Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 036 Музичний інципіт

036 Музичний інципіт

Тег: 036

Назва поля: Музичний інципіт

Інші назви: Music Incipit (англ.), Музыкальный инципит (рос.), Muzikos kūrinio incipitas (литов.)

Визначення поля

Поле містить дані, що описують музичний інципіт, частково представлені в кодованому вигляді.

Наявність

Факультативне

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Номер твору

Код, що складається з двох цифр, визначає твір, до якого належить інципіт, якщо ряд творів (наприклад, шість сонат) описується в одному записі. Якщо в записі описується лише один твір, використовується значення „01“.

Обов'язкове.

Не повторюється.

Наприклад: інципіт, що представляє другу сонату в збірнику з шести сонат: 036$a = 02.

$b Номер частини

Код, що складається з двох цифр, визначає частину твору, до якого відноситься інципіт. Якщо твір складається лише з однієї частини, використовується значення „01“.

Обов'язкове.

Не повторюється.

Наприклад: інципіт, що представляє третю частину симфонії: 036$b = 03.

$c Номер інципіта

Код, що складається з двох цифр, використовується для розрізнення різних інципітів, що відносяться до однієї частини твору. Якщо до частини твору відноситься лише один інципіт, використовується значення „01“.

Обов'язкове.

Не повторюється.

Наприклад: при описі арії потрібно один інципіт для інструментального вступу і один інципіт для вокальної частини; два інципіта будуть представлені відповідно: 036$c = 01 та 036$c = 02.

$d Голос/інструмент

Голос або інструмент, код якого зазначений у 036$p.

Обов'язкове, якщо в полі присутнє $p.

Не повторюється.

$e Роль

Ім'я персонажа, виконуючого інципіт, зазначений у підполі $p.

Факультативне.

Не повторюється.

$f Назва частини

Назва частини твору у формі, наведеній у джерелі.

Факультативне.

Повторюється.

$g Тональність або лад

Тональність або лад частини твору, якщо це є доцільним. Використовуються такі значення: великі літери A-Gмажорні тональності; малі літери a-gмінорні тональності; „X“ — дієз; „B“ — бемоль; цифри 1-12 — григоріанські лади.

Факультативне.

Не повторюється.

$m Ключ

Трьохсимвольний код, який має наступну структуру: великі літери „F“, „C“ або „G“, що позначають вид ключа; знак „-“ — роздільник; цифра 1-5, що позначає положення ключа в нотному стані, починаючи з нижньої лінії. При описі мензуральної нотації як роздільник використовується символ „+“.

Обов'язкове, якщо присутнє підполе $p; в іншому випадку відсутній.

Не повторюється.

Наприклад: басовий ключ: 036$m = F-4.

$n Ключовий знак альтерації

Вказується „x“ для позначення дієза та „b“ для позначення бемоля, далі вказуються великі літери F, C, G, D, A, E, B або B, E, A, D, G, C, F для позначення нот, до яких відноситься ключовий знак дієз або бемоль відповідно.

Факультативне.

Не повторюється.

Наприклад: інципіт в А-мажорі з трьома дієзами: 036$n = xFCG

$o Музичний розмір

Позначення розміру або мензури, вказане на нотному стані, позначається символом (c, c/, c., o і т.д.), і/або цифрою (3, 2, c3 і т.д.), або у вигляді дробу (4/4, 12/8 і т.д.)

Факультативне.

Не повторюється.

$p Музична нотація

Для запису перших нот обраного фрагмента використовуються знаки нотного письма Plaine & Easie або DARMS.

Факультативне.

Не повторюється.

$q Коментарі (довільний текст)

Примітка в довільній формі.

Факультативне.

Повторюється.

$r Примітка в кодованому вигляді

Односимвольний код, позначає тип коментаря. Символ „?“ означає помилку в інципіті, яка не була виправлена; „+“ — помилку в інципіті, яка була виправлена; „T“ — інципіт наведено в транскрипції (наприклад, з мензуральній нотації).

Факультативне.

Не повторюється.

$t Літературний інципіт

Літературний текст (якщо є) у формі, наведеній в джерелі. Якщо в джерелі наводиться більше одного тексту, кожен з них записується в окреме входження підполя 036$t.

Факультативне.

Повторюється.

