Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

451 Інше видання на тому ж носії

Зміст

451 Інше видання на тому ж носії

Тег: 451

Назва поля: Інше видання на тому ж носії

Інші назви: Other Edition in the Same Medium (англ.), Другое издание [каталогизируемого документа на аналогичном носителе] (рос.), Другое издание каталогизируемого документа на аналогичном носителе (рос.), Друго издание на същия носител (болг.), A pour autre édition sur le même support (фр.), Altre edizioni (італ.), Kita laida toje pačioje laikmenoje (литов.)

Наведені нижче специфікації є доповненням до відомостей, які є у блоці 4--, розділ „Структура зв’язку записів“.

Визначення поля

Поле використовується для створення зв’язку між каталогізованим документом та його іншим виданням або версією на тому ж носії. Наприклад, друковане видання іншою мовою.

Поле застосовується для зв'язку каталогізованого документа з паралельним виданням, а також для зв'язку з іншим виданням або версією цього документа, що має відмінну назву, на такому ж носії, або для зв'язку документа з іншим відбитком, зробленим з тієї ж друкованої форми.

Рекомендується встановлювати зв'язки за допомогою поля 451 у разі різних назв перевидань.

Константою виведення може бути: «Інші видання:».

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

(А) Підполя: Техніка вставлених полів

$1 Дані, які пов’язуються

Повторюється.

(В) Підполя: Техніка стандартних підполів

$a Автор

Не повторюється.

$b Загальне позначення матеріалу

Не повторюється.

$c Місце публікації

Повторюється.

$d Дата публікації

Не повторюється.

$e Відомості про видання

Не повторюється.

$f Перші відомості про відповідальність

Повторюється

$g Наступні відомості про відповідальність

Повторюється.

$h Номер розділу або частини

Не повторюється.

$i Назва розділу або частини

Не повторюється.

$l Паралельна назва

Повторюється.

$m Міжнародний стандартний номер нотного видання

Повторюється.

$n Назва видавництва, ім’я видавця, розповсюджувача, тощо

Повторюється.

$o Підзаголовок

Повторюється.

$p Фізичний опис

Не повторюється.

$q Міжнародний стандартний ідентифікатор для твору

Повторюється.

$r Міжнародний стандартний ідентифікатор для вираження

Повторюється.

$s Відомості про серію

Повторюється.

$t Назва

Обов’язкове.

Повторюється.

$u URL

Не повторюється. (488, ЕХ.4)

$v Номер тому

Повторюється.

$x Міжнародний стандартний номер серіального видання – ISSN

Повторюється.

$y Міжнародний стандартний книжковий номер — ISBN

Повторюється.

$z CODEN

Не повторюється.

$0 Ідентифікатор бібліографічного запису

Не повторюється.

$3 Номер авторитетного запису

Не повторюється.

$5 Установа в якій поле застосовано

Не повторюється.

Співвіднесені п/пп

Поле 452 виявляє зв’язок між різними виданнями або версіями каталогізованого документа, незважаючи на те, що ці видання на різних носіях. Наприклад, каталогізований документ є друкованою книгою, а інше видання є мікроформою.

Примітки

Поле може використовуватися для створення зв’язку між різними виданнями монографій (EX 2) та серіальних видань (EX 1).

Використання в записах поля 451 дозволяє забезпечити доступ до перевидань документів в тих випадках, коли заголовки перевидань розрізняються. Якщо перевидання зберігають склад авторів документа і його назву, можна не пов'язувати записи на такі документи, хоча вони можуть бути виправленими або доповненими версіями. Користувачеві легко знайти такі перевидання. Для деяких видів документів і бібліографуючих установ може виявитися важливим встановлення зв'язків з перевиданнями з ідентичними заголовками.

Встановлювати зв'язки каталогізованого документа можна з будь-якими перевиданнями, здійсненими одним або різними видавництвами, якщо їх заголовки розрізняються: з передруком, з розширеними, виправленими, доповненими, переробленими виданнями. В полі приміток 311 можна відзначити особливості перевидання. Якщо необхідно пов'язати каталогізований документ з декількома перевиданнями або паралельними виданнями, поле 451 повторюється.

Видання перекладів одного твору, незалежно виконаних різними авторами, слід вважати виданнями різних творів, а не перевиданнями одного твору. Зв'язок між різними перекладами твори встановлюється в полі 488 (див. Приклади для поля 488), а між паралельними виданнями - в полі 451.

УКРМАРК/B, слідом за UNIMARC/B, розрізняє зв'язки паралельних видань і перекладних (для останніх існують поля зв'язку 453 і 454). Паралельні видання випускаються одночасно різними мовами і мають ідентичне оформлення і однаковий інтелектуальний зміст в ступені, максимально можливим ​​для текстів різними мовами.

