Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

62 895 байтів додано, 16:48, 9 вересня 2019
4.2.4. Детальне визначення атрибутів
атрибут або зв'язок.
=== <span id="4.2.4"></span>4.2.4. Детальне визначення атрибутів === Кожен атрибут, задекларований в моделі, описаний в таблиці 4.4. Атрибути згруповані засутністю, до якої прикріплений кожен з них. Сутності представлені в порядку, якийвідповідає їхньому поданню в Таблиці 4.2 (Сутності) в секції 4.1.3. Атрибути нумеруютьсяпослідовно в межах кожної сутності; наприклад, атрибути сутності вираження(пронумерованої як LRM-E3 в таблиці 4.2) мають нумерацію від LRM-E3-A1 до LRM-E1-A8.Порядок представлення атрибутів у межах кожної сутності виглядає таким чином: атрибуткатегорія (якщо такий спеціально задекларований для сутності) подається першим, потіматрибути подаються логічною групою, а потім в алфавітному порядку (англійський алфавіт).Стовпчики першого рядка таблиці для кожного атрибута містять номер, сутність та короткеім'я атрибута, за яким слідує його коротке визначення. У наступних рядках таблиціподаються: довша примітка про сферу застосування (якщо це необхідно) та вибіркаприкладів для цього атрибута. Щоб повністю зрозуміти атрибут, важливо ознайомитись ізвизначенням та повною приміткою про сферу застосування атрибута. Назва атрибута, якурозглянуто окремо, не призначена для передачі його повного значення. Оскільки модель має залишатися дуже загальною, ця таблиця зосереджується на тихатрибутах, які можуть слугувати для опису будь-якого типу екземпляра названої сутності.Однак, деякі більш специфічні атрибути також надаються. Оскільки ця модель створенабібліотечною спільнотою для внутрішнього використання, вона визнає значущість такорисність атрибутів, які стосуються текстів (як от атрибут мова), чи музики (як от атрибутзасіб виконання). Такі більш конкретні атрибути подаються для сутності вираження після більшзагальних атрибутів та супроводжуються поясненням, яке сигналізує про те, що вони незастосовуються до всіх типів екземплярів сутності, до якої вони прикріплені.Більшість атрибутів – багатозначні, хоч таблиця 4.4 явно не зазначає які саме з атрибутівбагатозначні, а які – ні. Наприклад, до творів можна застосовувати багато незалежних схемкатегоризації; проте, під час категоризації з урахуванням наміру про припинення існування,відповідні визначення диктують, що екземпляр твору не може бути одночасно і монографією,і періодичним виданням.Коли атрибут може бути представлений і як буквенна конструкція, і як URI, приклади,здебільшого, ілюструють обидві такі можливості (хоча, без докладання будь-яких зусиль дляповноти). Приклади, здебільшого, взяті з реальних баз даних чи з наявної авторитетноїдокументації (як от посібник UNIMARC, UNIMARC Manual), з використанням версій, що діють з2015 року. Іноді приклади бралися з не бібліотечних джерел, для того щоб показати, щомодель, хоч і зосереджена на бібліотечних застосуваннях, все ж не прагне обмежувати себебібліотечною спільнотою. Багато прикладів представлено в різних форматах MARC (а самеMARC 21, UNIMARC та INTERMARC), але модель випрацьовувалася з думкою про семантичнівеб-технології, і сподіваємося, що майбутнє оновлення цього документа буде доповнено такожі прикладами RDF. У прикладах MARC прийняті такі конвенції відображення: тег поляпоказаний перед індикаторами та змістом підполя; значення «порожній» індикаторпоказується як хеш-тег (#); пробіли відображаються перед кодами підполів і після них.Щоб розрізняти екземпляри сутності номен та значення атрибута рядок номена для названогоекземпляра номена, застосовуються такі домовленості щодо позначень: одиночні лапки (' ')позначають екземпляр сутності номен, тоді як прямі подвійні лапки (" ") позначають значенняатрибута рядок номена екземпляра сутності номен. Таблиця 4.4. АтрибутиIDСутністьLRM-E1-A1RESПриміткипро сферузастосуванняПрикладиLRM-E1-A2АтрибутКатегоріяоб’єкттвірпоняттяподіяродинаорганізаціяRES ПриміткаПриміткипро сферузастосуванняПриклади ВизначенняТип, до якого належить resБудь-яка інформація про res,яка не записана через використанняконкретних атрибутів та/чи зв’язківВідбиток печатки, проставлений на лівому боці титульноголиста [загальна примітка про прояв]Четверта пілотована місія в програмі Apollo [частиназагальної примітки про об’єкт, який носить назву «Apollo10 spacecraft» – космічний корабель Apollo 10 уавторитетних даних Бібліотеки Конгресу]Хірургічна операція, здійснена на базі амбулаторноговідділення. Може виконуватися на базі клініки, в кабінетілікаря або в хірургічному центрі. [загальна