Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / Маркер запису

Маркер

Визначення

Маркер складається з елементів даних, які містять цифри або кодовані значення, що визначають параметри опрацювання запису. Маркер запису формується у відповідності з положеннями стандарту ISO-2709.

Наявність

Обов’язкове. Розташовується на початку кожного запису.

Не повторюється.

Мітка, індикатори та підполя

Маркер запису не має мітки, індикаторів та ідентифікаторів підполів.

Елементи даних фіксованої довжини

Маркер запису являє собою набір елементів даних фіксованої довжини, які ідентифікуються позицією всередині маркера. Він має фіксовану довжину у 24 символи. Позиції символів нумеруються від 0 до 23.

Таблиця елементів даних фіксованої довжини:

Найменування елемента даних Кількість символів Позиції символів
(1) Довжина запису 5 0-4
(2) Статус запису 1 5
(3) Коди застосування 4 6-9
(4) Довжина індикатора 1 10
(5) Довжина ідентифікатора підполя 1 11
(6) Базова адреса даних 5 12-16
(7) Додаткове визначення запису 3 17-19
(8) План довідника 4 20-23
(1) Довжина запису (позиції символів 0-4):

Довжина запису – кількість символів в запису, включаючи маркер запису, довідник, поля змінної довжини, роздільник запису. Виражається десятковим числом з п’яти цифр, які при необхідності вирівнюються вправо початковими нулями (не 546, а 00546). Визначається автоматично, коли запис цілком сформовано для обміну.

(2) Статус запису (позиція символу 5):

Один символ, який визначає статус обробки запису.

Використовуються наступні коди, що визначають статус обробки запису.

 • n ­ новий запис

Запис, підготовлений для використання в бібліографуючій установі-створювачі запису або для обміну.

 • d ­ вилучений запис

Запис, який бере участь в обміні для зазначення, що інший запис (авторитетний/нормативний, посилальній або довідковий запис), котрий має відповідний контрольний номер, не дійсний. Для авторитетного/нормативного запису це значить наступне: запис вилучений із файлу у зв’язку з тим, що заголовок записаний у полі блоку 2--, вирішено у подальшому не використовувати – замість нього вирішено використовувати інший заголовок (заголовки), новий або вже існуючий в системі, для котрого існував або створюється окремий авторитетний/нормативний запис. Заголовок вилученого запису може включатися у поля блоку 4-- до запису (записів) для заголовку (заголовків), які вирішено використовувати замість вилученого. Запис може містити тільки маркер, довідник і поле 001 (контрольний номер запису) або може містити усі поля запису. У всякому випадку поле 835 „Інформація про вилучений заголовок“ може використовуватися для пояснення причини вилучення запису.

 • c ­ відкоректований запис

Запис, який бере участь в обміні для зазначення, що даний запис має замінити інший, який має відповідний контрольний номер. Запис вводить додатково та (або) заміняє, та (або) вилучає деякі елементи даних у раніше введеному записі. При цьому маються на увазі будь які виправлення - будь-яка редакція будь-якого поля запису (відповідно змінюється ідентифікатор версії в полі 005). Виправлення можуть бути пов’язані або не пов’язані із зміною рівня кодування з часткового на повний запис.

(3) Коди застосування (позиції символів 6-9):

Коди в позиціях 6-9 визначаються не стандартом ISO 2709, а особливостями конкретного застосування формату.

 • (а) Тип запису (позиція символу 6)

Використовуються наступні коди, що визначають тип запису:

  • x = авторитетний/нормативний запис
  • y = посилальний запис
  • z = довідковий запис
 • (б) Не визначено (позиції символів 7-9). Три пробіли (###).
(4) Довжина індикатора (позиція символу 10):

Одна десяткова цифра, що задає довжину індикатора. Є величиною сталою для даного формата має значення 2.

(5) Довжина ідентифікатора підполя (позиція символу 11):

Одна десяткова цифра, що задає довжину ідентифікатора підполя, прикладом, ’$а’. Є величиною сталою для даного формату має значення 2.

(6) Базова адреса даних (позиції символів 12-16):

П’ять десяткових цифр, які вирівнюються вправо початковими нулями (не 546, а 00546) та вказують початкову символьну позицію першого поля даних відносно початку запису. Це число включає загальну кількість символів в маркері та довіднику запису, включаючи роздільник поля в кінці довідника. В довіднику початкова позиція символів для кожного поля задається відносно першого символу першого поля даних, котре є полем 001, а не від початку запису. Генерується системою.

(7) Додаткове визначення запису (позиції символів 17-19):

Три позиції символів, які містять коди для надання додаткових відомостей, необхідних при опрацюванні запису:

 • (а) Рівень кодування (позиція символу 17)

Односимвольний код, що вказує ступінь повноти машиночитаного запису.

 • # (пробіл) = повний запис

Запис містить всі необхідні дані, включаючи посилання, правила їх формування та примітки (якщо правила формування посилань та приміток необхідні). Запис підготовлений для використання в бібліографуючій установі або для обміну. В запису заповнені всі поля і підполя зі статусом обов’язковий та умовнообов’язковий.

 • 3 = частковий

Запис містить не всі дані, оскільки не виконана необхідна довідкова робота і після її виконання, у випадку необхідності, можуть бути доповнені посилання “див.” і “див. також” та довідкові примітки.

Примітки

(1) Рівень кодування не пов’язаний з кодом статусу заголовка (100/8). І повний, і частковий запис можу містити в полі блока 2-- як нормативний заголовок (код статусу а – нормативний), так і заголовок попередній (код статусу с – попередній), тобто заголовок, що не прийнятий як нормативний і може бути переглянутий. Розбіжність між повним та частковим записами пов’язана з тим, наскільки повно представлена необхідна інформація, пов’язана із заголовком.
(2) Після того, як рівень кодування набуває значення # (пробіл – повний запис), дати усіх наступних модифікацій (змін) запису фіксуються в поля 801 зі значенням другого індикатора 2 (організація модифікуюча).
(б) Не визначено (позиції символів 18-19). Два пробіли (##).
(8) План довідника (позиції символів 20-23).
 • (а) Довжина компонента „Довжина поля“ кожної статті довідника (позиція символу 20).

Одна десяткова цифра. Значення – 4.

 • (б) Довжина компонента “позиція початкового символу” кожної статті довідника (позиція символу 20).

Одна десяткова цифра. Значення – 5.

(в) Не визначено (позиції символів 22-23). Два пробіли (##).

Див. також