УКРМАРК для бібліографічних записів


поле 710 — Найменування колективу — первинна інтелектуальна відповідальність |ukr> |eng> |fra> |rus>

короткий опис: Це поле містить найменування колективу з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір (колективний автор) у формі точки доступу, за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.

короткий опис: Поле присутнє тільки в тому випадку, якщо відсутнє поле 700 "Имя обличчя — первинна інтелектуальна відповідальність' або поле 720 "Родовое имя-первичная інтелектуальна ответственность". Поле заповнюється, якщо необхідно сформувати заголовок основного опису на тимчасовий або постійний колектив. В полі заносяться дані тільки про одну організацію, відповідальну за створення документа (навіть якщо їх дещо).

обов’язковість поля: НІ (ФАКУЛЬТАТИВНЕ за необхідності створення заголовку колективного автора.
В одному запису не можуть бути одночасно наявними поля 700 ІМ’Я ОСОБИ — ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, 710 НАЙМЕНУ-ВАННЯ КОЛЕКТИВУ — ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЬ, 720 РОДОВЕ ІМЯ — ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Запис може мати тільки одну точку доступу з первинною інтелектуальною відповідальністю. Якщо в деяких правилах каталогізації принцип основного опису під заголовком не застосовується або у вихідному форматі воно відсутнє, поле 710 не використовується, а для всіх заголовків колективного автора заповнюється поле 711 (дивіться Пов’язані поля).)
(Обов’язкове, якщо повинна бути створений точка доступу на найменування організації, несучої первинну інтелектуальну відповідальність.)

повторюваність поля: НІ (Не повторюється)


індикатор 1 – Індикатор постійного/тимчасового колективу

пояснення до індикатора: Перший індикатор визначає чи є колективний автор тимчасовим. Колективний автор включає конфереції, симпозіуми, семінари тощо. Якщо найменування тимчасового колективу є частиною постійного колективу, то воно розглядається як найменування постійного колективу (наприклад, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Конференція професорсько-викладацького складу (17; 1975; Київ)

значення індикатора:
0Постійний колектив (організація)
1Тимчасовий колектив (захід)
    Якщо неможливо визначити тимчасовим чи постійним є колектив, то позиція індикатора має містити символ-заповнення.


індикатор 2 – Індикатор форми найменування колективу

значення індикатора:
0Найменування в інверсованій формі
    Інверсована форма використовується, якщо найменування колективів починається з ініціалів або власного імені щодо імені особи, або числівника, якщо найменування колективів мають індивідуальну назву, що міститься у лапках.
1Інверсоване найменування, занесене під адміністративно-територіальною одиницею
    Використовується для найменувань організацій, що належать до органів державної влади, а також усіх колективів, які заносяться під назвою місцезнаходження (EX 3, 5, 6, 7, 15, 17).
2Найменування заноситься у прямому порядку
    Використовується для всіх інших видів найменувань колективів.

примітки до змісту поля: Форма найменування в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю. Ці примітки призначені, щоб надати загальні рекомендації, але вони не є вичерпними.
Пунктуація
Стандарти щодо пуктуації у цьому полі відсутні. Однак, рекомендується зберігати пунктуацію вихідного формата. У вихідному форматі, де пунктуація відсутня, але автоматично проставляється за допомогою алгоритмів, згенерованих на основі аналізу підполів, рекомендується включати до запису Укрмарк ту пунктуацію, яка призначена для виводу на дисплей. Круглі дужки заносяться на початку або наприкінці одного або групи підполів.
Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі Укрмарк має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агентства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Подробиці мають бути включеними в документацію, яка супроводжує стрічки обміну (Дивись Додаток К).

