Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

984 байти додано, 11:25, 9 вересня 2019
нема опису редагування
Netherlands
=<span id="1"></span>Глава 1. Вступ=== <span id="1.1"></span>1.1. Історія питання ==== <span id="1.2"></span>1.2. Учасники створення == =<span id="2"></span>Глава 2. Методологія === <span id="2.1"></span>2.1. Призначення та цілі == == <span id="2.2"></span>2.2. Концептуальна модель як основа для впровадження ==
== <span id="2.3"></span>2.3. Процес консолідації концептуальних моделей родини ФВ == == <span id="2.4"></span>2.4. Зв'язок із іншими моделями == =<span id="3"></span>Глава 3. Користувачі та завдання користувача === <span id="3.1"></span>3.1. Аналіз користувачів == == <span id="3.2"></span>3.2. Загальний огляд завдань користувача == =<span id="4"></span>Глава 4. Визначення моделі === <span id="4.1"></span>4.1. Сутності == === <span id="4.1.1"></span>4.1.1. Вступ === === <span id="4.1.2"></span>4.1.2. Клас або ієрархія «є» для сутностей === === <span id="4.1.3"></span>4.1.3. Детальне визначення сутностей === == <span id="4.2"></span>4.2. Атрибути == === <span id="4.2.1"></span>4.2.1. Вступ === === <span id="4.2.2"></span>4.2.2. Ієрархічна структура атрибутів=== === <span id="4.2.3"></span>4.2.3. Примітки щодо атрибутів сутності Res === === <span id="4.2.4"></span>4.2.4. Детальне визначення атрибутів === == <span id="4.3"></span>4.3. Зв’язки == === <span id="4.3.1"></span>4.3.1. Вступ === === <span id="4.3.2"></span>4.3.2. Ієрархічна структура зв’язків====== <span id="4.3.3"></span>4.3.3. Детальне визначення зв’язків====== <span id="4.3.4"></span>4.3.4. Зв’язки, впорядковані за початковою точкою (доменом) === =<span id="5"></span>Глава 5. Огляд моделі === <span id="5.1"></span>5.1. Діаграми «сутність-зв'язок» == == <span id="5.2"></span>5.2. Обмеження між сутностями. Узгодження == == <span id="5.3"></span>5.3. Моделювання онлайн-дистрибуції == == <span id="5.4"></span>5.4. Номени в бібліотечному контексті == == <span id="5.5"></span>5.5. Моделювання бібліографічних ідентичностей == == <span id="5.6"></span>5.6. Атрибути типового вираження == == <span id="5.7"></span>5.7. Моделювання агрегацій == == <span id="5.8"></span>5.8. Моделювання періодичних видань == =<span id="6"></span>Глава 6. Узгодження завдань користувача з сутностями, атрибутами та зв’язками ==<span id="7"></span>Глава 7. Словник термінології для моделювання ==<span id="8"></span>Глава 8. Використані концептуальні моделі =