Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

182 Поле кодованих даних: тип засобу

182 Поле кодованих даних: тип засобу

Тег: 182

Назва поля: Поле кодованих даних: тип засобу

Інші назви: - Coded Data Field: Media Type (англ.), Поле кодированных данных: тип средства (рос.), Zone de données codées : Type de médiation (фр.), Koduotų duomenų laukas – priemonės tipas (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані, що визначають тип засобу, використаного для передачі вмісту описуваного ресурсу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється, якщо ресурс складається з різних типів засобів, або використовується більше однієї системи кодів.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор генерації виведення

Індикатор визначає, чи використовується інформація в поле для генерації Області 0 ISBD при виведенні запису на друк або дисплей.
# - Інформація відсутня (значення використовується, якщо поле містить підполе $c)
0 - Не використовується для генерації
1 - Використовується для генерації

Підполя

$a Код типу засобу (ISBD)

Одна позиція символу визначає тип засобу, відповідно до визначень ISBD для цього елемента.

Факультативне.

Не повторюється.

$a/0 Тип засобу

Односимвольний код, який вказує категорію типу засобу, використаного для передачі вмісту описуваного ресурсу, відповідно до визначень ISBD для цього елемента.

 • a = аудіо
 • b = електронне
 • c = мікроформа
 • d = мікроскопічне
 • e = проекційне
 • f = стереографічний
 • g = відео
 • m = різні засоби
 • n = безпосереднє
 • z = інший засіб

$c Код типу засобу (не ISBD)

Містить код, присвоєний типу засобу в системі кодів, відмінною від переліку кодів ISBD (наприклад, код з переліку Term and Code List for RDA Media Types, використовуваного в форматі MARC21).

Факультативне.

Повторюється.

$2 Код системи (джерело коду, відмінне від ISBD)

Джерело, з якого взято код в підполі $c.

Обов'язкове, якщо підполе $c присутнє в полі.

Не повторюється.

$6 Зв’язок між полями

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці даних зв'язати поле з іншими полями в записі (наприклад, з полем 181 для генерації виведення Області 0 ISBD, якщо ресурс складається з різних типів засобів. Порядок застосування підполя $6 описаний в Розділі 3.13 комунікативного формату.

Факультативне.

Повторюється.

Примітка про зміст поля

Примітки про зміст поля

При необхідності дані про вигляд вмісту можуть вводитися в текстовій формі в полі 203. У такому випадку поле 203 рекомендується використовувати на додаток до поля 182 (а не замість нього); індикатор 2 в полі 182 при цьому повинен мати значення 0.

Коди в полі 182 можуть не відповідати текстовим даними в полі 203. Порядок генерації виведення визначається відповідно до практики установи, що використовує записи.

Взаємопов'язані поля

 • 181 Поле кодованих даних - вид вмісту
Поле відповідає першому елементу Області виду вмісту і типу засобу ISBD. У поєднанні з полем 182 може використовуватися для автоматичної генерації Області виду вмісту і типу засобу ISBD для друку або виведення на дисплей запису.
 • 203 Вид вмісту і тип засобу
Поле відповідає Області виду вмісту і типу засобу ISBD і містить інформацію в текстовій формі.

Приклади

Приклад 1

181 #1$ab4$bcb2d##
182 #1$an
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании тактильной карты. Кодированные данные в поле 182 в сочетании с полем 181 используются для генерации Области 0 ISBD: «Image (cartographic ; still ; 2-dimensional ; tactile) : unmediated».

Приклад 2

181 #1$ad4$bbxxa##
182 #1$aa
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании аудио CD. Кодированные данные в поле 181 в сочетании с полем 182 используются для генерации Области 0 ISBD: «Music (performed) : audio».

Приклад 3

181 #0 $ab#$bcb2e##
182 #0 $an
200 1# $aКамчатская область, Корякский автономный округ, 2002$eатлас автодорог$e состояние местности на 1995–2001 гг.$fсоставлен и подготовлен к изданию Государственным унитарным предприятием «Дальневосточный центр геоинформации» в 2001 г.$gредактор Н. Ф. Вергель
203 ## $aИзображение$bкартографическое$bнеподвижное$b2-мерное$bвизуальное$cнепосредственное
206 ## $aМасштабы разные
210 ## $aМосква$cРоскартография$d2001
215 ## $a1 атл. (56 с.)$cцв., карты, схемы$d25 х 14 см
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании атласа. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Изображение (картографическое ; неподвижное ; 2- мерное ; визуальное) : непосредственное").