примітки до змісту поля: Постійна організація в инверсированной формі (індикатори 0 0):
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ) ТИП КОЛЕКТИВУ (ІДЕНТИФІКУЮ ЩИЕ ОЗНАКИ)

примітки до змісту поля: Тимчасова організація в инверсированной формі (індикатори 1 0)
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ) ТИП КОЛЕКТИВУ (N ;ГОД ; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ), ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) другого художника. ТИП КОЛЕКТИВУ (N ; РІК ; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ), ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ) другого художника.
ТИП КОЛЕКТИВУ ТЕМАТИКА ВИСТАВКИ
ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.)) слова І Ін. ТИП КОЛЕКТИВУ (може бути присутній ТЕМАТИКА ВИСТАВКИ) (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ) (виставка трьох художників)

примітки до змісту поля: Постійна організація, записана під назвою країни або адміністративно-територіальної одиниці (Самі найвищі органи гос. власті і упр., місцеві органи влади і упр.) (індикатори 0 1)
НАЗВА КРАЇНИ (МІСТА). (можуть бути присутні ідентифікуючі ознаки) ТИП КОЛЕКТИВУ З ПРОФІЛЕМ

примітки до змісту поля: Тимчасова організація, записана під назвою країни або адміністративно-територіальної одиниці (Самі найвищі органи гос. власті і упр., місцеві органи влади і упр.) (індикатори 1 1)
НАЗВА КРАЇНИ (МІСТА). (можуть бути присутні ідентифікуючі ознаки) ТИП КОЛЕКТИВУ З ПРОФІЛЕМ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)

примітки до змісту поля: Постійна організація в прямій формі (індикатори 02)
а. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРИКМЕТНИК ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ
би. ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (ІДЕНТИФІКУЮЧІ ОЗНАКИ)
в. "ХАРАКТЕРНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ", ТИП КОЛЕКТИВУ З ДОДАТКОВИМИ СЛОВАМИ (ІДЕНТИФІКУЮЧІ ОЗНАКИ)
р. ІМ’Я ПРІЗВИЩЕ, ТИП КОЛЕКТИВУ (ІДЕНТИФІКУЮЧА ОЗНАКА)

примітки до змісту поля: Тимчасова організація в прямій формі (індикатори 12)
а. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРИКМЕТНИК ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
би. ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
в. "ТЕМАТИКА ТИМЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ", ТИП КОЛЕКТИВУ (може бути з додатковими відомостями) (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
р. ТИП КОЛЕКТИВУ Із СЛОВАМИ НА ТЕМУ, ПО ПРОБЛЕМІ І Т.п. "ТЕМАТИКА" (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)


Взаємопов’язане поле
    200 Заголовок і відомості про відповідальність
Перші і подальші відомості про відповідальність 200$f, 200$g. Найменування організації, представлене в 200$f, або (рідше) в 200$g, для якої встановлена первинна відповідальність, обов’язково приводиться в полі 710 у формі точки доступу.


Взаємопов’язане поле
    711 Найменування організації — Альтернативна інтелектуальна відповідальність.
Організація несе альтернативну інтелектуальну, якщо її відповідальність рівна інтелектуальній відповідальності тієї організації, яка була внесена в полі 710. Для організації з альтернативною відповідальністю використовується поле 711, оскільки поле 710 не може приводитися більше одного разу.


Взаємопов’язане поле
    712 Найменування организациИ — вторинна інтелектуальна відповідальність.
Організація несе вторинну інтелектуальну відповідальність у випадку, якщо бібліографічний опис складений під заголовком або під заголовком індивідуального автора.


Взаємопов’язане поле
    200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ, Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність. Дані в поле 200 записуються, як на документі. Найменування установи, яка наведена в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність щодо документа буде введена у 710 у формі точки доступу.

Взаємопов’язане поле
    711 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ — АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Колектив може мати альтернативну інтелектуальну відповідальність водночас з колективом з первинною інтелектуальною відповідальністю, зафіксованою у полі 710. У цьому випадку викорстовується поле 711, оскільки поле 710 не повторюється.


Взаємопов’язане поле
    712 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ — ВТОРИННА ІНТЕЛЕК-ТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.
Колектив може мати вторинну інтелектуальну відповідальність, якщо бібліографічний запис складено під назвою або заголовком індивідуального автора.


Блок взаємопов’язаних полівКолективний автор та тимчасовий колективний автор:

Підполя


підполе
a – Початковий елемент заголовку |ukr> |eng> |fre>

пояснення до підполя: Частина найменування колективу, яка використовується, як початковий пошуковий елемент в заголовку (частина найменування, під якою воно вноситься до упорядкованих списків).

