Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 686 Індекси інших класифікацій

686 Індекси інших класифікацій

Тег: 686

Назва поля: Індекси інших класифікацій

Інші назви: Other Classification Numbers (англ.), Индексы других классификаций (рос.), Autres classifications (франц.), Druge klasifikacije (словен.), Kitų klasifikacijų indeksai (литов.)

Визначення поля

Поле містить індекс(и) загальновідомих систем класифікації, що зазвичай не застосовуються в міжнародній практиці, відповідні точці доступу в полі блоку 2--, в тому числі Бібліотечно-бібліографічна класифікація (ББК), ДРНТІ. Система класифікації ідентифікується в підполі $2. Коди систем класифікації див. Додаток G до комунікативному формату для бібліографічних даних.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Індекс, окремий або початковий в послідовності

Класифікаційний індекс з таблиць, зазначених в підполі $2.

Для ББК: в підполі вноситься простий індекс, складний індекс (тобто індекс, що складається з комбінації індексу основних таблиць класифікації з одним або декількома індексами допоміжних таблиць) або початкова частина складеного індексу, що є комбінацією індексів основних таблиць, з'єднаних знаком ": "(до знаку ": ").

Не повторюється.

$b Індекс, кінцевий в послідовності

Класифікаційний індекс з таблиць, зазначених в підполі $2.

Для ББК: Класифікаційний індекс таблиць класифікації. В підполі вноситься заключна частина складеного індексу, що є комбінацією індексів основних таблиць, з'єднаних знаком ":" (після знаку ":").

Не повторюється.

$c Пояснювальний текст

У підполі вноситься слово чи словосполучення, що пояснюють наповнення класифікаційного індексу в підполях $a і $b. Як правило, це слово або словосполучення використовується для диференціації двох або більше класифікаційних індексів, що асоціюються з точкою доступу в полі блоку 2--.

Повторюється.

$v Видання

У підполі ідентифікується видання або випуск таблиць, на підставі яких побудований класифікаційний індекс, записаний в підполях $a і $b (наприклад, для ББК — випуск для наукових бібліотек, для масових бібліотек і т.д.). Для розрізнення таблиць індексів ББК використовуються наступні коди:

    LBC/M Medium schedules для Середніх таблиць
    LBC/A Abridged schedules для Скорочених таблиць,
    LBC/SL ... для наукових бібліотек
    LBC/SL-A ... скорочені ... для наукових бібліотек
    LBC/PL ... для масових бібліотек
    LBC/RL ... обласних бібліотек
    LBC/L ... краєзнавчі

Не повторюється.

Контрольні підполя

$2 Код системи

Код таблиць класифікації, що використовуються при складанні індексу (Див. Додаток G до комунікативному формату для бібліографічних даних).

Не повторюється.

$3 Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису

Ідентифікатор авторитетного/нормативного запису для класифікаційного індексу.

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Складові індекси ББК, що представляють собою комбінацію індексів, з'єднаних знаком "+", в полі не включаються. У разі, якщо змістом точки доступу в полі 2-- відповідає такий складовий індекс, кожна частина складеного індексу записується в окреме входження поля 686.

Якщо змістом точки доступу відповідає кілька індексів ДРНТІ, то кожен індекс ДРНТІ також записується в окреме повторення поля 686.

Приклади

Приклад 1.

152 ##$aRCR$brkp-sh
200 #1$aАбдулатипов$bР. Г.$gРамазан Гаджимурадович$f1946-: $cГосударственный деятель России, доктор филос. наук, профессор
686 ##$a10.15$2rugasnti
686 ##$a67.99(2Рос)06$vLBC/PL$2rubbk

Приклад 2.

152 ##$aRCR$brkp-sh
200 #0$aАвсоний$dр. ок. 310 г. ум. ок. 394 г.$cРимский поэт эпохи упадка империи
686 ##$a49798(042)$2rueskl
686 ##$a17$2rugasnti
686 ##$a84(0)3$vLBC/PL$2rubbk

Приклад 3.

152 ##$bnlr_sh
215 ##$aЯлта$xНародное хозяйство$z1956
686 ##$aУ03(2Р-4Крм-2Я)74$vLBC/SL$2rubbk

Приклад 4.

152 ##$bnlr_sh
250 ##$aМатематика$xФилософские вопросы
686 ##$aЮ252$bВ1$cФилософия$cМатематика$vLBC/SL$2rubbk

Приклад 5.

152 ##$bnlr_sh
240 ##$1215##$aСоединенные Штаты Америки$1230##$aКонституция$xИстория
686 ##$aТ3(7США)0-52$cИстория$vLBC/SL$2rubbk
686 ##$aХ809(7США)1-1$cПраво$vLBC/SL$2rubbk

Приклад 6.

152 ##$bnlr_sh
250 ##$aВойна в зоне Персидского залива$z1990 - 1991
686 ##$aЦ35(0)636$vLBC/SL$2rubbk
686 ##$aЦ35(0)636$vLBC/SL$2rubbk
686 ##$aТ3(5Ир)63-681$vLBC/SL$2rubbk

Приклад 7.

686 ##$aW1$bRE359$2usnlm
Классификационный индекс Национальной медицинской библиотеки США.

Приклад 8.

686 ##$a281.9$bC81A$2usnal
Классификационный индекс Национальной сельскохозяйственной библиотеки США.

Приклад 1:

250 ## $aДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА
686 ## $2rugasnti$a61$v4
686 ## $2rugasnti$a76$v4

Приклад 2:

250 ## $aДAКТИЛОЛОГИЯ
686 ## $2rugasnti$a14$v4
686 ## $2rugasnti$a15$v4
686 ## $2rugasnti$a16$v4

Приклад 3:

250 ## $aСИСТЕМНЫЙ АНАЛИЗ
686 ## $2rugasnti$aХХ$v4

Приклад 4:

200 #1 $aКуляшоў$bА.$gАркадзь$f1914–1993
686 ## $2rubbk$a84(4Беи)Белорусская литература$vRTMB (Рабочие таблицы для массовых библиотек)

Приклад 5:

250 ## $aЭЛЕКТРОАКУСТИКА
686 ## $2rubbk$a32.87$cЭлектроакустика$vTOB (Таблицы для областных библиотек)

Приклад 6:

250 ## $aИСКУССТВО
686 ## $2rubbk$a91.9$b85$cБиблиографические указатели по искусству$vTOB (Таблицы для областных библиотек)

Приклад 7:

250 ## $aВОСТОКОВЕДЕНИЕ
686 ## $2rubbk$a63.3(5)$cИстория Азии$vRTMB (Рабочие таблицы для массовых библиотек)

Див. також