Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Додаток D: Коди найменувань географічних регіонів

Зміст

Додаток D: Коди найменувань географічних регіонів

Appendix D: Geographic Area Codes

D.1. Вступ

Використання кодів найменувань географічних територій (GAC) дає широкі можливості для проведення бібліографічного пошуку каталогізаційних записів у формі, за географічними регіонами. Слід зазначити, що авторитетний список являє собою найбільш останню версію MARC Code List for Geographic Areas (Перелік кодів найменувань географічних регіонів). Web-версія (https://www.loc.gov/marc/geoareas/) дублює останнє друковане видання. Система GAC, розроблена Бібліотекою Конгресу США для формату USMARC, пропонує окремі коди для географічних одиниць рівня країни і вище, а також, — для деяких країн, — коди політико-адміністративних одиниць першого порядку (див. розділи D.2.2 і D.3.3).

Керівництво по присвоєнню GAC передбачає використання системи предметних рубрик (див. розділ D.3). Робиться це виключно для роз'яснення співвідношень між предметної класифікації документа і присвоюється йому кодом GAC.

D.2. Характеристики коду

D.2.1. Схема кодування

Код формується з 7-ми символів, що включають малі літери латинського алфавіту та дефіси. Там, де можливо, код повинен відображати ієрархію географічних і політичних одиниць. Структура коду дозволяє доповнювати список новими регіонами, і, відповідно — кодами, представленими в багатьох предметних рубрикаторах. У коді представлені наступні п'ять рівнів:

а) континент або порівнянний регіон — одна буква;
б) міжнародний регіон — одна буква;
в) суверенна держава або визнана міжнародним співтовариством залежна територія — дві літери;
г) регіон всередині країни — одна буква;
д) штат або провінція — дві букви.

У машинному запису коди представлені малими літерами, наприклад:

n-us-ak Аляска
a-sy --- Сирія

D.2.2. Сфера використання

Слід зазначити, що для кожної одиниці в наведеному списку кодів використовується не більше трьох рівнів кодування, тому кожне кодове позначення включає в себе кілька дефісів. Коди 4-го і 5-го рівнів використані тільки для територій США, Канади, Австралії, Великобританії, Китаю і Радянського Союзу. Кожна одиниця закодована відповідно до того географічнго рівня, до якого вона логічно належить. Структура коду з відкритим закінченням дозволяє вносити доповнення на будь-якому рівні в разі явного наростання тематичного обсягу. Найменування місць, включені до переліку кодів, є, в першу чергу, географічними і/або політичними одиницями і максимально точно відображають сучасний статус кожної одиниці. З переліку виключено найменування міст, для пошуку яких слід спочатку провести пошук по GAC для відповідної країни, а потім — пошук назви міста за полями предметних рубрик.

D.3. Застосування кодів в записах UNIMARC

Основою для присвоєння коду в GAC, є в першу чергу, зміст роботи, а не привласнена їй предметна рубрика. У більшості випадків географічні назви, зазначені в предметних рубриках, є також одиницями, які підлягають кодування. Однак, якщо з якої-небудь причини географічний аспект роботи не збігається з географічним місцем, використаному в предметному рубрикаторі, то код GAC присвоюється на основі змісту роботи. Така ситуація найбільш часто пов'язана з випадками, коли в якості предметної рубрики використовується загальна географічна характеристика роботи без чіткої вказівки конкретних регіонів. У подібних випадках рекомендується дотримуватися правил, наведених нижче.

D.3.1. Географічний об'єкт, регіон або адміністративно-територіальна одиниця

Присвоюється документу, присвяченому географічному об'єкту, регіону або адміністративно-територіальної одиниці, для яких існує конкретний GAC:

Предметна рубрика Код
Азія a --- ---- (Азія)
Тихий океан р- - --- (Тихий океан)
Сполучені Штати n-us --- (США)

D.3.2. Регіон, долина або водозбірний басейн і т.п.

Для кодування регіону, долини, водозбірного басейну і т.п., що відносяться до конкретної географічної території, для якої існує код GAC, використовується цей код.

Предметна рубрика Код
Район Великих Озер n1 --- (Великі Озера)
Долина Міссісіпі n-usm-- (р. Міссісіпі)

D.3.3. Назви місцевих територій

Для кодування роботи, присвяченій місцевій географічній території, району або адміністративно-територіальній одиниці, використовується код найменування країни або адміністративно-територіальної одиниці першого порядку (в країнах, де є коди для даних територій):

Предметна рубрика Код
Рабат (Марокко) f-mr --- (Марокко)
Бонн (Німеччина) е-gw --- (Зап. Німеччина)
Діти - Нью-Йорк (шт. Нью-Йорк) n- us- ny (шт. Нью-Йорк)
Лондон (Англія) е- uk- en (Англія)
Освіта - шт. Вашингтон - Сіетл n- us- wa (шт. Вашингтон)
Річка Мохаве (Каліфорнія) п-us-са (шт. Каліфорнія)

Примітка: спеціальні коди адміністративно-територіальних одиниць першого порядку розроблені в даній системі для Австралії, Великобританії, Канади, Китаю, Радянського Союзу і Сполучених Штатів. Таким чином, для Австралії і Китаю (країн, найменування адміністративно-територіальних одиниць яких зазвичай не виносяться безпосередньо в предметний рубрикатор) GAC, відповідний документу, може не завжди точно відповідати більшій географічній одиниці, зазначеній в предметній рубриці.

Предметна рубрика
Архітектура - Австралія - ​​Сідней u-at-nе (шт. Нов. Півд. Уельс)

Виключення: Росія — це єдина з адміністративно-територіальних одиниць першого порядку, для якої спеціальні коди присвоєні десяти складовим її регіонам. Для будь-якої роботи, що відноситься безпосередньо до цих районів, використовуються відповідні їй коди. Проте, для об'єкта, розташованого в Росії і котрий цілком входить в один з цих регіонів (наприклад, для міста), слід використовувати код Росії, а не регіону.

Предметна рубрика Код
Владивосток (РРФСР) e-ru (РРФСР)
але не: е-urе --- (Східний Сибір)

D.3.4. Об'єкти, розташовані в більш ніж одній країні

Для роботи, що відноситься до географічного об'єкта, розташованого в більш, ніж одній країні, використовуються коди кожної країни (якщо їх не більше трьох). Якщо таких країн більше, ніж три, слід використовувати код (коди) більшого регіону (регіонів), що охоплює дані країни.

Предметна рубрика Код
Річка Євфрат a-tu --- (Туреччина);
  a-iq-- (Ірак);
  a-sy --- (Сирія)
Країни Європейського Економічного Товариства ew --- (Західна Європа)

Примітка: для роботи, що відноситься до назви річки, використовується до трьох кодів країн, через які або по межі яких дана річка протікає.

Аналогічно присвоюються коди об'єктів, розташованих в декількох адміністративно-територіальних одиницях першого порядку (в країнах, де такі коди передбачені). Якщо таких одиниць не більше трьох, використовуються окремі коди кожного з них; якщо більше трьох, застосовується код більшого району всередині країни, або (якщо такого не існує) код країни в цілому:

Предметна рубрика Код
Річка Йєллоустон n- us- wy (шт. Вайомінг);
  n-us-nd (шт. Сівши. Дакота);
 
n-us-mt (шт. Монтана)

D.3.5. Не існуючі більш історичні адміністративно-територіальний одиниці, наприклад, імперії, королівства і т.п.

Для робіт, що відносяться до не існуючих більше взагалі історичних адміністративно-територіальних поділів, імперій, королівств і т.п., використовуються коди відповідних сучасних адміністративно-територіальних поділів або регіонів:

Предметна рубрика Код
Візантійська імперія mm --- (Середземноморський регіон)
Ісламська імперія ff --- (Північна Африка)
  aw --- (Близький Схід)
  Рим е- - - (Європа)
  ff-- (Північна Африка)
  aw-- (Близький Схід)
Конфедеративні Штати Америки n-usu-- (Південні штати США)

Вищенаведені коди відповідають найбільшому територіальному поширенню зазначених об'єктів, тому вони можуть бути присвоєні лише роботам, що є значними по історичному охопленню. Для роботи, що відноситься до історичного періоду, коли дана територія була менш великою, слід використовувати код, відповідний більш обмеженій території. Наприклад, роботі по загальній історії Візантійської імперії потрібно присвоїти код Середземномор'я. Однак для роботи, яка описує пізній період імперії (коли вона скоротилася до областей, прилеглих до Константинополя), слід використовувати код Туреччини. Аналогічно для роботи, що відноситься до конкретної області в межах історичної території, необхідно використовувати код більш обмеженої території (наприклад, робота з Римської імперії кодується кодами Європи, Північної Африки і Близького Сходу, але для роботи з Галлії того ж періоду використовується код Франції).

D.3.6. Частини регіонів

Якщо робота присвячена частині великої географічної території, для якої існує код, то необхідно кодувати, по можливості, лише ту територію, межами якої робота обмежена, навіть якщо весь географічний об'єкт винесено в предметну рубрику.

Так, для роботи під назвою "Water Resource Problems and priorities in the Appalachian Region Countries of the North Carolina" необхідно застосувати наступні коди GAC:

Предметна рубрика Код
1. Водопостачання - Аппалачі n- us- nc (шт. Півд. Кароліна)
2. Водопостачання - Півд. Кароліна  

D.3.7. Орієнтація на кілька регіонів

Якщо в роботі обговорюються кілька різних географічних територій, слід кодувати кожну з них, якщо їх не більше трьох. При цьому використовуються, по можливості, найбільш конкретні коди, не перевищуючи при цьому межі трьох кодів.

Предметна рубрика Код
1. Дороги-США n-us-- (США);
2. Дороги - Канада n- сn- - - (Канада)
1. Корпорації американські - Франція e-fr --- (Франція);
2. Корпорації американські - Великобританія е-uk --- (Великобританія)

Виключення: якщо дві або три позначені території в сукупності складають область, що має спеціальний код, то використовується тільки цей код. Наприклад, якщо робота присвячена Іспанії, Португалії та Гібралтару, то слід присвоїти їй код Піренейського півострова, але не окремі коди Іспанії, Португалії та Гібралтару.

З огляду на З-ьох-кодову межу, в деяких випадках буває неможливо закодувати окремо усі описувані в роботі регіони. У таких ситуаціях необхідно використовувати коди більших географічних областей, щоб забезпечити вичерпний опис регіонального охоплення роботи.

Предметний рубрикатор Код
1. Авторське право Франція e-fr-- (Франція);
2. Авторське право Великобританія е-uk --- (Великобританія);
3. Авторське право Канада n- - --- (Північна Америка)
4. Авторське право США  
1. Долина Євфрату a- tu-- (Туреччина);
a-iq-- (Ірак);
  a-sy-- (Сирія)
але:  
1. Долина Євфрату aw--- (Близький Схід);
2. Долина Нілу fl--- (долина р. Ніл)

D.3.8. Етнічні групи, національності, цивілізації і т.п.

Роботам, що належать до конкретних етнічних груп, національностей, цивілізаціям і т.п., слід присвоювати коди регіонів або адміністративно-територіальних одиниць, в межах яких вони знаходяться. Групу населення слід кодувати не за місцем її походження, а за місцем сучасного проживання, якщо, звичайно, мова йде про постійних жителів.

Предметна рубрика Код
Ашанті f-gh-- (Гана);
  f-tg-- (Того);
  f- iv- - - (Кот "-д'Івуар)
Індіанці хопі n- us- az (шт. Арізона)
Британці e-uk --- (Великобританія)
Японські американці n-us --- (США)
Німецька цивілізація е- - --- (Європа)
а) Кожен з вищевказаних кодів відповідає усій території, пов'язаній з даною національністю. Такі коди повинні присвоюватися тільки роботам, зі значним історичним охопленням. Для робіт, присвячених представникам будь-якої національності, які проживають на більш обмеженій території, слід використовувати код цієї території.
Предметна рубрика Код
Італійські американці - Коннектикут n- us- ci (шт. Коннектикут)
Північноамериканські індійці - Аляска n- us- ak (шт. Аляска)
б) Іноземне населення
Для груп людей, що знаходяться поза межами області їх постійного проживання, слід кодувати регіон їх походження і сучасного місцезнаходження. Дане правило відноситься до мандрівників, тимчасових мешканців, іноземців, іноземних студентів, осіб, висланих зі своєї країни, найманців і т.п.
Предметна рубрика Код
Британці в США е-uk --- (Великобританія);
  n-us-- (США)
Афро-американські студенти - Франція n-us --- (США)
  е-fr --- (Франція)
Американці - Франція n- us --- (США)
(експатріанти) е-fr --- (Франція)
в) Вплив однієї нації на іншу
Для робіт, які розкривають вплив однієї нації на іншу, слід використовувати коди, відповідні обом націям. Під впливом тут розуміється будь-яка ступінь впливу - від фактичної окупації (включаючи колонізацію) до простого інтелектуального впливу.
Предметна рубрика Код
Британці Індія е-uk--- (Великобританія);
  a- ii- - -(Індія)
Великобританія - Колонії - Америка е-uk--- (Великобританія);
  n- - --- (Сівши. Америка);
  s---- (Півд. Америка)
Японія - Інтелектуальне життя - Американський вплив a-ja--- (Японія);
  n-us--- (США)
г) Спеціальні тематичні рубрики за найменуваннями етнічних груп або національностей
Для робіт, присвячених спеціальним темам, що зачіпають при цьому ту чи іншу національно-етнічну групу, слід кодувати етнічну групу чи національність. Якщо ж робота при цьому обмежена конкретною територією, то код повинен ставитися до зазначеної території. Якщо робота відноситься до області, що знаходиться поза територією розселення даної національності, слід кодувати вихідну територію і їх нове місце розселення.
Предметна рубрика Код
Технічна допомога американська n-us --- (США)
Афро-американські автори n-us --- (США)
Мистецтво англійське е-uk-еn (Англія)
Поети американські - Огайо n-us-oh (шт.Огайо)
Кераміка китайська - Канада а- її-(Китай)
  n-сn --- (Канада)

D.3.9. Товариства, асоціації, установи, руху і т.п.

Роботи, присвячені тим чи іншим товариствам, асоціаціям, установам, громадським рухам і т.п., слід кодувати за їх місцезнаходженням.

Предметна рубрика Код
Іллінойський університет n-us-il (шт. Іллінойс)
Шекспірівська бібліотека Фольгера n-us-de (окр. Колумбія, США)
Королівський госпіталь (Челсі, Лондон, Англія) е- uk- en (Англія)
Американська водопровідна асоціація n-us --- (США)
Південно-Тихоокеанська залізниця n-us-- (США)
Танці привидів n-usp-- (Захід США)
Окситанський рух е-fr --- (Франція
Грейт-Атлантик-енд-Пасифік, чайна компанія n -us --- (США)

Примітка: Для робіт, присвячених фірмам, спортивним командам, залізницям і страйкам, використовується код відповідної країни, навіть якщо можливе більш детальне кодування.

D.3.10. Державні агентства, бюро, установи і т.п.

Роботи, пов'язані з державним агентствам, бюро, установам і т.п., слід кодувати як адміністративно-територіальну одиницю, яку вони обслуговують.

Предметна рубрика Код
США, Департамент сільського господарства n-us- (США)
n-us --- (США
Нью-Йорк (шт. Нью-Йорк), відділ освіти і навчальних програм n- us- ny (шт. Нью-Йорк)

Примітка: для урядових об'єктів, наприклад, заводу з обладнанням, розташованому в конкретному місці використовується відповідний код фізичного розташування.

Предметна рубрика Код
Національний дослідницький центр по добривах (США) n-us-al (шт. Алабама)
Бібліотека Конгресу США n-us-de (окр. Колумбія, США)

D.3.11. Мови

Для визначення місцевості поширення мови код використовується в тому випадку, коли в роботі робиться акцент на географічні аспекти лінгвістики. Наприклад, коли робота присвячена історії розвитку мови в даному регіоні або описує його географічне поширення.

Предметна рубрика Код
Французька мова - Діалекти
[для роботи про розподіл діалектів у Франції]
е-fr --- (Франція)
Французька мова - Діалекти - Бельгія е-bе-- (Бельгія)
Мова хопі [аналіз поширення] n- us- az (шт. Арізона)

Для мовних підручників, робіт з граматики, історії розвитку мови (наприклад, фонетичні зміни і т.п.) регіональний код використовувати не потрібно.

D.3.12. Література

Не слід присвоювати код творів художньої літератури, навіть якщо вони присвячені тій чи іншій місцевості або етнічній групі, являють ту чи іншу національну літературу, створені в тій чи іншій конкретній місцевості (наприклад, "Американська поезія-Каліфорнія"). У той же час, кодувати необхідно будь-які роботи, що містять обговорення тієї чи іншої національної літератури, включаючи її історію, інтерпретацію, бібліографію і т.п.

Предметна рубрика Код
Американська поезія - Історія та критика n-us --- (США)

Фольклор. Для виділення географічних об'єктів і назв (там, де вони зустрічаються) слід кодувати твори фольклорної літератури, в тому числі її особливих жанрів, таких як казки.

Предметна рубрика Код
Легенди - Швейцарія - кантон Тургау е-sz- - - (Швейцарія)
Таміла народна поезія - Бірма а-br --- (Бірма)

Примітка: кодування підлягають не окремі казки, легенди і т.п., а лише зібрання фольклорних творів або інші роботи, яким присвоєно предметні рубрики, що вказують на територіальну характеристику (наприклад, топонім, етнічна група, спеціальна література та т.п.).

