Auth / 632 Назва вираження як предмет

Матеріал з unimarc.org.ua
Перейти до: навігація, пошук

Зміст

632 Назва вираження як предмет

Тег: 632

Назва поля: Назва вираження як предмет

Інші назви: Subject Access Point – Title (Expression) (англ.), Заглавие выражения как предмет (рос.), Dalyko kreipties elementas – antraštė (išraiška) (литов.)

Визначення поля

Поле містить назву вираження твору, що є одним з об'єктів розгляду в творі, для якого створюється авторитетний/нормативний запис, представлений у формі точки доступу. Поле 632 структурується аналогічно полю 232 Прийнята точка доступу — заголовок (вираження).

Поле призначене для використання в каталогах, в яких реалізована модель FRBR, і застосовується в записі, який описує твір.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

У переліку підполів ті підполя, які відносяться до пов'язаного твору, позначені „[Твір]“. Підполя, які відносяться до вираження, позначені „[Вираження]“.

$a Назва [Твір]

Назва, під якою відомий твір.

Обов'язкове, якщо поле 632 наводиться в записі.

Не повторюється.

$h Позначення або номер розділу або частини [Твір]

Цифрове або буквене позначення розділу або частини, коли предметна точка доступу відноситься до найменування складової частини твору, записаного в підполі $a.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється (у разі зазначення кількох рівнів поділу праці, наприклад, частина 2, розділ 3).

$i Найменування частини [Твір]

Найменування частини або розділу, коли в предметну точку доступу вноситься найменування складової частини твору, записаного в підполі $a.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється (у разі зазначення кількох рівнів поділу праці).

$c Форма твору [Твір]

Стандартизоване слово або словосполучення, яке вказує клас чи жанр, до якого належить твір.

Факультативне.

Не повторюється.

$d Дата твору [Твір]

Дата твору як частина предметної точки доступу в тому випадку, якщо додавання дати необхідно для однозначної ідентифікації твору. Дата твору — це найбільш рання дата, пов'язана з твором (наприклад, дата створення твору, або дата першої публікації твору).

Факультативне.

Не повторюється.

$e Місце народження твору [Твір]

Місце народження твору як частина предметної точки доступу в тому випадку, якщо додавання місця необхідно для однозначної ідентифікації твору. Місце народження твору може бути представлено назвою країни або іншої територіальної одиниці.

Факультативне.

Не повторюється. Якщо необхідно вказати кілька місць, усі вони вводяться в одне підполе $e.

$f Оригінальна мова твору [Твір]

Оригінальна мова твору, якщо вказівка ​​мови потрібна як частина назви твору.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється. Якщо документ більш ніж однією мовою, то усі мови записуються в одне підполе $f.

$k Інші характеристики твору [Твір]

Будь-яка інформація, не представлена ​​в інших підполях, яка може бути використана для диференціації творів з однаковим заголовком, або для того, щоб достовірно відрізнити назву твору від імені особи, родового імені або найменування організації.

Факультативне.

Повторюється.

$r Засоби виконання (для музичних творів) [Твір]

Інструментування і т. п. твору.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$s Цифрове позначення (для музичних творів) [Твір]

Число, присвоєне композитором або ким-небудь іншим для того, щоб розрізняти музичні твори. Це число може бути номером серії, опусу, тематичним індексом або датою, яка використовується як порядковий номер.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$u Ключ (для музичних творів) [Твір]

Музичний ключ (тональність), який використовується як частина уніфікованого заголовка.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$l Форма вираження [Вираження]

Стандартизоване слово або словосполучення, яке вказує клас чи жанр, до якого належить вираження.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$m Мова вираження [Вираження]

Мова вираження.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється. Якщо документ більш ніж однією мовою, то усі мови записуються в одне підполе $f.

$n Тип змісту [Вираження]

Категорії типу змісту відображають основну форму, в якій виражається зміст, а також людське почуття, за допомогою якого зміст призначений до сприйняття. Для відображення типу змісту використовуються стандартизовані фрази.

Факультативне.

Не повторюється.

$o Дата вираження [Вираження]

Оригінальна дата вираження в тому випадку, якщо додавання дати необхідно для однозначної ідентифікації вираження. Оригінальна дата вираження — це найбільш рання дата, пов'язана з вираженням. Як дата вираження може прийматися дата найбільш раннього втілення даного вираження.

Факультативне.

Не повторюється.

$v Засоби виконання (для музичних творів) [Вираження]

Інструментування і т. п. вираження.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$w Інші характеристики вираження [Вираження]

Будь-яка інформація, окрім типу змісту, мови вираження, дати висловлення або форми вираження, яка може бути використана для диференціації виражень одного твору. Це може бути вказівка ​​версії, ім'я особи або найменування організації, відповідальної за вираження і т.д.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$j Формальний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної точки доступу для відображення виду або жанру матеріалу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$x Тематичний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення тематичного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$y Географічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення географічного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$z Хронологічний підзаголовок

Слово або словосполучення, яке додається до предметної рубрики для відображення хронологічного аспекту розгляду предмета, представленого точкою доступу, в формі, яка визначається системою предметизації.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Повторюється.

$2 Код системи

Код системи індексування, за правилами якої побудована точка доступу. Список кодів наведено в Додатку G до комунікативному формату для бібліографічних даних.

Обов'язкове, якщо є доступні дані.

Не повторюється.

$3 Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису

Контрольний номер авторитетного/нормативного запису вираження, для якого створюється предметна точка доступу в записі на твір.

Обов'язкове, якщо існує авторитетний/нормативний запис.

Повторюється.

Взаємопов'язані поля

    Поля застосовуються в тому випадку, коли предмет твору представлений точкою доступу ім'я/назва.

Приклади

Приклад 1.

241 ## $10013RU\NLR\AUTH\7772895$1200#1$aГилемшин$bФ. Ф.$gФлер Фоатович$4070
$1231##$aОсобенности перевода "Тысяча и одной ночи" на татарский язык (язык и стиль)
632 ## $aТысяча и одна ночь$mтатарский$wФ.Х.Халиди$2nlr_sh
Произведение содержит анализ существующих версий перевода «Тысяча и одной ночи» на татарский язык. Самый полный перевод был сделан татарским просветителем, писателем и драматургом Мухаммад Фатихом Халиди.

Див. також