примітка пропоняття]Копія з нейтралізованою кислотністю. [загальна приміткана примірнику]317 ## $a Надпис на титульній сторінці ХVI століття, відруки, «Iohannes Wagge me iure tenet» $5 DB/S-5-KK.555[примітка про історію власництва примірника, записана вполі UNIMARC] IDLRM-E2-A1СутністьТВІРПриміткипро сферузастосування АтрибутВизначенняКатегоріяТип, до якого належить твірАтрибут категорія може характеризувати окремий твірвідповідно до різних категоризацій:- категоризація за наміром про припинення існування- категоризація за творчою областю,- категоризація за формою/жанром,- тощо Приклади Категоризація за наміром про припинення існування:монографіяперіодичне видання Категоризація за творчою областю:літературамузикаобразотворче мистецтвоКатегоризація за формою/жанром:романп’єсавіршессесимфоніяконцертсонатаfnk [код UNIMARC для фанк музики]sou [код UNIMARC для музики соул]малюноккартинафотографіяIDСутністьLRM-E2-A2 ТВІР АтрибутАтрибуттиповоговираженняВизначенняАтрибут, який вважається важливим дляхарактеристики твору; значення атрибутаберуть з типового/репрезентативного чиканонічного вираження творуПриміткипро сферузастосування Загалом, атрибут типового вираження буде поділятися натипи і такі визначені типи будуть дуже залежати відконтексту використання (відповідно до правил каталогізації,природи каталогу чи категорії твору). Кожен з вибранихатрибутів може бути багатозначним сам собою. Значеннятаких атрибутів випливають або з конкретних виражень, яківважаються найкращими для представлення твору, або зхарактеристик, абстрагованих з більш або менш розпливчастої мережі схожих виражень. Вимог для точноговизначення вираження або виражень, які слугують джереломдля значень атрибутів типового вираження не існує. Як і дотого як потрібно записувати таке вираження в разі йогоідентифікації.(Для додаткового обговорення функції цього атрибута вмоделі див. секцію 5.6. Атрибути типового вираження.)ПрикладиДля текстових творів:Мова: АнглійськаЦільова аудиторія: дітиДля музичних творів:Тональність: B flat minorЗасіб виконання: скрипкаДля картографічних творів:Картографічний масштаб: 1:10,000Проекція: Рівновелика конічна проекція АльберсаДля творів із рухомим зображенням:Форматне співвідношення: 16:9Колоризація: розфарбовування вручнуДля творів мистецтва:Спосіб виконання: скульптураIDLRM-E3-A1 СутністьВИРАЖЕННЯПриміткипро сферузастосування АтрибутВизначенняКатегоріяТип, до якого належить вираженняАтрибут категорія може характеризувати певне вираження зарізними категоріями:- тип змісту,- стан розробки,- формат нот,- тощо.Приклади Тип змісту, виражений природною мовою, англійською: письмова нотація (символьні позначення) музична нотація записаний звукТип змісту, виражений англомовними термінами зконтрольованого словника ISBD Content Form controlledvocabulary: dataset (набір даних) image (зображення) music (музика) text (текст)Тип змісту, виражений як URI з контрольованого словникаISBD Content Form controlled vocabulary: http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1001 http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1002 http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1004 http://iflastandards.info/ns/isbd/terms/contentform/T1009Категоризація за станом розробки (готовності), вираженаприродною мовою, англійською: draft (чорновик)final (заключний)Категоризація (застосовується до типу змісту нот) длявідображення формату нот, виражена природною мовою,англійською: vocal score (вокальна партитура) piano conductor part (партія для диригента за фортепіано) тощо.Категоризація (застосовується до типу змісту нот) длявідображення використаного типу музичної нотації, вираженаприродною мовою, англійською: graphic notation (графічна нотація) neumatic notation (невма або невменна нотація –використовувалася в середньовічній Європі для церковноїмузики] тощо. IDLRM-E3-A2 СутністьВИРАЖЕННЯ АтрибутОбсягВизначенняКількісне вимірювання обсягу вираженняПриміткипро сферузастосування Значення атрибута Обсяг складається з трьох елементів:- тип обсягу (наприклад, довжина тексту, передбачуванатривалість виконання музичної нотації, фактична тривалістьзаписаного виконання тощо),- кількість,- та одиниця вимірювання (слова, хвилини тощо).Тип обсягу та одиниці вимірювання можуть подаватисянеявно. Рівень точності, використаний під час записукількісного вимірювання обсягу, може різнитися.