Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 601 Найменування організації як предмет

601 Найменування організації як предмет

Тег: 601

Назва поля: Найменування організації як предмет

Інші назви: Subject Access Point – Corporate Body Name (англ.), Наименование организации как предмет (рос.), Dalyko kreipties elementas – kolektyvo vardas (литов.)

Визначення поля

Поле містить найменування організації, що є одним з об'єктів розгляду в творі, представлена у формі точки доступу. До найменування організації, використовуваної в якості предметної рубрики, можуть бути додані тематичні, географічні, хронологічні, формальні підзаголовки.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Визначає постійний або тимчасовий характер організації:

    0 — Постійна організація
    1 — Тимчасова організація

Індикатор 2: Визначає спосіб введення найменування:

    0 — Найменування в інвертованій формі
    1 — Найменування, введене під юрисдикцією
    2 — Найменування в прямій формі

Підполя

$a Початковий елемент введення

Частина найменування організації, яка використовується як початковий елемент введення. Початковий елемент введення визначає положення запису в упорядкованих списках.

Обов'язкове, якщо поле 601 присутнє в записі.

Не повторюється.

$b Структурний підрозділ організації

Частина найменування організації, яка містить найменування підвідомчої організації, або найменування структурного підрозділу організації при ієрархічній структурі її найменування. У цьому підполі заноситься також частина найменування організації, що слідує після назви території в тих заголовках — найменуваннях організації, початковим елементом введення яких є юрисдикція.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється (для кожного наступного ієрархічного рівня).

$c Ідентифікуюча ознака

Доповнення до найменування або уточнення, за винятком порядкового номера, дати і місця проведення тимчасової організації. Може включати: географічні назви, дати, номери.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється для кожної з перерахованих ідентифікуючих ознак.

$d Порядковий номер тимчасової організації та/або порядковий номер її частини

Вказується арабськими цифрами без нарощування закінчення.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$e Місце проведення тимчасової організації

Назва міста або будь-якої іншої місцевості, в якій проходила тимчасова організація.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$f Дата проведення тимчасової організації

Вказується арабськими цифрами без нарощування закінчення.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$g Інвертований елемент

Частина найменування організації, записана в інвертованій формі, перенесена з початку найменування (ім'я або ім'я та по батькові, записані після прізвища).

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$h Частина найменування, відмінна від початкового елемента вводу і від інвертованого елемента

В інвертованому заголовку — частина найменування, що слідує за інверсією.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$j Формальний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення виду або жанру матеріалу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$x Тематичний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення тематичного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$y Географічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення географічного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$z Хронологічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення хронологічного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$2 Код системи

Код системи індексування, за правилами якої побудована точка доступу. Список кодів наведено в Додатку G до комунікативному формату для бібліографічних даних.

Рекомендується завжди включати в полі 601.

Не повторюється.

$3 Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису

Контрольний номер авторитетного/нормативного запису найменування організації, для якої створюється точка доступу в записі на твір.

Обов'язкове, якщо існує авторитетний/нормативний запис.

Повторюється.

Примітки про зміст поля

Поле призначається для запису точок доступу, що містять найменування організації, яка є предметом розгляду у творі. Ці точки доступу структуруються аналогічно точкам доступу для найменування організацій, відповідальних за зміст твору або вираження, записуваних в полях 51-. Підполя $a, $b, $c, $d, $e, $f, $g, $h, що формують заголовок предметної рубрики, структуруються аналогічно відповідним підполям полів 51-. Детальний опис індикаторів, підполів та правил заповнення див. в описі полів 51-.

Для введення формальних, тематичних, географічних і хронологічних підзаголовків при складанні предметної рубрики передбачені підполя $j, $x, $y, $z. Наповнення цих підполів і їх послідовність в записі визначається правилами системи предметизації.

Взаємопов'язані поля

    Застосовується в тому випадку, коли предметом розгляду є окрема особа, а не організація.
    Застосовується в тому випадку, коли предметом розгляду є рід (династія), а не організація.
    Застосовується в тому випадку, коли географічне найменування не є початковим елементом введення найменування організації, а виступає в якості географічного заголовка предметної рубрики і деталізується тематичним, географічними і хронологічними підзаголовками.
    Застосовується в тому випадку, коли предметом розгляду є твір одного або декількох авторів.
    Застосовується в тому випадку, коли предметом розгляду є вираження, що відноситься до твору одного або декількох авторів.

Приклади

Приклад 1.

241 ## $1001RU\NLR\AUTH\7729912$1200#1$aПетухов$bЮ. Д.$f1951-2009$gЮрий Дмитриевич$4070
$1231##$aЧетвертая Мировая. Вторжение. Хроника оккупации
601 02$3RU\NLR\AUTH\661404743$aОрганизация Североатлантического договора$xВоенная политика$z21 в.$2nlr_sh

Приклад 2.

241 ## $1200#1$aГервиц$bМ. В.$gМайя Владимировна$4070
$1231##$aЛео фон Кленце и Новый Эрмитаж в контексте европейского музейного строительства
600 #1$3RU\NLR\AUTH\6674789$aКленце$gЛео фон$bЛ. фон$f1784 - 1864$2nlr_sh
601 02$3RU\NLR\AUTH\661356710$aГосударственный Эрмитаж$cСанкт-Петербург, город$xАрхитектура$2nlr_sh

Див. також