Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 675 Універсальна десяткова класифікація (УДК)

675 Універсальна десяткова класифікація (УДК)

Тег: 675

Назва поля: Універсальна десяткова класифікація (УДК)

Інші назви: Universal Decimal Classification (UDC) (англ.), Универсальная десятичная классификация (УДК) (рос.), Classification décimale universelle (CDU) (provisoire) (франц.), Univerzalna decimalna klasifikacija (UDK) (словен.), Universalioji dešimtainė klasifikacija (UDK) (литов.)

Визначення поля

Поле містить класифікаційний(-і) індекс(и) УДК, відповідний(і) точці доступу полів блоку 2--. Індекс УДК може супроводжуватися пояснюючим його текстом.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Індекс УДК, окремий або початковий в послідовності

Класифікаційний індекс згідно з таблицями УДК.

Не повторюється.

$b Індекс УДК, кінцевий в послідовності

Класифікаційний індекс згідно з таблицями УДК.

Не повторюється.

$c Пояснювальний текст

Пояснювальний текст, що відноситься до індексів в підполі $a і $b, взятий з таблиць УДК.

Повторюється.

$v Видання

Номер видання УДК, з якого взято індекс в підполі $a.

Не повторюється.

$z Мова видання

Мова видання, з якого взято індекс в підполі $a. Мова вказується в кодованому вигляді. Список кодів відповідно до стандарту ISO 639-2 - див. Додаток A до комунікативному формату для бібліографічних даних.

Не повторюється.

Контрольні підполя

$3 Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису

Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису для класифікаційного індексу.

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Поле містить індекс таблиць УДК, що використовуються організацією, що готуєь запис. УДК складається різними мовами, кожна мовна версія періодично оновлюється і публікується як нове видання. Кожне видання УДК видається на основі машиночитних таблиць Master Reference File Консорціуму УДК.

Приклади

Приклад 1.

250 ##$aДробление
675 ##$a622.732$cДробление$v3$zrus

Приклад 2.

250 ##$aИонный обмен$xПрименение в водоочистке
675 ##$a628.337$cЭлектрические методы очистки$v3$zrus

Приклад 3.

250 ##$aАтомные электрические станции$xОборудование
675 ##$a621.311.25$b621.039$cАтомные электростанции$v3$zrus

Приклад 4.

250 ##$aГаллий, арсениды$xИонное внедрение
675 ##$a621.315.592$b669.046.516$cЛегирование полупроводников$v3$rus
675 ##$a621.3.049.774$cПолупроводниковые интегральные схемы.Твердые схемы. Монолитные схемы$v3$zrus

Приклад 5.

152 ##$aRCR$brkp-sh
200 #1$aАбдулатипов$bР. Г.$gРамазан Гаджимурадович$f1946-$cГосударственный деятель России, доктор филос. наук, профессор
675 ##$a342.53(470)(092)$v3$zrus

Приклад 1:

200 #1 $aНёманскі$bЯ.$gЯнка$cпісьменнік$cакадэмік НАН Беларусі$f1890–1937
675 ## $a882.6$cБеларуская літаратура$vСкарочаны варыянт$zbel

Приклад 2:

200 #0 $aСоф’я Слуцкая$cслуцкая княгіня$cбеларуская святая$f1585–1612
675 ## $a27$cГісторыя хрысціянскай рэлігіі і царквы$vСкарочаны варыянт$zbel

Приклад 3:

250 ## $aМатематика
675 ## $a51$cМатематика$v3$zrus

Приклад 4:

250 ## $aЖелезнодорожные мосты
675 ## $a624.21$b625.1$cЖелезнодорожные мосты$b3$zrus

Див. також