Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

181 Поле кодованих даних: вид вмісту

181 Поле кодованих даних: вид вмісту

Тег: 181

Назва поля: Поле кодованих даних: вид вмісту

Інші назви: Coded Data Field: Content Form (англ.), Поле кодированных данных: вид содержания, (рос.), Zone de données codées : Forme du contenu (фр.), Koduotų duomenų laukas – turinio forma (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані, що визначають вид вмісту і характеристику вмісту описуваного ресурсу, відповідно до визначення двох перших елементів Області 0 ISBD.

Наявність

Факультативне.

Повторюється, якщо ресурс містить різні види вмісту і складається з різних типів засобів, або використовується більше однієї системи кодів.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор генерації виведення

Індикатор визначає, чи використовується інформація в полі для генерації Області 0 ISBD при виведенні запису на друк або дисплей.
# - Інформація відсутня (значення використовується, якщо поле містить підполе $c)
0 - Не використовується для генерації
1 - Використовується для генерації

Підполя

$a Код виду вмісту (ISBD)

Дві позиції символів визначають категорію виду, в якому виражається вміст ресурсу, відповідно до визначень ISBD для цього елемента, а також ступінь придатності зазначеного виду вмісту для описуваного ресурсу. Всі дані, що записуються в підполі $a, ідентифікуються позицією символу в підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 1.

Факультативне.

Не повторюється.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $a:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Вид вмісту 1 0
Ступінь застосовності 1 1

$b Код характеристики вмісту (ISBD)

Шість позицій символів визначають підкатегорію характеристики вмісту описуваного ресурсу, відповідно до визначень ISBD для цього елемента. Всі дані, що записуються в підполі $b, ідентифікуються позицією символу в підполі. Позиції символів нумеруються від 0 до 5.

Факультативне.

Повторюється для вказівки різних характеристик вмісту, що містяться в одному типі засобів.

Елементи даних фіксованої довжини підполя $b:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
Специфікація типу 1 0
Специфікація руху 1 1
Специфікація розмірності 1 2
Сенсорна специфікація 1 3-5

$c Код виду вмісту (не ISBD)

Містить код, присвоєний увазі утримання в системі кодів, відміннох від переліку кодів ISBD (наприклад, код з переліку Term and Code List for RDA Content Type, використовуваного в форматі MARC21).

Факультативне.

Повторюється.

$2 Код системи (джерело коду, відмінне від ISBD)

Джерело, з якого взято код в підполі $c.

Обов'язкове, якщо підполе $c присутнє в полі.

Не повторюється.

$6 Зв’язок між полями

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці даних зв'язати поле з іншими полями в записі (наприклад, з полем 182, що містить інформацію про тип засобу) для генерації виведення Області 0 ISBD, якщо ресурс складається з різних типів засобів. Порядок застосування підполя $6 описаний в Розділі 3.13 комунікативного формату.

Факультативне.

Повторюється.

Примітка про вміст поля

$a Код виду вмісту (ISBD)

$a/0 Вид вмісту

Односимвольний код, який вказує категорію виду вмісту описуваного ресурсу відповідно до визначень ISBD для цього елемента.

 • a = електронні дані
 • b = зображення
 • c = рух
 • d = музика
 • e = предмет
 • f = програма
 • g = звуки
 • h = усне мовлення
 • i = текст
 • m = різні види вмісту
 • z = інший вид вмісту

$a/1 Ступінь застосовності

Односимвольний код, який вказує на ступінь придатності зазначеної категорії виду вмісту для описуваного ресурсу.

 • 0 = не застосовується
 • 1 = частково
 • 2 = істотно
 • 3 = переважає
 • 4 = повністю
 • # = позиція не використовується

$b Код характеристики вмісту (ISBD)

$b/0 Специфікація типу

Односимвольний код, який вказує характеристику типу, придатного до описуваного ресурсу, відповідно до визначень ISBD.

 • a = записаний знаками
 • b = виконуваний
 • c = картографічний
 • x = не застосовується
 • # = позиція не використовується

$b/1 Специфікація руху

Односимвольний код, який вказує характеристику руху, яка застосовується до описуваного ресурсу, відповідно до визначень ISBD. Позиція використовується тільки з видом вмісту «зображення».

 • a = рухається
 • b = нерухоме
 • x = не застосовується (ресурс не є зображенням)
 • # = позиція не використовується

$b/2 Специфікація розмірності

Односимвольний код, який вказує характеристику розмірності, яка застосовується до описуваного ресурсу, відповідно до визначень ISBD. Позиція використовується тільки з видом вмісту «зображення».

 • 2 = двомірне
 • 3 = тривимірне
 • x = не застосовується (ресурс не є зображенням)
 • # = позиція не використовується

$b/3-5 Сенсорна специфікація

Три позиції символів, які заповнюються зліва направо. Невикористані позиції заповнюються пробілами (#). Ці коди відносяться до атрибуту сенсорної специфікації, застосовуваним до описуваного ресурсу, відповідно до визначень ISBD.

