Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

Підполя
Частина найменування колективу, яка використовується, як початковий пошуковий елемент в заголовку (частина найменування, під якою воно вноситься до упорядкованих списків).
 
В підполі вводиться повне найменування організації, якщо воно не підрозділяється на складові частини, або частина складного найменування. Як частина найменування організації може, наприклад, виступати вищестояща організація, ім’я особи в найменуванні фірми, виставки і т.д., а також найменування країни або іншої адміністративно-територіальної одиниці.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 710 наявне в записі.
Найменування нижчого рівня, якщо заголовок має ієрархічну структуру або частина найменування колективу, якщо воно заноситься під назвою місцезнаходження (EX 2-6, 13, 15).
 
Частина найменування організації, що представляє найменування підлеглого, підвідомчого колективу або структурного підрозділу, власне і є об’єктом уявлення в полі, але яке не може бути названий без вказівки вищестоящої організації (остання приводиться в підполі $a). Якщо в полі 71X вноситься найменування органів державного або адміністративного управління, то в підполі $b записується найменування самого органу управління (влади), а в підполі $a — найменування країни або адміністративної одиниці (приклад 4).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
Доповнення до найменування колективу (географічні назви, дати, номери) за винятком порядкового номера, дати та місця проведення тимчасового заходу.
 
Вноситься будь-яке доповнення до найменування тимчасових і постійних колективів і організацій, зроблене каталогізатором, окрім номера, місця і дати конференції.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
Заноситься арабськими цифрами без нарощування закінчення (EX 12-14).
 
За наявності нумерації в підполі приводиться порядковий номер наради або його частини у формі арабської цифри без вказівки буквеного закінчення (приклад 3).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯНЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$f Дата проведення заходу===
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯНЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$g Інверсований елемент===
Будь-яка частина найменування колективного автора перенесена з початку найменування (ініціали, ім’я та по батькові, записані після прізвища (EX 9, 10, 14)
 
Використовується інверсія для перенесення будь-якої частини найменування організації для того, щоб зробити унікальним початковий елемент введення.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯНЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини===
У заголовку з інверсованим елементом частина найменування наступна за інверсією (EX 9, 10, 14).
 
Частина найменування, наступна за інверсією, яка відрізняється від початкового елемента введення і інвертованого елемента.
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯНЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$p Адреса===
 
Адреса організації, відповідальної за підготовку документа (також адреса електронної пошти).
(EX 17).
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯНЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$3 Номер авторитетного запису===