пояснення до підполя: В підполі вводиться повне найменування організації, якщо воно не підрозділяється на складові частини, або частина складного найменування. Як частина найменування організації може, наприклад, виступати вищестояща організація, ім’я особи в найменуванні фірми, виставки і т.д., а також найменування країни або іншої адміністративно-територіальної одиниці.

обов’язковість підполя: ТАК (ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 710 наявне в запису.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
b – Структурний підрозділ |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: Найменування нижчого рівня, якщо заголовок має ієрархічну структуру або частина найменування колективу, якщо воно заноситься під назвою місцезнаходження (EX 2-6, 13, 15).

пояснення до підполя: Частина найменування організації, що представляє найменування підлеглого, підвідомчого колективу або структурного підрозділу, власне і є об’єктом уявлення в полі, але яке не може бути названий без вказівки вищестоящої організації (остання приводиться в підполі $a). Якщо в полі 71X вноситься найменування органів державного або адміністративного управління, то в підполі $b записується найменування самого органу управління (власті), а в підполі $a — найменування країни або адміністративної одиниці (приклад 4).

обов’язковість підполя: НІ (Обов’язкове, якщо є доступні дані.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного найменування нижчого рівня в ієрархії (EX 3, 4, 5).) (Повторюється для кожного ієрархічного рівня.)


підполе
c – Ідентифікаційні ознаки |ukr> |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: Доповнення до найменування колективу (географічні назви, дати, номери) за винятком порядкового номера, дати та місця проведення тимчасового заходу.

пояснення до підполя: Вноситься будь-яке доповнення до найменування тимчасових і постійних колективів і організацій, зроблене каталогізатором, окрім номера, місця і дати конференції.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.) (Факультативне.)

повторюваність підполя: ТАК (ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з ідентифікуючих ознак.) (Повторюється.)


підполе
d – Порядковий номер заходу або його частини |ukr> |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: Заноситься арабськими цифрами без нарощування закінчення (EX 12-14).

пояснення до підполя: За наявності нумерації в підполі приводиться порядковий номер наради або його частини у формі арабської цифри без вказівки буквеного закінчення (приклад 3).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.) (Факультативне.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
e – Місце проведення заходу. |ukr> |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: Місце проведення наради, якщо воно використовується як частина заголовка (приклади 2, 3).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.) (Факультативне.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (EX 11-14).


підполе
f – Дата проведення заходу |ukr> |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: Дата проведення наради, якщо вона використовується як частина заголовка (приклади 2, 3).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.) (Факультативне.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: (EX 11-14).


підполе
g – Інверсований елемент. |ukr> |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: Будь-яка частина найменування колективного автора перенесена з початку найменування (ініціали, ім’я та по батькові, записані після прізвища (EX 9, 10, 14)

пояснення до підполя: Використовується інверсія для перенесення будь-якої частини найменування організації для того, щоб зробити унікальним початковий елемент введення.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.) (Факультативне.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
h – Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини |ukr> |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: У заголовку з інверсованим елементом частина найменування наступна за інверсією (EX 9, 10, 14).

пояснення до підполя: Частина найменування, наступна за інверсією, яка відрізняється від початкового елемента введення і інвертованого елемента.

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.) (Факультативне.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
p – Адреса |ukr> |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: Адреса організації, відповідальної за підготовку документа (також адреса електронної пошти).

обов’язковість підполя: НІ (Факультативне.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)

примітки: Підполе використовується, якщо не застосовуються авторитетні / нормативні файли.

примітки: (EX 17).


підполе
3 – Номер авторитетного запису |ukr> |eng> |fre> |rus>

пояснення до підполя: Контрольний номер авторитетного запису для заголовка (EX 12).

обов’язковість підполя: НІ (ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису.)

повторюваність підполя: НІ (Не повторюється.)


підполе
4 – Код відношення |ukr> |eng> |fre>

пояснення до підполя: Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів міститься в Додатку C.

