Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

8540 байтів додано, 09:07, 10 вересня 2019
5.7. Моделювання агрегацій
створене (перекладач): Michel Saint-Germain
== <span id="5.7"></span>5.7. Моделювання агрегацій == Агрегація визначається як прояв, який втілює численні вираження. Існує три окремі типиагрегацій:Агреговані зібрання вираженьЗібрання – це набори численних, незалежно створених виражень, «опублікованих»разом в єдиному прояві. Зібрання включають вибрані твори, антології, монографічнісерії, випуски періодичних видань та інші схожі групи ресурсів. Приклади включаютьвипуски журналів (агрегації статей), декілька романів, опублікованих разом в єдиномутомі, книги з незалежно написаними частинами, компіляції на CD (агрегації окремихпісень), та різні зібрані/вибрані твори. Важлива особливість зібрань, як правило, –схожість індивідуальних творів за типом та/чи жанром, наприклад, зібрання романівокремого автора, пісні окремого виконавця або антологія поезії окремого жанру. Однак,у інших випадках, такі зібрання можуть бути випадковими зібраннями виражень.Агрегації, які є результатом розширенняАгрегації, отримані внаслідок розширення, відрізняються від зібрань, як правило тим,що складаються з єдиного самостійного твору, доповненого одним або більшезалежними творами. Такі агрегації виникають, коли вираження доповнюєтьсядодатковим матеріалом, який не є невід'ємною частиною оригінального твору, і суттєвоне змінює оригінальне вираження. Приклади творів, які розширюють, – це передмови,вступи, ілюстрації, примітки тощо, а також повні партитури з додатковимперекладенням для фортепіано. Матеріал, який розширює, може вважатися достатньозначним для надання йому окремої бібліографічної ідентифікації, або ж ні.Агрегації паралельних вираженьПрояви можуть втілювати численні паралельні вираження одного і того ж твору.Єдиний прояв, який містить вираження твору кількома мовами – це найбільш поширенаформа такого типу агрегацій. Вони, як правило, використовуються для публікаціїінструкцій та офіційних документів для багатомовних середовищ. Паралельнівираження також звичні в мережі інтернет, де користувачам надається доступ доеквівалентного матеріалу мовою на їхній вибір. Інші приклади включають публікаціютексту його оригінальною мовою з перекладом або DVD з кінофільмом, який даєможливість вибору мови озвучування та мов субтитрів.Прояви можуть містити численні вираження, згідно до зв'язку «багато-до-багато» міжвираженнями та проявами. Це єдиний зв'язок типу «багато-до-багато» серед сутностей твір,вираження, прояв та примірник (work, expression, manifestation, item - WEMI). Прояв можевтілювати численні вираження і вираження може бути втілене в численних проявах. Тоді яквираження може реалізовувати лише єдиний твір, а примірник може представляти лишеєдиний прояв.Моделювання агрегації просто як прояву окремих виражень може не розпізнавати творчихзусиль агрегатора або редактора. Процес агрегування виражень сам собою – цеінтелектуальне або мистецьке зусилля і тому відповідає критеріям сутності твір. У цьому сенсіагрегування відбувається на рівні вираження, оскільки лише вираження можуть бути об'єднані(або агреговані). У процесі об'єднання виражень і, отже, створення агрегованого прояву,агрегатор створює агрегуючий твір. Цей тип твору також виступає «клеєм», «оправою» або«будівельним розчином», який перетворює набір індивідуальних виражень в агрегацію.Прикладене зусилля може бути порівняно незначним – два існуючі романи, опубліковані разом,або може представляти виняткове зусилля, в результаті якого виникає агрегація, набагатоважливіша за значеням, ніж сума її частин (наприклад, антологія). Сутність агрегуючого твору– це критерії відбору та упорядкування. Він не містить самих агрегованих творів і до нього незастосовується зв'язок «ціле-частина». Агрегацію не слід плутати з творами, які створювалисяу вигляді частин, як от романи, що складаються з кількох частин.Моделювання агрегацій як прояву, який втілює численні вираження, є простим іпрямолінійним; твори та вираження обробляються однаково, незалежно від форми їхньоїпублікації або фізичного прояву, в якому вони матеріалізовані. Вираження може бутиопубліковане окремо, або ж втілене в прояві разом з іншими вираженнями. Ця загальна модельпроілюстрована на Малюнку 5.7.Хоч кожен агрегований прояв також втілює вираження агрегуючого твору, ці вираженняможуть вважатися або не вважатися достатньо значними для надання їм окремоїбібліографічної ідентифікації. Модель, однак, є гнучкою, і дозволяє описувати агрегуючий твірбудь-коли. Якщо агрегуючий твір не був ідентифікований спочатку, його можна описатипізніше, відповідно. В такий же спосіб можна описати раніше неописане розширення (як от,передмову), якщо воно вважається важливим, наприклад, у разі його перевидання у виглядіесе. Малюнок 5.7. Загальна модель для агрегацій «» 
== <span id="5.8"></span>5.8. Моделювання періодичних видань ==
=<span id="6"></span>Глава 6. Узгодження завдань користувача з сутностями, атрибутами та зв’язками =
=<span id="7"></span>Глава 7. Словник термінології для моделювання =
=<span id="8"></span>Глава 8. Використані концептуальні моделі =