D.3.13. Музика

Музичним творам і роботам, присвяченим музиці певного регіону, слід привласнювати код даного регіону (або регіонів, якщо їх не більше трьох).

Предметна рубрика Код
Пісні - Нігерія f-nr --- (Нігерія)

Про засади кодування етнічної музики див. також розділ D.3.8.

D.3.14. Біографії

Біографічним творам, присвяченим кільком особистостям, необхідно присвоювати код в тих випадках, коли колективна біографія пов'язана з певним регіоном. Для індивідуальних біографій регіональне кодування не проводиться якщо, звичайно, в роботі не приділяється спеціальної уваги конкретної місцевості.

Наприклад, робота "New Salem: early chapter in Lincoln's life" матиме наступні коди:

Предметна рубрика Код
1. Лінкольн, Абрахам, 1809-1865 n-us-il (шт. Іллінойс)
2. Нью-Сейлем (шт. Іллінойс) - Біографії  
3. Президенти - Сполучені Штати - Біографії  

D.3.15. Історичні події

Роботі, присвяченій конкретній історичній події, присвоюється код регіону, в якому сталася ця подія.

Предметна рубрика Код
Варфоломіївська ніч, 1572 е-fr --- (Франція)
Світова війна, 1914-1918 е-- (Європа)

Якщо в ту чи іншу подію було залучено кілька країн (наприклад, під час війни або бою), і в даній роботі описуються дії цих країн, кодувати слід кожну країну окремо. Однак, якщо робота присвячена діям тільки однієї країни (з усіх що беруть участь у події), такій роботі необхідно присвоювати коди тільки цієї країни і місця розгортання події (якщо вони різні).

Предметна рубрика Код
Повна історія англо-американської війни 1812 р n-us --- (США)
  е-uk --- (Великобританія)
Польове життя массачусетської міліції у війні 1812 р n-us-ma (шт. Массачусетс)
Півострівна війна, 1807-1814, повна історія ei- - - (Піренейський п -ів);
  е-uk --- (Великобританія);
  е-fr --- (Франція)
Французькі дії в Португалії під час Півострівної війни е-fr --- (Франція);
  е- ро- - - (Португалія)

D.4. Перелік регіональних кодів

Перелік кодів географічних регіонів (1)

Кінцеві дефіси виключені з переліку, наприклад, код a-ts-- представлений як a-ts.

У тексті перекладу використані слово "USE" і скорочення "UF" англійською мовою. Їх слід читати відповідно «використовувати» і «використовувати для».

A

Abu Dhabi (United Arab Emirates: Emirate)

USE    Abu Zaby (United Arab Emirates: Emirate)

Abu Zaby (United Arab Emirates : Emirate)

Присвоєний код:
     [a-ts]    United Arab Emirates
UF      Abu Dhabi (United Arab Emirates: Emirate)

Abyssinia

USE    Ethiopia

A.C.T.

USE    Australian Capital Territory

Acores

USE    Azores

Adamawa (Emirate)

Присвоєно коди:
     [f-cm]    Cameroon
     [f-nr]    Nigeria

Aden

Присвоєний код:
     [a-ye]    Yemen (Republic)
[Кодувалося [a-ys] (Yemen (People's Democratic Republic)) до жовтн. 1992]

Aden (Protectorate)

Присвоєний код:
     [a-ye]    Yemen (Republic)
[Кодувалося [a-ys] (Yemen (People's Democratic Republic)) до жовтн. 1992]

Aden, Gulf of

Присвоєний код:
     [mr]    Red Sea
UF      Gulf of Aden

Admiralty Islands (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

Adriatic Sea

Присвоєний код:
     [mm]    Mediterranean Sea

Advanced countries

USE    Developed countries

Aegean Islands (Greece and Turkey)

Присвоєно коди:
     [e-gr]    Greece
     [a-tu]    Turkey
UF      Islands of the Aegean

Aegean Sea

Присвоєно коди:
     [e-gr]    Greece
     [a-tu]    Turkey

Afars and Issas, French Territory of the

USE    Djibouti

Afghanistan   [a-af]

Africa   [f]

Africa, Central    [fc]

UF      Central Africa

Africa, East

Присвоєний код:
     [fe]    Africa, Eastern
UF      British East Africa
           East Africa

Africa, Eastern    [fe]

UF      Eastern Africa

Africa, Equatorial

USE    Africa, French-speaking Equatorial

Africa, French-speaking Equatorial    [fq]

UF      Africa, Equatorial
           French Equatorial Africa
           French-speaking Equatorial Africa

Africa, French-speaking West

Присвоєний код:
     [fw]    Africa,West
UF      French-speaking West Africa
           French West Africa

Africa, Italian East

USE    Africa, Northeast

Africa, North    [ff]

UF      North Africa

Africa, Northeast    [fh]

UF      Africa, Italian East
           East African Horn
           Italian East Africa
           Northeast Africa

Africa Northwest

Присвоєно коди:
     [ff]     Africa, North
     [fw]    Africa, West
UF      Northwest Africa

Africa, South

USE    South Africa

Africa, Southern    [fs]

UF      Southern Africa

Africa, Southwest

USE    Namibia

Africa, Sub-Saharan    [fb]

UF      Sub-Saharan Africa

Africa, West    [fw]

UF      British West Africa
           West Africa

Alabama    [n-us-al]

Alaska    [n-us-ak]

Alaska, Gulf of (Alaska)

Присвоєний код:
     [pn]    North Pacific Ocean
UF      Gulf of Alaska (Alaska)

Albania    [e-aa]

UF      People’s Socialist Republic of Albania

Alberta    [n-cn-ab]

Alderney (Channel Islands)

Присвоєний код:
     [e-uk-ui]    Great Britain Miscellaneous Island Dependencies

Algeria    [f-ae]

UF      People’s Democratic Republic of Algeria

Alps    [ea]

Amazon River   [sa]

America

Присвоєно коди:
     [n]    North America
     [s]    South America

America, Central

USE    Central America

American Samoa    [poas]

UF      Samoa, American

Amur River (China and Russia)    [aa]

UF      Hei Ho (China and Russia)
           Heilong Jiang (China and Russia)
           Reka Amur (China and Russia)
           Sakhalin Ula (China and Russia)

Andaman and Nicobar Islands (India)

Присвоєний код:
     [a-ii]    India

Andean Area

USE    Andes

Andes    [sn]

UF      Andean Area

Andorra    [e-an]

Anglo-Egyptian Sudan

USE    Sudan

Angola    [f-ao]

UF      People’s Republic of Angola
           Portuguese West Africa
           West Africa, Portuguese

Anguilla    [nwxa]

[Кодувалося також [nwxi] (Saint Kitts-Nevis до березня 1988]

Anhui Sheng (China)    [a-cc-an]

UF      Anhwei Province (China)

Anhwei Province (China)

USE    Anhui Sheng (China)

Antarctic Ocean   [t]

Antarctic regions

USE    Antarctica

Antarctica   [t]

UF      Antarctic regions
           South Pole
[Кодувалося також [t-ay] (Antarctica) до березня 1988]

Antigua

Присвоєний код:
     [nwaq]    Antigua and Barbuda

Antigua and Barbuda    [nwaq]

Antilles, Greater

USE    West Indies
[Кодувалося [nwga] (Greater Antilles) до березня 1988]

Antilles, Lesser    [nwla]

UF      Lesser Antilles

Appalachian Mountains    [n-usa]

Appalachian Mountains, Southern

Присвоєний код:
     [n-usa]    Appalachian Mountains

Appalachian Region

Присвоєний код:
     [n-usa]    Appalachian Mountains

Aqaba, Gulf of

Присвоєний код:
     [mr]    Red Sea
UF      Gulf of Aqaba

Arab countries    [ma]

UF      Arabic countries

Arab Republic of Yemen

USE    Yemen (Republic)

Arabia

USE    Arabian Peninsula

Arabia, Southern

Присвоєно коди:
     [a-mk]    Oman
     [a-ye]    Yemen (Republic)

Arabian Peninsula    [ar]

UF      Arabia

Arabian Sea    [au]

Arabic countries

USE    Arab countries

Arafura Sea

Присвоєний код:
     [ps]    South Pacific Ocean

Aran Islands (Ireland)

Присвоєний код:
     [e-ie]    Ireland

Archipel des Marquises (French Polynesia)

USE    Marquises Islands (French Polynesia)

Arctic Ocean    [r]

Arctic regions    [r]

UF      North Pole

Argentina    [s-ag]

Arizona    [n-us-az]

Arkansas    [n-us-ar]

Armenia

Присвоєно коди:
     [a-ai]    Armenia (Republic)
     [a-ir]    Iran
     [a-tu]    Turkey

Armenia (Republic)    [a-ai]

UF      Armenian S.S.R
[Кодувалося [e-ur-ai] (Armenia (Republic)) до червня 1998]

Armenian S.S.R

USE    Armenia (Republic)

Aruba    [nwaw]

[Кодувалося [nwco] (Curacao) до сент. 2002]

Ascension Island (Atlantic Ocean)    [lsai]

Ashanti

USE    Ghana

Ashmore and Cartier Islands    [u-ac]

Asia    [a]

Asia, Central    [ac]

UF      Central Asia
           Soviet Central Asia

Asia, East

USE    East Asia

Asia, South

USE    South Asia

Asia, Southeastern

USE    Southeast Asia
               Southeastern Asia

Asia, Southwestern

USE    Middle East

Asia, Western

USE    Middle East

Asia and Europe (розглядаються як ціле)

USE    Eurasia

Asia Minor

USE    Turkey

Atlantic Coast (U.S.)

Присвоєний код:
     [n-us]    United State

Atlantic Ocean    [l]

Atlantic States

Присвоєний код:
     [n-us]    United States

Atlantic States, South

USE    South Atlantic States

Atlas Mountains    [fa]

Austral Islands (French Polynesia)

Присвоєний код:
     [pofp]    French Polynesia
UF      Tubuai Islands (French Polynesia)

Australasia    [u]

Australia    [u-at]

Australia, Central

USE    Central Australia

Australia, Eastern

USE    Eastern Australia

Australia, Northern

USE    Northern Australia

Australia, Western

USE    Western Australia

Australian Capital Territory [u-at-ac]

[Кодувалося [u-at-ne] (New South Wales) до сент. 2002]
UF      A.C.T
           Federal Capital Territory

Austria    [e-au]

Azad Jammu and Kashmir

USE    Azad Kashmir

Azad Kashmir

Присвоєний код:
     [a-pk]    Pakistan
UF      Azad Jammu and Kashmir
           Kashmir

Aserbaijan    [a-aj]

[Кодувалося [e-ur-aj] (Azerbaijan) до червня 1998]
UF      Azerbaijan S.S.R.

Azerbaijan S.S.R.

UF      Aserbaijan

Azores    [lnaz]

UF      Acores


B

Babylonia

Присвоєний код:
     [a-iq]    Iraq

Bahamas    [nwbf]

Bahrain    [a-ba]

UF      Bahrein

Bahrein

USE    Bahrain

Balearic Islands

Присвоєний код:
     [e-sp]   Spain

Balkans Peninsula    [ed]

UF      Europe, Southeastern
           Southeastern Europe

Baltic Sea

Присвоєний код:
     [ln]   North Atlantic Ocean

Baltic States    [eb]

Banaba

Присвоєний код:
     [pokb]    Kiribati
UF      Ocean Island (Kiribati)

Bangladesh    [a-bg]

UF      East Pakistan (Pakistan)

Banks Islands (Vanuatu)

Присвоєний код:
     [ponn]    Vanuatu

Barbados    [nwbb]

Barbuda

[Кодувалося [nwbc] (Barbuda) до березня 1988]
Присвоєний код:
     [nwaq]    Antigua and Barbuda

Barents Sea

Присвоєний код:
     [r]    Arctic Ocean

Basutoland

USE    Lesotho

Bay of Bengal

USE    Bengal, Bay of

Bay of Fundy

USE    Fundy, Bay of

Bear Island (Norway)

Присвоєний код:
     [lnsb]    Svalbard (Norway)
UF      Bjornoya (Norway)

Beaufort Sea

Присвоєний код:
     [r]    Arctic Ocean

Bechuanaland

USE    Botswana

Beijing (China)    [a-cc-pe]

UF      Peiping (China)
           Peking (China)

Belarus    [e-bw]

[Кодувалося [e-ur-bw] (Belarus) до червня 1998]
UF      Belorussian S.S.R.
           Byelorussian S.S.R.
           White Russia

Belau

USE    Palau

Belgian Congo

USE    Congo (Democratic Republic)

Belgium    [e-be]

Belize    [ncbh]

UF      British Honduras

Belorussian S.S.R

USE    Belarus

Benelux Countries    [el]

UF      Low Countries

Bengal, Bay of    [ab]

UF      Bay of Bengal

Benin    [f-dm]

UF      Dahomey
           People’s Republic of Benin

Bering Sea

Присвоєний код:
     [pn]    North Pacific Ocean

Berlin (Germany)

[Кодувалося [e-gx] (Germany) для Берлина в целом, [e-ge] (Germany (East)) для Восточного Берлина; або [e-gw] (Germany (West)) для Западного Берлина до янв. 1991]
Присвоєний код:
     [e-gx]    Germany
UF      East Berlin
           West Berlin

Bermuda Islands    [lnbm]

Bermuda Triangle

Присвоєний код:
     [ln]    North Atlantic Ocean

Bhutan    [a-bt]

Biafra

[Кодувалося [f-by] (Biafra) до березня 1988]
USE    Nigeria

Bikini Atoll (Marshall Islands)

Присвоєний код:
     [poxe]    Marshall Islands

Bioco (Equatorial Guinea)

USE    Fernando Po (Equatorial Guinea)

Bioko (Equatorial Guinea)

USE    Fernando Po (Equatorial Guinea)

Bismarck Archipelago (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

Bjornoya (Norway)

USE    Bear Islands (Norway)

Black Sea    [mb]

Blue Ridge Mountains

Присвоєний код:
     [n-usa]   Appalachian Mountains

Bo Hai (China)    [a-ccp]

UF      Bohai (China : Gulf)
           Chihli, Gulf of (China)
           Po Gulf (China)
           Po Hai (China)

Bohai (China : Gulf)

USE    Bo Hai (China)

Bolivia    [s-bo]

Bonaire (Netherlands Antilles)    [nwbn]

[Кодувалося [nwco] (Curacao) до сент.. 2002]

Bophuthatswana (South Africa)

Присвоєний код:
     [f-sa]    South Africa

Borneo    [a-bn]

Bosnia and Hercegovina    [e-bn]

[Кодувалося [e-yu] (Yugoslavia) до жовтн. 1992]

Botswana    [f-bs]

UF      Bechuanaland

Bougainville Islands (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

Bouvet Island    [lsbv]

Brazil    [s-bl]

Brazzaville

USE    Congo (Brazzaville)

British Columbia    [n-cn-bc]

British Commonwealth countries

USE    Commonwealth countries

British Dominions

USE    Commonwealth countries

British East Africa

USE    Africa, East

British Guiana

USE    Guyana

British Honduras

USE    Belize

British Indian Ocean Territory    [i-bi]

UF      Chagos Islands
           Indian Ocean Territory, British

British Isles

Присвоєно коди:
     [e-uk]    Great Britain
     [e-ie]    Ireland

British North Borneo

USE    Sabah

British Solomon Islands

USE    Solomon Islands

British Somaliland

USE    Somalia

British Togoland

USE    Togoland (British)

British Virgin Islands    [nwvb]

UF      Virgin Islands
           Virgin Islands, British
           Virgin Islands (Great Britain)
           Virgin Islands (Presidency)

British West Africa

USE    Africa, West

Brownsea Island (England)

Присвоєний код:
     [e-uk-en]    England

Brunei    [a-bx]

Bulgaria    [e-bu]

UF      People’s Republic of Bulgaria

Burkina Faso    [f-uv]

UF      Upper Volta

Burma

USE    Myanmar

Burundi    [f-bd]

UF      German East Africa

Byelorussian S.S.R

USE    Belarus

Byzantine Empire

Присвоєний код:
     [mm]    Mediterranean Region

C

Cabo Verde

USE    Cape Verde

Caicos Islands

USE    Turks and Caicos Islands

Calf of Man (Isle of Man)

Присвоєний код:
     [e-uk-ui]    Great Britain Miscellaneous Island Dependencies

California    [n-us-ca]

Cambodia    [a-cb]

UF      Kampuchea
           Khmer Republic

Cameroon    [f-cm]

UF      Cameroons, French
           Cameroons, Southern
           Cameroun
           French Cameroons
           Southern Cameroons

Cameroons, French

USE    Cameroon

Cameroons, Southern

USE    Cameroon

Cameroun

USE    Cameroon

Canada    [n-cn]

Canada, Eastern

Присвоєний код:
     [n-cn]    Canada
UF      Eastern Canada

Canada, Northern

Присвоєний код:
     [n-cn]    Canada
UF      Northern Canada

Canada, Western

Присвоєно коди:
     [n-cn-bc]    British Columbia
     [n-cnp]    Prairie Provinces
UF      Western Canada

Canadian Northwest

USE    Northwest, Canadian

Canal Zone    [nccz]

UF      Panama Canal Zone

Canary Islands    [lnca]

Canton and Enderbury Islands

[Кодувалося [pocp] (Canton and Enderbury Islands) до березня 1988]
Присвоєний код:
     [pokb]    Kiribati
UF      Enderbury and Canton Islands

Cape Verde    [lncv]

UF      Cabo Verde
           Republic of Cape Verde

Caribbean Area    [cc]

UF      Caribbean Sea Region
           Circumcaribbean

Caribbean Island Dependencies of the United States

USE    United States Miscellaneous Caribbean Island

Caribbean Sea    [cc]

Caribbean Sea Region

USE    Caribbean Area

Caroline Islands    [poci]

Carpathian Mountains

Присвоєний код:
     [ee]    Europe, Eastern

Carpentaria, Gulf of (N.T. and Qld.)