ПрикладиIDLRM-E3-A3approximately 8 minutes (приблизно 8 хвилин) [часвиконання подається природною мовою, англійською – намузичій партитурі]306 ## ‡a 002052 ‡a 000415 ‡a 000956 ‡a 003406[тривалість закодована в полі MARC 21]СутністьВИРАЖЕННЯ АтрибутЦільовааудиторіяВизначенняКлас користувачів для яких призначеневираженняПриміткипро сферузастосування Атрибут цільова аудиторія може характеризувати конкретневираження через зазначення груп кінцевих користувачів, дляяких вираження з його характерними особливостями,вважається конкретно відповідним:- відповідно до розподілу на вікові групи,- відповідно до розподілу за сенсорним порушенням,- відповідно до розподілу за освітнім рівнем,- відповідно до розподілу за професійною групою,- тощо.Приклади Розподіл на вікові групи: children (діти) young adults (молоді люди, молоді повнолітні – з 18 роківпо 21 рік) adults (дорослі)Розподіл за сенсорним порушенням: users able to read braille (користувачі, які можуть читатишрифт Брайля)users needing a visual description (користувачі, якіпотребують візуального опису)users needing closed captioning (користувачі, якіпотребують прихованих субтитрів – для осіб зі зниженимслухом)Розподіл за освітнім рівнем: primary (початкова освіта) secondary (середня освіта) IDLRM-E3-A4СутністьВИРАЖЕННЯПриміткипро сферузастосуванняПрикладиАтрибутПрава навикористанняIDLRM-E3-A5СутністьВИРАЖЕННЯReproduction is submitted to authorization. (Відтворенняпередбачає авторизацію). [права виражені природноюмовою, англійською]The play can be read or performed anywhere, by any numberof people. Anyone who wishes to do it should contact theauthor’s agent [...], who will license performances free ofcharge provided that no admission fee is charged and that acollection is taken at each performance for Medical Aid forPalestinians [...]. (П’єса дозволена для читання абовиконання будь-де та будь-якою кількістю осіб. Усі охочівиконати такі дії, повинні зв’язатися з агентом автора [...],який надасть ліцензію на безплатне виконання за умови,що плата за вхід не стягуватиметься та під час кожноговиконання п’єси збиратимуться грошові пожертви длядоброчинної організації «Медична допомога палестинцям»(Medical Aid for Palestinians)) [...]. [права на виконаннядля п’єси Caryl Churchill’s Seven Jewish children, вираженіприродною мовою, англійською]Атрибути, які застосовуються лише для окремих типіввираженняАтрибутВизначенняКартографічнийСпіввідношення відстаней вмасштабкартографічному вираженні до реальнихвідстаней, які вони репрезентуютьПриміткипро сферузастосування Атрибут картографічний масштаб є характерним длявиражень картографічних творів.Приклади Атрибут картографічний масштаб може застосовуватися догоризонтальної, вертикальної, кутової та/або інших відстаней,представлених у вираженні.IDLRM-E3-A6ВизначенняВид обмежень на використання, до якогоналежить вираженняСутністьВИРАЖЕННЯScale 1 : 10,000 [картографічний масштаб, вираженийприродною мовою, англійською]034 1# ‡a a ‡b 10000 [картографічний масштаб,виражений в нормалізованій формі, в полі MARC 21]АтрибутМоваВизначенняМова, яка використана у вираженні Приміткипро сферузастосуванняАтрибут Мова є характерним для вираження, яке складаєтьсявиключно або частково з лінгвістичних знаків (звукових або внотованій формі).Атрибут Мова для вираження може включати кілька мов,кожна з яких пов'язана з окремим компонентом вираження.IDLRM-E3-A7IDLRM-E3-A8Приклади it [італійська мова, виражена як код ISO 639-1]bre [бретонська мова, виражена як код ISO 639-2]Slovene [мова, виражена як природний англомовний термін]Slovenian [альтернативна назва мови, виражена якприродний англомовний термін] http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/zu [мова зулу,виражена як URI] СутністьВИРАЖЕННЯ АтрибутТональністьПриміткипро сферузастосування Атрибут Тональність характерний для виражень музичнихтворів.Приклади  C major - C мажор [тональність, виражена природноюмовою, англійською] 128 [...] $d dm [тональність D мінор, виражена як код у поліUNIMARC] Hypolydian mode (гіполідійський лад) [тон, вираженийприродною мовою, англійською] 8th ecclesiastical mode (8-ий церковний лад) [тон,виражений природною мовою, англійською] Bayati [макам, виражений природною мовою, англійською] ‫ي‬ ‫يات‬ ‫ب‬ [макам, виражений природною мовою, арабською]СутністьВИРАЖЕННЯ АтрибутЗасіб виконанняПриміткипро сферузастосування Атрибут Засіб виконання характерний для виражень музичнихтворів.