Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

6228 байтів додано, 17:29, 9 вересня 2019
4.3.1. Вступ
== <span id="4.3"></span>4.3. Зв’язки ==
=== <span id="4.3.1"></span>4.3.1. Вступ === Зв'язки - невід'ємна частина бібліографічного універсуму: вони пов'язують екземплярисутностей та забезпечують для них контекст. В IFLA LRM зв’язки декларуються загальним,абстрактним чином, і тому дають змогу всім, хто впроваджує модель, включати додаткові деталі– послідовно та узгоджено, через введення додаткових уточнень.Перший зв'язок у Таблиці 4.7 у секції 4.3.3 (res «пов'язаний з» res) – це загальний зв’язоквищого рівня. Всі інші зв’язки, задекларовані в моделі, – це специфічні уточнення цьогозв’язку. Вони додають до семантичного змісту конкретну пов’язаність між окремимисутностями, які виступають початковою та кінцевою точками зв’язку та визначають більшсуворі обмеження там, де це має сенс. Будь-які додаткові зв’язки, необхідні для конкретногозастосування, можуть визначатися як уточнення додаткових зв'язків, визначених у моделі, абозв’язку вищого рівня. У контексті предметного тезауруса, окремі тезаурусні зв'язки між res,який виступає в ролі предметів, мають визначатися як уточнення зв’язку вищого рівня.Зв’язки між творами, вираженнями, проявами та примірниками є основою моделі. Застосуванняінших зв’язків заохочується, оскільки, такі зв’язки дозволяють досліджувати та відкривати, ідуже важливі для кінцевих користувачів.Зв’язки, задекларовані в моделі, можуть слугувати будівельними блоками для «складних» абобагатоступеневих зв’язків. Перетин двох або більше зв’язків визначається як «шлях» (path).Наприклад, зв'язок між твором та терміном, який використовується для представлення йогопредмета, забезпечується двоетапним шляхом, який враховує також роль сутності res.(LRM-R12) ТВІР «має предмет» RES +(LRM-R13) RES «має найменування» НОМЕНЯкщо окремий шлях часто вимагається в окремому застосуванні, то він може бути реалізованийяк єдиний зв'язок, який слугує коротким шляхом для більш складного шляху. Проміжний вузол(вузли) або сутності стають неявними. Один короткий шлях є досить важливим, щоб бутизадекларованим у цій моделі:(LRM-R15) НОМЕН «є еквівалентом для» НОМЕНАмає таке ж значення, що і така пара зв’язків:(LRM-R13i) НОМЕН1 «є найменуванням для» RES +(LRM-R13) RES «має найменування» НОМЕН2Структура підклас/суперклас сутностей (ієрархія «є» (isA)) також може використовуватися вшляху для обмеження сутностей, які виступають початковою чи кінцевою точкою в зв’язку.Пара виражень:(є (isA)) ОСОБА є АГЕНТОМ +(LRM-R5i) АГЕНТ «створив» ТВІРвиражає короткий шлях зв’язку:ОСОБА «створила» ТВІРЦей останній специфічний зв'язок можна використовувати в прямому порядку, якщо цевважається бажаним.Багатоступеневі шляхи можуть використовувати як ієрархію «є» (isA), так і зв’язки,задекларовані в моделі. Це стосується шляху, який пов’язує твір із номеном, який один агент(приміром, бібліографічна агенція) пов’язав з агентом, відповідальним за створення твору.(LRM-R5) ТВІР «створений» АГЕНТОМ1 +(є (isA)) АГЕНТ1 є RES +(LRM-R13) RES «має найменування» НОМЕН +(LRM-R14i) НОМЕН «присвоєний» АГЕНТОМ2 Тут зв’язки декларуються на рівні сутності. Це важливе зауваження, оскільки, зв’язки,задекларовані між сутностями, в реальності встановлюються та існують між екземплярамисутностей.Лише сутності, задекларовані в секції 4.1.3, слугують початковими та кінцевими точкамизв’язків, визначених у моделі. Сутність особа не відображається явно в жодному з визначенихзв’язків. Всі уточнення зв’язків, необхідні для сутності особа, створені з використанняммеханізму ієрархії сутностей, описаного вище. 
=== <span id="4.3.2"></span>4.3.2. Ієрархічна структура зв’язків===
=== <span id="4.3.3"></span>4.3.3. Детальне визначення зв’язків===