[Кодувалося [ps] (South Pacific Ocean) до червня 1998]
Присвоєно коди:
     [u-at-no]    Northern Territory
     [u-at-qn]    Queensland
UF      Gulf of Carpentaria (N.T. and Qld.)

Caspian Sea    [ak]

Caucasus    [e-urk]

Caucasus, Northern (Russia)    [e-urr]

UF      North Caucasus (Russia)
           Northern Caucasus (Russia)

Cayman Islands    [nwcj]

Celebes (Indonesia)

Присвоєний код:
     [a-io]    Indonesia
UF      Sulawesi (Indonesia)

Central Africa

USE    Africa, Central

Central African Empire

USE    Central African Republic

Central African Republic    [f-cx]

UF      Central African Empire
           Ubangi Shari

Central America    [nc]

UF      America, Central
           Middle America

Central Asia

USE    Asia, Central

Central Australia    [u-atc]

[Кодувалося [u-at] (Australia) до сент. 2005]
UF      Australia, Central

Central Black Earth Region (Russia)

USE    Central Chernozem Region (Russia)

Central Black Soil Region (Russia)

USE    Central Chernozem Region (Russia)

Central Chernozem Region (Russia) [e-urc]

UF      Central Black Earth Region (Russia)
           Central Black Soil Region (Russia)

Central Europe

USE    Europe, Central
           Europe, East Central

Ceuta (Spain)

Присвоєний код:
     [f-sh]    Spanish North Africa

Ceylon

USE    Sri Lanka

Chad    [f-cd]

Chad, Lake

Присвоєний код:
     [fq]    Africa, French-speaking Equatorial

Chagos Islands

USE    British Indian Ocean Territory

Chang Chiang (China)

USE    Yangtze River (China)

Channel Islands

Присвоєний код:
     [e-uk-ui]    Great Britain Miscellaneous Island Dependencies

Chekiang Province (China)

USE   Zhejiang Sheng (China)

Chesapeake Bay (Md. and Va.)

Присвоєно коди:
     [n-us-md]    Maryland
     [n-us-va]    Virginia

Chihli, Gulf of (China)

USE    Bo Hai (China)

Chile    [s-cl]

China    [a-cc]

UF      Mainland China
           People’s Republic of China

Chishima-retto (Russia)

USE    Kuril Islands (Russia)

Chongqing (China)    [a-cc-cq]

[Кодувалося [a-cc-sz] (Szechuan Province (China)) до сент. 2000]
UF      Ch'ung-ch'ing shih (China)
           Chungking (China)

Christmas Island (Indian Ocean)    [i-xa]

Christmas Island (Pacific Ocean)

USE    Kiritimati (Kiribati)

Ch'ung-ch'ing shih (China)

USE    Chongqing (China)

Chungking (China)

USE    Chongqing (China)

Chuuk (Micronesia)Chungsha Islands

Присвоєний код:
     [pomi]    Micronesia (Federated States)
UF      Truk (Micronesia)Kwangtung Province (China)

Circumcaribbean

[Кодувалося [cr] (Circumcaribbean) до березня 1988]
USE    Caribbean Area

Cocos (Keeling) Islands    [i-xb]

UF      Keeling Islands

Cold regions    [q]

Colombia    [s-ck]

Colorado    [n-us-co]

Colorado River (Colo.-Mexico)

Присвоєно коди:
     [n-mx]    Mexico
     [n-usp]    West (U.S.)

Colorado River Delta (Mexico)

Присвоєний код:
     [n-mx]    Mexico

Columbia River

Присвоєний код:
     [n-usp]    West (U.S.)

Commonwealth countries    [b]

UF      British Commonwealth countries
           British Dominions
           Commonwealth nations

Commonwealth nations

USE    Commonwealth countries

Commonwealth of Independent States Countries

USE    Soviet Union

Commonwealth of the Northern Mariana Islands

USE    Mariana Islands

Communaute francaise

USE    French Community

Communist countries

[Кодувалося [v] (Communist countries) до червня 1998]
Присвоєно коди:
     [e-ur]    Soviet Union
     [ee]    Europe, Eastern

Comoro Islands

USE    Comoros

Comoros    [i-cq]

UF      Comoro Islands
           Iles Comores

Confederate States of America

Присвоєний код:
     [n-usu]    Southern States

Congo (Brazzaville)    [f-cf]

UF      Brazzaville
           French Congo
           Middle Congo

Congo (Democratic Republic)    [f-cg]

UF      Belgian Congo
           Congo (Kinshasa)
           Congo (Leopoldville)
           Zaire

Congo (Kingdom)

USE    Kongo Kingdom

Congo (Kinshasa)

USE    Congo (Democratic Republic)

Congo (Leopoldville)

USE    Congo (Democratic Republic)

Congo River    [fg]

Connecticut    [n-us-ct]

Cook Islands    [pocw]

Coral Sea Islands    [u-cs]

Corsica (France)

Присвоєний код:
     [e-fr]    France

Costa Rica    [nccr]

Cote d’Ivoire    [f-iv]

UF      Ivory Coast

Crete

Присвоєний код:
     [e-gr]    Greece

Croatia    [e-ci]

[Кодувалося [e-yu] (Yugoslavia) до жовтн. 1992]
UF      People’s Republic of Croatia

Cuba    [nwcu]

Cumberland Mountains

Присвоєний код:
     [n-usu]    Southern States

Curacao (Netherlands Antilles)    [nwco]

Cyprus    [a-cy]

Czech Republic    [e-xr]

[Кодувалося [e-cs] (Czechoslovakia) до травня 1993]
UF      Czech Socialist Republic (Czechoslovakia)

Czech Socialist Republic (Czechoslovakia)

USE    Czech Republic

Czechoslovakia    [e-cs]

[включає Czech Republic та Slovakia, розглядаються як ціле]

D

Dahomey

USE    Benin

Danube River    [eo]

Deep Space    [zd]

Delaware    [n-us-de]

Democratic German Republic

USE    Germany (East)

Denmark    [e-dk]

D’Entrecasteaux Islands (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

Desolation Islands

USE    Kerguelen Islands

Developed countries    [dd]

UF      Advanced countries
           Economically advanced countries
           First World
           Industrialized countries

Developing countries    [d]

UF      Emerging nations
           Third World
           Underdeveloped areas

Diego Garcia (British Indian Ocean Territory)

Присвоєний код:
     [i-bi]    British Indian Ocean Territory

District of Columbia

USE    Washington (D.C.)

Djibouti    [f-ft]

UF      Afars and Issas, French Territory of the
           French Somaliland
           French Territory of the Afars and Issas
           Somaliland, French

Dodecanese (Greece)

USE    Dodekanesos (Greece)

Dodekcanesos (Greece)

Присвоєний код:
     [e-gr]    Greece
UF      Dodecanese (Greece)

Dominica    [nwdq]

Dominican Republic    [nwdr]

Dubai

USE    Dubayy (United Arab Emirates : Emirate)

Dubayy (United Arab Emirates : Emirate)

Присвоєний код:
     [a-ts]    United Arab Emirates
UF      Dubai

Dutch East Indies

USE    Indonesia

Dutch Guiana

USE    Surinam

Dutch West Indies

USE    Netherlands Antilles

Dza-chu

USE    Mekong River

E

Earth    [x]

East

USE    Orient

East (Far East)

USE    East Asia

East (Near East)

USE    Middle East

East (U.S.)    [n-usr]

East Africa

USE    Africa, East

East Africa, Portuguese

USE    Mozambique

East Africa Protectorate

USE    Kenya

East African Horn

USE    Africa, Northeast

East Asia    [ae]

UF      Asia, East
           East (Far East)
           Far East

East Berlin

USE    Berlin (Germany)

East China Sea    [an]

East Germany

USE    Germany (East)

East Indies

Присвоєно коди:
     [az]    South Asia, South
     [as]    Southeast Asia
UF      Indies, East

East Pakistan (Pakistan)

USE    Bangladesh

East Siberian Region (Russia)

USE    Siberia, Eastern (Russia)

East Timor (Indonesia)    [a-em]

[Кодувалося [a-pt] (Portuguese Timor) до 21 квіт. 1980; Кодувалося [a-io] (Indonesia) з 1980 до вересн. 2002]
UF      Portuguese Timor
           Timor, East
           Timor, Portuguese
           Timor Timur

Easter Island    [poea]

UF      Isla de Pascua
           Pascua Island

Eastern Africa

USE    Africa, Eastern

Eastern Australia    [u-ate]

[Кодувалося [u-at] (Australia) до вересн. 2005]
UF      Australia, Eastern

Eastern Canada

USE    Canada, Eastern

Eastern Europe

USE    Europe, Eastern

Eastern Hemisphere    [xa]

Eastern Mediterranean

USE    Middle East

Eastern Samar (Philippines)

Присвоєний код:
     [a-ph]    Philippines

Eastern Siberia (Russia)

USE    Siberia, Eastern (Russia)

Economically advanced countries

USE    Developed countries

Ecuador    [s-ec]

Egypt    [f-ua]

Eire

USE    Ireland

El Salvador    [nces]

UF      Salvador

Ellice Islands

USE    Tuvalu

Emerging nations

USE    Developing countries

Enderbury and Canton Islands

USE    Canton and Enderbury Islands

England    [e-uk-en]

English Channel

Присвоєний код:
     [ln]    North Atlantic Ocean

Equator

Присвоєний код:
     [w]    Tropics

Equatorial Guinea    [f-eg]

UF      Guinea, Equatorial
           Guinea, Spanish
           Rio Muni
           Spanish Guinea

Eritrea    [f-ea]

[Кодувалося [f-et] Ethiopia до лист. 1993]

Estonia    [e-ur-er]

Ethiopia    [f-et]

UF      Abyssinia

Eurasia    [me]

UF      Asia and Europe (розглядаються як ціле)
           Europe and Asia (розглядаються як ціле)

Europe    [e]

Europe, Central    [ec]

UF      Central Europe
           Europe, East Central

Europe, East Central

[Кодувалося [et] (Europe, East Central) до березня 1988]
USE    Central Europe
           Europe, Eastern

Europe, Eastern    [ee]

UF      Eastern Europe
           Europe, East Central

Europe, Northern    [en]

UF      Northern Europe

Europe, Southeastern

USE    Balkan Peninsula

Europe, Southern    [es]

UF      Southern Europe

Europe, Western    [ew]

UF      Western Europe

Europe and Asia (розглядаються як ціле)

USE    Eurasia

European Economic Community countries

Присвоєний код:
     [e]    Europe

European Union countries

Присвоєний код:
     [e]    Europe

F

Faeroe Islands

USE    Faroe Islands

Falkland Islands    [lsfk]

UF      Malvinas Islands

Far East

USE    East Asia

Far East (Russia)

USE    Russian Far East (Russia)

Far Eastern Region (Russia)

USE    Russian Far East (Russia)

Far West (U.S.)

USE    West (U.S.)

Faroe Islands    [lnfa]

UF      Faeroe Islands

Federal Capital Territory

USE    Australian Capital Territory

Federal German Republic

USE    Germany (West)

Federated States of Micronesia

USE    Micronesia (Federated States)

Federation of Rhodesia and Nyasaland

USE    Rhodesia and Nyasaland

Federation of South Arabia

Присвоєний код:
     [a-ye]    Yemen (Republic)
UF      South Arabia, Federation of

Fernando Po (Equatorial Guinea)

Присвоєний код:
     [f-eg]    Equatorial Guinea
UF      Bioco (Equatorial Guinea)
           Bioko (Equatorial Guinea)
           Macias Nguema (Equatorial Guinea)

Fiji    [pofj]

Finland    [e-fi]

First World

USE    Developed countries

Florida    [n-us-fl]

Former Soviet republics

USE    Soviet Union

Formosa

USE    Taiwan

France    [e-fr]

French Cameroons

USE    Cameroon

French Community    [h]

UF      Communaute francaise
           French Union

French Congo

USE    Congo (Brazzaville)

French Equatorial Africa

USE    Africa, French-speaking Equatorial

French Guiana    [s-fg]

French Guinea

USE    Guinea

French India

Присвоєний код:
     [a-ii]    India
UF      India, French

French Indochina

USE    Indochina

French Morocco

USE    Morocco

French Polynesia    [pofp]

UF      Oceania, French
           Polynesia, French

French Somaliland

USE    Djibouti

French Southern and Antarctic Lands

USE    Terres australes et antarctiques francaises

French Southern Indian Ocean Islands

USE    Terres australes et antarctiques francaises

French-speaking Equatorial Africa

USE    Africa, French-speaking Equatorial

French-speaking West Africa

USE    Africa, French-speaking West

French Sudan

USE    Mali

French Territory of the Afars and Issas

USE    Djibouti

French Togoland

USE    Togo

French Union

USE    French Community

French West Africa

USE    Africa, French-speaking West

French West Indies

USE    West Indies, French

Friendly Islands

USE    Tonga

Froides, Iles

USE    Prince Edward Islands

Frostbelt (U.S.)

USE    Snowbelt States

Fukien Province (China)    [a-cc-fu]

Fundy, Bay of

Присвоєний код:
     [ln]    North Atlantic Ocean
UF      Bay of Fundy

Futuna Island (Wallis and Futuna Islands)

Присвоєний код:
     [powf]    Wallis and Futuna Islands

G

Gabon    [f-go]

Galapagos Islands    [pogg]

Gambia    [f-gm]

Gambier Islands

Присвоєний код:
     [pofp]    French Polynesia

Gaza Strip    [awgz]

Georges Bank

Присвоєний код:
     [ln]    North Atlantic Ocean

Georgia    [n-us-ga]

Georgia (Republic)    [a-gs]

[Кодувалося [e-ur-gs] (Georgia (Republic)) до червня 1998]]
UF      Georgia (Soviet Union)
           Georgian S.S.R.

Georgia (Soviet Union)

USE    Georgia (Republic)

German Democratic Republic

USE    Germany (East)

German East Africa

USE    Burundi
           Mozambique
           Rwanda
           Tanzania

German Federal Republic

USE    Germany (West)

Germany    [e-gx]

[Для Germany в цілому незалежно від періоду часу; включає Germany (East) та Germany (West) в цілому між 1949 та 1990]

Germany (East)    [e-ge]

[Для східної частини Germany до 1949 і після 1990, а також для German Democratic Republic між 1949 та 1990]
UF      Democratic German Republic
           East Germany
           German Democratic Republic
           Germany, Eastern

Germany (West)    [e-gw]

[Для західної частини Germany до 1949 і після 1990, а також для Federal Republic of Germany між 1949 і 1990]
UF      Federal German Republic
           German Federal Republic
           Germany, Western

Germany, Eastern

USE    Germany (East)

Germany, Northern

Присвоєний код:
     [e-gx]    Germany

Germany, Southern

Присвоєний код:
     [e-gw]    Germany (West)

Germany, Western

USE    Germany (West)

Ghana    [f-gh]

UF      Ashanti
           Gold Coast

Ghana Empire

Присвоєний код:
     [fw]    Africa, West

Gibraltar    [e-gi]

Gibraltar, Strait of

Присвоєно коди:
     [e-gi]    Gibraltar
     [mm]    Mediterranean Sea
UF      Strait ofGibraltar

Gilbert and Ellice Islands Colony

[Кодувалося [pogn] (Gilbert and Ellice Islands) до березня 1988]
Присвоєно коди:
     [pokb]    Kiribati
     [potv]    Tuvalu

Gilbert Islands

USE    Kiribati

Gold Coast

USE    Ghana

Great Barrier Reef (Qld.)

Присвоєний код:
     [u-at-qn]    Queensland

Great Basin

Присвоєний код:
     [n-usp]    West (U.S.)

