Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Auth / 801 Джерело запису

801 Джерело запису

Тег: 801

Назва поля: Джерело запису

Інші назви: Originating Source (англ.), Источник записи (рос.), Origine de la notice (франц.), Izvor zapisa (словен.), Įrašo šaltinis (литов.)

Визначення поля

Поле використовується для ідентифікації бібліографуючої установи, відповідального за створення запису, та дати введення запису. Повторюється для вказівки організацій, перетворюють дані в машиночитну форму, що модифікують або поширюють запис. Для нових записів вказується дата введення. Для модифікованих записів — дата останньої модифікації.

Наявність

Обовʼязкове.

Повторюється в разі зміни вмісту будь-якого з підполів поля.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: визначає функції, виконувані організацією, зазначеною в $b:

    0 — Агентство, яке виробляє первинну каталогізацію
       Організація, яка підготувала дані для запису (створила запис).
    1 — Агентство, що перетворює дані
       Організація, що конвертувала дані в машиночитну форму
    2 — Агентство, що вносить зміни до запису
       Організація, що модифікувала зміст запису, або його структуру.
    3 — Агентство, що поширює запис
        Організація, що поширювала запис

Підполя

$a Країна

Двосимвольний код країни, в якій знаходиться організація, зазначена в підполі $b. Код країни вказується відповідно до ISO 3166. Список кодів див. Додаток B комунікативного формату для бібліографічних даних.

Обов'язкове.

Не повторюється.

$b Організація

Подполе містить найменування (в кодованій або повній формі) організації. Рекомендується використовувати коди відповідно до стандарту International Standard Identifier for Libraries and Related Organisations (ISIL), ISO 15511: 2003 (Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек та інших пов'язаних організацій) У цьому випадку, в підполі $b вводиться код ISIL повністю, включаючи першу частину (код країни чи іншій префікс). (Раніше створені записи можуть містити коди зі списку MARC Code List for Organizations, повне найменування організації або національний код). При виведенні запису рекомендується код замінювати відповідним повним найменуванням або загальноприйнятою абревіатурою.

Обов'язкове.

Не повторюється.

$c Дата складання

Підполе містить дату виконання тієї операції із записом, на яку вказує індикатор 2. Дату слід записувати відповідно до міжнародного стандарту ISO 8601, вказуючи цифри року, місяця і дня без роздільників між ними, тобто РРРРММДД.

Обов'язкове.

Не повторюється.

$2 Код системи

Назва формату, використовуваного в машиночитньому записі. Див. Додаток H комунікативного формату для бібліографічних даних.

Не повторюється.

Примітки про зміст поля

Дата початку створення запису вводиться в полі 100, поз. 0-7.

У багатьох випадках одна і та ж організація виконує всі або окремі вище перераховані функції. Поле слід повторювати для кожної функції оскільки дати обробки можуть бути різними.

У машиночитному записі має бути не менше двох входжень поля 801, так як для того щоб дані привести в машиночитну форму, їх треба підготувати. Таким чином, у першого входження поля 801 індикатор = 0, а у другого = 1.

Якщо організація відразу створює авторитетний запис у машиночитній формі, то має бути приведено два входження поля 801 з однаковими підполями $c — дата складання.

Поле 801 зі значенням другого індикатора 0 вводиться в запис при появі в позиції 17 маркера значення # (пробіл — повний рівень кодування). У цьому випадку дата в полі 801 збігається з датою введення в полі 100. Для модифікуються записів вказується дата редагування запису.

Дата останньої редакції запису зберігається в полі 005 Ідентифікатор версії. В полі 801 зберігається історія запису із зазначенням всіх модифікацій: яка організація і коли створила й змінювала запис.

Взаємопов'язані поля

    Дата в полі 100 може мати таке ж значення, як і дата перетворення запису в машиночитну форму, проте її необхідно повторити в полі 801.

Приклади

Приклад 1.

801 #0$aUS$bLC$c19800516

Приклад 2.

801 #3$aGB$bBL$c19831121

Приклад 3.

801 #0$aRU$bNLR$c19961109

Приклад 4.

801 #0$aFR$bBnF$c20061012
Авторитетний запис для видавця/друкаря, створений Bibliothèque nationale de France.

Приклад 5.

801 #0$aFR$bFR-693836101$c20070215
Авторитетний запис, створений Bibliothèque municipale de Lyon. В підполі $b введений повністю ідентифікатор ISIL, включаючи обидва компонента.

Приклад 1:

LDR 00000nx##j2200000##45##
100 ## $a20001109abely50######са0
250 ## $aНАРОДНАЯ ТВОРЧАСЦЬ
801 #0 $2belmarc$aBY$bBY-НМ0000$c20001215

Приклад 2:

LDR 00000nx##h2200000##45##
100 ## $a20001109arusy50######са0
245 ## $1200#1$aКолас$bЯ.$gЯкуб$f1882–1956$12351#$aСобрание сочинений

Див. також