пояснення до підполя: Поле використовується для вказівки взаємозв’язку між організаціями, записаними в полі, і документом, що каталогізується, відповідно до Додатку C.

обов’язковість підполя: НІ (Обов’язкове)

повторюваність підполя: ТАК (Повторюється.)

приклад 1: Мінський державний медичний інститут. Кафедра психіатрії
71002$aМинский державний медичний институт$bКафедра психіатрії

приклад 2: "Актуальні проблеми формування правової держави в Республіці Беларусь", білорусько-американська науч.-практ. конф. (1996 ; Мінськ).
71012$aАктуальные проблеми формування правової держави в Республіці Беларусь$cбелорусско-американская науково-практична конференция$f1996$eМинск

приклад 3: Великі перетворювачі природознавства: К.Э.Циолковский", міжкафедральні читання (7; Мінськ; 1990).
71012$aВеликие перетворювачі природознавства: К.Э.Циолковский$c міжкафедральні чтения$d(7$eМинск$f1990)

приклад 4: 71001$aРеспублика Беларусь$bКонституционный Суд

приклад 5: 71001$aРоссийская Федерация$bКабинет Міністрів

приклад 6: 2001#$aСборник наукових праць
71002$aИнститут леса$cГомель

приклад 7: 2001#$aИнформационный бюлетень Мінстройархитектури Республіки Білорусь
71001$aРеспубліка Білорусь$bМіністерство архітектури та будівництва

приклад 8: 2001#$aІнформаційний бюлетень робочої наради директорів наукових бібліотек і інформаційних центрів академій наук-членів Міжнародної асоціації академій наук і академій наук країн Балтії
71012$aРабочее нарада директорів наукових бібліотек і центрів академій наук — членів Міжнародної асоціації академій наук і академій наук країн Балтії

приклад 9: 71002$aLight Railway Transport League
Приводиться найменування організації без структурного підрозділу.

приклад 10: 71002$aBell and Howell.$bMicro Photo Division
Приводиться найменування організації і його структурного підрозділу.

приклад 11: 71002$aUnited States. $bFarm Credit Administration. $bPublic Affairs Division.
Підрозділ, що відповідає за документ, є підлеглою організацією іншої супідрядної організації.

приклад 12: 71002$aИнститут хімії нефти$cТомск
Найменування місцезнаходження ідентифікує організацію.

приклад 13: 71002$aПластполимер$gОхтинское науч.-произв. объединение$cСанкт-Петербург
Приклад інвертованого порядку запису.

приклад 14: 71012$aВсесоюзное нарада по фотохимии$d(6:$f1989:$eНовосибирск)
Приводиться найменування наради, його номер, дата і местопроведения.

приклад 15: 71012$a"Методы і засоби технічної диагностики"$gМежвузовское нарада семинар$d(8:$f1989:$eХарьков)
Приклад інвертованого порядку запису

приклад 16: 71002$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference$d(11th :$f1977 :$eUniversity Reading)
За наявності в полі постійного і тимчасового колективу (наради), в полі завжди проставляється індикатор 02.

приклад 17: 71001$aCalifornia. $bUniversity
Запис найменування університету під його місцезнаходженням.

приклад 18: 71002$aLight Railway Transport League

приклад 19: 71002$aBell and Howell $bMicro Photo Division
Приводиться найменування організації і її структурний підрозділ.

приклад 20: 71002$aUnited States $bFarm Credit Administration. $bPublic Affairs Division.
Приводиться два рівні ієрархії.

приклад 21: 71002$aИнститут хімії нефти$cТомск
Найменування місцезнаходження ідентифікує організацію

приклад 22: 71002$aПластполимер$gОхтинское науч.-произв. об’єднання $cСанкт-Петербург
Приклад інвертованого порядку запису.

приклад 23: 71012$aВсесоюзное нарада по фотохимии$d(6:$f1989:$eНовосибирск)

приклад 24: 71012$a"Методы і засоби технічної диагностики"$gМежвузовское нарада семинар$d(8:$f1989:$eХарьков)
Приклад інвертованого порядку запису

приклад 25: 71002$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference $d(11th :$f1977 :$eUniversity Reading)
Якщо конференція безпосередньо асоціюється з найменуванням постійної організації, багато які правила каталогізації розглядають її як запис на підлеглу організацію по відношенню до постійної організації, тому значенням 1-го індикатора 1 виступає 0.

