Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Посібники щодо UNIMARC

12 байтів додано, 13:40, 20 травня 2019
Інші методичні публікації
== Інші методичні публікації ==
Електронні ресурси
* Антоненко І. П., Баркова О. В. '''Каталогізація електронних ресурсів''': Науково-методичний посібник / Наук. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2007. – 117 с. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0007661 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/371* Антоненко, І. '''Каталогізація електронних ресурсів ''' [Текст] : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 14-20. - Бібліогр.: 22 назви
== Посилання ==