Приклад 4

181 #0 $ai#$b###e##
182 #0 $ab
200 1# $Противостояние$aОпаленный снег$fDOKA Company
203 ## $aТекст$bвизуальный$сэлектронный
210 ## $aМосква$cDOKA$d1998
215 ## $a2 CD-ROM$e1 бр. (27 см)
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании текстового ресурса на CD-ROM. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) : электронный").

Приклад 5

181 #0 $ai#$b###e##
182 #0 $ac
200 1# $aРусский народ : его обычаи, обряды, предания, суеверия и поэзия$fсобраны М. Забылиным
203 ## $aТекст$bвизуальный$смикроформа
210 ## $aСанкт-Петербург$cРоссийская национальная библиотека$d1991
215 ## $a1 мф. (316 кадров)$d35 мм
324 ## $aМикрорепродукция издания: Репринтное воспроизведение издания 1880 г. Москва : Совместное советско-канадское предприятие "Книга Принтшоп", 1989
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании микрорепродукции книги. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) : микроформа").

Приклад 6

181 #0 $ad#$baxxe##
182 #0 $an
200 1# $aКамерная симфония$eдля альта с оркестром$ecello sonata, 1978$fА. Шнитке, Ю. Тканов
203 ## $aМузыка$bзаписанная знаками$bвизуальная$cнепосредственная
208 ## $a[Партитура и партия]
210 ## $aМосква$cКомпозитор$d2000
215 ## $a1 партит. (24 с.), 1 парт. (11 с.)$d30 см

Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании партитуры. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Музыка (нотная ; визуальная) : непосредственная").

Приклад 7

181 #0 $ai#$b###e##
182 #0 $an
200 1# $aИстория государства и права России$eучебное пособие для студентов образовательных учреждений среднего профессионального образования$fА.И. Гомола, С.Г. Панцерная
203 ## $aТекст$bвизуальный$cнепосредственный
210 ## $aМосква$cАкадемия$d2007
215 ## $a191, [1] с.$cтабл.$d22 см
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании книги. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Текст (визуальный) : непосредственный").

Приклад 8

181 #0 $ad#$bbxx###
182 #0 $aa
200 1# $aДубравушка (Ой ты, темная дубравушка!)$e[песня Садко]$aПесня Индийского гостя$eиз оперы "Садко"$fН. А. Римский-Корсаков$gисполнители: Е.Э. Виттинг, тенор с оркестром
203 ## $aМузыка$bисполняемая$cаудио
210 ## $a[Б.м.]$cПате$d[19--]
215 ## $a1 грп. (8 мин) : 78 об/мин, моно$c30 см, в конв.
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании музыкальной аудиозаписи. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Музыка (исполняемая) : аудио").

Приклад 9

181 #0 $ab#$b#a2###
182 #0 $ag
200 1# $aШинель$eэкранизация повести Н.В. Гоголя$f[сценарий Л. Соловьева$gпостановка А. Баталова$gоператор Г. Маранджян$gхудожники: Б. Маневич, И. Каплан$gкомпозитор Н. Сидельников]
203 ## $aИзображение$bдвижущееся$b2-мерное$cвидео
210 ## $aМосква$cКиновидеообъединение «Крупный план»$d2002
215 ## $a1 видеокассета (VHS) (90 мин)$cч.-б. (PAL)
423 #0 $12001#$aГоголь в Петербурге$eнаучно-популярный фильм$f[автор сценария А. Степанов$gрежиссер Н. Береснев$gоператор М. Ротинов$gхудожник Д. Платонов$gкомпозитор А. Чернов$gхудожник видеоиздания А. Зазыкин]
Кодированная информация для указания вида содержания, характеристики содержания и типа средства в описании видеозаписи. Кодированные данные в полях 181 и 182 не используются для генерации Области 0 ISBD, так как информация представлена в текстовом виде в поле 203 ("Изображение (движущееся ; 2-мерное) : видео").

Див. також