приклад 26: 71001$aCalifornia $bUniversity
Запис університету під місцем його знаходження.

приклад 27: 710 10$aБашинджагян,$gГеворг Захарьевич$cВыставка произведений$f(1985;$eМосква)
Виставка творів одного автора — приклад запису найменування тимчасової (1 індикатор — 1) організації, записаної в инверсированной (2 індикатор — 0) формі. Ім’я і по батькові художника записуються в підполі $g — инверсированный елемент. Ідентифікуючою ознакою є слова "Виставка творів". Дата і місце проведення формуються відповідно до Правил.

приклад 28: 710 01$aРоссийская Федерация$bКомис. з прав людини
Приклад найменування постійної (перший індикатор — 0) організації, записаної під адміністративно-територіальною одиницею (другий індикатор — 1). В підполі $b записується частина найменування, наступна за назвою території.

приклад 29: 710 02$aОренбургский політехнічний ин-т$bОрский філіал
Приклад найменування постійної організації, записаної в прямому порядку. В підполі $b записується найменування структурного підрозділу.

приклад 30: 710 01$aСССР$bКом. по статистике$bУпр. статистики АПК
Приклад найменування постійної організації, записаної під адміністративно територіальною одиницею і має структурний підрозділ. В перше з підполів $b записана частина найменування, наступна за назвою території. В друге — найменування структурного підрозділу.

приклад 31: 710 12$a"Е.А.Баратынский і російська культура", російські науч. чтения$d(1;$f1994;$eМичуринск)
Приклад найменування тимчасової організації, записаної в прямій формі.

приклад 32: 710 02$aЦентральный музей староруської культури і мистецтва им. А. Рублева$c(Москва).$bВыставка "Нові поступления"$f(1992)
Приклад найменування тимчасової організації, що є структурним підрозділом постійної. Перший індикатор в цьому випадку проставляється 0. Географічне найменування, пов’язане з постійною організацією, записується в підполі $c із збереженням прийнятої пунктуації. В підполі $f записані дати, що відносяться до структурного підрозділу і сформовані відповідно до Правил.

приклад 33: 710 00$aЭлинин$gР.$hлитературно-издат. агентство$c(Москва)
Приклад найменування постійної організації, записаної в инверсированной формі. В підполі $g записується инверсированная частина найменування. В підполі $h — все інше. Географічне найменування, пов’язане з організацією, записується в підполі $c із збереженням прийнятої пунктуації.

приклад 34: 710 01$aРоссийская Федерация$bМ-во фінансів
Приклад найменування постійної (перший індикатор — 0) організації, записаної під адміністративно-територіальною одиницею (другий індикатор — 1). В підполі $b записується частина найменування, наступна за назвою території.

приклад 35: "Новодевічий монастир", музей (Москва).
Новодевічий монастир = Novodevichy convent : Філ. Гос. ист. Музею : [Путівник].
200 1#$aНоводевичий монастырь$dThe Novodevichy convent$eФил. Гос. ист. Музея$e[Путівник]$zeng
710 02$a"Новодевичий монастир", музей$c(Москва)
Приклад бібліографічного запису, складеного під заголовком колективного автора (поле
710).

приклад 36: "Нові матеріали і технології", науч.-техн. конф. (1995; Москва).
Російська науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології", 21-22 нояб. 1995 р. : Напрям "Технол. процеси і матеріали приладобудування і електроніки" : Тез. докл. — М. : МГАТУ, 1995.
200 1#$aРоссийская науково-технічна конференція "Нові матеріали і технології", 21-22 нояб. 1995 г.$eНаправление "Технол. процеси і матеріали приладобудування і электроники"$eТез. докл.
710 12$a"Новые матеріали і технології", науч.-техн. конф.$f(1995;$eМосква)
Приклад бібліографічного запису, складеного під заголовком колективного автора (поле
710).

