109 Поле кодованих даних: вид/характер текстових документів

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

109 Поле кодованих даних: вид/характер текстових документів

Тег: 109

Назва поля: Поле кодованих даних: вид/характер текстових документів

Інші назви: Поле кодированных данных: вид/характер текстовых документов (рос.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані, що характеризують вид каталогізуємого документа і характер представленої в ньому інформації, а також вид тих матеріалів, які включає каталогізуємих документ. Поле застосовується при зведеному, монографічному і аналітичному описі усіх видів текстових документів, як опублікованих, так і неопублікованих, за винятком стародруків.

Наявність

Обов'язкове, якщо запис формується при каталогізації de visu.

Не повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Коди виду/характеру документа

Код виду або характеру документа являє собою двохсимвольний латинський літерний код. Застосовуються коди, наведені в переліку. Якщо вид або характер каталогізуємого матеріалу в переліку не відображений, використовується код «zz» - «інше».

Обов'язкове, якщо поле наводиться в записі.

Підполе повторюється при необхідності описати вид/характер інформації в каталогізуємому документі декількома кодами.

Вид документа
(формулювання для читача)
Уточнення
для каталогізатора
Код в полі 109
1 2 3
Наукові видання препринти, монографії, тези доповідей, матеріали конференцій, збірники наукових праць aa
Дисертації   ab      
Автореферати дисертацій   ac
Депоновані роботи   ad
Неопубліковані переклади   ae
Звіти по НДР і ДКР будь-який етап НДР і ДКР af
Законодавчі акти закони, укази, постанови ba
Офіційні та нормативно-виробничі, виробничо-практичні видання інструктивно-методичні видання, інструкції, практичні посібники, практичні керівництва, пам'ятки, звіти про відрядженнях ca
Статутні видання   cb
Промислові каталоги номенклатурні каталоги, торгові каталоги, галузеві каталоги cc
прейскуранти прейскуранти, цінники, прайс-лист cd
Документи по стандартизації всі види стандартів, ТУ (технічні умови), БНіП та т. д. ce
Проектна документація   cf
Патентні документи в тому числі реферативна, бібліографічна інформація про патентних документах cg
Науково-популярні видання   da
Духовно-просвітницькі видання релігійні тексти і теологічна література ea
Масово-політичні видання   fa
Навчальні видання підручники, навчальні посібники, хрестоматії, задачники, самовчителі, навчально-наочні посібники, навчальні програми, навчальні комплекти, практикуми ga
Методичні посібники для викладачів   gb
Довідкові видання інші розмовники, біографічні довідники / словники, біобібліографічні довідники / словники ha
Путівники   hb
Бібліографічні посібники всі види, в тому числі і біобібліографічні посібники hc
Каталоги бібліотек, виставок, музеїв, товарів і послуг hd
Покажчики покажчики різних типів, крім бібліографічних he
Словники термінологічні, тлумачні тримовність перекладні, орфографічні та ін. hf
Енциклопедії універсальні, галузеві, предметно-орієнтовані енциклопедичні словники hg
Довідники тематично або проблемно-орієнтовані довідники hi
Календарі книжкового типу hj
Інформаційні видання реферативні сборнікіінформаціонние листки, експрес-інформація, реферативні журнали ja
Рецензії   ka
Оглядові та аналітичні матеріали   la
Літературно-мистецькі видання белетристичні, публіцистично-художні, документально-художні, науково-художні видання, антології, альманахи ma
Дайджести   mb
Комікси мальовані історії, розповіді в картинках, графічні романи (масштабні комікси), стрипи (короткі комікси), манга і т.д. mc
Серіальні видання біографій серіальні видання, що представляють біографії md
Видання для дозвілля з різних видів захоплень, з домоводства na
Інтерв'ю, стенограми, звіти стенограми, звіти, викладу засідань, круглих столів, дискусійних зустрічей, інтерв'ю oa
Цифрові таблиці цифрова інформація, представлена ​​в табличній формі. Для статистичних даних використовуйте код «qa» pa
Статистичні матеріали систематично збираються цифрові дані з певного предмету, зазвичай представлені в табличній формі qa
Документи міжнародних організацій   ra
Міжнародні угоди, договори   sa
Архівні матеріали   ta
Рекламні матеріали   va
Інші види документів що не знайшли відображення в списку zz

Взаємопов'язані поля

Позиція 6 в маркері запису вказує, чи є даний документ текстовим.
Позиція 7 вказує, описується даний документ на монографічному рівні.
Позиція 19 характеризує колекцію документів з їхнього вигляду, в яку включається опрацьований документ.
Позиції 4-7 поля 105 з довідниками UNIMARC є факультативними, в них можуть проставлятися символи-заповнювачі «|». Бібліографуючі центри України можуть використовувати ці позиції поряд з полем 109.
Позиція 3 поля 110 з довідниками UNIMARC є умовно-обов'язковою. Бібліографуючі центри України можуть використовувати цю позицію поряд з полем 109.

Приклади

Приклад 1:

Тэрмiналагiчны бюлетэнь : [даведачнае выданне] / Беларускi iнстытут праблем культуры i iншыя. – Вып. 1 (1997) – . – Мiнск : БелIПК, 1997– .
109 ##$aaa$aha

Приклад 2:

Национальный банк Республики Беларусь (Минск).
Сборник нормативных актов Национального банка Республики Беларусь : [в 6 вып. / составители: В. С. Володин и др.]. – Минск : Траст,1996. – (Банковское законодательство Республики Беларусь).
109 ##$aca

Приклад 3:

Цветаева, Марина.
Письма к Ариадне Берг (1934–1939) / подготовка текста, перевод и комментарии Струве Н. – Париж : YMCA-PRESS, 1990. – 187 c.
109 ##$ama

Приклад 4:

Доўнар-Запольскі, М. В.
Перапіска М. В. Доўнар-Запольскага з дзеячамі навукі Украіны (1893–1908 гг.) / Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны [і інш.]. – Гомель : Гомельскі дзяржаўны ўніверсітэт імя Ф. Скарыны, 2005. – 168, [1] c.
109 ##$aaa

Приклад 5:

Республика Беларусь. Президент (1994 – ; Лукашенко А. Г.).
Послание Президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко Национальному собранию Республики Беларусь и белорусскому народу, [14 апреля 2004 г.]. – Минск : [б. и.], 2004. – 37 с.
109 ##$afa$aoa

Приклад 6:

Сущеня, Леонид Михайлович.
Выступление Президента Академии наук Беларуси академика Л. М. Сущени на общем собрании Академии 16 марта 1997 года / АН Беларуси. – Минск : [АН Беларуси], 1997. – 1997. – 50 с.
109 ##$aaa$aoa

Приклад 7:

Берри, Венди.
Принцесса Диана / перевод с английского Ю. Гольдберга; редактор М. Ливанова. – Смоленск : Русич, 1998. – 300, [1] с., [12] л. ил. : портр. – (Женщина-миф).
109 ##$amd$ama

Приклад 8:

Стюард, Ингрид.
Диана. Интимный портрет : [перевод с английского] / Ингрид Стюард. – New York : Contemporary Books Chicago, [между 1997 и 2005]. – 318 с.
109 ##$ama

Приклад 9:

Конева, Лариса Станиславовна.
Современная энциклопедия молодой мамы / Л. С. Конева. – Москва : АСТ, 2006. – 544 с.
109 ##$ahg$ana

Приклад 10:

Котировки акций : котировки наиболее ликвидных акций на российском фондовом рынке : 29 января 2004 г., долл. США // Финансовый менеджмент. – 2004. – № 1. – С. 97–99.
109 ##$apa

Див. також