 • a = слуховий
 • b = смакової
 • c = нюховий
 • d = тактильний
 • e = візуальний
 • # = позиція не використовується

Примітки про вміст поля

При необхідності дані про вид утримання можуть вводитися в текстовій формі в полі 203. У такому випадку поле 203 рекомендується використовувати на додаток до поля 181 (а не замість нього); індикатор 2 в полі 181 при цьому повинен мати значення 0.

Коди в полі 181 можуть не відповідати текстовим даним в полі 203. Порядок генерації виведення визначається відповідно до практики установи, що використовує записи.

Взаємопов'язані поля

Значення типу запису дає загальне уявлення про тип вмісту.
У поєднанні з полем 181 може використовуватися для автоматичної генерації Області виду вмісту і типу засобів ISBD для друку або виведення на дисплей запису.
Поле відповідає Області виду вмісту і типу засобів ISBD і містить інформацію в текстовій формі.

Приклади

Приклад 1

181 #1$6z01182$ai4$baxxe##
181 #0$6z02182$ctxt$2rdacontent
182 #1$6z01181$an
182 #0$6z02181$cn$2rdamedia
183 #1$anc$2rdacarrier
Кодована інформація для вказівки виду вмісту, характеристики вмісту і типу засобів в описі книги. Кодовані дані в полі 181 в поєднанні з полем 182 використовуються для генерації Області 0 ISBD: «Text (visual) : unmediated». Запис був конвертований з файлу MARC21 і містить також дані про тип вмісту відповідно до RDA. Код системи в підполі $2 другого входження поля 181 відповідає переліку „Term and Code List for RDA Content Type“, використовуваному в MARC21.

Приклад 2

181 #0$z601182$ai4$baxxe##
181 #0$z602182$ctxt$2rdacontent
182 #0$z601181$an
182 #0$z602181$cn$2rdamedia
183 #1$anc$2rdacarrier
203 ##$aText$bvisual$cunmediated
283 ##$avolume$2rdacarrier
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании книги. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203. Запись была конвертирована из файла MARC21 и содержит также данные о типе содержания в соответствии с RDA.

Приклад 3

181 #1$6z01182$ad4$bbxxa##
181 #0$6z02182$cprm$2rdacontent
182 #1$6z01181$aa
182 #0$6z02181$cs$2rdamedia
183 #1$asd$2rdacarrier
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании аудио CD. Кодированные данные в поле 181 в сочетании с полем 182 используются для генерации Области 0 ISBD: «Music (performed) : audio». Запись была конвертирована из файла MARC21 и содержит также данные о типе содержания в соответствии с RDA. Код системы в підполе $2 второго вхождения поля 181 соответствует перечню "Term and Code List for RDA Content Type", используемому в MARC21.

Приклад 4

181 #0$6z01182$ad4$bbxxa##
181 #0$6z02182$cprm$2rdacontent
182 #0$6z01181$aa
182 #0$6z02181$cs$2rdamedia
183 #1$asd$2rdacarrier
203 ##$aMusic$bperformed$caudio
283 ##$aaudio disc$2rdacarrier
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании аудио CD. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203. Запись была конвертирована из файла MARC21 и содержит также данные о типе содержания в соответствии с RDA.

Приклад 5

181 #1$6z01182$ab4$bcb2d##
181 #0$6z02182$ccrt$2rdacontent
182 #1$6z01181$an
182 #0$6z02181$cn$2rdamedia
183 #1$anb$2rdacarrier
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании тактильной карты. Кодированные данные в поле 181 в сочетании с полем 182 используются для генерации Области 0 ISBD: «Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated». :Запись была конвертирована из файла MARC21 и содержит также данные о типе содержания в соответствии с RDA. Код системы в підполе $2 второго вхождения поля 181 соответствует перечню "Term and Code List for RDA Content Type", используемому в MARC21.

Приклад 6

181 #0$6z01182$ab4$bcb2d##
181 #0$6z02182$ccrt$2rdacontent
182 #0$6z01181$an
182 #0$6z02181$cn$2rdamedia
183 #0$anb$2rdacarrier
203 ##$aImage$bcartographic$bstill$b2-dimensional$btactile$cunmediated
283 ##$asheet$2rdacarrier
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании тактильной карты. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203. Запись была конвертирована из файла MARC21 и содержит также данные о типе содержания в соответствии с RDA.

Приклад 7

181 #0$ad4$baxxe##
182 #0$an
203 ##$aMusic$bnotated$bvisual$cunmediated
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании партитуры. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203.

Приклад 8

181 #1$6z01182$ai4$baxxe##
181 #0$6z02182$ctxt$2rdacontent
182 #1$6z01181$ab
182 #0$6z02181$cc$2rdamedia
183 #1$acr$2rdacarrier
283 ##$aonline resource$2rdacarrier
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании веб-сайта. Кодированные данные в поле 181 в сочетании с полем 182 используются для генерации Области 0 ISBD: «Text (visual) : electronic». Запись была конвертирована из файла MARC21 и содержит также данные о типе содержания в соответствии с RDA. Код системы в підполе $2 второго вхождения поля 181 соответствует перечню "Term and Code List for RDA Content Type", используемому в MARC21.