Приклади  flute, oboe, glass harmonica, viola, cello (флейта, гобой,скляна гармоніка, альт, віолончель) [засіб виконаннявиражений природною мовою, англійською; кількість виконавців (1 на інструмент) неявно зазначений черезвикористання іменників в однині]flutes (2), oboes (2), clarinets (2), horn, bassoon (флейти (2),гобої (2), кларнети (2), ріжок, фагот) [засіб виконання,виражений природною мовою, англійською; кількістьвиконавців або вказана неявно (коли дорівнює 1), абозазначається явно (2)]clarinet or viola (кларнет або альт) [засіб виконання,виражений природною мовою, англійською, разом зальтернативою]382 0# $a trumpet $n 2 $a trombone $n 2 $s 4 [засібвиконання, виражений в полі MARC 21]146 0# $a b $c 01svl#### $c 01kpf#### $i 002a [засібвиконання інструментальної музики – скрипка абофортепіано і два виконавці, виражений кодами в поліUNIMARC]http://id.loc.gov/authorities/performanceMediums/mp2013015841 [засіб виконання – сольний вокальний ансамбль,виражений як URI]<perfMedium><performer><instrVoice>violin</instrVoice></performer><performer><instrVoice>viola</instrVoice></performer><performer><instrVoice>violoncello</instrVoice></performer></perfMedium> [засіб виконання, виражений всхемі MEI (Music Encoding Initiative)] IDLRM-E4-A1 СутністьПРОЯВ АтрибутКатегорія носіяВизначенняТип матеріалу, до якого, якпередбачається, належать всі фізичні носіїпрояву Приміткипро сферузастосування Атрибут Категорія носія може характеризувати окремийпрояв з погляду різних класифікацій:- категорії за загальним типом носія (наприклад, аркуш),- категорії за фізичним матеріалом, задіяним під часвиготовлення носіїв (наприклад, пластик),- категорії за фізичним матеріалом, нанесеним на базовийматеріал носіїв (наприклад, олійна фарба),- категорії за засобами, використаними для запису нотації(умовних позначень), звуку чи зображень під часвиготовлення прояву (наприклад, аналогові),- тощо.Носій для прояву, який складається з кількох фізичнихкомпонентів може включати більш як одну форму (наприклад,діафільм із супутнім буклетом, окремий звуковий диск ізсаундтреком кінофільму тощо). ПрикладиКатегорії за загальним типом носія, виражені природноюмовою, англійською: sound cassette (касета з звукозаписом) videodisc (відеодиск) microfilm cartridge (картридж з мікрофільмом) transparency (діапозитив)Категорії за фізичним матеріалом, задіяним під часвиготовлення носіїв: paper (папір) wood (дерево) plastic (пластик) metal (метал) Категорії за фізичним матеріалом, нанесеним на базовийматеріал носіїв: oil paint (олійна фарба) [нанесена на полотно] chemical emulsion (хімічна емульсія) [нанесена на плівку]Категорїі за засобами, використаними для запису нотації(умовних позначень), звуку чи зображень під часвиготовлення прояву: analogue (аналогові) acoustic (акустичні) electric (електичні) digital (цифрові) optical (оптичні) IDLRM-E4-A2 СутністьПРОЯВ АтрибутОбсягВизначенняКількісне вимірювання обсягу, якийспостерігається на фізичному носії проявута, як передбачається, і на всіх іншихфізичних носіях прояву також Приміткипро сферузастосування Значення атрибута Обсяг складається з трьох елементів:- тип обсягу (наприклад, нумерація фізичних одиниць,висота, ширина, діаметр, тощо),- кількість,- та одиниця вимірювання (наприклад, томи, сторінки,аркуші, диски, котушки, тощо; сантиметри (см (cm)), дюйми,тощо; Mb/Megabytes тощо).Тип обсягу та одиниці вимірювання можуть подаватисянеявно. Рівень точності, використаний під час записукількісного вимірювання обсягу, може різнитися.IDLRM-E4-A3Приклади  300 ## $a 301 p., [8] p. of plates [кількість сторінок,записана згідно до AACR2 та виражена в підполі MARC 21] 215 ## $a 1 score (vi, 63 p.) $d 20 cm $a 16 parts $d 32 cm$e 1 booklet [кількість сторінок та їх висота, кількістьчастин та їх висота та кількість елементів супутньогоматеріалу, виражені в різних підполях поля UNIMARC] 4 3/4 in. [діаметр, виражений природною мовою,англійською]СутністьПРОЯВ АтрибутВизначенняЦільоваКлас користувачів для яких призначеніаудиторіяфізичні носії прояву Атрибут Цільова аудиторія може характеризувати конкретнийпрояв через зазначення груп кінцевих користувачів, для якихпрояв з його характерними особливостями, вважаєтьсяконкретно відповідним:- згідно з розподілом за сенсорним порушенням (порушеннязору, порушення слуху тощо),- згідно з розподілом за спеціалізованими носіями для окремоїаудиторії (діти молодшого віку тощо),- тощо.Приміткипро сферузастосуванняПрикладиРозподіл за сенсорним порушенням: users able to read regular print (користувачі, які можутьчитати звичайний шрифт) users needing large print (користувачі, яким потрібензбільшений шрифт)users needing easy-to-read fonts for dyslexics (користувачі,які потребують легких для читання шрифтів длядислексиків)Розподіл за спеціалізованими носіями для окремої аудиторії: board books for young children (настільні книги для дітеймолодшого віку) bath books for young children (книжки для купання длядітей молодшого віку) IDLRM-E4-A4 СутністьПРОЯВ АтрибутДані про проявВизначенняДані, які подаються в зразках прояву івважаються значущими для користувачівщодо розуміння того, як ресурспредставляє себе Приміткипро сферузастосування Атрибут Дані про прояв – це дані, які зазвичай, переписуютьіз джерела або джерел, присутніх у зразках прояву.