Great Britain    [e-uk]

UF      United Kingdom

Great Britain Miscellaneous Island Dependencies    [e-uk-ui]

UF      Island Dependencies of Great Britain
           United Kingdom Miscellaneous Island Dependencies

Great Lakes (North America)    [nl]

Great Lakes States

USE    Lakes States

Great Plains    [np]

Great Rift Valley    [fr]

UF      Rift Valley

Greater Antilles

[Кодувалося [nwga] (Greater Antilles) до березня 1988]
USE    West Indies

Greece    [e-gr]

Greenland    [n-gl]

Grenada    [nwgd]

Grenadines (Saint Vincent and the Grenadines and Grenada)

Присвоєно коди:
     [nwgd]    Grenada
     [nwxm]    Saint Vincent

Guadalcanal Island (Solomon Islands)

Присвоєний код:
     [pobp]    Solomon Islands

Guadeloupe    [nwgp]

Guam    [pogu]

Guangdong Sheng (China)    [a-cc-kn]

UF      Kwangtung Province (China)

Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China)   [a-cc-kc]

UF      Kuang-hsi Chuang tsu tzu chih ch'u (China)
           Kwangsi Chuang Autonomous Region

Guatemala    [ncgt]

Guernsey (Channel Islands)

Присвоєний код:
     [e-uk-ui]    Great Britain Miscellaneous Island Dependencies

Guiana, British

USE    Guyana

Guiana, Dutch

USE    Suriname

Guiana, French

USE    French Guiana

Guinea    [f-gv]

UF      French Guinea
           Guinea, French
           Guinee
           Republique deGuinee

Guinea, Equatorial

USE    Equatorial Guinea

Guinea, French

USE    Guinea

Guinea, Gulf of

Присвоєний код:
     [ls]    South Atlantic Ocean
UF      Gulf of Guinea

Guinea, Portuguese

USE    Guinea-Bissau

Guinea, Spanish

USE    Equatorial Guinea

Guinea-Bissau    [f-pg]

UF      Guinea, Portuguese
           Portuguese Guinea

Guinee

USE    Guinea

Guizhou Sheng (China)    [a-cc-kw]

UF      Kweichow Province (China)

Gulf of Aden

USE    Aden, Gulf of

Gulf of Alaska (Alaska)

USE    Alaska, Gulf of (Alaska)

Gulf of Aqaba

USE    Aqaba, Gulf of

Gulf of Carpentaria (N.T. and Qld.)

USE    Carpentaria, Gulf of (N.T. and Qld.)

Gulf of Guinea

USE    Guinea, Gulf of

Gulf of Mexico

USE    Mexico, Gulf of

Gulf of Oman

USE    Oman, Gulf of

Gulf of Thailand

USE    Thailand, Gulf of

Gulf States

Присвоєний код:
     [n-usu]    Southern States

Guyana    [s-gy]

UF      British Guiana
           Guiana, British

H

Hainan Island (China)

USE    Hainan Sheng (China)

Hainan Province (China)

USE    Hainan Sheng (China)

Hainan Sheng (China)      [a-cc-ha]

[Кодувалося [a-cc-kn] (Kwangtung Province (China)) до червня 1998]
UF      Hainan Island (China)
           Hainan Province (China)

Haiti    [nwht]

Hawaii    [n-us-hi]

Heard and McDonald Islands    [i-hm]

Heard Island

Присвоєний код:
     [i-hm]    Heard and McDonald Islands

Hebei Sheng (China)    [a-cc-hp]

UF      Ho-pei sheng (China)
           Hopeh Province (China)

Hei Ho (China and Russia)

USE    Amur River (China and Russia)

Heilong Jiang (China and Russia)

USE    Amur River (China and Russia)

Heilungkiang Province (China)

USE    Heilongjiang Sheng (China)

Heilongjiang Sheng (China)    [a-cc-he]

UF      Heilungkiang Province (China)

Henan Sheng (China)    [a-cc-ho]

UF      Honan Province (China)

Himalaya Mountains    [ah]

Hispaniola    [nwhi]

Ho-pei sheng (China)

USE    Hebei Sheng (China)

Hoang Ho (China)

USE    Yellow River (China)

Hoang Sa

USE    Paracel Islands

Holland

USE    Netherlands

Holy Roman Empire

Присвоєний код:
     [e]    Europe

Holy See

USE    Vatican City

Homelands (South Africa)

Присвоєний код:
     [f-sa]    South Africa

Honan Province (China)

USE    Henan Sheng (China)

Honduras    [ncho]

Hong Kong (China)    [a-cc-hk]

[Кодувалося[a-hk] (Hong Kong) до червня 1998
UF      Hong Kong

Hong Kong (China : Special Administrative Region)

USE    Hong Kong (China)

Hoorn Islands

USE    Wallis and Futuna Islands

Hopeh Province (China)

USE    Hebei Sheng (China)

Hsi Chiang (China)

USE    Xi River (China)

Hsi-sha Islands

USE    Paracel Islands

Hsin-chiang-wei-wu-erh tzu chin ch’u (China)

USE    Xinjiang Uygur Zizhiqu (China)

Hu-pei (China)

USE    Hubei Sheng (China)

Huang Hai

USE    Yellow Sea

Huang Ho (China)

USE    Yellow River (China)

Hubei Sheng (China)    [a-cc-hh]

UF      Hu-pei (China)
           Hupeh Province (China)

Hudson Bay    [n-cnh]

Hunan Province (China)

USE    Hunan Sheng (China)

Hunan Sheng (China)   [a-cc-hu]

UF      Hunan Province (China)

Hungary    [e-hu]

Hupeh Province (China)

USE    Hubei Sheng (China)

Huthera (Tanzania)

USE    Pemba (Tanzania)

Hwang Ho (China)

USE    Yellow River (China)

I

Iakutskaia A.S.S.R. (Russia)

USE    Sakha (Russia)

Iberian Peninsula

[Кодувалося [ei] (Iberian Peninsula) до березня 1988]
Присвоєний код:
     [e-po]    Portugal
     [e-sp]    Spain

Iceland    [e-ic]

Idaho    [n-us-id]

Ifni

[Кодувалося [f-if] (Ifni) до березня 1988]
Присвоєний код:
     [f-mr]    Morocco

Iles Comores

USE    Comoros

Iles Froides

USE    Prince Edward Islands

Iles Kerguelen

USE    Kerguelen Islands

Iles Marquises de Mendoca

USE    Marquesas Islands

Iles Saint-Pierre et Miquelon

USE    Saint Pierre and Miquelon

Illinois    [n-us-il]

India    [a-ii]

India, French

USE    French India

Indian Ocean    [i]

Indian Ocean Islands, French

USE    Terres australes et antarctiques francaises

Indian Ocean Territory, British

USE    British Indian Ocean Territory

Indian Territory

Присвоєний код:
     [n-us-ok]    Oklahoma

Indiana    [n-us-in]

Indies, East

USE    East Indies

Indies, West

USE    West Indies

Indochina    [ai]

UF      French Indochina

Indonesia    [a-io]

UF      Dutch East Indies
           Netherlands East Indies

Industrialized countries

USE    Developed countries

Inner Mongolia (China)    [a-cc-im]

UF      Mongolia (Inner Mongolia)

Intercontinental Areas (Eastern Hemisphere)    [m]

Intercontinental Areas (Western Hemisphere)    [c]

Iowa    [n-us-ia]

Iran    [a-ir]

UF      Persia

Iraq    [a-iq]

Ireland    [e-ie]

UF      Eire
           Ireland (Eire)
           Irish Republic
           Republic of Ireland

Ireland (Eire)

USE    Ireland

Ireland, Northern

USE    Northern Ireland

Irian Barat (Indonesia)

USE    Papua (Indonesia)

Irian Jaya (Indonesia)

USE    Papua (Indonesia)

Irish Republic

USE    Ireland

Irish Sea

Присвоєний код:
     [ln]    North Atlantic Ocean

Isla de Pascua

USE    Easter Island

Islamic Countries

Присвоєний код:
     [f]    Africa
     [a]    Asia

Islamic Empire

Присвоєний код:
     [aw]    Middle East
     [ff]    Africa, North
     [e-sp]    Spain

Island Dependencies of Great Britain

USE    Great Britain Miscellaneous Island Dependencies

Island Dependencies of the United States in the Caribbean

USE    United States Miscellaneous Caribbean Island

Island Dependencies of the United States in the Pacific

USE    United States Miscellaneous Pacific Island

Islands of the Aegean

USE    Aegean Islands (Greece and Turkey)

Islands of the Atlantic

Присвоєний код:
     [l]    Atlantic Ocean

Islands of the Indian Ocean

Присвоєний код:
     [i]    Indian Ocean

Islands of the Mediterranean

Присвоєний код:
     [mm]    Mediterranean Sea

Islands of the Pacific

Присвоєний код:
     [p]    Pacific Ocean

Islands of the South China Sea

Присвоєний код:
     [ao]    South China Sea

Islas Marquesas de Mendoza

USE    Marquesas Islands

Isle of Man

Присвоєний код:
     [e-uk-ui]    Great Britain Miscellaneous Island Dependencies
UF      Man, Isle of

Isle of Wight (England)

Присвоєний код:
     [e-uk-en]    England
UF      Wight, Isle of

Israel    [a-is]

Italian East Africa

USE    Africa, Northeast

Italian Somaliland

USE    Somalia

Italy    [e-it]

Ivory Coast

USE    Cote d'Ivoire

J

Jamaica    [nwjm]

Jammu and Kashmir (India)

Присвоєний код:
     [a-ii]    India
UF      Kashmir
           Kashmir and Jammu (India)

Jan Mayen Island    [lnjn]

Japan    [a-ja]

Java (Indonesia)

Присвоєний код:
     [a-io]    Indonesia

Jersey

Присвоєний код:
     [e-uk-ui]    Great Britain Miscellaneous Island Dependencies

Jerusalem

Присвоєний код:
     [a-jo]    Israel
и / або
     [a-is]    Jordan

Jiangsu Sheng (China)    [a-cc-ku]

UF      Kiangsu Province (China)

Jiangxi Sheng (China)    [a-cc-ki]

UF      Kiangsi Province (China)

Jilin Sheng (China)    [a-cc-kr]

UF      Kirin Province (China)

Johnston Island (Atoll)    [poji]

Jordan    [a-jo]

UF      Transjordan

Judaea and Samaria

USE    West Bank

Jupiter (Planet)      [zju]

K

Kalimantan Barat (Indonesia)

Присвоєний код:
     [a-io]    Indonesia

Kampuchea

USE    Cambodia

Kansas    [n-us-ks]

Kansu Province (China)

USE    Gansu Sheng (China)

Kashmir

USE    Azad Kashmir
Jammu and Kashmir (India)

Kashmir and Jammu (India)

USE    Jammu and Kashmir (India)

Kazakh S.S.R.

USE    Kazakhstan

Kazakhstan    [a-kz]

UF      Kazakh S.S.R.
           Kazakstan

Kazakstan

USE    Kazakhstan

Keeling Islands

USE    Cocos (Keeling) Islands

Kentucky    [n-us-ky]

Kenya    [f-ke]

UF      East Africa Protectorate

Kerguelen Islands

Присвоєний код:
     [i-fs]    Terres australes et antarctiques francaises
UF      Desolation Islands
           Iles Kerguelen

Kermadec Islands    [poki]

Khmer Republic

USE    Cambodia

Kiangsi Province (China)

USE    Jiangxi Sheng (China)

Kiangsu Province (China)

USE    Jiangxi Sheng (China)

Kievan Rus

[Кодувалося [e-ur] (Soviet Union) до червня 1998]
Присвоєно коди:
     [e-bw] Belarus
     [e-ru] Russia (Federation)
     [e-un] Ukraine

Kirghiz S.S.R.

USE    Kyrgystan

Kiribati    [pokb]

[Кодувалося [pogn] (Gilbert and Ellice Islands) або [poln] (Line Islands) до березня 1988]
UF      Gilbert Islands

Kirin Province (China)

USE    Jilin Sheng (China)

Kiritimati (Kiribati)

Присвоєний код:
     [pokb]    Kiribati
UF      Christmas Island (Pacific Ocean)

Kongo Kingdom

Присвоєно коди:
     [f-ao]    Angola
     [f-cf]    Congo (Brazzaville)
     [f-cg]    Congo (Democratic Republic)
UF      Congo (Kingdom)

Korea    [a-kr]

Korea (North)    [a-kn]

UF      Korean People’s Republic
           North Korea

Korea (Republic)

USE    Korea (South)

Korea (South)    [a-ko]

UF      Korea (Republic)
           South Korea

Korean People’s Republic

USE    Korea (North)

Kosrae (Micronesia)

Присвоєний код:
     [pomi]    Micronesia (Federated States)
UF      Kusaie (Micronesia)

Kuang-hsi Chuang tsu tzu chih ch’u (China)

USE    Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China)

Kunlun Mountains (China and India)    [a-cck]

UF      Kwenlun Mountains

Kuril Islands (Russia)

[Кодувалося [e-ur-ru] (Russia Federation) до червня 1998]
Присвоєний код:
     [e-ru]    Russia
UF      Chishima-retto (Russia)
           Kurile Islands (Russia)
           Kuril’skie Ostrova(Russia)

Kurile Islands (Russia)

USE    Kuril Islands (Russia)

Kuril’skie Ostrova (Russia)

USE    Kuril Islands (Russia)

Kusaie (Micronesia)

USE    Kosrae (Micronesia)

Kuwait    [a-ku]

Kwang Sea

USE    Yellow Sea

Kwangsi Chuang Autonomous Region (China)

USE    Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China)

Kwangtung Province (China)

USE    Guangdong Sheng (China)

Kweichow Province (China)

USE    Guizhou Sheng (China)

Kwenlun Mountains

USE    Kunlun Mountains (China and India)

Kyrgystan    [a-kg]

[Кодувалося [e-ur-kg] (Kyrgystan) до червня 1998]
UF      Kirghiz S.S.R.

L

La Plata River (Argentina and Uruguay)

USE    Rio de la Plata (Argentina and Uruguay)

Labrador (N.L.)

Присвоєний код:
     [n-cn-nf]    Newfoundland and Labrador

Laccadive, Minicoy, and Amindivi Islands (India)

USE    Lakshadweep (India)

Lake States    [nl]

UF      Great Lakes States

Lakshadweep (India)

Присвоєний код:
     [a-ii]    India
UF      Laccadive, Minicoy, and Amindivi Islands (India)

Lan-ts’ang Chiang

USE    Mekong River

Lancang Jiang

USE    Mekong River

Laos    [a-ls]

Lapland

Присвоєно коди:
     [e-fi]    Finland
     [e-no]    Norway
     [e-sw]    Sweden

Latin America    [cl]

UF      Neotropics

Latin Orient

Присвоєний код:
     [aw]    Middle East

Latvia    [e- lv]

[Кодувалося [e-ur-lv] (Latvia) до червня 1998]

Lebanon    [a-le]

Leeward Islands (West Indies)    [nwli]

Lesotho    [f-lo]

UF      Basutoland

Lesser Antilles

USE    Antilles, Lesser

Lesser Sunda Islands (Indonesia and East Timor)

Присвоєно коди:
     [a-io]    Indonesia
     [a-em]    East Timor
UF      Sunda Islands, Lesser (Indonesia and East Timor)

Levant

USE    Middle East

Liaoning Province (China)

USE    Liaoning Sheng (China)

Liaoning Sheng(China)    [a-cc-lp]

UF      Liaoning Province (China)

Liberia    [f-lb]

Libya    [f-ly]

Liechtenstein    [e-lh]

Line Islands    [poln]

Lithuania    [e-li]

[Кодувалося [e-ur-li] (Lithuania) до березня 1998]

Long River (China)

USE    Yangtze River (China)

Louisiade Archipelago (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

Louisiana    [n-us-la]

Low countries

USE    Benelux countries

Loyalty Island (New Caledonia)

Присвоєний код:
     [ponl]    New Caledonia

Luxembourg    [e-lu]

Luzon (Philippines)

Присвоєний код:
     [a-ph]    Philippines

M

Macao

USE    Macau (China : Special Administrative Region)

Macau (China : Special Administrative Region)      [a-cc-mh]

[Кодувалося[a-mh] (Macao) до 29 травня 2000]
UF      Macao

Macedonia

Присвоєний код:
     [e-bu]    Bulgaria
     [e-gr]    Greece
     [e-xn]    Macedonia (Republic)

Macedonia (Bulgaria)

Присвоєний код:
     [e-bu]   Bulgaria

Macedonia (Greece)

Присвоєний код:
     [e-gr]    Greece

Macedonia (Republic)    [e-xn]

[Кодувалося [e-yu] (Yugoslavia) до жовтн. 1992]

Macias Nguema (Equatorial Guinea)

USE    Fernando Po (Equatorial Guinea)

Madagascar    [f-mg]

UF      Malagasy Republic

Madeira Islands    [lnma]

Madura Island (Indonesia)

Присвоєний код:
     [a-io]    Indonesia

Maine    [n-us-me]

Mainland China

USE    China

Malagasy Republic

USE    Madagascar

Malawi    [f-mw]

UF      Nyasaland

Malay Archipelago

Присвоєний код:
     [as]    Southeast Asia

Malay Peninsula

Присвоєно коди:
     [am]    Malaya
     [a-th]    Thailand

Malaya    [am]

Malaysia    [a-my]

Maldives    [i-xc]

Mali    [f-ml]

UF      French Sudan
           Sudan, French

Mali (Empire)

Присвоєний код:
     [fw]    Africa, West
UF      Mandinga empire

Malta    [e-mm]

Maluku (Indonesia)

Присвоєний код:
     [a-io]    Indonesia
UF      Moluccas (Indonesia)

Malvinas Islands

USE    Falkland Islands

Man, Isle of

USE    Isle of Man

Manchuria (China)

Присвоєний код:
     [a-cc]    China

Manitoba    [n-cn-mb]

Mariana Islands    [poxd]

UF      Commonwealth of the Northern Mariana Islands
           Northern Mariana Islands

Marie-Galante (Guadeloupe)

Присвоєний код:
     [nwgp]    Guadeloupe

Maritime Provinces    [n-cnm]

Marquesas Islands (French Polynesia)

Присвоєний код:
     [pofp]    French Polynesia
UF      Archipel des Marquises (French Polynesia)
           Iles Marquises de Mendoca (French Polynesia)
           Islas Marquesas de Mendoza (French Polynesia)
           Mendana (French Polynesia)

Mars (Planet)    [zma]

UF      Red Planet

Marshall Islands    [poxe]

Martinique    [nwmq]

Maryland    [n-us-md]

Massachusetts    [n-us-ma]

Mauritania    [f-mu]

Mauritius    [i-mf]

Mayotte    [i-my]

[Кодувалося [i-cq] (Comoros) до березня 1988]

McDonald Island (Heard and McDonald Islands)

Присвоєний код:
     [i-hm]    Heard and McDonald Islands

Mediterranean Region    [mm]

Mediterranean Region, Eastern

USE    Middle East

Mediterranean Sea    [mm]

Mekong River    [ag]

UF      Dza-chu
           Lan-ts’ang Chiang
           Lancang Jiang
           Song Tien Giang

Melanesia    [pome]

Melilla (Spain)

Присвоєний код:
     [f-sh]    Spanish North Africa

Mendana

USE    Marquesas Islands

Mercury (Planet)    [zme]

Mexico    [n-mx]

UF      Middle America

Mexico, Gulf of    [nm]

UF      Gulf of Mexico

Michigan    [n-us-mi]

Micronesia    [pott]

Micronesia (Federated States)    [pomi]

[Кодувалося [pott] (Micronesia) до березня 1988]
UF      Federated States of Micronesia

Middle America

[Кодувалося [cm] (Middle America) до березня 1988]
USE    Central America
           Mexico

Middle Atlantic States    [n-usl]

UF      Middle States

Middle Congo

USE    Congo (Brazzaville)

Middle East    [aw]

UF      Asia, Southwestern
           Asia, Western
           East (Near East)
           Eastern Mediterranean
           Levant
           Mediterranean Region, Eastern
           Mideast
           Near East

Middle States

USE    Middle Atlantic States

Middle West    [n-usc]

UF      Midwest
           North Central States

Mideast

USE    Middle East

Midway Islands    [poxf]

Midwest

USE    Middle West

Mindanao Islands (Philippines)

Присвоєний код:
     [a-ph]    Philippines

Minnesota    [n-us-mn]

Miquelon

Присвоєний код:
     [n-xl]    Saint Pierre and Miquelon

Mississippi    [n-us-ms]

Mississippi River    [n-usm]

Missouri    [n-us-mo]

Missouri River    [n-uss]

Moldavia

Присвоєно коди:
     [e-mv]    Moldova
     [e-rm]    Romania

Moldavian S.S.R.

