Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Посібники щодо UNIMARC

1056 байтів додано, 13:53, 12 червня 2018
Методическая документация по применению форматов BELMARC
* [http://content.nlb.by/content/dav/nlb/portal/content/File/Portal/Bibliotekaryam/Belmarc/6.pdf Руководство по составлению в формате BELMARC/Authorities авторитетных/нормативных записей на торговые наименования товаров и услуг] (2005) (рос.)
* [http://content.nlb.by/content/dav/nlb/portal/content/File/Portal/Bibliotekaryam/Belmarc/kollekliv2008.pdf Руководство по составлению в формате BELMARC/Authorities авторитетных/нормативных записей на имена организаций (2-я редакция)] (2007) (рос.)
 
== Інші методичні публікації ==
Електронні ресурси
* Антоненко І. П., Баркова О. В. Каталогізація електронних ресурсів: Науково-методичний посібник / Наук. ред. О. В. Воскобойнікова-Гузєва. НАН України. Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського. – К., 2007. – 117 с. http://resource.history.org.ua/cgi-bin/eiu/history.exe?&I21DBN=ELIB&P21DBN=ELIB&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=elib_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=ID=&S21STR=0007661 http://elartu.tntu.edu.ua/handle/123456789/371
* Антоненко, І. Каталогізація електронних ресурсів [Текст] : методичні рекомендації в таблицях і схемах / І. Антоненко, О. Баркова // Бібліотечна планета. - 2007. - № 4. - С. 14-20. - Бібліогр.: 22 назви
== Посилання ==
<references/>