Домовленості переписування кодуються для кожногоокремого застосування.Прояв, ймовірно, буде характеризуватися великою кількістюданих різних типів. Під час більшості застосувань такі дані,ймовірно, будуть розділені на типи з таким рівнем деталізації,який вважатиметься відповідним потребам користувачів.Наприклад, атрибут дані про прояв може включати такіпереписані елементи: дані про публікацію (в цілому), або якальтернативу – дані про місце публікації + дані про ім’явидавця + дані про дату публікації (як три індивідуальнізначення). Приклади[повна область 1 ISBD] Edinburgi : venundantur apud M. R. Freebairn, J. Paton et G.Brown, 1716 [повні дані про публікацію] Edinburgi [дані про місце публікації] venundantur apud M. R. Freebairn, J. Paton et G. Brown [даніпро ім’я видавця] 1716 [дані про дату публікації] De l’imprimerie des aristocrates, chez Pluton, aux portes del’Enfer : et se trouve chez la garde bréviaire de l’abbé Maury,Marie Margot, rue Troussevache [повні дані про публікацію,які включають довідку про вигадане місце публікації («atPluto’s, at the gates of Hell – на Плутоні, біля воріт пекла»);дані про дату публікації відсутні] 4th revised ed. [дані про видання, відповідно до конвенційISBD щодо переписування] 4th revised edition [дані про видання, відповідно до правилпереписування RDA] (Miscellaneous report / Geological survey of Canada = Rapportdivers / Commission géologique du Canada) [повна область6 ISBD] IDLRM-E4-A5СутністьПРОЯВАтрибутУмови доступуВизначенняІнформація про те, як можна отриматибудь-який носій прояву Приміткипро сферузастосування Атрибут Умови доступу включає:- Системні вимоги,- Режим доступу,- тощо. Приклади  538 ## ‡a System requirements: IBM 360 and 370; 9K bytesof internal memory; OS SVS and OSMVS. [системні вимоги,виражені в полі MARC 21] 538 ## ‡a Blu-ray 3D: requires Blu-ray player; 3D versionrequirements: full HD TV, compatible 3D glasses, Blu-ray 3DPlayer or PS3, and high speed HDMI cable. [системні вимогидо відеодиска, виражені в полі MARC 21] 538 ## ‡a PSP (PlayStation portable); region 1; wi-ficompatible. [системні вимоги до відеогри, виражені в поліMARC 21] IDLRM-E4-A6 СутністьПРОЯВ АтрибутВизначенняПрава наВид обмежень на використання та/чивикористаннядоступ, до якого належать всі носії проявуАтрибут Права на використання включає:- умови доступності,- обмеження доступу,- тощо.Приміткипро сферузастосуванняПрава на використання можуть надаватися безпосередньовидавцем чи передаватися видавцем бібліотеці, згідно доконтракту або ліцензійної угоди. Так часто відбувається зправами, які пов’язані з цифровими об’єктами. Приклади Freely available to members of the Club (Вільний доступ длячленів Клубу) [права, виражені природною мовою,англійською] Restricted to institutions with a subscription (Призначенийдля використання установами, які мають передплату)[права, виражені природною мовою, англійською] IDLRM-E5-A1 СутністьПРИМІРНИК АтрибутВизначенняРозміщенняКолекція та/чи установа, яка утримує,зберігає примірник, або забезпечує доступдо нього Приміткипро сферузастосування Така інформація може подаватися з будь-яким необхіднимрівнем деталізації, який спрямовує кінцевого користувача доотримання примірника. Приклади 252 ## $a DLC $b Manuscript Division $c James MadisonMemorial Building, 1st & Independence Ave., S.E.,Washington, DC USA $f 4016 [розміщення, виражене в поліUNIMARC]852 01 $a ViBlbV $b Main Lib $b MRR $k Ref $h HF5531.A1$i N4273 [розміщення, виражене в полі MARC 21] IDLRM-E5-A2СутністьПРИМІРНИК АтрибутПрава навикористанняВизначенняВид обмежень на використання та/чидоступ до яких належить примірник Приміткипро сферузастосування Приклади Film restricted to classroom use. (Використання фільмудозволене лише в класі) [права виражені природноюмовою, англійською]In-library use only. (Використання дозволене лише вбібліотеці) [права, пов’язані з копією, розміщеною вдовідковій колеції, виражені природною мовою,англійською] IDLRM-E6-A1 СутністьАГЕНТ АтрибутКонтактнаінформація ВизначенняІнформація, корисна для спілкування абодля налагодження контактів з агентом Приміткипро сферузастосування Приклади P.O. Box 95312, 2509 La Haye. Contact :31.70.3140884.Télécopie : 31.70.3834827.Adresse