USE    Moldova

Moldova    [e-mv]

[Кодувалося [e-ur-mv] (Moldova) до червня 1998]
UF      Moldavian S.S.R

Moluccas (Indonesia)

USE    Maluku (Indonesia)

Monaco    [e-mc]

Mongolia    [a-mp]

UF      Mongolian People's Republic
           Outer Mongolia

Mongolia (Inner Mongolia)

USE    Inner Mongolia (China)

Mongolian People's Republic

USE    Mongolia

Montana    [n-us-mt]

Montenegro

Присвоєний код:
     [e-yu]    Serbia and Montenegro

Montserrat    [nwmj]

Moon    [zmo]

Morocco    [f-mr]

UF      French Morocco

Mozambique    [f-mz]

UF      East Africa, Portuguese
           German East Africa
           People’s Republic of Mozambique
           Portuguese East Africa

Muscat and Oman

USE    Oman

Myanmar

USE    Burma

N

Namibia    [f-sx]

UF      Africa, Southwest
           South-West Africa

Nansha Islands

USE    Spratly Islands

Nauru    [ponu]

UF      Pleasant Island

Near East

USE    Middle East

Nebraska    [n-us-nb]

Negros Islands (Philippines)

Присвоєний код:
     [a-ph]    Philippines

Neotropics

USE    Latin America

Nepal    [a-np]

Neptune (Planet)    [zne]

Netherlands    [e-ne]

UF      Holland

Netherlands Antilles    [nwna]

UF      Dutch West Indies
           Netherlands West Indies
           West Indies, Dutch

Netherlands East Indies

USE    Indonesia

Netherlands West Indies

USE    Netherlands Antilles

Nevada    [n-us-nv]

Nevis

Присвоєний код:
     [nwxi]    Saint Kitts-Nevis

New Britain (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

New Brunswick    [n-cn-nk]

New Caledonia    [ponl]

New England    [n-usn]

New France

Присвоєний код:
     [n]    North America

New Guinea    [a-nw]

UF      New Guinea Island

New Guinea (Territory)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

New Guinea Island

USE    New Guinea

New Hampshire    [n-us-nh]

New Hebrides

USE    Vanuata

New Ireland Island (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

New Jersey    [n-us-nj]

New Mexico    [n-us-nm]

New South Wales    [u-at-ne]

New York (State)    [n-us-ny]

New Zealand    [u-nz]

Newfoundland and Labrador    [n-cn-nf]

Nicaragua    [ncnq]

Niger    [f-ng]

Niger River    [fi]

Nigeria    [f-nr]

Nile River    [fl]

Ningsia Province (China)

USE    Ningsia Hui Autonomous Region (China)

Ningxia Huizu Zizhiqu (China)    [a-cc-nn]

UF      Ningsia Province (China)
           Ningsia Hui Autonomous Region (China)

Niue    [poxh]

Non-Black Earth Region (Russia)

USE    Non-Chernozem Region (Russia)

Non-Chernozem Region (Russia)

[Кодувалося [e-ur-ru] (Russia(Federation)) до червня 1998]
Присвоєний код:
     [e-ru]    Russia (Federation)
UF      Non-Black Earth Region (Russia)

Norfolk Island

Присвоєний код:
     [u-at]    Australia

North Africa

USE    Africa, North

North America    [n]

North Atlantic Ocean    [ln]

North Borneo

USE    Sabah

North Carolina    [n-us-nc]

North Caucasus (Russia)

USE    Caucasus, Northern (Russia)

North Central States

USE    Middle West

North Dakota    [n-us-nd]

North Korea

USE    Korea (North)

North Pacific Ocean    [pn]

UF      Pacific Ocean, North

North Sea

Присвоєний код:
     [ln]    North Atlantic Ocean

North Vietnam

USE    Vietnam (Democratic Republic)

Northeast (U.S.)

USE    Northeastern States

Northeast Africa

USE    Africa, Northeast

Northeast Passage

Присвоєний код:
     [r]    Arctic regions

Northeastern States    [n-

USE   ]
UF      Northeast (U.S.)

Northern Australia    [u-atn]

[Кодувалося [u-at] (Australia) до сент. 2005]
UF      Australia, Northern

Northern Canada

USE    Canada, Northern

Northern Caucasus (Russia)

USE    Caucasus, Northern (Russia)

Nothern Europe

USE    Europe, Nothern

Northern Germany

USE    Germany, Northern

Northern Hemisphere    [xb]

Northern Ireland    [e-uk-ni]

UF      Ireland, Northern

Northern Mariana Islands

USE    Mariana Islands

Northern Rhodesia

USE    Zambia

Northern Russia

USE    Russia, Northern

Northern Samar (Philippenes)

Присвоєний код:
     [a-ph]    Philippines

Northern Soviet Union

USE    Russia, Northern

Northern Territory    [u-at-no]

Northwest (U.S.)

[Кодувалося [n-usw] (Northwest (U.S.) до березня 1988]
USE    Northern, Pacific

Northwest, Canadian

Присвоєний код:
     [n-cn]    Canada
UF      Northwest, Canadian
           West (Canada)

Northwest, Old

Присвоєний код:
     [n-usc]    Middle West

Northwest, Pacific

Присвоєний код:
     [n-usp]    West (U.S.)
і, якщо відповідає,
     [n-cn-bc]    British Columbia
UF      Northwest (U.S.)
           Pacific Northwest

Northwest Africa

USE    Africa, Northwest

Northwest Passage

Присвоєний код:
     [r]    Arctic Regions

Northwest Territories    [n-cn-nt]

Northwestern Soviet Union

USE    Soviet Union, Northwestern

Northwestern States

Присвоєно коди:
     [n-usc]    Middle West
     [n-usp]    West (U.S.)

Norway    [e-no]

Norwegian Sea

Присвоєний код:
     [ln]    North Atlantic Ocean

Nova Scotia   [n-cn-ns]

Nunavut    [n-cn-nu]

Nyasaland

USE    Malawi

O

Ocean Island (Kiribati)

USE    Banaba (Kiribati)

Oceania    [po]

UF      Oceanica

Oceania, French

USE    French Polynesia

Oceanica

USE    Oceania

Ohio    [n-us-oh]

Ohio River    [n-uso]

Okinawa Island (Japan)

[Кодувалося [a-ok] (Okinawa) до 1984]
Присвоєний код:
     [a-ja]    Japan

Oklahoma    [n-us-ok]

Oman    [a-mk]

UF      Muscat and Oman

Oman, Gulf of

Присвоєний код:
     [au]    Arabian Sea
UF      Gulf of Oman

Ontario    [n-cn-on]

Oregon    [n-us-or]

Orient

Присвоєний код:
     [a]    Asia
UF      East

Orkney

Присвоєний код:
     [e-uk-st]    Scotland

Outer Mongolia

USE    Mongolia

Outer space    [zo]

UF      Space, Outer

Ozark Mountains

Присвоєно коди:
     [n-us-ar]    Arkansas
     [n-us-mo]    Missouri
     [n-us-ok]    Oklahoma

P

Pacific and Mountain States

USE    West (U.S.)

Pacific Area

Присвоєний код:
     [p]    Pacific Ocean

Pacific Coast (North America)

Присвоєний код:
     [n]    North America

Pacific Islands Dependencies of the United States

USE    United States Miscellaneous Pacific Islands

Pacific Islands (Ter.)

USE    Pacific Islands (Trust Territory)

Pacific Islands (Trust Territory)

Присвоєний код:
     [poup]    United States Miscellaneous Pacific Islands
UF      Pacific Islands (Ter.)
           Trust Territory of the Pacific Islands

Pacific Northwest

USE    Northwest, Pacific

Pacific Ocean    [p]

Pacific Ocean, North

USE    North Pacific Ocean

Pacific Ocean, South

USE    South Pacific Ocean

Pacific States

Присвоєно коди:
     [n-us-ca]    California
     [n-us-or]    Oregon
     [n-us-wa]    Washington (State)

Pakistan    [a-pk]

UF      West Pakistan

Palau    [popl]

[Кодувалося [poci] (Caroline Islands) до березня 1988]
UF      Belau
           Pelew
           Republic of Palau

Palestine

Присвоєно коди:
     [a-is]    Israel
     [awgz]    Gaza Strip
     [awba]    West Bank

Panama    [ncpn]

Panama Canal Zone

USE    Canal Zone

Panay Islands (Philippines)

Присвоєний код:
     [a-ph]    Philippines

Pannonia

Присвоєно коди:
     [e-au]    Austria
     [e-hu]    Hungary
     [e-yu]    Yugoslavia

Papua

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

Papua (Indonesia)

Присвоєний код:
     [a-io]    Indonesia
UF      Irian Barat (Indonesia)
           Irian Jaya (Indonesia)
           West Irian
           West New Guinea

Papua New Guinea    [a-pp]

Paracel Islands    [aopf]

UF      Hoang Sa
           Hsi-sha Islands
           Xisha Islands

Paraguay    [s-py]

Pascua Island

USE    Easter Island

Peiping (China)

USE    Beijing (China)

Peking (China)

USE    Beijing (China)

Pelew

USE    Palau

Pemba Island (Tanzania)

Присвоєний код:
     [f-tz]    Tanzania
UF      Huthera (Tanzania)

Pennsylvania    [n-us-pa]

People's Democratic Republic of Algeria

USE    Algeria

People's Democratic Republic of Yemen

USE    Yemen (Republic)

People's Republic of Angola

USE    Angola

People's Republic of Benin

USE    Benin

People's Republic of Bulgaria

USE    Bulgaria

People's Republic of China

USE    China

People's Republic of Croatia

USE    Croatia

People's Republic of Mozambique

USE    Mozambique

People's Socialist Republic of Albania

USE    Albania

Persia

USE    Iran

Persian Gulf    [ap]

Persian Gulf States

Присвоєний код:
     [ar]    Arabian Peninsula

Peru    [s-pe]

Pescadores Islands

Присвоєний код:
     [a-ch]    Taiwan

Philippine Islands

USE    Philippines

Philippine Sea

Присвоєний код:
     [pn]    North Pacific Ocean

Philippines    [a-ph]

UF      Philippine Islands

Phoenix Islands (Kiribati)

Присвоєний код:
     [pokb]    Kiribati

Pirineos

USE    Pyrenees

Pitcairn Island    [popc]

Plata, Rio de la (Argentina and Uruguay)

USE    Rio de la Plata (Argentina and Uruguay)

Plate River (Argentina and Uruguay)

USE    Rio de la Plata (Argentina and Uruguay)

Pleasant Island

USE    Nauru

Pluto (Planet)    [zpl]

Po Gulf (China)

USE    Bo Hai (China)

Po Hai (China)

USE    Bo Hai (China)

Pohnpei (Micronesia)

Присвоєний код:
     [pomi]    Micronesia (Federated States)
UF      Ponape (Micronesia)

Poland    [e-pl]

Polar regions

Присвоєно коди:
     [t]    Antarctic regions
     [r]    Arctic regions

Polynesia    [pops]

Polynesia, French

USE    French Polynesia

Ponape (Micronesia)

USE    Pohnpei (Micronesia)

Portugal    [e-po]

Portuguese East Africa

USE    Mozambique

Portuguese Guinea

USE    Guinea-Bissau

Portuguese Timor

USE    East Timor

Portuguese West Africa

USE    Angola

Prairie Provinces    [n-cnp]

Pratas Islands

Присвоєний код:
     [a-ch]    Taiwan

Prince Edward Island    [n-cn-pi]

Prince Edward Islands

Присвоєний код:
     [f-sa]    South Africa
UF      Froides, Iles
           Iles Froides

Prussia (Germany)

Присвоєний код:
     [e-gx]    Germany

Puerto Rico    [nwpr]

Pyrenees    [ep]

UF      Pirineos

Q

Qatar    [a-qa]

Quebec (Province)    [n-cn-qu]

Queensland    [u-at-qn]

Qinghai Sheng (China)    [a-cc-ts]

UF      Tsinghai Province (China)

R

R.S.F.S.R.

USE    Russia

Red Planet

USE    Mars

Red Sea    [mr]

Reka Amur (China and Russia)

USE    Amur River(China and Russia)

Republic of Cape Verde

USE    Cape Verde

Republic of Ireland

USE    Ireland

Republic of Palau

USE    Palau

Republic of Vanuatu

USE    Vanuatu

Republique de Guinee

USE    Guinea

Reunion    [i-re]

Rhine River    [er]

Rhode Island    [n-us-ri]

Rhodesia

Присвоєно коди:
     [f-za]    Zambia
     [f-rh]    Zimbabwe

Rhodesia, Southern

USE    Zimbabwe

Rhodesia and Nyasaland

Присвоєно коди:
     [f-mw]    Malawi
     [f-za]    Zambia
     [f-rh]    Zimbabwe
UF      Federation of Rhodesia and Nyasaland

Rift Valley

USE    Great Rift Valley

Rio de la Plata (Argentina and Uruguay)    [sp]

UF      La Plata River (Argentina and Uruguay)
           Plata, Rio de la (Argentina and Uruguay)
           Plata River (Argentina and Uruguay)

Rio Muni

USE    Equatorial Guinea

Rio Zambezi

USE    Zambezi River

Rocky Mountains    [nr]

Roman Empire

USE    Rome

Romania    [e-rm]

UF      Rumania

Rome

Присвоєно коди:
     [ff]    Africa, North
     [e]    Europe
     [aw]    Middle East
UF      Roman Empire

Ruanda-Urundi

Присвоєно коди:
     [f-bd]    Burundi
     [f-rw]    Rwanda
UF      Rwanda-Urundi

Rumania

USE    Romania

Russia

Присвоєний код:
     [e-ur]    Soviet Union
UF      Russian Empire

Russia (Federation)    [e-ru]

[Кодувалося [e-ur-ru] (Russia (Federation)) до червня 1998]
UF      R.S.F.S.R.
           Russian Republic
           Russian S.F.S.R.
           Russian Soviet Federated Socialist Republic

Russia, Northern

[Кодувалося [e-ur-ru] (Russia (Federation)) до червня 1998]
Присвоєний код:
     [e-ru]    Russia (Federation)
UF      Northern Russia
           Northern Soviet Union
           Soviet Union, Northern

Russian Empire

USE    Russia

Russian Far East (Russia)    [e-urf]

UF      Far East (Russia)
           Far Eastern Region (Russia)
           Soviet Far East (Russia)

Russian Republic

USE    Russia (Federation)

Russian S.F.S.R.

