Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

183 Поле кодованих даних: тип носія

183 Поле кодованих даних: тип носія

Тег: 183

Назва поля: Поле кодованих даних: тип носія

Інші назви: Coded Data Field: Type of Carrier (англ.), Поле кодированных данных: тип носителя (рос.), Koduotų duomenų laukas – laikmenos tipas (литов.)

Визначення поля

Поле містить кодовані дані, що визначають тип носія описуваного ресурсу.

Наявність

Факультативне.

Повторюється, якщо різні типи носія пов'язані з різними типами засобу в одному ресурсі, або використовується більше однієї системи кодів.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: індикатор генерації виведення

Індикатор визначає, чи використовується інформація в полі для автоматичної генерації тексту з позначенням типу носія при виведенні запису на друк або дисплей.
# - Інформація відсутня
0 - Не використовується для генерації
1 - Використовується для генерації

Підполя

$a Код типу носія

Кодоване значення, що визначає тип носія, на якому представлений описуваний ресурс, відповідно до правил системи, зазначеної в підполі $2.

Обов'язкове, якщо поле 183 присутнє в записі.

Повторюється для вказівки різних типів носія, пов'язаних з одним типом засобу.

$c [Застаріле]

Факультативне.

Повторюється.

$2 Код системи

Джерело, з якого взято код в підполі $a.

Обов'язкове, якщо поле 183 присутнє в записі.

Не повторюється.

$6 Зв’язок між полями

Підполе містить інформацію, що дозволяє при обробці даних зв'язати поле з іншими полями в записі (наприклад, з полем 182, що містить інформацію про тип засобу). Порядок застосування підполя $6 описаний в Розділі 3.13 комунікативного формату.

Повторюється.

$8 Матеріали, до яких відноситься поле

Матеріали, до яких відноситься інформація в полі, якщо ця інформація стосується лише частини описуваного ресурсу.

Повторюється.

Примітки про зміст поля

При необхідності дані про тип носія можуть вводитися в текстовій формі в полі 283. У такому випадку поле 283 рекомендується використовувати на додаток до поля 183 (а не замість нього); індикатор 2 в полі 183 при цьому повинен мати значення 0.

Поля блоку 1XX містять основну частину кодованих даних, що відносяться до типу носія, але в разі необхідності, можуть використовуватися коди типів носія з переліку Term and Code List for RDA Carrier Types, який підтримується Бібліотекою Конгресу США. В цьому випадку підполе $2 містить код "rdacarrier".

Взаємопов'язані поля

 • 115 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ВІЗУАЛЬНО-ПРОЕКЦІЙНІ МАТЕРІАЛИ, ВІДЕОЗАПИСИ І КІНОФІЛЬМИ
 • 116 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ОБРАЗОТВОРЧІ МАТЕРІАЛИ
 • 117 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТРИВИМІРНІ ШТУЧНІ І ПРИРОДНІ ОБ'ЄКТИ
 • 120 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ - ЗАГАЛЬНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • 121 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ - ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • 124 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: КАРТОГРАФІЧНІ МАТЕРІАЛИ - СПЕЦИФІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ МАТЕРІАЛУ
 • 126 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ЗВУКОЗАПИСИ - ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • 130 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: МІКРОФОРМИ - ФІЗИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
 • 135 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ЕЛЕКТРОННІ РЕСУРСИ
 • 140 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: CТАРОДРУКОВАНІ ВИДАННЯ - ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ
 • 141 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: CТАРОДРУКОВАНІ ВИДАННЯ - ХАРАКТЕРИСТИКИ ЕКЗЕМПЛЯРА
 • 182 ПОЛЕ КОДОВАНИХ ДАНИХ: ТИП ЗАСОБУ
У поєднанні з полем 181 може використовуватися для автоматичної генерації Області 0 ISBD для друку або виведення на дисплей записи.
 • 283 ТИП НОСІЯ
Поле містить інформацію про тип (типи) носія ресурсу в текстовій формі.

Приклади

Приклад 1

Варіант А.
183 #1$anc$2rdacarrier
Кодированная информация для указания типа носителя «volume» (значение кода – nc) в соответствии с перечнем терминов и кодов Term and Code List for RDA Carrier Types (соответствующий код указан в підполе $2). Индикатор 2 имеет значение 1 («Используется для генерации вывода»). Поле 283 в записи отсутствует.
Варіант Б.
183 #0$anc$2rdacarrier
283 ##$avolume$2rdacarrie
Кодированная информация для указания типа носителя «volume» (значение кода – nc) в соответствии с перечнем терминов и кодов Term and Code List for RDA Carrier Types (соответствующий код указан в підполе $2). Индикатор 2 имеет значение 0 («Не используется для генерации вывода»). Поле 283 присутствует в записи.

Приклад 2

183 #1$8main part$asd$2rdacarrier
183 #1$8liner notes$anb$2rdacarrier
Кодированная информация для указания типов носителя «audio disc» (значение кода – sd) и «sheet» (значение кода – nb) в соответствии с перечнем терминов и кодов Term and Code List for RDA Carrier Types (соответствующий код указан в підполе $2).
Тип носителя «audio disc» относится к основной части ресурса, тип носителя «sheet» – к сопроводительному материалу (соответствующая информация приведена в підполях $8). Индикатор 2 имеет значение 1 («Используется для генерации вывода»). Поле 283 в записи отсутствует.

Приклад 3

Ресурс состоит из печатного нотного издания и видео DVD. По мнению библиографирующего учреждения, основной частью ресурса является DVD. Возможны два варианта представления информации:
Варіант А.
215 ##$a1 score (72 pages)$d31 cm
215 ##$a1 videodisc$cDVD video, sound$d4 3/4 in
181 #1$ad#$baxxe##
181 #1$ab#$bba2ae#
181 #1$cntm$2rdacontent
181 #1$ctdi$2rdacontent
182 #1$an
182 #1$ag
182 #1$6z01$ccn$2rdamedia
182 #1$6z02$ccv$2 rdamedia
183 #1$6z01$anc$2rdacarrier
183 #1$6z02$avd$2rdacarrier
Данные представлены только в кодированном виде. В записи присутствуют поля 182 (Тип средства), содержащие кодированные значения ISBD и RDA. Підполе $6 используется для установления связи между соответствующими полями 182, 183, 203 и 283.
Варіант Б.
215 ##$a1 score (72 pages)$d31 cm
215 ##$a1 videodisc$cDVD video, sound$d4 3/4 in
181 #0$ad#$baxxe##
181 #0$ab#$bba2ae#
181 #0$cntm$2rdacontent
181 #0$ctdi$2rdacontent
182 #0$an
182 #0$ag
182 #0$6z01$cn$2rdamedia
182 #0$6z02$cv$2rdamedia
183 #0$6z01$anc$2rdacarrier
183 #0$6z02$avd$2rdacarrier
203 ##$6z01$amusic$bnotated$bvisual$cunmediated
203 ##$6z02$aimage$bmoving$btwo-dimensional$cvideo
283 ##$6z01$avolume$2rdacarrier
283 ##$6z02$avideodisc$2rdacarrier
Данные представлены в кодированном виде и в текстовой форме. Индикатор 2 в полях 18- имеет значение 0.

Див. також