électronique :IFLA@ifla.org [контактна інформація для колективногоагента IFLA, виражена природною мовою, французькою] IDLRM-E6-A2 СутністьАГЕНТ АтрибутПоле діяльності ВизначенняПоле діяльності, сфера компетентностітощо, до яких агент залучений тепер чибув залучений в минулому Приміткипро сферузастосування Приклади 780 [поле діяльності – музика, виражене яккласифікаційний номер Дьюї] journalisme [поле діяльності – журналістика, виражене яктермін з RAMEAU] art history [поле діяльності, виражене як термін з Getty Artand Architecture Thesaurus (AAT)] IDLRM-E6-A3 СутністьАГЕНТАтрибутМоваВизначенняМова, яка використовувалася агентом підчас створення вираження Приміткипро сферузастосування Певний Агент може використовувати більш ніж одну мовуодночасно або з перебігом часу.Тип використання конкретної мови може бути уточнений(наприклад, використання англійської мови для створенняоригінального змісту, використання англійської мови як мови-джерела для перекладу, тощо). Приклади  041 ## $a eng $a fre [...] [англійська та французька мови,які використовувалися Семюелем Бекетом для створенняоригінального змісту, виражені як коди в підполяхINTERMARC] 041 ## [...] $t eng $t fre [англійська та французька мови,які використовувалися Семюелем Бекетом як мови-джерела для перекладу, виражені в підполях INTERMARC] http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/zu [мова зулу,виражена як URI] IDLRM-E7-A1 СутністьОСОБА АтрибутПрофесія/РідзанятьВизначенняПрофесія або рід занять, якими займаєтьсячи займалася особа Приміткипро сферузастосування Приклади librarian (бібліотекар) [професія, виражена природноюмовою, англійською] КОЛЕКТИВНИЙ АГЕНТ Немає атрибутів, використання яких обмежується лишецим агентом, для відповідних атрибутів див. агент IDLRM-E9-A1 СутністьНОМЕНПриміткипро сферузастосування АтрибутВизначенняКатегоріяТип, до якого належить номенНомени можуть класифікуватися на основі:- типу названої речі (персональне ім’я, назва твору тощо),- джерела, в якому номен засвідчений (назва на корінці,колонтитулі),- функції номена (ідентифікатор, контрольована точкадоступу, класифікаційне позначення тощо). Приклади  http://id.loc.gov/vocabulary/identifiers/isbn-a [категорія(точніше, вид ідентифікатора), виражена як URI] controlled access point (контрольована точка доступу)[категорія, виражена природною мовою, англійською] personal name (персональне ім’я) [категорія, вираженаприродною мовою, англійською] spine title (назва на корінці) [категорія, вираженаприродною мовою, англійською] running title (назва на колонтитулі) [категорія, вираженаприродною мовою, англійською] key title (ключова назва) [категорія (точніше, видідентифікатора), виражена природною мовою,англійською] pseudonym (псевдонім) [категорія, виражена природноюмовою, англійською] married name (ім’я в заміжжі) [категорія, вираженаприродною мовою, англійською] IDLRM-E9-A2 СутністьНОМЕН АтрибутРядок номена ВизначенняКомбінація знаків, яка формуєнайменування, пов’язане з сутністю черезномен Приміткипро сферузастосування Рядок, залучений до номена, може виражатися як позначенняв будь-якій формі. Це може бути комбінація знаків у межахсистеми писемності, символи хімічної структури, системаматематичних позначень або ж будь-який інший тип знаків,як от звукові тощо. Номен – це більш ніж просто рядок знаків, який міститьнайменування, пов’язане з річчю через номен. Безконтекстуалізації значення атрибута рядок номена – це лишебуквенна конструкція, потенційно прикріплена до будь-чого усвіті. На відміну від самого номена, який є результатомзв’язку «найменування», прикріпленого до одного і лишеодного екземпляра сутності res. Наприклад, номен 'JohnSmith' – це найменування одного і лише одного John Smith усвіті, тоді як значення атрибута рядок номена, яке читаєтьсяяк "John Smith" латиницею, є однаковим длявсіх різнихречей у світі, які називаються 'John Smith'. (Див. також Примітки про сферу використання для зв’язку«найменування», LRM-R13.) Приклади рядок алфавітних символів латиницею "Agatha Christie"[який може подаватися в контексті, де слугуватимепосиланням на особу {Agatha Christie}]рядок алфавітних символів латиницею "The postmanalways rings twice" [який може подаватися, наприклад, уконтексті, де слугуватиме посиланням на роман,написаний Джеймсом Кейном – James M. Cain]рядок алфавітних символів латиницею "IFLA" [який можеподаватися в контексті, де слугуватиме як посилання наколективного агента {International Federation of LibraryAssociations and Institutions}, але може також подаватисяяк значення атрибута рядок номена