USE    Russia (Federation)

Russian Soviet Federated Socialist Republic

USE    Russia (Federation)

Rwanda    [f-rw]

UF      German East Africa

Rwanda-Urundi

USE    Ruanda-Urundi

Ryukyu Islands

Присвоєний код:
     [a-ja]    Japan

Ryukyu Islands, Southern

[Кодувалося [pory] (Ryukyu Islands, Southern) до 1984]
Присвоєний код:
     [a-ja]    Japan

S

Saba (Netherlands Antilles)    [nwsd]

Sabah

Присвоєний код:
     [a-my]    Malaysia
UF      British North Borneo
           North Borneo

Sahara    [fd]

UF      Sahara Desert

Sahara Desert

USE    Sahara

Sahel

Присвоєний код:
     [f]    Africa

Saint-Barthelemy

[Кодувалося [nwsb] (Saint-Barthelemy) до березня 1988]
Присвоєний код:
     [nwgp]    Guadeloupe
UF      Saint Bartholomew
           Saint Barts
           St. Barthelemy

Saint Bartholomew

USE    Saint-Barthelemy

Saint Barts

USE    Saint-Barthelemy

Saint Christopher-Nevis

USE    Saint Kitts-Nevis

Saint Eustatius (Netherlands Antilles)

USE    Sint Eustatius (Netherlands Antilles)

Saint Helena    [lsxj]

UF      St. Helena

Saint Kitts

Присвоєний код:
     [nwxi]    Saint Kitts and Nevis

Saint Kitts and Nevis    [nwxi]

UF      Saint Christopher-Nevis

Saint Kitts-Nevis-Anguilla

Присвоєно коди:
     [nwxa]    Anguilla
     [nwxi]    Saint Kitts-Nevis
UF      St. Christopher-Nevis Anguilla

Saint Lawrence River

Присвоєно коди:
     [n-cn]    Canada
     [n-us]    United States

Saint Lucia    [nwxk]

UF      St. Lucia

Saint Martin (West Indies)    [nwst]

UF      Sint Maarten (West Indies)
           St. Martin (West Indies)

Saint Pierre and Miquelon    [n-xl]

UF      Iles Saint Pierre et Miquelon
           St. Pierre and Miquelon

Saint Vincent

Присвоєний код:
     [nwxm]    Saint Vincent and the Grenadines
UF      St. Vincent

Saint Vincent and the Grenadines    [nwxm]

Sakha (Russia)

Присвоєний код:
     [e-ru]    Russia (Federation)
UF      IAkutskaia A.S.S.R. (Russia)
           Yakutia (Russia)

Sakhalin Ula (China and Russia)

USE    Amur River (China and Russia)

Salvador

USE    El Salvador

Salvage Islands (Madeira Islands)

USE    Selvagens Islands (Madeira Islands)

Salvages (Madeira Islands)

USE    Selvagens Islands (Madeira Islands)

Samar (Philippines)

Присвоєний код:
     [a-ph]    Philippines

Samoa    [pows]

UF      Western Samoa

Samoa (Islands)

USE    Samoan Islands

Samoa, American

USE    American Samoa

Samoa, Western

USE    Western Samoa

Samoan Islands    [posh]

UF      Samoa (Islands)

San Marino    [e-sm]

Sandwich Islands, South

USE    South Georgia and South Sandwich Islands

Santa Cruz Islands (Solomon Islands)

[Кодувалося [posc] (Santa cruz Islands) до березня 1988]
Присвоєний код:
     [pobp]    Solomon Islands

Sao Thome e Principe

USE    Sao Tome and Principe

Sao Tome and Principe    [f-sf]

UF      Sao Thome e Principe

Sarawak

Присвоєний код:
     [a-my]    Malaysia

Sardinia (Italy)

Присвоєний код:
     [e-it]    Italy

Saskatchewan    [n-cn-sn]

Saudi Arabia    [a-su]

Scandinavia    [ev]

Scotland    [e-uk-st]

Selvagens Islands (Madeira Islands)

Присвоєний код:
     [lnma]    Madeira Islands
UF      Salvage Islands (Madeira Islands)
           Salvages (Madeira Islands)

Senegal    [f-sg]

Serbia

Присвоєний код:
     [e-yu]    Serbia and Montenegro

Serbia and Montenegro    [e-yu]

Seychelles    [i-se]

Shaanxi Sheng (China)    [a-cc-ss]

UF      Shensi Province (China)

Shan States

Присвоєний код:
     [a-br]    Burma

Shandong Sheng (China)    [a-cc-sp]

UF      Shantung Province (China)

Shanghai (China)    [a-cc-sm]

Shansi Province (China)

USE    Shanxi Sheng (China)

Shantung Province (China)

USE    Shandong Sheng (China)

Shanxi Sheng (China)    [a-cc-sh]

UF      Shansi Province (China)

Shensi Province (China)

USE    Shanxi Sheng (China)

Shetland (Scotland)

Присвоєний код:
     [e-uk-st]    Scotland

Shinnan Islands

USE    Spratly Islands

Si Kiang (China)

USE    Xi River (China)

Si River (China)

USE    Xi River (China)

Siam

USE    Thailand

Siam, Gulf of

USE    Thailand, Gulf of

Siberia (Russia)    [e-urs]

Siberia, Eastern (Russia)    [e-ure]

UF      East Siberian Region (Russia)
           Eastern Siberia (Russia)

Siberia, Northeastern (Russia)

Присвоєний код:
     [e-urs]    Siberia (Russia)

Siberia, Northwestern (Russia)

Присвоєний код:
     [e-urs]    Siberia (Russia)

Siberia, Western (Russia)    [e-urw]

UF      Western Siberia (Russia)

Sichuan Sheng (China)    [a-cc-sz]

UF      Szechwan Province (China)

Sicily

Присвоєний код:
     [e-it]    Italy

Sierra Leone    [f-sl]

Sikkim

Присвоєний код:
     [a-ii]    India
[Кодувалося [a-sk] (Sikkim) до березня 1988]

Singapore    [a-si]

Sinkiang Uighur Autonomous Region (China)

USE    Xinjiang Uygur Zizhiqu

Sint Eustatius (Netherlands Antilles)    [nweu]

UF      Saint Eustatius (Netherlands Antilles)
           St. Eustatius (Netherlands Antilles)
           Statia (Netherlands Antilles)

Sint Maarten

USE    Saint Martin

Skagerrak (Denmark and Norway)

Присвоєний код:
     [ln]    North Atlantic Ocean

Slovakia    [e-xo]

[Кодувалося [e-cs] (Czechoslovakia) до мая 1993]
UF      Slovak Socialist Republic (Czechoslovakia)

Slovenia    [e-xv]

[Кодувалося [e-yu] (Yugoslavia) до жовтн. 1992]

Snowbelt States

Присвоєний код:
     [хn-us]    United States
UF      Frostbelt (U.S.)

Society Islands (French Polynesia)

Присвоєний код:
     [pofp]    French Polynesia

Socotra (Yemen)

[Кодувалося [i-xo] (Socotra Island) до березня 1988; Кодувалося [a-ys] (Yemen (People's Democratic Republic) до жовтн. 1992]
Присвоєний код:
     [a-ye]    Yemen (Republic)
UF      Socotra (Yemen)

Sokotra (Yemen)

USE    Socotra (Yemen)

Solar system    [zs]

Solomon Islands    [pobp]

[Кодувалося також [posn] (Solomon Islands) до березня 1988]
UF      British Solomon Islands

Somali Republic

USE    Somalia

Somalia    [f-so]

UF      British Somaliland
           Italian Somaliland
           Somali Republic

Somaliland, French

USE    Djibouti

Song Tien Giang

USE    Mekong River

Songhai

Присвоєний код:
     [f-ml]    Mali
     [f-ng]    Niger
     [f-nr]    Nigeria

South Africa    [f-sa]

UF      Africa, South
           Union of South Africa

South America    [s]

South Arabia, Federation of

USE    Federation of South Arabia

South Asia    [az]

UF      Asia, South

South Atlantic Ocean    [ls]

South Atlantic States

Присвоєний код:
     [n-usu]    Southern States
UF      Atlantic States, South

South Australia    [u-at-sa]

South Carolina    [n-us-sc]

South China Sea    [ao]

South Dakota    [n-us-sd]

South Georgia and South Sandwich Islands      [lsxs]

[Кодувалося [lsfk] (Falkland Islands) до жовтн. 1992]
UF      Sandwich Islands, South
           South Sandwich Islands

South Korea

USE    Korea (South)

South Orkney Islands

Присвоєний код:
     [lsfk]    Falkland Islands

South Pacific Ocean    [ps]

UF      Pacific Ocean, South

South Sandwich Islands

[Кодувалося [lsfk] (Falkland Islands) до жовтн. 1992]
USE    South Georgia and South Sandwich Islands

South Shetland Islands (Antarctica)

[Кодувалося[lsfk] (Falkland Islands) до березня 1998]
Присвоєний код:
     [t]    Antarctica

South Vietnam

[Кодувалося [a-vs] (Viet Nam, South) до березня 1988]
USE    Vietnam (Republic)

South-West Africa

USE    Namibia

Southeast Asia    [as]

UF      Asia, Southeastern
           Southeastern Asia

Southeastern Asia

USE    Southeast Asia

Southeastern Europe

USE    Balkan Peninsula

Southern Africa

USE    Africa, Southern

Southern Cameroons

USE    Cameroon

Southern Europe

USE    Europe, Southern

Southern Hemisphere    [xc]

Southern Rhodesia

USE    Zimbabwe

Southern Soviet Union

USE    Soviet Union, Southern

Southern States    [n-usu]

Southern Yemen

USE    Yemen (Republic)

Southwest, New    [n-ust]

Southwest, Old

Присвоєний код:
     [n-usu]    Southern States

Southwestern States

Присвоєно коди:
     [n-usu]    Southern States
     [n-ust]    Southwest, New

Soviet Central Asia

USE    Asia, Central

Soviet Far East (Russia)

[Кодувалося [e-uro] (Soviet Central Asia) до 1994]
USE    Russian Far East (Russia)

Soviet Union    [e-ur]

UF      Commonwealth of Independent States Countries
           Former Soviet republics
           U.S.S.R.

Soviet Union, Northern

USE    Russia, Northern

Soviet Union, Northwestern    [e-urn]

UF      Northwestern Soviet Union

Soviet Union, Southern

Присвоєний код:
     [e-ur]    Soviet Union
UF      Southern Soviet Union

Soviet Union, Western

Присвоєний код:
     [e-ur]    Soviet Union
UF      Western Soviet Union

Spain    [e-sp]

Space, Outer

USE    Outer space

Spanish Guinea

USE    Equatorial Guinea

Spanish Main

Присвоєний код:
     [cc]    Caribbean Area

Spanish North Africa    [f-sh]

UF      Spanish Territories in Northern Morocco

Spanish Sahara

USE    Western Sahara

Spanish Territories in Northern Morocco

USE    Spanish North Africa

Spitsbergen Island (Norway)

     [lnsb]    Svalbard (Norway)
UF      West Spitsbergen (Norway)

Spratly Islands    [aoxp]

UF      Nansha Islands
           Shinnan Islands

Sri Lanka    [a-ce]

UF      Ceylon

St. Barthelemy

USE    Saint-Barthelemy

St. Christopher-Nevis-Anguilla

USE    Saint-Kitts-Nevis-Anguilla

St.Eustatius (Netherlands Antilles)

USE    Sint Eustatius (Netherlands Antilles)

St. Helena

USE    Saint Helena

St. Lucia

USE    Saint Lucia

St. Martin (West Indies)

USE    Saint Martin (West Indies)

St. Pierre and Miquelon

USE    Saint Pierre and Miquelon

St. Vincent

USE    Saint Vincent

Statia (Netherlands Antilles)

USE    Saint Eustatius (Netherlands Antilles)

Strait of Gibraltar

USE    Gibraltar, Strait of

Straits Settlements

Присвоєно коди:
     [a-my]    Malaysia
     [a-si]    Singapore

Sub-Saharan Africa

USE    Africa, Sub-Saharan

Sudan    [f-sj]

UF      Anglo-Egyptian Sudan

Sudan (Region)    [fn]

Sudan, French

USE    Mali

Suez Canal (Egypt)    [fu]

Sulawesi (Indonesia)

USE    Celebes (Indonesia)

Sumatra (Indonesia)

Присвоєний код:
     [a-io]    Indonesia

Sunbelt States

Присвоєно коди:
     [n-usu]    Southern States
     [n-ust]    Southwest New
и, если соответствует,
     [n-us-hi]    Hawaii

Sunda Islands, Lesser (Indonesia and East Timor)

USE    Lesser Sunda Islands (Indonesia and East Timor)

Surinam

USE    Suriname

Suriname    [s-sr]

UF      Dutch Guiana
           Guiana, Dutch
           Surinam

Svalbard (Norway)    [lnsb]

Swan Islands (Honduras)    [nwsv]

Swaziland    [f-sq]

Sweden    [e-sw]

Switzerland    [e-sz]

Syria    [a-sy]

Szechwan Province (China)

USE    Sichuan Sheng (China)

T

T.A.A.F.

USE    Terres australes et antarctiques francaises

Tadzhik Soviet Socialist Republic

USE    Tajikistan

Taiwan    [a-ch]

UF      Formosa

Tajik S.S.R.

USE    Tajikistan

Tajikistan    [a-ta]

[Кодувалося [e-ur-ta] (Tajikistan) до червня 1998]
UF      Tadzhik Soviet Socialist Republic
           Tajik S.S.R.

Tanganyika

Присвоєний код:
     [f-tz]    Tanzania

Tangier (Morocco)

Присвоєний код:
     [f-mr]    Morocco

Tanzania    [f-tz]

UF      German East Africa

Tasmania    [u-at-tm]

Tennessee    [n-us-tn]

Terres australes et antarctiques francaises    [i-fs]

UF      French Southern and Antarctic Lands
           French Southern Indian Ocean Islands
           Indian Ocean Islands, French
           T.A.A.F.

Texas    [n-us-tx]

Thailand    [a-th]

UF      Siam

Thailand, Gulf of    [af]

UF      Gulf of Thailand
           Siam, Gulf of

Thian Shan

USE    Tien Shan

Third World

USE    Developing Countries

Tian Shan

USE    Tien Shan

Tianjin (China)    [a-cc-tn]

UF      Tientsin (China)

Tibesti Mountains

Присвоєно коди:
     [f-cd]    Chad
     [f-ly]    Libya
     [f-ng]    Niger

Tibet (China)    [a-cc-ti]

UF      Tibetan Autonomous Region (China)

Tibetan Autonomous Region (China)

USE    Tibet (China)

Tien Mountains

USE    Tien Shan

Tien Shan    [at]

UF      Thian Shan
           Tian Shan
           Tien Mountains

Tientsin (China)

USE    Tianjin (China)

Timor, East

USE    East Timor

Timor, Portuguese

USE    East Timor

Timor Island

Присвоєно коди:
     [a-io]    Indonesia
     [a-em]    East Timor

Timor Sea

Присвоєний код:
     [i]    Indian Ocean

Timor Timur

USE    East Timor

Tobago

Присвоєний код:
     [nwtr]    Trinidad and Tobago

Togo    [f-tg]

UF      French Togoland
           Togoland (French)

Togoland

Присвоєно коди:
     [f-gh]    Ghana
     [f-tg]    Togo

Togoland (British)

Присвоєний код:
     [f-gh]    Ghana
UF      British Togoland

Togoland (French)

USE    Togo

Tokelau    [potl]

UF      Union Islands

Tonga    [poto]

UF      Friendly Islands
           Tonga Islands

Tonga Islands

USE    Tonga

Torres Strait Islands (Qld.)

Присвоєний код:
     [u-at-qn]    Queensland

Transcaucasia

[Кодувалося [e-ur-ai] (Armenia (Republic)), [e-ur-aj] (Azerbaijan), [e-ur-gs] (Georgia (Republic)) до червня 1998]
Присвоєно коди:
     [e-ur-ai]    Armenia (Republic)
     [e-ur-aj]    Azerbaijan
     [e-ur-gs]    Georgia (Republic)

Transjordan

USE    Jordan

Trinidad

Присвоєний код:
     [nwtr]    Trinidad and Tobago

Trinidad and Tobago    [nwtr]

Tristan da Cunha    [lstd]

Trobriand Islands (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

Tropics    [w]

Trucial States

USE    United Arab Emirates

Truk (Micronesia)

USE    Chuk (Micronesia)

Trust Territory of the Pacific Islands

USE    Pacific Islands (Trust Territory)

Tsinghai Province (China)

USE    Qinghai Sheng (China)

Tuamotu Archipelago (French Polynesia)

Присвоєний код:
     [pofp]    French Polynesia

Tubuai Islands

USE    Austral Islands (French Polynesia)

Tunisia    [f-ti]

Turkey    [a-tu]

UF      Asia Minor

Turkmen S.S.R.

USE    Turkmenistan

Turkmenistan    [a-tk]

[Кодувалося [e-ur-tk] (Turkmenistan) до червня 1998]
UF      Turkmen S.S.R.

Turks and Caicos Islands    [nwtc]

UF      Caicos Islands

Tuvalu    [potv]

[Кодувалося [pogn] (Gilbert and Ellice Islands) до березня 1988]
UF      Ellice Islands

U

U.S.S.R.

