Зміни

Перейти до: навігація, пошук

Бібліографія UNIMARC

928 байтів додано, 13:50, 11 жовтня 2019
2003
== 2003 ==
* Ісаєва О. Національний формат представлення бібліографічних даних УКРМАРК (ч.1) / О. Ісаєва // Бібл. вісн. – 2003. – № 6. – С. 38–41; 2004. – № 6. – С. 44–45.,
* БАГРІЙ І. Блок визначення тематики формату УКРМАРК / І. Багрій // Бібл. вісн. – 2003. – № 5. – С. 23–31. http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=bv_2003_5_11 ''Розглянуто особливості 6- - блоку Національного формату представлення бібліографічних даних УКРМАРК, питання визначення тематики в ньому. Висвітлено місце 6- - блоку в структурі УКРМАРКу, зв'язок з іншими блоками, полями та форматами для авторитетних та класифікаційних даних, а також проведено порівняльний аналіз з блоками визначення тематики інших форматів представлення бібліографічних даних''. FRBR.
* Багрій І. Визначення тематики документів у форматі УКРМАРК / Багрій І. // БібліоСвіт. — 2003. — Випуск 8. — C 10-14. http://4uth.gov.ua/library_science/bibliosvit/bibliosvit_2003_vol8.pdf
* Баркова О. Електронні інформаційні ресурси: представлення бібліографічних даних в УКРМАРК / Баркова О. // БібліоСвіт. — 2003. — Випуск 8. — C 15-18. http://4uth.gov.ua/library_science/bibliosvit/bibliosvit_2003_vol8.pdf

Навігаційне меню