для окремого номена,який посилається на іншого колективного агента, the{International Federation of Landscape Architects}]рядок алфавітних символів латиницею "poison", який якзвичайний рядок не має мови та складається із значенняатрибута рядок номена для номена 'poison' англійськоюмовою та значення атрибута рядок номена для номена'poison' французькою мовоюрядок алфавітних символів "Gift", який як звичайнийрядок не містить мови та складається із значення атрибутарядок номена для номена 'Gift' англійською мовою,приєднаного до поняття {gift}, та значення атрибутарядок номена для номена 'Gift' німецькою мовою,приєднаного до поняття {poison}рядок записаних артикульованих звуків на веб-сторінці<http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/hamlet> для слова 'hamlet' (звичайний іменник) збританською вимовоюрядок записаних артикульованих звуків на двох веб-сторінках: http://dictionary.cambridge.org/pronunciation/english/serial – для слова 'serial' з британською вимовою таhttp://dictionary.cambridge.org/pronunciation/ english/cerealдля слова 'cereal' з британською вимовоюрядок цифр "20150601", який складається зі значенняатрибута рядок номена для щонайменше двох окремихноменів: нормалізованої дати (номен для часовогодіапазону) та ISSN (без центрального дефісу) (номен длятвору)рядок цифр "300", який складається зі значення атрибутарядок номена для щонайменше п’яти окремих номенів:ненормалізованої дати (номен для часового діапазону),назви (номен для твору), номеру класифікації Дьюї (номендля res), номеру готельної кімнати (номен для res) та кодуполя MARC 21 (номен для res) IDLRM-E9-A3 СутністьНОМЕН АтрибутВизначенняСхемаСхема, за якою побудований номен Приміткипро сферузастосування Атрибут Схема включає:- схеми кодування значень (списки предметних рубрик,тезауруси, класифікаційні системи, авторитетні спискіімен/назв, тощо)- та схеми кодування синтаксису (стандарти для кодуваннядат тощо). Коли однакове значення одного з інших атрибутів номена (якот цільова аудиторія, мова, система письма) застосовуєтьсядо всіх номенів у конкретній схемі, то це значення може бутиреалізоване на рівні цієї схеми. Приклади http://id.loc.gov/authorities/performanceMediu ms [схемакодування значень для засобу виконання, виражена якURI]http://id.loc.gov/authorities/classification [схема кодуваннязначень для Класифікації Бібліотеки Конгресу (Library ofCongress Classification), виражена як URI]ISO 8601 [схема кодування синтаксису для дат та часу] IDLRM-E9-A4 СутністьНОМЕН АтрибутЦільовааудиторія ВизначенняКлас користувачів, якому номенвважається відповідним, або таким, якомунадається перевага Приміткипро сферузастосування Зазначення Цільової аудиторії для номена може слугуватибазисом для механізму, який відбирає номен з групиеквівалентних номенів, для використання в конкретномуконтексті. Наприклад, міжнародний багатомовнийавторитетний файл може зазначати цільову аудиторію длякожного номена через запис мови, якою номен має форму,якій надається перевага. Приклади sj [цільова аудиторія – діти, виражена як код, якийвикористовується як префікс у всіх предметних рубрикахдля дитячої літератури Бібліотеки Конгресу США (Libraryof Congress children’s subject headings )]chi [цільова аудиторія – всі, хто говорить китайськоюмовою, виражена як мовний код MARC 21] IDLRM-E9-A5 СутністьНОМЕН АтрибутКонтекствикористання ВизначенняІнформація щодо контексту, в якому номенвикористовується агентом, на якого вінпосилається Приміткипро сферузастосування Атрибут Контекст використання включає сфери діяльності,пов’язані з номеном, який використовується агентом Приклади literary works (літературні твори) [контекст використання,виражений природною мовою, англійською]critical works (критичні твори) [контекст використання,виражений природною мовою, англійською]works on mathematics (роботи з математики) [контекствикористання, виражений природною мовою, англійською]detective novels (детективні романи) [контекствикористання, виражений природною мовою, англійською] IDLRM-E9-A6 СутністьНОМЕН АтрибутВизначенняДовідковеДжерело, яке містить доказ щододжереловикористання номена Приміткипро сферузастосування Довідкове джерело засвідчує існування зв’язку міжпозначенням та екземпляром сутності res, який цепозначення ідентифікує. Довідкове джерело може пояснюватичинність та сферу використання номена.