Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 061 Міжнародний стандартний номер аудіо/відео запису (ISRC)

061 Міжнародний стандартний номер аудіо/відео запису (ISRC)

Тег: 061

Назва поля: Міжнародний стандартний номер аудіо/відео запису (ISRC)

Інші назви: International Standard Recording Code (ISRC) (англ.), Международный стандартный номер аудио/видео записи (ISRC) (рос.), Tarptautinis standartinis garso ir muzikos vaizdo įrašo kodas (ISRC) (литов.)

Визначення поля

Поле містить Міжнародний стандартний номер аудіо/відео запису. ISRC є засобом ідентифікації звукозаписів і музичних відеозаписів, але не фізичних втілень.

Наявність

Факультативне.

Не повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Номер ISRC

Правильно складений номер ISRC, включаючи дефіси. Номери ISRC присвоюються при реєстрації аудіо/відео запису відповідними агентствами в кожній країні.

Обов'язкове, якщо відсутнє підполе $z.

Не повторюється.

$z Помилковий ISRC

Номер ISRC, помилково присвоєний аудіо/відео запису або невірний з іншої причини. Наприклад, номер може бути присвоєний двом різним аудіо відео записам і з цієї причини згодом анульований, або може бути некоректно набраний.

Повторюється.

Примітки про зміст поля

ISRC використовується для ідентифікації аудіо-, відео- або аудіовізуальних записів відповідно до ISO 3901.

ISRC складається з 12 букв і цифр, що випереджають абревіатурою „ISRC“.

Відповідно до ISO 3901:2001 ISRC ділиться на чотири групи, які відділяються одна від одної дефісами. Раніше номер включав п'ять груп, з яких четверта і п'ята тепер є єдиним елементом, що не розділяються дефісом.

Код країни: Двосимвольний код країни, присвоєний відповідно до ГОСТ 7.67-2003 та ДСТУ ISO 3166-1:2009.

Код реєстранта: Трьохсимвольний буквенно-цифровий код, присвоєний агентством.

Рік присвоєння: Дві останні цифри року, в якому ISRC був присвоєний звукозапису.

Код позначення: Складається з п'яти цифр, присвоєних регістрантом.

Формат даних

Абревіатура „ISRC“, яка зазвичай надрукована на документі, не повинна вводитися у поле 061. Ця абревіатура є обов'язковою, коли ISRC написаний або надрукований, включаючи випадки відображення ISRC в авторитетному записі.

Будь-який ISRC, про який відомо, що він невірно надрукований на документі, може вводитися у підполе $z (помилковий ISRC), для того, щоб забезпечити можливість пошуку за номером, наведеним на документі, навіть в тому випадку, коли він є помилковим. Дефіси включаються у запис для того, щоб відокремлювати один від одного частини номерів ISRC у підполях $a та $z. Ніяка інша пунктуація в цих підполях не допускається. Коли ISRC відображається в авторитетному записі, наявність дефісів є обов'язковою.

Приклади

Приклад 1.

061 ##$aFR-Z03-98-00212
Mercury France зареєструвало у 1998 році запис з ISRC FR-Z03-98-00212
код країни: FR (Франція)
код реєстратора: Z03 (Mercury France)
рік реєстрації: 97 (1997)
код позначення: 00212 (212-ий аудіозапис Mercury France, якому було присвоєно ISRC в 1997 році).

Див. також