Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 676 Десяткова класифікація Дьюї (DDC/ДКД)

676 Десяткова класифікація Дьюї (DDC/ДКД)

Тег: 676

Назва поля: Десяткова класифікація Дьюї (DDC/ДКД)

Інші назви: Dewey Decimal Classification (DDC) (англ.), Десятичная классификация Дьюи (DDC/ДКД) (рос.), Classification décimale Dewey (CDD) (франц.), Dewey dešimtainė klasifikacija (DDK) (литов.)

Визначення поля

Поле містить індекс Десяткової класифікації Дьюї, що відповідає точці доступу в полі блоку 2--. Індекс Десяткової класифікації Дьюї може супроводжуватися пояснюючим його текстом.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Індекс ДКД, окремий або початковий в послідовності

Класифікаційний індекс згідно з таблицями ДКД. Індекс може включати символ "/".

Не повторюється.

$b Індекс ДКД, кінцевий в послідовності

Класифікаційний індекс згідно з таблицями ДДК. Індекс може включати символ "/".

Не повторюється.

$c Пояснювальний текст

Пояснювальний текст, що відноситься до індексів в підполі $a (і $b), взятий з таблиць ДКД.

Повторюється.

$v Видання ДКД

Номер видання, з якого взято індекс в підполі $a. Для вказівки скороченої редакції додається символ "а".

Не повторюється.

$z Мова видання

Мова видання, з якого взято індекс в підполі $a. Мова вказується в кодованому вигляді. Список кодів відповідно до стандарту ISO 639-2 — див. Додаток A до комунікативному формату для бібліографічних даних.

Не повторюється.

Контрольні підполя

$3 Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису

Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису для класифікаційного індексу.

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Індекс записується в підполі $a в формі, визначеній таблицями, використовуваними організацією, що готуює запис. Індекс може включати символ "/". У цьому випадку частина індексу праворуч від знаку "/" може опускатися відповідно до міжнародно прийнятих угод. Підполе $z використовується тільки в тому випадку, якщо перекладена версія відрізняється від оригіналу, тобто коли частина таблиць перероблена відповідно до локальних вимог.

Приклади

Приклад 1.

250 ##$aGold
676 ##$a669.22$cInterdisciplinary$vl9
676 ##$aS49.23$cMineralogy$vl9
676 ##$a553.41$cEconomicgeology$vl9

Приклад 2.

250 ##$aPhilosophy, parapsychology and occultism
676 ##$a153.94001$b153.94999$v21$zeng

Див. також