USE    Soviet Union

Ubangi Shari

USE    Central African Republic

Uganda    [f-ug]

Ukraine    [e-un]

[Кодувалося [e-ur-un] (Ukraine) до червня 1998]

Underdeveloped areas

USE    Developing countries

Union Islands

USE    Tokelau

Union of South Africa

USE    South Africa

United Arab Emirates    [a-ts]

UF      Trucial States

United Arab Republic

Присвоєний код:
     [f-ua]    Egypt
     [a-sy]    Syria

United Kingdom

USE    Great Britain

United Kingdom Miscellaneous Islands Dependencies

USE    Great Britain Miscellaneous Islands Dependencies

United States    [n-us]

United States Miscellaneous Carribean Islands    [nwuc]

UF      Carribean Islands Dependencies of the United States
           Islands Dependencies of the United States in the Carribean

United States Miscellaneous Pacific Islands    [poup]

Включает American Samoa, Guam, Pacific Islands (Trust Territory), розглядаються як ціле
UF      Islands Dependencies of the United States in the Pacific
           Pacific Islands Dependencies of the United States

Upper Volta

USE    Burkina Faso

Ural Mountains (Russia)    [e-uru]

Uruguay    [s-uy]

Utah    [n-us-ut]

Uvea Island (Wallis and Futuna Islands)

Присвоєний код:
     [powf]    Wallis and Futuna Islands

Uzbek S.S.R.

USE    Uzbekistan

Uzbekistan    [a-uz]

[Кодувалося [e-ur-uz] (Uzbekistan) до червня 1998]
UF      Uzbek S.S.R.

V

Vanuatu    [ponn]

UF      New Hebrides
           Republic of Vanuatu

Vatican City    [e-vc]

UF      Holy See

Venezuela    [s-ve]

Vermont    [n-us-vt]

Victoria    [u-at-vi]

Vietnam    [a-vt]

UF      South Vietnam
           Vietnam, South

Vietnam (Democratic Republic)

Присвоєний код:
     [a-vt]    Vietnam
[Кодувалося [a-vn] (Viet Nam North) до березня 1988]
UF      North Vietnam
           Vietnam, North

Vietnam, North

USE    Vietnam (Democratic Republic)

Vietnam (Republic)

Присвоєний код:
     [a-vt]    Vietnam
[Кодувалося [a-vn] (Viet Nam, South) до березня 1988]
UF      South Vietnam
           Vietnam, South

Vietnam, South

USE    Vietnam (Republic)

Virgin Islands

[Кодувалося [nwvr] (Virgin Islands) до березня 1988]
USE    British Virgin Islands
           Virgin Islands of the United States

Virgin Islands (American)

USE    Virgin Islands of the United States

Virgin Islands (Danish)

USE    Virgin Islands of the United States

Virgin Islands (Great Britain)

USE    British Virgin Islands

Virgin Islands (Presidency)

USE    British Virgin Islands

Virgin Islands, British

USE    British Virgin Islands

Virgin Islands of the United States    [nwvi]

UF      Virgin Islands
           Virgin Islands (American)
           Virgin Islands (Danish)

Virginia    [n-us-va]

Volga River (Russia)    [e-urp]

Volgo-Viatskii Region (Russia)

[Кодувалося [e-urv](Volgo-Viatskii Region, RSFSR) до березня 1988]
Присвоєний код:
     [e-ru]    Russia (Federation)

Volta River (Ggana)    [fv]

W

Wake Island    [powk]

Wales    [e-uk-wl]

Wallis and Futuna Islands    [powf]

Washington (D.C.)    [n-us-dc]

UF      District of Columbia

Washington (State)    [n-us-wa]

Washington Region

Присвоєно коди:
     [n-us-md]    Maryland
     [n-us-va]    Virginia
     [n-us-dc]    Washington (D.C.)

West (Canada)

USE    Northwest, Canadian

West (U.S.)    [n-usp]

UF      Far West (U.S.)
           Pacific and Mountain States
           Western Srares (U.S.)

West Africa

USE    Africa, West

West Africa, Potuguese

USE    Angola

West Bank    [awba]

UF      Judaea and Samaria
           West Bank of the Jordan River
[Кодувалося [a-is] (Israel) і/або [a- jo] (Jordan) до березня 1988]

West Bank of the Jordan River

USE    West Bank

West Berlin

USE    Berlin (Germany)

West Germany

Для западной части Germany:
USE    Germany (West)
Для Germany в цілому:
USE    Germany

West Indies    [nw]

UF      Antilles, Greater
           Greater Antilles
           Indies, West

West Indies, Dutch

USE    Netherlands Antilles

West Indies, French

Присвоєний код:
     [nwla]    Antilles, Lesser
UF      French West Indies

West Irian

USE    Papua (Indonesia)

West New Guinea

USE    Papua (Indonesia)

West Pakistan

USE    Pakistan

West River (China)

USE    Xi River (China)

West Spitsbergen (Norway)

USE    Spitsbergen Island (Norway)

West Virginia    [n-us-wv]

Western Australia    [u-at-we]

UF      Australia, Western

Western Canada

USE    Canada, Western

Western Europe

USE    Europe,Western

Western Hemisphere    [xd]

Western Sahara    [f-ss]

UF      Spanish Sahara

Western Samar (Philippines)

Присвоєний код:
     [a-ph]    Philippines

Western Samoa

USE    Samoa

Western Siberia (Russia)

USE    Siberia, Western (Russia)

Western Soviet Union

USE    Soviet Union, Western

Western States (U.S.)

USE    West (U.S.)

White Russia

USE    Belarus

Wight, Isle of (England)

USE    Isle of Wight (England)

Windward Islands (West Indies)    [nwwi]

Wisconsin    [n-us-wi]

Woodlark Islands (Papua New Guinea)

Присвоєний код:
     [a-pp]    Papua New Guinea

Wyoming    [n-us-wy]

X

Xi River (China)      [a-ccs]

UF      Hsi Chiang (China)
           Si Kiang (China)
           Si River (China)
           West River (China)

Xinjiang Uygur Zizhiqu (China)   [a-cc-su]

UF      Hsin-chiang-wei-wy-erh tzu chin ch'u (China)
           Sinkiang Uighur Autonomous Region (China)

Xisha Islands

USE    Paracel Islands

Y

Yakutia (Russia)

USE    Sakha (Russia)

Yangtze River (China)    [a-ccg]

UF      Chang Chiang (China)
           Long River (China)

Yap (Micronesia)

Присвоєний код:
     [pomi]    Micronesia (Federated States)

Yellow River (China)    [a-ccy]

UF      Hoang Ho (China)
           Huang Ho (China)
           Hwang Ho (China)

Yellow Sea    [ay]

UF      Huang Hai
           Kwang Sea

Yemen (Arab Republic)

USE    Yemen (Republic)

Yemen (People’s Democratic Republic)

[Кодувалося [a-ys] (Yemen (People's Democratic Republic) до жовтн. 1992]
USE    Yemen (Republic)

Yemen (Republic)    [a-ye]

UF      Arab Republic of Yemen
           People’s Democratic Republic of Yemen
           Southern Yemen
           Yemen (Arab Republic)
           Yemen (People’s Democratic Republic)

Yugoslavia    [e-yu]

UF      Former Yugoslav republics

Yukon Territory    [n-cn-yk]

Yunnan Province (China)

USE    Yunnan Sheng (China)

Yunnan Sheng (China)    [a-cc-yu]

UF      Yunnan Province (China)

Z

Zaire

USE    Congo (Democratic Republic)

Zambezi River    [fz]

UF      Rio Zambezi

Zambia    [f-za]

UF      Northern Rhodesia

Zanzibar

Присвоєний код:
     [f-tz]    Tanzania

Zhejiang Sheng (China)    [a-cc-ch]

UF      Chekiang Province (China)

Zimbabwe    [f-rh]

UF      Rhodesia, Southern
           Southern Rhodesia

Перелік кодів географічних регіонів (2)

Кінцеві дефіси виключені з переліку, наприклад, код a-ts-- представлений як a-ts. Застарілі коди відзначені попереднім дефісом, наприклад, код -e-ur-li Lithuania (тепер кодується новим кодом e-li).

