Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 631 Назва твору як предмет

631 Назва твору як предмет

Тег: 631

Назва поля: Назва твору як предмет

Інші назви: Subject Access Point – Title (Work) (англ.), Заглавие произведения как предмет (рос.), Dalyko kreipties elementas – antraštė (kūrinys) (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву твору, що є одним з об'єктів розгляду в творі, для якого створюється авторитетний/нормативний запис, представлений у формі точки доступу. Назва може ставитися до твору будь-якого виду (наприклад, сценарій, радіопрограма, тощо). Поле 631 структурується аналогічно полю 231 Прийнята точка доступу — заголовок (твір). Поле призначене для використання в каталогах, в яких реалізована модель FRBR, і застосовується в записі, який описує твір.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Початковий елемент введення

Назва без будь-яких уточнень або вказівки складових частин.

Обов'язкове, якщо поле 631 наводиться в записі.

Не повторюється.

$h Позначення або номер розділу або частини

Цифрове або буквене позначення розділу або частини, коли предметна точка доступу відноситься до найменування складової частини твору, записаного в підполі $a.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється (у разі зазначення кількох рівнів поділу праці, наприклад, частина 2, розділ 3).

$i Найменування частини

Найменування частини або розділу, коли в предметну точку доступу вноситься найменування складової частини твору, записаної в підполі $a.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється (у разі зазначення кількох рівнів поділу праці).

$c Форма твору

Стандартизоване слово або словосполучення, яке вказує клас чи жанр, до якого належить твір.

Факультативне.

Не повторюється.

$d Дата твору

Дата твору як частина предметної точки доступу в тому випадку, якщо додавання дати необхідно для однозначної ідентифікації твору. Дата твору — це найбільш рання дата, пов'язана з твором (наприклад, дата створення твору, або дата першої публікації твору).

Факультативне.

Не повторюється.

$e Місце народження твору

Місце народження твору як частина предметної точки доступу в тому випадку, якщо додавання місця необхідно для однозначної ідентифікації твору. Місце народження твору може бути представлене назвою країни або іншої територіальної одиниці.

Факультативне.

Не повторюється. Якщо необхідно вказати кілька місць, усі вони вводяться в одне підполе $e.

$f Оригінальна мова твору

Оригінальна мова твору, якщо вказівка ​​мови потрібно як частина назви твору.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється. Якщо твір більш ніж однією мовою, то усі мови записуються в одне підполе $f.

$k Інші характеристики твору

Будь-яка інформація, не представлена ​​в інших підполях, яка може бути використана для диференціації творів з однаковим заголовком, або для того, щоб достовірно відрізнити назву твору від імені особи, родового імені або найменування організації.

Факультативне.

Повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів)

Інструментування і т. п. твору.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$s Цифрове позначення (для музичних творів)

Число, присвоєне композитором або ким-небудь іншим для того, щоб розрізняти музичні твори. Це число може бути номером серії, опусу, тематичним індексом або датою, яка використовується як порядковий номер.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$u Ключ (для музичних творів)

Музичний ключ (тональність), який використовується як частина заголовку.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$j Формальний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної точки доступу для відображення виду або жанру матеріалу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$x Тематичний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення тематичного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$y Географічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення географічного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$z Хронологічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення хронологічного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$2 Код системи

Код системи індексування, за правилами якої побудована точка доступу. Список кодів наведено в Додатку G до комунікативному формату для бібліографічних даних.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$3 Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису

Контрольний номер авторитетного/нормативного запису твору, для якого створюється предметна точка доступу в записі на твір.

Обов'язкове, якщо існує авторитетний/нормативний запис.

Повторюється.

Примітки про зміст поля

Поле, як правило, містить точку доступу — уніфікований заголовок, так як більшість інших назв будуть записані в полі 641 Ім'я і заголовок твору як предмет або 642 Ім'я і заголовок вираження як предмет. В полі записується заголовок будь-якого анонімного твору, що є предметом твору, для якого створюється авторитетний/нормативний запис. Більш докладний опис подполів прийнятої точки доступу для назви твору і приклади див. в описі полів 231 та 232.

Взаємопов'язані поля

    Поля застосовуються в тому випадку, коли предмет твору представлений точкою доступу ім'я/назва.

Приклади

Приклад 1.

241 ## $1001RU\NLR\AUTH\7746589$1200#1$aКулиев$bЭ. Р. оглы$f1975-$gЭльмир Рафаэль оглы$4070
$1231##$aНа пути к Корану
631 ## $aКоран$xИсследование текста$2nlr_sh

Приклад 2.

241 ## $1001RU\NLR\AUTH\771622$1200#0$aОшо$f1931-1990$4070$1231##$aСияние луны
631 ## $aУпанишады$xТолкование$2nlr_sh

Приклад 2.

241 ## $1200#1$aИмаева$bГ. З.$gГульнара Зайнетдиновна$4070
$1231##$aНародная сказка и ее литературные переложения
631 ## $aШемякин суд$cсказка$xСравнительное изучение$2nlr_sh
631 ## $aЕрш Ершович$cсказка$xСравнительное изучение$2nlr_sh
606 1#$3RU\NLR\AUTH\66106988$aРусский фольклор и литература$2nlr_sh

Див. також