$u Універсальний ідентифікатор ресурсу

Універсальний ідентифікатор ресурсу (URI), наприклад, URL або URN, який забезпечує доступ до інципіту в електронному вигляді, наприклад, у вигляді аудіо файлу (Midi, MP3 або .wav файли і т.п.), у вигляді графічного файлу (jpeg, gif, tiff та ін.), або файли у форматі enigma, niff та ін. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного ресурсу, використовуючи один з протоколів Internet. Підполе $u може повторюватися, якщо одне місцезнаходження цифрового об'єкта має кілька URI. У разі, якщо є кілька місць розташування цифрового об'єкта, повторюється поле 036.

Факультативне.

Повторюється.

$z Мова тексту

Позначення мови інципіта в кодованому вигляді. Використовується, якщо мова інципіта відрізняється від мови, зазначеного у полі 101 Мова об'єкта. Якщо підполе повторюється, порядок кодів визначається обсягом тексту на кожній мові, представленого в інципіті, а також значимістю мови. Якщо це не представляється можливим, коди мов вказуються в алфавітному порядку. У разі, якщо необхідно привести велику кількість кодів мов, використовується код „mul“. Список кодів мов представлений в Додатку A.

Факультативне.

Повторюється.

$2 Код системи

Підполе $2 вказує систему, що визначає код музичної нотації. Двосимвольний код визначає код, використаний для запису поля 036, підполя $p.

Обов'язково, якщо поле 036 відсутнє.

Не повторюється.

коди:

pe = plaine & easie code
da = DARMS code
Beyond MIDI: The Handbook of Musical Codes / edited by Eleanor Selfridge-Field. - Cambridge, Mass. [Etc.], MIT Press, 1997. -xviii, 630 p. : mus. ; 24 cm. ISBN 0-262-19394-9.

Приклади

Приклад 1.

036 ##$a01$b01$c01$dS$fAria $ge$mC-1$oc$p'2B4B8BB/4G8GxF4FF/4xA8AA4.At8B/4B $tRei d'impuniti eccessi$2pe
Запис інципіту:
1.1: Aria,S
Inc1.gif
Rei d’impuniti eccessi

Приклад 2.

036 ##$a01$b01$c01$dvl1$fScena. Largo$lG-2$nbBEA$oc
$p8{'C+8(3{CDEFG};5)}8{GC}{,nB'G}4(-)/''2G+6{GnB'''C''E}6{DCAG}$2pe
036 ##$a01$b01$c02$dS$eSara$fScena. Largo$mC-1$nbBEA$oc
$p=5/4-''6C3CC6DEgF6CC8-6ED/q8D4C8C'nB''4D-/2-/$tChi per pieta mi dice il figlio mio che fa $2pe
036 ##$a01$b02$c01$dvl1$fAria. Allegro$mG-2$nbBEA$oc
$p6{'EDEF}{GABG}{EDEF}{GABG}/{''C'BAG}{FEDC},4B-/$2pe
036 ##$a01$b02$c02$dS$eSara$fAria. Allegro$mC-1$nbBEA$oc
$p2-/2-''4.F8D/gC'8BB4-2(-)/=2/''2E'G/''4.C'8A4F-/-Fq8B4A8GF/$tDeh parlate che forse tacendo$2pe
Сцена і арія „Deh parlate che forse tacendo“ Д. Чімароза

Приклад 3.

036 ##$a01$b01$c01$d1st violin$fAndante$mG-2$nxFC$o4/4
$p4-8'A/{6''DA}gG{6F3ED}{6EB}gA{6G3FE}8F4D8C/{6DA}$2pe
036 ##$a01$b02$c01$fAllegro$gD$o4/4
036 ##$a01$b03$c01$fAllegretto$gD$o3/4
Тріо К. А. Кампіоні для двох скрипок і басу Ре-мажор в трьох частинах

Приклад 4.

036 ##$a01$b01$c01$dOb. 1$mG-2$nbB$oc$p RE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) /
4S(( 3 2 3)) /$uhttp://www.classicalarchives.com/cgi-bin/n.cgi/prep/6/jsbbrc11.mid$2da
Запис в системі позначень DARMS і URL MIDI-джерела Бранденбурзького концерту Й.С.Баха №.1 BWV 1046, 1-я партія гобоя:
Inc2.gif
K Oboe 1 $ !I1 !G !K1- !MC,12@Ob. 1$ RE 9S(( 8)) 9(( 8 9 8)) 9E( 6) 7( 6S( 5)) / 4S(( 3 2 3)) /

Див. також