Код Предметна рубрика англійською мовою Предметна рубрика українською мовою
a Asia Азія
aa Amur River (China and Russia) Річка Амур (Китай і Росія)
a-af Afghanistan Афганістан
a-ai Armenia (Republic) Вірменія (Республіка)
a-aj Azerbaijan Азербайджан
ab Bengal, Bay of бенгальська затока
a-ba Bahrain Бахрейн
a-bg Bangladesh Бангладеш
a-bn Borneo Борнео
a-br Burma Бірма
a-bt Bhutan Бутан
a-bx Brunei Бруней
ac Asia, Central Азія, Центральна
a-cb Cambodia Камбоджа
a-cc China Китай
a-cc-an Anhwei Province (China) Провінція Аньхой (Китай)
a-cc-ch Zhejiang Sheng (China) Провінція Чжецзян (Китай)
a-cc-cq Chongqing (China) Чунцин (Китай)
a-cc-fu Fujian Sheng (China) Провінція Фуцзянь
a-ccg Yangtze River (China) річка Янцзи
a-cc-ha Hainan Sheng (China) Провінція Хайнань (Китай)
a-cc-he Heilungkiang Sheng (China) Провінція Хейлунцзян (Китай)
a-cc-hh Hubei Sheng (China) Провінція Хупен
a-cc-hk Hong Kong (China) Гонконг
a-cc-ho Henan Sheng (China) Провінція Хенань
a-cc-hp Hopeh Sheng (China) Провінція Хебей (Китай)
a-cc-hu Hunan Sheng (China) Провінція Хунань
a-cc-im Inner Mongolia (China) Внутрішня Монголія
a-cck Kunlun Mountains гори Куньлунь
a-cc-ka Gansu Sheng (China) Провінція Ганьсу (Китай)
a-cc-kc Guangxi Zhuangzu Zizhiqu (China) Гуансі-Чжуанський автономний район (Китай)
a-cc-ki Jiangxi Sheng (China) Провінція Цзянсі (Китай)
a-cc-kn Guangdong Sheng (China) Провінція Гуандун (Китай)
a-cc-kr Jilin Sheng (China) Провінція Цзілінь (Китай)
a-cc-ku Jiangsu Sheng (China) Провінція Цзянсу (Китай)
a-cc-kw Guizhou Sheng (China) Провінція Гуйчжоу (Китай)
a-cc-lp Liaoning Sheng (China) Провінція Ляонін (Китай)
a-cc-mh Macau Макао
a-cc-nn Ningxia Huizu Zizhiqu (China) Нінся-Хуейський автономний район (Китай)
a-ccp Bo Hai (China) Бохай (Китай)
a-cc-pe Beijing (China) Пекін, Китай)
a-ccs Xi River (China) Річка Сіцзян (Китай)
a-cc-sh Shanxi Sheng (China) Провінція Шаньсі (Китай)
a-cc-sm Shanghai (China) Шанхай (Китай)
a-cc-sp Shandong Sheng (China) Провінція Шаньдун (Китай)
a-cc-ss Shaanxi Sheng (China) Провінція Шеньсі (Китай)
a-cc-su Xinjiang Uygur Zizhiqu (China) Синьцзян-Уйгурський автономний район
a-cc-sz Szechwan Province (China) Провінція Сичуань (Китай)
a-cc-ti Tibet (China) Тибет (Китай)
a-cc-tn Tiantjin (China) Тяньцзінь (Китай)
a-cc-ts Qinghai Sheng (China) Провінція Цінхай (Китай)
a-ccy Yellow River (China) Жовта річка (Китай)
a-cc-yu Yunnan Sheng (China) Провінція Юньнань (Китай)
a-ce Sri Lanka Шрі Ланка
a-ch Taiwan Тайвань
a-cy Cyprus Кіпр
ae East Asia Східна Азія
a-em East Timor Східний Тимор
af Thailand, Gulf of Таїланд, заливши
ag Mekong River річка Меконг
a-gs Georgia (Republic) Грузія (Республіка)
ah Himalaya Mountains Гімалайський гірська система
-a-hk Hong Kong Гонконг
ai Indochina Індокитай
a-ii India Індія
a-io Indonesia Індонезія
a-iq Iraq Ірак
a-ir Iran Іран
a-is Israel Ізраїль
a-ja Japan Японія
a-jo Jordan Йорданія
ak Caspian Sea Каспійське море
a-kg Kyrgystan Киргизстан
a-kn Korea (North) Корея (Північна)
a-ko Korea (South) Корея (Південна)
a-kr Korea Корея
a-ku Kuwait Кувейт
a-kz Kazakhstan Казахстан
a-le Lebanon Ліван
a-ls Laos Лаос
am Malaya Малайя
-a-mh Macao Макао
a-mk Oman Оман
a-mp Mongolia Монголія
a-my Malaysia Малайзія
an East. China Sea Східно-Китайське море
a-np Nepal Непал
a-nw New Guinea Нова Гвінея
ao South China Sea Південно-Китайське море
-a-ok Okinawa Окінава
aopf Paracel Islands Парасельські острова
aoxp Spratly Islands Острови Спратлі
ap Persian Gulf Перська затока
a-ph Philippines Філіппіни
a-pk Pakistan Пакистан
a-pp Papua New Guinea Папуа Нова Гвінея
-a-pt Portuguese Timor Португальська Тимор
a-qa Qatar Катар
ar Arabian Peninsula Аравійський півострів
as Asia, Southeastern Азія, Південно-Східна
a-si Singapore Сінгапур
-a-sk Sikkim Сіккім
a-su Saudi Arabia Саудівська Аравія
a-sy Syria Сирія
at Tien Shan Тянь-Шань
a-ta Tajikistan Таджикистан
a-th Thailand Таїланд
a-tk Turkmenistan Туркменістан
a-ts United Arab Emirates Об'єднані Арабські Емірати
a-tu Turkey Туреччина
au Arabian Sea Аравійське море
a-uz Uzbekistan Узбекистан
-a-vn Viet Nam, North В'єтнам, Північний
-a-vs Viet Nam, South В'єтнам, Південний
a-vt Vietman В'єтнам
aw Middle East близький Схід
awba West Bank західний берег
awgz Gaza Strip Сектор Газу
-awiy Iraq-Saudi Arabia Neutral Zone Іракська і Саудівсько-Аравійська нейтральна зона
ay Yellow Sea жовте море
a-ye Yemen (Republic) Ємен (Республіка)
-a-ys Yemen (People's Democratic Republic) Ємен (Народна демократи-чна республіка)
az Asia, South Азія, Південь
b Commonwealth countries країни Співдружності
c Intercontinental areas (Western Hemisphere) Міжконтинентальні області (Західну півкулю)
cc Caribbean Area; Caribbean Sea Карибський басейн; Карибська море
cl Latin America Латинська Америка
-cm Middle America Середня Америка
-cr Circumcaribbean Карибський регіон
dd Developed countries Розвинуті країни
d Developing countries Країни, що розвиваються
e Europe Європа
ea Alps Альпи
e-aa Albania Албанія
e-aj Azerbaijan Азербайджан
e-an Andorra Андорра
e-au Austria Австрія
eb Baltic States балтійські країни
e-be Belgium Бельгія
e-bn Bosnia and Hercegovina Боснія і Герцеговина
e-bu Bulgaria Болгарія
e-bw Belarus Білорусь
ec Central Europe центральна Європа
e-ci Croatia Хорватія
e-cs Czechoslovakia Чехословаччина
ed Balkan Peninsula Балканський півострів
e-dk Denmark Данія
ee Europe, Eastern Східна Європа
e-er Estonia Естонія
e-fi Finland Фінляндія
e-fr France Франція
e-ge Germany (East) Німеччина (Східна)
e-gi Gibraltar Гібралтар
e-gr Greece Греція
e-gs Georgia (Republic) Грузія (Республіка)
e-gw Germany (West) Німеччина (Західна)
e-gx Germany Німеччина
e-hu Hungary Угорщина
-ei Iberian Peninsula Піренейський півострів
e-ic Iceland Ісландія
e-ie Ireland Ірландія
e-it Italy Італія
e-kg Kyrgyzstan Киргизстан
e-kv Kosovo Косово
e-kz Kazakhstan Казахстан
el Benelux countries країни Бенілюксу
e-lh Liechtenstein Ліхтенштейн
e-li Lithuania Литва
e-lu Luxembourg Люксембург
e-lv Latvia Латвія
e-mc Monaco Монако
e-mo Montenegro Чорногорія
e-mm Malta Мальта
e-mv Moldova Молдова
en Europe, Northern Північна Європа
e-ne Netherlands Нідерланди
e-no Norwey Норвегія
eo Danube River річка Дунай
ep Pyrenees (France and Spain) Піренеї (Франція та Іспанія)
e-pl Poland Польща
e-po Portugal Португалія
er Rhine River річка Рейн
e-rb Serbia Сербія
e-rm Romania Румунія
e-ru Russia (Federation) Росія (Федерація)
es Europe, Southern Південна Європа
e-sm San Marino Сан-Марино
e-sp Spain Іспанія
e-sw Sweden Швеція
e-sz Switzerland Швейцарія
-et Europe, East Central Східно-Центральна Європа
e-ta Tajikistan Таджикистан
e-tk Turkmenistan Туркменістан
e-uk Great Britain Великобританія
e-uk-en England Англія
e-uk-ni Northern Ireland Північна Ірландія
e-uk-st Scotland Шотландія
e-uk-ui Great Britain Miscellaneous Island Dependencies Великобританський острова
e-uk-wl Wales Уельс
e-un Ukraine Україна
e-ur Soviet Union. Former Soviet republics радянський Союз
-e-ur-ai Armenia (Republic) Вірменія (Республіка)
-e-ur-aj Azerbaijan Азербайджан
-e-ur-bw Belarus Білорусь
e-urc Central Chernozem Region (Russia) Центрально-Чорноземний район (Росія)
e-ure Siberia, Eastern (Russia) Сибір, Східна (Росія)
-e-ur-er Estonia Естонія
e-urf Russian Far East (Russia) Далекий Схід (Росія)
-e-ur-gs Georgia (Republic) Грузія (Республіка)
e-urk Caucasus Кавказ
-e-ur-kg Kyrgyzstan Киргизія
-e-ur-kz Kazakhstan Казахстан
-e-url Central Region, RSFSR Центральна область, РРФСР
-e-ur-li Lithuania Литва
-e-ur-lv Latvia Латвія
-e-ur-mv Moldova Молдова
e-urn Soviet Union, Northwestern Радянський Союз, Північно-Захід
-e-uro Soviet Central Asia Радянська Центральна Азія
e-urp Volga River (Russia) Річка Волга (Росія)
e-urr Caucasus, Northern (Russia) Північний Кавказ (Росія)
-e-ur-ru Russia (Federation) Росія (Федерація)
e-urs Siberia (Russia) Сибір (Росія)
-e-ur-ta Tajikistan Таджикистан
-e-ur-tk Turkmenistan Туркменістан
e-uru Ural Mountains (Russia) Уральські гори (Росія)
-e-ur-un Ukraine Україна
-e-ur-uz Uzbekistan Узбекистан
-e-urv Volgo-Viatskii Region, RSFSR Волго-Вятський район, РРФСР
e-urw Siberia, Western (Russia) Сибір, Західна (Росія)
e-uz Uzbekistan Узбекистан
ev Scandinavia Скандинавія
e-vc Vatican City Ватикан
ew Europe, Western Європа, Західна
e-xn Macedonia (Republic) Македонія (Республіка)
e-xo Slovakia Словаччина
e-xr Czech Republic Чеська Республіка
e-xv Slovenia Словенія
e-yu Yugoslavia Югославія
f Africa Африка
fa Atlas Mountains Атлаські гори
f-ae Algeria Алжир
f-ao Angola Ангола
fb Africa, Sub-Saharan Африка, район Сахари
f-bd Burundi Бурунді
f-bs Botswana Ботсвана
-f-by Biafra Біафра
fc Africa, Central Африка Центральна
f-cd Chad Чад
f-cf Congo (Brazzaville) Конго
f-cg Zaire Заїр
f-cm Cameroon Камерун
f-cx Central African Republic Центральноафриканська Республіка
fd Sahara Сахара
f-dm Benin Бенін
fe Africa, Eastern Африка, Східна
f-ea Eritrea Еритрея
f-eg Equatorial Guinea Екваторіальна Гвінея
f-et Ethiopia Ефіопія
ff Africa, North Африка, Північна
f-ft Djibouti Джібуті
fg Congo River річка Конго
f-gh Ghana Гана
f-gm Gambia Гамбія
f-go Gabon Габон
f-gv Guinea Гвінея
fh Africa, Northeast, Африка, Північно-Схід
fi Niger River річка Нігер
-f-if Ifni Іфні
f-iv Côte d'lvoire Кот-д'Івуар
f-ke Kenya Кенія
fl Nile River Ріка Ніл
f-lb Liberia Ліберія
f-lo Lesotho Лесото
f-ly Libya Лівія
f-mg Madagascar Мадагаскар
f-ml Mali Малі
f-mr Morocco Марокко
f-mu Mauritania Мавританія
f-mw Malawi Малаві
f-mz Mozambique Мозамбік
fn Sudan (Region) Суданська (область)
f-ng Niger Нігер
f-nr Nigeria Нігерія
f-pg Guinea-Bissau Гвінея-Біссау
fq Africa, French-speaking Equatorial Африка, Екваторіальна, французи-говорить
fr Great Rift Valley Велика рифтова долина
f-rh Zimbabwe Зімбабве
f-rw Rwanda Руанда
fs Africa, Southern Африка, Південна
f-sa South Africa Південна Африка
f-sf Sao Tome and Principe Сан-Томе і Прінсіпі
f-sg Senegal Сенегал
f-sh Spanish North Africa Іспанська північна Африка
f-sj Sudan Судан
f-sl Sierra Leone Сьєрра-Леоне
f-so Somalia Сомалі
f-sq Swaziland Свазіленд
f-ss Western Sahara Західна пустеля Сахара
f-sx Namibia Намібія
f-tg Togo того
f-ti Tunisia Туніс
f-tz Tanzania Танзанія
fu Suez Canal (Egypt) Суецький канал (Єгипет)
f-ua Egypt Єгипет
f-ug Uganda Уганда
f-uv Burkina Faso Буркіна Фасо
fv Volta River (Ghana) Річка Вольта (Гана)
fw Africa, West Африка, Західна
fz Zambezi River річка Замбезі
f-za Zambia Замбія
h French Community Франсузское співтовариство
i Indian Ocean Індійський океан
i-bi British Indian Ocean Territory Британська територія Індійського океану
i-cq Comoros Коморські острови
i-fs Terres australes et antarctiques françaises Французькі Південні та Антарктичні території
i-hm Heard and McDonald Islands Острів Херд і острови Макдональд
i-mf Mauritius Маврикій
i-my Mayotte Майотта
i-re Réunion Реюньйон
i-se Seychelles Сейшельські острови
i-xa Christmas Island (Indian Ocean) Різдвяний острів (Індійський океан)
i-xb Cocos (Keeling) Islands Кокосові острови (острови Кілінг)
i-xc Maldives Мальдіви
-i-xo Socotra Island Сокотра, острів
l Atlantic Ocean Атлантичний океан
ln North Atlantic Ocean Північна частина Атлантичного океану
lnaz Azores Азори
lnbm Bermuda Islands Бермудські острови
lnca Canary Islands Канарські острови
lncv Cape Verde Кабо-Верде
lnfa Faroe Islands Фарерські острови
lnjn Jan Mayen Island Острів Ян-Маєн
lnma Madeira Island Мадейра
lnsb Svalbard (Norway) Шпіцберген (Норвегія)
ls South Atlantic Ocean Атлантичний океан, південь
lsai Ascension Island (Atlantic Ocean) Острів Вознесіння (Атлантичний океан)
lsbv Bouvet Island острів Буве
lsfk Falkland Islands Фолклендські острови
lstd Tristan da Cunha Islands Острови Трістан-да-Кунья
lsxj Saint Helena свята Єлена
lsxs South Georgia and the Sound Sandwich Islands Південна Георгія та Південні Сандвічеві острови
m Intercontinental areas (Eastern Hemisphere) Міжконтинентальні обла-сті (Східне півкуля)
ma Arab countries Арабські країни
mb Black Sea Чорне море
me Eurasia Євразія
mm Mediterranean Region; Mediterranean Sea Середземноморська область Середземне море
mr Red Sea Червоне море
n North America Америка Північна
nc Central America Америка Центральна
ncbh Belize Беліз
nccr Costa Rica Коста-Ріка
nccz Canal Zone зона Каналу
nces El Salvador Сальвадор
ncgt Guatemala Гватемала
ncho Honduras Гондурас
n-cn Canada Канада
n-cn-ab Alberta Альберта
n-cn-bc British Columbia Британська Колумбія
ncng Nicaragua Нікарагуа
n-cnh Hudson Bay Залив Хадсона
n-cnm Maritime Provinces Приморські провінції (Канада)
n-cn-mb Manitoba Манітоба
n-cn-nf Newfoundland Ньюфаундленд
n-cn-nk New Brunswick Нью-Брансвік
n-cn-ns Nova Scotia Нова Шотландія
n-cn-nt Northwest Territories Північно-західні території
n-cn-on Ontario Онтаріо
n-cnp Prairic Provincos канадські прерії
n-cn-pi Prince Edward Island Острів Принца Едварда
ncnq Nicaragua Нікарагуа
n-cn-qu Québec (Province) Квебек (провінція)
n-cn-sn Saskatchewan Саскачеван
n-cn-yk Yukon Territory Юкон (територія)
ncpn Panama Панама
n-gl Greenland Гренландія
nl Great Lakes; Lake States Великі Озера
nm Mexico, Gulf of Мексиканська затока
n-mx Mexico Мексика
n-cn-nu Nunavut Нунавут
np Great Plains Великі рівнини
nr Rocky Mountains Скелясті гори
n-us United Stales з'єднані Штати
n-usa Appalachian Mountains Аппалачі
n-us-ak Alaska Аляска
n-us-al Alabama Алабама
n-us-ar Arkansas Арканзас
n-us-az Arizona Арізона
n-usc Middle West середній Захід
n-us-ca California Каліфорнія
n-us-co Colorado Колорадо
n-us-ct Connecticut Коннектикут
n-us-dc Washington (D.C.) Вашингтон
n-us-de Delaware Делавер
n-use Northeastern States Північно-східні держави
n-us-fl Florida Флорида
n-us-ga Georgia Джорджія
n-us-hi Hawaii Гаваї
n-us-ia Iowa Айова
n-us-id Idaho Айдахо
n-us-il Illinois Іллінойс
n-us-in Indiana Індіана
n-us-ks Kansas Канзас
n-us-ky Kentucky Кентуккі
n-usl Middle Atlantic States Середньо-Атлантіческіештати
n-us-la Louisiana Луїзіана
n-usm Mississippi River річка Міссісіпі
n-us-ma Massachusetts Массачусетс
n-us-md Maryland Меріленд
n-us-me Maine Мен
n-us-mi Michigan Мічиган
n-us-mn Minnesota Міннесота
n-us-mo Missouri Міссурі
n-us-ms Mississippi Міссісіпі
n-us-mt Montana Монтана
n-usn New England Ноавя Англія
n-us-nb Nebraska Небраска
n-us-nc North Carolina Північна Кароліна
n-us-nd North Dakota Північна Дакота
n-us-nh New Hampshire Нью-Хемпшер
n-us-nj New Jersey Нью Джерсі
n-us-nm New Mexico Нью-Мексико
n-us-nv Nevada Невада
n-us-ny New York Нью Йорк
n-uso Ohio River річка Огайо
n-us-oh Ohio Огайо
n-us-ok Oklahoma Оклахома
n-us-or Oregon Орегон
n-usp West (U.S.) Захід (США)
n-us-pa Pennsylvania Пенсільванія
n-us-ri Rhode Island Род-Айленд
n-uss Missouri River річка Міссурі
n-us-sc South Carolina Південна Кароліна
n-us-sd South Dakota Південна Дакота
n-ust Southwest New Південно-Захід, новий
n-us-tn Tennessee Теннесі
n-us-tx Texas Техас
n-usu Southern States південні держави
n-us-ut Utah Юта
n-us-va Virginia Вірджинія
n-us-vt Vermont Вермонт
-n-usw Northwest (U.S.) Північно-Захід (США)
n-us-wa Washington (State) Вашингтон (штат)
n-us-wi Wisconsin Вісконсін
n-us-wv West Virginia Західна Вірджинія
n-us-wy Wyoming Вайомінг
nw West Indies Вест-Індія
nwaq Antigua and Barbuda Антигуа і Барбуда
nwaw Aruba Аруба
nwbb Barbados Барбадос
-nwbc Barbuda Барбуда
nwbn Bonaire (Netherlands Antilles) Бонайре (Нідерландські Антильські острови)
nwbf Bahamas Багами
nwcj Cayman Islands Кайманові острови
nwco Curaçao Кюрасао
nwcu Cuba Куба
nwdq Dominica Домініка
nwdr Dominican Republic Домініканська республіка
nweu Saint Eustatius (Netherlands Antilles) Св.Еустаціус (Нідерландські Антильські острови)
-nwga Greater Antilles Великі Антильські острови
nwgd Grenada Гренада
nwgp Guadeloupe Гваделупа
-nwgs Grenadines Гренадіни
nwhi Hispaniola Гаїті (острів)
nwht Haiti Гаїті
nwjm Jamaica Ямайка
nwla Antilles, Lesser Малі Антильські острови
nwli Leeward Islands (West Indies) Підвітряні острови (Вест-Індія)
nwmj Montserrat Монтссерат
nwmq Martinique Мартинюк
nwna Netherlands Antilles Нідерландські Антильські острови
nwpr Puerto Rico Пуерто-Ріко
-nwsb Saint-Barthelemy Сан-Бартелемі
nwsd Saba (Netherlands Antilles) Саба (Нідерландські Антильські острови)
nwst Saint Martin Святий Мартін
nwsv Swan Islands Острови сисних
nwtr Trinidad and Tobago Трінідад і Тобаго
nwts Turks and Caicos Islands Теркс і Кайкос (острова)
nwuc United States Miscellaneous Caribbean Islands Об'єднані держави Карибських островів
nwvb British Virgin Islands Британські Віргінські острови
nwvi Virgin Islands of the United States Віргінські острови Сполучених Штатів
-nwvr Virgin Islands Віргінскіеострова
nwwi Windward Islands Підвітряні острови
nwxa Anguilla Ангілья
nwxi Saint Kitrs-Nevis Сент-Кітс і Невіс
nwxk Saint Lucia Санта-Лючія
nwxm Saint Vincent and the Grenadines Сент-Вінсент і Гренадіни
n-xl Saint Pierre and Miguelon Сен-П'єр і Мікелон
p Pacific Ocean Тихий океан
pn North Pacific Ocean Північ Тихого океану
po Oceania Океанія
poas American Samoa Американське Самоа
pobp Solomon Islands Соломонові острови
poci Caroline Islands Каролінські острова
-pocp Canton and Enderbury Islands Кантон і Ендербері (острова)
pocw Cook Islands острів Кука
poea Easter Island Острів Пасхи
pofj Fiji Острови Фіджі
pofp French Polynesia Французька Полінезія
pogg Galapagos Islands Галапагоські острови
-pogn Gilbert and Ellice Islands Острови Гільберт і Елліс
pogu Guam Гуам
poji Johnston Island (Atoll) Острів Джонстон (Атолл)
pokb Kiribati Кірібаті
poki Kennadec Islands Острови Кеннеді
poln Line Islands Острови Лайн
pome Melanesia Меланезия
pomi Micronesia (Federated States) Мікронезія (Об'єднані держави)
ponl New Caledonia Нова Каледонія
ponn Vanuatu Вануату
ponu Nauru Науру
popc Pitcairn Island острів Піткерн
popl Palau Палау
pops Polynesia Полінезія
-pory Ryukyu Islands, Southern Острови Рюкю, південні
-posc Santa Cruz Islands Острови Санта-Крус
posh Samoan Islands Самойський острова
-posn Solomon Islands Соломонові острови
potl Tokelau Islands Острови Токелау
poto Tonga Тонга
pott Micronesia Мікронезія
potv Tuvalu Тувалу
poup United States Miscellaneous Pacific Islands Тихоокеанські острови США
powf Wallis and Futuna Islands Острови Уолліс і Футуна
powk Wake Island острів Вейк
pows Western Samoa західне Самоа
poxd Mariana Islands Маріанські острови
poxe Marshall Islands Маршаллові острови
poxf Midway Islands Мідуей
poxh Niue Ніуе
ps South Pacific Ocean Південь Тихого океану
q Cold regions холодні області
r Arctic Ocean; Arctic regions Арктичний океан; арктичні області
s South America Америка Південна
sa Amazon River Річка Амазонка
s-ag Argentina Аргентина
s-bl Brazil Бразилія
s-bo Bolivia Болівія
s-ck Colombia Колумбія
s-cl Chile Чилі
s-ec Ecuador Еквадор
s-fg French Guiana Гвінея французька
s-gy Guyana Гуана
sn Andes Анди
sp Rio de la Plata (Argentina and Uruguay) Ла-Плата, річка (Аргентина і Уругвай)
s-pe Peru Перу
s-py Paraguay Парагвай
s-sr Surinam Суринам
su Rio de la Plata (Argentina and Uruguay) Річка Ла-Плата (Аргентина і Уругвай)
s-uy Uruguay Уругвай
s-ve Venezuela Венесуела
t Antarctic Ocean; Antarctica Антарктичний океан; Антарктика
-t-ay Antarctica Антарктика
u Australasia Австралазія
u-ac Ashmore and Cartier Islands Острови Ашмор і Картьє
u-at Australia Австралія
[U-at-ac] Australian Capital Territory Австралійська столична територія
u-atc Central Australia Центральна Австралія
u-ate Eastern Australia Східна Австралія
u-atn Northern Australia Північна Австралія
u-at-ne New South Wales Новий Південний Уельс
u-at-no Northern Territory Північна територія
u-at-qn Queensland Квінсленд
u-at-sa South Australia південь Австралії
u-at-tm Tasmania Тасманія
u-at-vi Victoria Вікторія
u-at-we Western Australia Західна Австралія
u-cs Coral Sea Islands Острови Коралового моря
u-nz New Zealand Нова Зеландія
-usl Middle Atlantic States Середньоатлантичні штати
v Communist Countries комуністичні країни
w Tropics тропіки
x Earth земля
xa Eastern Hemisphere Східне півкуля
xb Northern Hemisphere Північна півкуля
xc Southern Hemisphere Південна півкуля
xd Western Hemisphere західну півкулю
zd Deep Space Відкритий космос
zju Jupiter (Planet) Юпітер (Планета)
zma Mars (Planet) Марс (Планета)
zmo Moon місяць
zmy Mercury (Planet) Меркурій (Планета)
zne Neptune (Planet) Нептун (Планета)
zo Outer space космос
zpl Pluto (Planet) Плутон (Планета)
zs Solar system сонячна система
zsa Saturn (Planet) Сатурн (Планета)
zsu Sun сонце
zur Uranus (Planet) Уран (Планета)
zve Venus (Planet) Венера (Планета)

Див. також