Значення атрибута довідкове джерело може покликатися на:- біографічні словники, енциклопедії тощо,- інші схеми,- будь-які публікації,- тощо. Приклади  670 ## |a Adamson, J. Groucho, Harpo, Chico, and sometimesZeppo, [1973] [довідкове джерело виражене в полі MARC21; довідкове джерело – це публікація про колективногоагента, який ідентифікується через номен 'Marx Brothers'] 670 ## |a nuc89-22212: Her RLIN II processing for UC onlinecatalog input, 1984 |b (hdg. On WU rept.: Coyle, Karen;usage: Karen Coyle) [довідкове джерело виражене в поліMARC 21; довідкове джерело – це публікація особи, якаідентифікується через номен 'Coyle, Karen'] 810 ## $a Les clowns et la tradition clownesque / P. R. Lévy,1991 [довідкове джерело виражене в полі UNIMARC;довідкове джерело – це публікація про res, якийідентифікується за номеном 'Clowns'] 810 ## $a Oxford dictionary of national biography [довідковеджерело виражене в полі UNIMARC; довідкове джерело –це біографічний словник] 810 ## $a LCSH, 1988-03 [довідкове джерело, виражене вполі UNIMARC; довідкове джерело – це інша схема, якавідрізняється від схеми, в якій поданий номен] IDLRM-E9-A7 СутністьНОМЕН АтрибутМова ВизначенняМова, якою підтверджена достовірністьномена Приміткипро сферузастосування Атрибут Мова може розглядатися як запис схеми конкретноготипу (тобто природної людської мови), якою номенвважається дійсним. У цьому аспекті атрибут Мова можезастосовуватися як під-тип атрибута Схема. Приклади http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/zu [мова зулу,виражена як URI] IDLRM-E9-A8 СутністьНОМЕН АтрибутВизначенняСистема письмаСистема письма, якою записаний номен Приміткипро сферузастосування Атрибут система письма дає змогу ідентифікувати системуписемності, використану для написання номена. Системаписемності складається з повного діапазону конвенцій, які вній використовуються. Системи писемності можуть бутиалфавітними, силабічними, ідеографічними тощо, абокомбінаціями деяких писемностей.http://id.loc.gov/vocabulary/iso639-1/zu [мова зулу,виражена як URI]Однак, система письма не включає такі аспекти як вибіршрифту або інші додаткові характеристики відображення (якот розмір кегля, колір), які не кодують певні властивості і непризводять до різниці в інтерпретації письмових символів. Приклади Tibetan (тибетська) [система письма, виражена природноюмовою, англійською] Tibt [система письма, виражена як код стандарту ISO15924] t [система письма, виражена як код, якийвикористовується у форматі INTERMARC] IDLRM-E9-A9 СутністьНОМЕН АтрибутВизначенняКонвертуванняПравило, система чи стандарт, використанісистеми письмадля створення номена, виведеного наоснові іншого конкретного номена,записаного іншою конкретною системоюписьма Приміткипро сферузастосування Атрибут конвертування системи письма може посилатися на:- транслітерації,- конвертування систем письма, які не можуть бути скасовані,- тощо. Приклади ISO 9 [конвертування системи письма з кириличногоалфавіту на латиницю]Wade-Giles [конвертування системи письма з китайськоїсистеми письма в латинський алфавіт] IDLRM-E10-A1 СутністьМІСЦЕ АтрибутКатегорія ВизначенняТип, до якого належить місце Приміткипро сферузастосування Приклади town (місто) [категорія, виражена природною мовою,англійською]country (країна) [категорія, виражена природною мовою,англійською]continent (континент) [категорія, виражена природноюмовою, англійською] IDLRM-E10-A2 СутністьМІСЦЕ АтрибутРозміщення ВизначенняВизначення меж фізичної території, якузаймає місце Приміткипро сферузастосування Використаний рівень точності може відрізнятися, відповіднодо контексту. Приклади 123 ## $d E1444300 $e E1482200 $f S0403900 $gS0433900 [розміщення, виражене як коди в поліUNIMARC] IDLRM-E11-A1 СутністьЧАСОВИЙДІАПАЗОН АтрибутПочаток ВизначенняЗначення для часу, в якому почавсячасовий діапазон, точно вираженевідповідно до правил авторитетноїзовнішньої системи; дає змогу Приміткипро сферузастосування Використаний рівень точності може відрізнятися, відповіднодо контексту. Приклади 19850412T101530 [початок, виражений відповідно достандарту ISO 8601]488.3 million years before present (488.3 мільйонів роківтому) [початок ордовицького періоду – геологічногоперіоду] IDLRM-E11-A2 СутністьЧАСОВИЙДІАПАЗОН АтрибутКінецьВизначенняЗначення для часу, в якому закінчивсячасовий діапазон, точно вираженевідповідно до правил авторитетноїзовнішньої системи; дає змогупозиціонувати події в часі Приміткипро сферузастосуванняПрикладиВикористаний рівень точності може відрізнятися, відповіднодо контексту.19860513T112536 [закінчення, виражене згідно достандарту ISO 8601]443.7 million years before present (443.7 мільйонів роківтому) [закінчення ордовицького періоду – геологічногоперіоду] 
== <span id="4.3"></span>4.3. Зв’язки ==
=== <span id="4.3.1"></span>4.3.1. Вступ ===