Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Примітки
'''Тимчасова організація в інвертованій формі''' (індикатори '''10''')
:ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ) ТИП КОЛЕКТИВУ (N ;РІК ; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
:ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ), ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) другого художника. ТИП КОЛЕКТИВУ (N ; РІК ; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
:ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ), ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.) ) другого художника.ТИП КОЛЕКТИВУ ТЕМАТИКА ВИСТАВКИ:ПРІЗВИЩЕ, ІМ’Я ПО БАТЬКОВІ (ініціали через (.)) слова І Інта ін. ТИП КОЛЕКТИВУ (може бути присутній присутня ТЕМАТИКА ВИСТАВКИ) (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ) (виставка трьох художників)
'''Постійна організація, записана під назвою країни або адміністративно-територіальної одиниці''' (Самі найвищі органи держ. влади і упр., місцеві органи влади і упр.) (індикатори '''01''')
'''Тимчасова організація, записана під назвою країни або адміністративно-територіальної одиниці''' (Самі найвищі органи держ. влади і упр., місцеві органи влади і упр.) (індикатори '''11''')
:НАЗВА КРАЇНИ (МІСТА). (можуть бути присутні ідентифікуючі ознаки) ТИП КОЛЕКТИВУ З ПРОФІЛЕМ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
'''Постійна організація в прямій формі''' (індикатори '''02''')
:а. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРИКМЕТНИК ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬби. ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (ІДЕНТИФІКУЮЧІ ОЗНАКИ):в. "ХАРАКТЕРНЕ НАЙМЕНУВАННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ", ТИП КОЛЕКТИВУ З ДОДАТКОВИМИ СЛОВАМИ (ІДЕНТИФІКУЮЧІ ОЗНАКИ):р. ІМ’Я ПРІЗВИЩЕ, ТИП КОЛЕКТИВУ (ІДЕНТИФІКУЮЧА ОЗНАКА)
'''Тимчасова організація в прямій формі''' (індикатори '''12''')
:а. ГЕОГРАФІЧНИЙ ПРИКМЕТНИК ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)би. ТИП КОЛЕКТИВУ ПРОФІЛЬ (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ):в. "ТЕМАТИКА ТИМЧАСОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ", ТИП КОЛЕКТИВУ (може бути з додатковими відомостями) (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ):р. ТИП КОЛЕКТИВУ Із ІЗ СЛОВАМИ НА ТЕМУ, ПО ПРОБЛЕМІ І Т.пП. "ТЕМАТИКА" (N; РІК; МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ)
== Співвіднесені п/пп==