Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

29 байтів додано, 09:31, 10 вересня 2019
1.1. Історія питання
== <span id="1.1"></span>1.1. Історія питання ==
З моменту першої публікації Функціональних вимог до бібліографічних записів (''FunctionalRequirements for Bibliographic Records, FRBR'') у 1998 році, ''родина концептуальних моделейфункціональних вимог '' (далі – '''ФВ''') збільшилася до трьох окремих моделей для спеціальних
аспектів бібліографічного універсуму. Додатково до функціональних вимог для
бібліографічних даних родина концептуальних моделей ФВ включила Функціональні вимоги
до авторитетних даних (''Functional Requirements for Authority Data, FRAD'') та Функціональнівимоги до предметних авторитетних даних (''Functional Requirements for Subject Authority Data,FRSAD''). 
Ці моделі готували незалежно протягом багатьох років різні робочі групи:
* FRBR – фінальний звіт Дослідницької групи IFLA з функціональних вимог добібліографічних записів. Дослідницьку групу створено в 1992 році, й звіт
затверджено Постійним комітетом Секції з каталогізації 5 вересня 1997 року.
* FRAD були результатом напрацювань Робочої групи IFLA з розробкифункціональних вимог до авторитетних записів та їх нумерації (FRANAR).FRANAR засновано в квітні 1999 року Відділенням бібліографічного контролю таПрограмою універсального бібліографічного контролю та міжнародного MARC.Звіт затверджено Постійними комітетами Секції з каталогізації та Секції з
класифікації та індексування в березні 2009 року.
* FRSAD – звіт Робочої групи IFLA з функціональних вимог до предметнихавторитетних записів (FRSAR), створеної в 2005 році. Звіт затвердженоПостійним комітетом Секції з класифікації та індексування IFLA в червні 2010року. Секцію 3.2.2 ''Фінального звіту '' FRBR, яка стосується визначення сутності вираження,виправлено в результаті прийняття рекомендацій Робочої групи з сутності ''вираження '' (2003-
2007). Крім того, Робоча група з агрегацій, заснована Групою з перегляду FRBR (FRBR Review
Group) у 2005 році, отримала доручення розглянути моделювання різних типів агрегацій. Її
рекомендації прийнято Групою з перегляду FRBR у серпні 2011 року, в Сан-Хуані, Пуерто-Ріко,
і її остаточний звіт представлено у вересні 2011 року.
 
Починаючи з 2003 року, Група з перегляду FRBR проводила спільні зустрічі з групою в складі
Комітету з документації (CIDOC) Міжнародної Ради музеїв (ICOM), відповідальної за підтримку
(об’єктно-орієнтовані FRBR), вперше затверджено в 2009 році як версія 1.0 та безпосередньо
узгоджено з оригінальною моделлю FRBR. З подальшою публікацією моделей FRAD та FRSAD,
FRBR OO FRBRoo були розширені: вони включили сутності, атрибути та зв’язки з моделей FRAD таFRSAD, відповідно, стартувала версія 2.0 FRBR OO FRBRoo
Попри те, що три моделі ФВ були створені на одному моделювальному базисі «сутність-зв'язок», вони мають різні точки зору та різні рішення для спільних питань. Хоча всі три моделі
необхідні в повній бібліографічній системі, спроба застосувати їх в єдиній системі потребувала
логічно-послідовну модель, щоб дати чітке розуміння загальної моделі та усунути бар’єри для
її використання.
 
Група з перегляду FRBR активно працювала над створенням консолідованої моделі,
починаючи з 2010 року під час серії робочих зустрічей, що проводилися разом з
повним складом Групи з перегляду FRBR під час робочої зустрічі в 2014 році в Ліоні (Франція)
та на ще одній зустрічі в 2015 році в Кейптауні (Південна Африка).
 
Рецензування Бібліотечної еталонної моделі FRBR (FRBR-Library Reference Model) на світовому
рівні тривало з 28 лютого до 1 травня 2016 року. Редакційна група з консолідації (CEG)
була переіменована на Бібліотечну еталонну модель від IFLA (IFLA Library Reference Model,
IFLA LRM).
 
Отримане в результаті всіх дій визначення моделі було затверджене Групою з перегляду FRBR
(у листопаді 2016 року), після чого стало доступним для коментарів учасникам Постійних