Необхідно також відрізняти паралельні видання від паралельних текстів в одному виданні.

Приклади

EX 1A: Техніка вставлених полів

200 1#$aCamera
451 #0$1011##$a0373-9740$15301#$aCamera$b(Édition française)
451 #0$1011##$a0366-7073$15301#$aCamera$b(English edition)

EX 1B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aCamera
451 #0$x0373-9740$tCamera (Édition française)
451 #0$x0366-7073$tCamera (English edition)
Серіальне видання Camera видається трьома мовами. У запису для німецького видання створений зв’язок до англійського та французького видань за допомогою повторюваного поля 451, яке включає ISSN та ключову назву кожного.

EX 2A: Техніка вставлених полів

200 1#$aPrefaces to the experience of literature...
305 ##$aOriginally published: New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1979
451 #0$1001BLN6956090$12001#$aPrefaces to the experience of literature$1210##$aNew York$cHarcourt Brace Jovanovich$d1979 he

EX 2B: Техніка стандартних підполів

200 1#$aPrefaces to the experience of literature...
305 ##$aOriginally published: New York : Harcourt Brace Jovanovich, 1979
451 #0$0BLN6956090$tPrefaces to the experience of literature$cNew York$d1979
Зв’язок створюється до записів попередніх видань документів, якщо вони вже існують у базі даних, незважаючи на те, що запис також включає примітку про бібліографічну історію. Таким чином немає необхідності генерувати примітку від поля 451. BLN6956090 є ідентифікатором запису попереднього видання.

приклад 5

2001#$aЦзинь, Пін, Мей, або Квіти сливи в золотій вазі
300##$aВидано також під заголовком: Квіти сливи в золотій вазі, або Цзінь, Пін, Мей.
451#0$1001by-NLB-kn-9600854
Встановлюється зв’язок з більш раннім виданням документа, що каталогізується, опис якого є в базі даних і яке видавалося під іншим заголовком. by-NLB- kn-9600854 є ідентифікатором запису більш раннього видання.

приклад 6

2001#$aАліса в Країні Чудес$dAlice's adventures in Wonderland$eСказка$fЛ.Кэрролл$gВ перекладі В. Набокова
300##$aВ виданні була представлена казка Л. Керрола в оригіналі і її вільний переклад-переказ В. Набокова
451#0$12001#$aАліса в Країні Чудес$1700#1$aКэрролл$bЛ.$gЛьюіс
Встановлюється зв’язок з іншими перекладами казки Л.Керрола „Аліса в Країні Чудес“.

приклад 7

2001#$aПроблеми прогнозування
311##$aЖурнал перекладається на англійську мову і видається в США видавництвом Інтерперіодіка під назвою „Studies on Russian Economic Development“
451#0$1001<номер запису на видання „Studies on Russian Economic Development“>

Приклад 1

Ширинская, Елена Борисовна.
Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт / Ширинская Е. Б. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Финансы и статистика, 1995. - 158 с. ; 21 см.
Загл. 1-го изд.: Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. – Библиогр.: с. 155. - 25000 экз. – ISBN 5-279-01056-1.
010 ##$a5-279-01056-1
200 1# $aОперации коммерческих банков: российский и зарубежный опыт$fШиринская Е. Б.
205 ##$a2-е изд., перераб. и доп.
...
300 ##$aЗагл. 1-го изд.: Операции коммерческих банков и зарубежный опыт
320 ##$aБиблиогр.: с. 155
451 #0$12001#$aОперации коммерческих банков и зарубежный опыт

Приклад 2

Максимов, Михаил Матвеевич.
Записки сыщика / Михаил Максимов. - Москва : Детектив-Пресс, 2000. – 283, [2] с. ; 21 см. – Перепеч. изд.: Москва : Типография П. Глушкова, 1862. – 5000 экз. – ISBN 5-89935-011-3.
200 1#$aЗаписки сыщика$fМихаил Максимов
210 ##$aМосква$cДетектив-Пресс$d2000
...
300 ##$aПерепеч. изд.: Москва : Типография П. Глушкова, 1862
451 #0$12001#$aЗаписки сыщика$fМихаил Максимов$1210##$aМосква$cТипография П. Глушкова$d1862

Приклад 2:

Запис 1
001 BY-NLB-br0000549421
200 1#$aБиблиотека Хрептовичей$bЭлектронный ресурс$fНациональная библиотека Беларуси, Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского$gсоставители: Л. Г. Кирюхина, Л. А. Дубровина$gпод научной редакцией Л. Г. Кирюхиной, Т. И. Рощиной
205 ##$a2-е изд.
210 ##$aМинск$cНББ$d2010
230 ##$aЭлектронные текстовые данные и программа (1,1 Гбайт)
304 ##$aЗаглавие с титульного экрана
311 ##$aЗаглавие 1-го издания: Книжное собрание рода Хрептовичей
330 ##$aСборник работ по библиотеке Хрептовичей
451 #0$1001BY-NLB-br0000277216
Запис 2
01 BY-NLB-br0000277216
102 ##$aBY
200 1#$aКнижное собрание рода Хрептовичей$bЭлектронный ресурс$fНациональная библиотека Беларуси, Национальная библиотека Украины им. В. И. Вернадского, Национальная комиссия Республики Беларусь по делам ЮНЕСКО$gсоставители: Л. Г. Кирюхина, Л. А. Дубровина$gпод научной редакцией Л. Г. Кирюхиной, Т. И. Рощиной
210 ##$aМинск$cНББ$d2009
230 ##$aЭлектронные текстовые данные и программа (1,1 Гб)
304 ##$aЗаглавие с титульного экрана
311 ##$aЗаглавие 2-го изд.: Библиотека Хрептовичей
330 ##$aСборник работ по библиотеке Хрептовичей
451 #0$1001BY-NLB-br0000549421
В прикладі приведена связь между первым изданием электронного книжного документа и его переизданием, имеющими различные заглавия и идентичное содержание.

Приклад 3:

Запис 1
001 BY-NLB-br294251
200 1#$aBurda$dБурда$eвесь мир моды$fучреждено и издается ЗАО «Издательский дом «Бурда»$zrus
205 ##$aРусское изд.
210 ##$aМосква$cБурда$d1994–####
451 #0$1001BY-NLB-br348793
451 #0$1001BY-NLB-br360665
Запис 2
001 BY-NLB-br348793
200 1#$aBurda $eworld of fashion$fpublisher: A. Burda
210 ##$aOffenburg$cAenne Burda$d1989–####
300 ##$aНа англійскай мове
326 ##$aШтомесячна
451 #0$1001BY-NLB-br294251
451 #0$1001BY-NLB-br360665
Запис 3
001 BY-NLB-br360665
200 1#$aBurda$eWeltweit in Mode$fAenne Burda
210 ##$aOffenburg$cAenne Burda$d1993
326 ##$a12 раз в год
451 #0$1001BY-NLB-br348793
451 #0$1001BY-NLB-br294251
Приклад связи параллельных изданий журнала на русском, английском и немецком языках.

Приклад 4:

Запис 1
001 BY-NLB-br0000301755
200 1#$aОздоровление и отдых на Гродненщине$f[Управление физической культуры, спорта и туризма Гродненского облисполкома]
210 ##$aМинск$cБофф$d[2009?]
215 ##$a37 с., включая обложку$cцв. ил., карта$d30 см
451 #0$1001BY-NLB-br0000319402
451 #0$1001BY-NLB-br0000319378
451 #0$1001BY-NLB-br0000317230
Запис 2
001 BY-NLB-br0000319402
200 1#$aUzdrowienie i wypoczynek na Grodzeńszczyźnie$f[Urzęd kultury fizycznej, sportu i turystyki Grodzeńskiego Komitetu Wykonawczego]
210 ##$aMińsk$cBoff$d[2009?]
215 ##$a37 c., уключаючы вокладку$cіл., карта$d30 см
451 #0$1001BY-NLB-br0000301755
451 #0$1001BY-NLB-br0000319378
451 #0$1001BY-NLB-br0000317230
Запис 3
001 BY-NLB-br0000319378
200 1#$aRecreation and rest in Grodno region$f[Physical training, sport and tourism administration of Grodno Executive Committee]
210 ##$aMinsk$cBoff$d[2009?]
215 ##$a37 c., уключаючы вокладку$cіл., карта$d30 см
451 #0$1001BY-NLB-br0000301755
451 #0$1001BY-NLB-br0000319402
451 #0$1001BY-NLB-br0000317230
Запис 4
001 BY-NLB-br0000317230
200 1#$aSveikatos gerinimas ir poilsis grodnenscinoje$f[Grodno miesto vykodomojo komiteto fizinės, sporto ir turizmo]
210 ##$aMinsko$cBoff$d[2009?]
215 ##$a37 c., уключаючы вокладку$cіл., карта$d30 см
451 #0$1001BY-NLB-br0000319402
451 #0$1001BY-NLB-br0000319378
451 #0$1001BY-NLB-br0000301755
В записях на параллельные издания на русском, польском, английском и литовском языках посредством поля 451 установлена связь между этими изданиями.

Див. також