приклад 37: 2001#$aИнформационный вісник
71002$aБелорусский Союз молоді

приклад 38: EX 1 710 02$aLight Railway Transport League
Unnamed members of an organisation called The Light Railway Transport League wrote a book entitled Johannesburg tramways, and, according to the cataloguing rules, the organisation has primary intellectual responsibility for the work. The cataloguing code used generally stipulates the removal of initial articles from all corporate body headings.

приклад 39: EX 2
710 02$aBell and Howell.$bMicro Photo Division
A division within the organisation Bell and Howell is entitled Micro Photo Division.

приклад 40: EX 3
710 02$aUnited States.$bFarm Credit Administration.$bPublic Affairs Division.
The division responsible for the document is a subordinate body of a subordinate body.

приклад 41: EX 4
710 02$aAslib.$bComputer Applications Group.$bAcquisition, Cataloguing and Circulation Working Party
A working party of a group which is responsible to an organisation requires three levels.

приклад 42: EX 5
710 01$aNew South Wales.$bDepartment of Education.$bDivision of Research and Planning
A government body preceded by the name of the state (province) in the form specified in the cataloguing code.

приклад 43: EX 6
710 01$aEssex$c(County).$bAdvisory Unit for Computer Education
A local government body has a qualification indicating the level of government of the body.

приклад 44: EX 7
710 01$aGermany.$c(Democratic Republic)
Certain cataloguing codes prescribe qualifiers for names of countries where ambiguity might arise.

приклад 45: EX 8
710 02$aNational Conference of Catholic Bishops$c(United States)
A qualifier consisting of place name may be entered in order to distinguish between organisations of the same name in different countries.

приклад 46: EX 9
710 02$aHugh Wilson and Lewis Womersley$c(Firm)
710 00$aWilson$g(Hugh)$hand Lewis Womersley$c(Firm)
The above give examples of both direct order and indirect order for corporate names. Certain cataloguing codes invert the names of corporate bodies which begin with the name of a person. The part of the name which is placed after the 'surname' element is entered in $g and the rest of the name of the body which followed the 'surname' in direct order is entered in $h.

приклад 47: EX 10
710 02$aE.A. Gibson Shipbrokers
710 00$aGibson$g(E.A.)$hShipbrokers
Another example of both direct and indirect order.

приклад 48: EX 11
710 12$aNASECODE II$c(Conference)$f(1981 :$eTrinity College, Dublin)
Names of conferences are entered as headings in a formalised form. On the title page: 'proceedings of the NASECODE II conference held at Trinity College Dublin from 17th to 19th June 1981'. Conference is added as a qualifier to explain the term NASECODE II. The subfields are entered in the order required by the cataloguing rules. First indicator is set to 1.

приклад 49: EX 12
710 12$aWorld Airports Conference,$d5th,$eLondon,$f1976$3CRNO4586
When the conference has a number which is not part of the name (compare EX 11 above), it may be included as part of the formalised heading. An authority record number is present.

приклад 50: EX 13
710 02$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference$d(11th :$f1977 :$eUniversity of Reading)
If a conference is closely associated with a corporate body, many cataloguing codes stipulate that it be entered as a subordinate body to that corporate body, and therefore indicator position 1 is 0.

приклад 51: EX 14
710 10$aRichards$g(A.N.)$hSymposium $d(17th :$f1975 : $eKing of Prussia, Pa.)
710 12$aA.N. Richards Symposium$d(17th :$f1975 :$eKing of Prussia, Pa.)
Where the name of a conference begins with a personal name it may be formulated in the same way as in EX 9 and 10. The above shows two ways of entering a conference that begins with a personal name. The name may be inverted or not, according to the cataloguing rules followed.

приклад 52: EX 15
710 01$aCalifornia.$bUniversity
A university entered under its place.

приклад 53: EX 16
710 02$aMaria Teresa$c(Ship)
The name of a ship with a qualification in order to convey that it is a corporate body.

приклад 54: EX 17
710 01$aUnited States.$bNational Technical Information Service.$p5202 Port Royal Road, Springfield, VA 22161

Creative Commons License