Приклад 9

181 #1$ae2$bxxxe##
181 #1$ab2$bxb2c##
182 #1$an
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании модели и изображения (трехмерной модели кофейного зерна и двухмерной карточки с ароматизированным изображением кофейного зерна, потерев которое, можно ощутить запах кофе). Кодированные данные в поле 181 в сочетании с полем 182 используются для генерации Области 0 ISBD: «Object (visual). Image (still ; 2-dimensional ; olfactory) : unmediated».

Приклад 10

181 #0 $ab#$bcb2e##
182 #0 $an
200 1# Географическая карта Московской Провинции, сочиненная с Генеральных Уездных межевых планов попечением Межевой Канцелярии членом Колежского Советника Зенбулатова и инженер майором и над Чертежною директором Горихвостовым 1774 года$fвырез. Николай Зубков
203 ## $aИзображение$bкартографическое$bнеподвижное$b2-мерное$bвизуальное$cнепосредственное
206 ## $a[1:294 000], 7 верст в 1 дюйме, (2,9 км в 1 см)
210 ## $aМосква$cКартаир$d1995
215 ## $a1 к. (2 л.)$d93 ? 65 см
Кодированная информация для указания Вида содержания и Характеристики содержания карты. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Изображение (картографическое ; неподвижное ; 2-мерное ; визуальное) : непосредственное").

Приклад 11

181 #0 $ai#$b###e##
182 #0 $ab
200 1# $aСедьмая планета$eстихотворения$e[взрослым и детям]$fИгорь Евгеньевич Ефремов
203 ## $aТекст$bвизуальный$cэлектронный
210 ## $aМосква$cСедьмая планета$d2007
215 ## $a1 электрон. опт. диск (CD-ROM)$cцв.$d12
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании текстового электронного ресурса на CD-ROM. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) : электронный").

Приклад 12

181 #0 $ai#$b###e##
182 #0 $ac
200 1# $aСоветско-финская война, 1939-1940 гг$eхрестоматия$fредактор-составитель А.Е. Тарас
203 ## $aТекст$bвизуальный$смикроформа
210 ## $aСанкт-Петербург$cРоссийская национальная библиотека$d2001
215 ## $a1 мф. (236 кадров)$cил., карт.$d35 мм
324 ## $aМикрорепродукция издания: Минск : Харвест, 1999
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании микроформы книги. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) : микроформа").

Приклад 13

181 #0 $ad#$baxxe##
182 #0 $an
200 1# $aТеремок$eдетская опера в 2 действиях по пьесе С. Маршака$fА. Кулыгин
203 ## $aМузыка$bзаписанная знаками$bвизуальная$cнепосредственная
210 ## $aМосква$cВЦХТ$d2001
215 ## $a1 партит. (99 с.)$d27 см
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании партитуры. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Музыка (записанная знаками ; визуальная) : непосредственная").

Приклад 14

181 #0 $ai#$b###e##
182 #0 $an
200 1# $aИстория государства и права России$eучебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования$fА.И. Гомола, С.Г. Панцерная
203 ## $aТекст$bвизуальный$cнепосредственный
210 ## $aМосква$cАкадемия$d2007
215 ## $a191, [1] с.$cтабл.$d22 см
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании книги. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) : непосредственный").

Приклад 15

181 #0 $ad#$bbxx###
182 #0 $aa
200 1# $aЛегенда о святой Елизавете$eоратория на текст О. Рокетта$fФ. Лист$gисполнители: солисты, Ф. Клинда, фисгармония и орган, детский хор Чехословацкого радио, хормейстер О. Франциски, хор и оркестр Словацкой филармонии, хормейстер Я. Добродински, дирижер Я. Ференчик
203 ## $aМузыка$bисполняемая$cаудио
210 ## $aHungary$cHungaroton$d[19--]
215 ## $a3 грп. (120 мин) : 33 об/мин, стерео$c30 см, в кор.$dприл. (50 с.)
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании музыкальной звукозаписи. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Музыка (исполняемая) : аудио").

Приклад 16

181 #0 $ab#$b#a2###
182 #0 $ag
200 1# $aЮность Петра$eпо роману Алексея Толстого "Петр Первый"$e2 серии$f[сценарий С. Герасимова, Ю. Кавтарадзе$gпостановка С. Герасимова$gглавные операторы: С. Филиппов, Х. Хардт$gглавные художники: Б. Дуленков и др.$gмузыка В. Мартынова$gхудожник видеоиздания А. Зазыкин]
203 ## $aИзображение$bдвижущееся$b2-мерное$cвидео
210 ## $aМосква$cКиновидеообъединение «Крупный план»$d2002
215 ## $a1 видеокассета (VHS) (134 мин)$cцв. (PAL)
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании видеозаписи. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Изображение (движущееся ; 2-мерное) : видео").

Див. також