим документом. Підполе використовується тільки у випадках, коли поле є вставленим до блоку 4-- (500:EX 10). Воно визначає частину зв’язаного документа, яка має відношення зв’язку, позначеного міткою поля блоку 4--.

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
w – Відомості про аранжування (для музичних творів)

пояснення до підполя: Відомості про те, що музичний твір є аранжуванням (500:EX 16).

обов’язковість підполя: НІ

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
x – Тематичний (предметний) підрозділ

пояснення до підполя: Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для більш детального визначення теми, представленої в предметному заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
y – Географічний підрозділ

пояснення до підполя: Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення місцевості, пов’язаної з темою, представленою у предметному заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
z – Хронологічний підрозділ ??? Мова іншої інформації щодо назви |fre>

пояснення до підполя: Термін доданий до назви, коли вона використана як предметний заголовок для визначення періоду часу, пов’язаного з темою, представленою у предметному заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
2 – Код системи

пояснення до підполя: Ідентифікація в кодованій формі системи, з якої було взято предметні рубрики.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)


підполе
3 – Номер авторитетного запису

пояснення до підполя: Контрольний номер авторитетного запису для заголовку.

обов’язковість підполя: НІ (Підполе використовується тільки якщо поле 500 є включеним до 604 ІМ’Я ТА НАЗВА ВИКОРИСТАНІ ЯК ПРЕДМЕТНА РУБРИКА. Для прикладу див. 604.)

повторюваність підполя: НІ (НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.)

приклад 1: 200 l#$aIzvarsita gliubav i napochom nemila i nesrichna smart Pirema i Tisbe
518 l#$aIzvarsita ljubav i napokom nemila i nesricna smart

приклад 2: 200 l#$aPistule, i Evanyelya
518 1#$aPistule i evandelja

приклад 3: 200 1#$aNSBThe NSEDescription of the Countrey of Aphrique ...
518 1#$aNSBThe NSEdescription of the country of Africa ...

приклад 4: 200 1#$aUmbsta"ndliche Beurtheyling der Frage, ob das Erd-Beben zu Lissabonn der Ausdruck des Zornes Gottes sey
518 0#$aUmsta"ndliche Beurteilung Erdbeben Lissabon sei
Окремі слова з основної назви, повторені сучасною орфографією.

приклад 5: 200 1#$aNSBIl NSECavaliero della Croce Rossa, o la Leggenda della Sanita` :$epoema i dodici canti ;$fdall'inglese di Edmundo Spenser recato in verso italiano, detto ottava rima, da T.J. Mathias.
500 10$aNSBThe NSEshepheardes calender$mItalian
518 1#$aNSBThe NSEshepherd's calendar
Аутентична назва старою орфографією була використана як уніфікована назва; тим не менш, сучасна форма уніфікованої назви записана до поля 518.

приклад 6: 200 1#$aDeffense des droits du roy catholique Charles II
518 1#$aDe'fense des droits du roi catholique Charles II

приклад 7: 200 1#$aNSBLes NSEavantures extravagantes du courtizan grotesque
518 1#$aNSBLes NSEaventures extravagantes du courtisan grotesque

приклад 8: Отрывок из ISBD(А) про графику( разд.0.7 ).:
The description of publications appearing in scriptsІ other than that used by the bibliographic agency may, if necessary, be transliterated or transcribed without brackets into the script used by the agency.= В описании публикаций, имеющих графику, отличную от той, которую использует библиографирующее агентство, может при необходимости применяться транслитерация или транскрипция (не фонетическая а в смысле »перенаписание»-НВ) без скобок в графику, которую использует агентство.
When the script is not in current use or is otherwise not available a suitable alternative script should be used, for example, Cyrillic (civil) for Cyrillic (Church Slavonic).= Когда графика вышла из употребления или невозможно ее корректное отображение, используетс подходящая альернативная графика, например гражданская кириллица, вместо кириллицы церковнославянской)

приклад 9: 2001#$aДослідження книги 'Про помилки і істину'
5181#$aДослідження книги 'Про помилки і істину'

приклад 10: Бецкой, Іван Іванович (1704-1795).
Роздумування, що служитиме керівництвом до нового встановлення Шляхетнаго кадетскаго корпусу, скільки належить до військової частини онаго...
200 1#$aРоздумування, що служитиме керівництвом до нового встановлення Шляхетнаго кадетскаго корпусу, скільки належить до військової частини онаго
...
518 1#$aРоздумування, що служитиме керівництвом до нового встановлення Шляхетного кадетського корпусу, скільки належить до військової частини оного...
700 #1$aБецкой$gИван Иванович$f1704-1795

приклад 11: EX 1
200 l#$aIzvarsita gliubav i napochom nemila i nesrichna smart Pirema i Tisbe
518 l#$aIzvarsita ljubav i napokom nemila i nesricna smart

приклад 12: EX 2
200 l#$aPistule, i Evanyelya
518 1#$aPistule i evandelja

приклад 13: EX 3
200 1#$aNSBThe NSEDescription of the Countrey of Aphrique ...
518 1#$aNSBThe NSEdescription of the country of Africa ...

приклад 14: EX 4
200 1#$aUmbstandliche Beurtheyling der Frage, ob das Erd-Beben zu Lissabonn der Ausdruck des Zornes Gottes sey
518 0#$aUmstandliche Beurteilung Erdbeben Lissabon sei
Окремі слова з основної назви, повторені сучасною орфографією.

приклад 15: EX 5
200 1#$aNSBIl NSECavaliero della Croce Rossa, o la Leggenda della Sanita :$epoema i dodici canti ;$fdall'inglese di Edmundo Spenser recato in verso italiano, detto ottava rima, da T.J. Mathias.
500 10$aNSBThe NSEshepheardes calender$mItalian
518 1#$aNSBThe NSEshepherd's calendar
Аутентична назва старою орфографією була використана як уніфікована назва; тим не менш, сучасна форма уніфікованої назви записана до поля 518.

приклад 16: EX 6
200 1#$aDeffense des droits du roy catholique Charles II
518 1#$aDefense des droits du roi catholique Charles II

приклад 17: EX 7
200 1#$aNSBLes NSEavantures extravagantes du courtizan grotesque
518 1#$aNSBLes NSEaventures extravagantes du courtisan grotesque
Отрывок из ISBD(А) про графику( разд.0.7 ).:
The description of publications appearing in scriptsІ other than that used by the bibliographic agency may, if necessary, be transliterated or transcribed without brackets into the script used by the agency.= В описании публикаций, имеющих графику, отличную от той, которую использует библиографирующее агентство, может при необходимости применяться транслитерация или транскрипция (не фонетическая а в смысле »перенаписание»-НВ) без скобок в графику, которую использует агентство.
When the script is not in current use or is otherwise not available a suitable alternative script should be used, for example, Cyrillic (civil) for Cyrillic (Church Slavonic).= Когда графика вышла из употребления или невозможно ее корректное отображение, используетс подходящая альернативная графика, например гражданская кириллица, вместо кириллицы церковнославянской)

Creative Commons License