Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Class / 663 Внутрішній поділ і точки доступу додаткових таблиць

Зміст

Поле Class/663 Внутрішній поділ і точки доступу додаткових таблиць

Тег: 663

Назва поля: Внутрішній поділ і точки доступу додаткових таблиць

Інші назви: Internal Subarrangement or Add Table Entry (англ.), Запись внутренних вспомогательных таблиц (рос.)

Визначення поля

Поле використовується для специфікації записів у внутрішньому класифікаційному поділі чи для додавання таблиці.

Поле містить запис внутрішньої допоміжної таблиці (планів розташування і таблиць спеціальних типових ділень, які наводяться під класифікаційним індексом і не мають окремого позначення). Запис може включати класифікаційний індекс і пов'язаний з ним заголовок, примітки або посилання "див.". Класифікаційні індекси зовнішніх допоміжних таблиць (таблиць загальних типових ділень і територіальних типових ділень, виділених поза галузевих відділів) записуються в полі 250 з ідентифікацією допоміжної таблиці в підполі $z цього поля.

Наявність

Факультативне.

Повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: : Статус дії класифікаційного індексу

Значення індикатора визначає, чи містить поле 663 стандартний діючий, стандартний недіючий, факультативний діючий, факультативний недіючий або застарілий класифікаційний індекс. Стандартний класифікаційний індекс - це індекс зі стандартної частини основних або допоміжних таблиць; він може бути чинним або нечинним (тобто дозволеним або не дозволеним для використання в бібліографічних або авторитетних/нормативних записах). Факультативний індекс - це індекс, вказаний в якості альтернативи до стандартної частини основних або допоміжних таблиць; він також може бути чинним або нечинним; застарілий класифікаційний індекс - це індекс, який використовувався в більш ранньому виданні системи класифікації, але використання його припинено. Як правило, ці значення включають таку ж інформацію для індексів внутрішніх планів розташування, що і коди в полі 100$a, позиції 10 (Статус дії індексу) і 11 (Стандартне або факультативне призначення) для класифікаційного індексу в полі 250.
0: Запис не містить класифікаційний індекс
Значення 0 означає, що поле не містить класифікаційний індекс. Хоча індекси можуть бути елементом пояснювального тексту, запис не рахується записом класифікаційного індексу.
1: Стандартний діючий класифікаційний індекс
2: Стандартний недіючий класифікаційний індекс
3: Факультативний діючий класифікаційний індекс
4: Факультативний недіючий класифікаційний індекс
5: Застарілий класифікаційний індекс

Індикатор 2: Тип класифікаційного індексу

0: Окремий класифікаційний індекс
1: Встановлений ряд індексів
2: Зведений ряд індексів
8: Інше

Підполя

$a Класифікаційний індекс - окремий індекс або початковий індекс в ряду

Підполе $a містить класифікаційний індекс (окремий індекс або початковий індекс в ряду), який міститься в записі внутрішніх допоміжних таблиць (плану розташування або СТД). Класифікаційний індекс може бути приведений в неповній формі. Підполе $a не використовується для класифікаційних індексів, що входять в текст приміток (значення індикатора 1 - 0).

Повторюється.

$b Основний (базовий) індекс

Підполе $b містить основний (базовий) класифікаційний індекс, до якого приєднується один або кілька інших індексів.

Не повторюється.

$c Класифікаційний індекс - кінцевий індекс в ряду

Підполе $c містить кінцевий індекс в ряду.

Повторюється.

$d Класифікаційний індекс, який використовується в якості моделі

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Класифікаційний індекс, який використовується в якості прикладу

Підполе $e містить приклад класифікаційного індексу, побудованого відповідно до методичним зазначенням про деталізацію.

Повторюється.

$h Ієрархія заголовків

Містить заголовок для кожного вищого рівня ієрархії заголовків, яка передує заголовку в підполі $j, котре пов’язується з класифікаційним індексом як частиною точки доступу внутрішнього поділу. Заголовок класифікаційного індексу в зведеному індексному інтервалі Десяткової класифікації Дьюї міститься в підполі $k.

Підполе $h містить заголовок для кожного вищого рівня ієрархії заголовків, що передують заголовку, ідентифікованого в підполі $j, пов'язаному з класифікаційними індексом, що представляє собою запис внутрішньої допоміжної таблиці (плану розташування або СТД). Ієрархія заголовків зведеного ряду індексів записується в повторюване підполе $k.

Повторюється.

$i Пояснювальний текст

Підполе $i містить текст методичних вказівок, наведених у внутрішніх допоміжних таблицях.

Повторюється.

$j Заголовок

У підполі вводиться заголовок нижнього рівня ієрархії заголовків для класифікаційного індексу або ряду індексів.

Не повторюється.

$k Ієрархія заголовків зведеного ряду індексів

Містить заголовок рівня, вищого за останній для зведеного індексного інтервалу в схемі Десяткової класифікації Дьюї. Ієрархія заголовків для одиничного класифікаційного індексу, визначеного індексного інтервалу чи іншого типу зведених індексних інтервалів міститься в підполі $h.

У підполі записується заголовок, що знаходиться в ієрархії заголовків на один рівень вище заголовка зведеного ряду індексів. Ієрархії заголовків для одиночних класифікаційних індексів і встановлених рядів індексів записуються в підполі $h. Останній заголовок в ієрархії заголовків для зведеного ряду індексів записується в підполі $j.

Повторюється.

$m Примітка з Керівництва до системи класифікації

Містить примітки з посібника з класифікації, які є частиною внутрішнього класифікаційного поділу. Посилання з допоміжних таблиць внутрішнього поділу до посібника записується до підполя $i.

Підполе $m містить примітку з Керівництва до системи класифікації, представлену в плані розташування системи класифікації. Посилання на Керівництво записується в підполі $i.

Повторюється.

$n Класифікаційний індекс, під яким описано

Підполе $n містить класифікаційний індекс або ряд індексів, під яким наводяться подальші інструкції.

Повторюється.

$p Відповідне класифікаційне поле

Містить мітку поля, у якому могли б з’являтися дані внутрішнього поділу, які не є частиною внутрішнього поділу.

Підполе $p містить мітку поля, в якому були б наведені дані внутрішньої допоміжної таблиці, якби вони не ставилися до внутрішніх таблиць.

Повторюється.

СПІВВІДНЕСЕНІ П/ПП: 825 ПРИМІТКИ ЩОДО ІНСТРУКЦІЙ З ЗАСТОСУВАННЯ

ПРИМІТКИ. Це підполе може повторюватися для кожних опцій приміток для того, щоб показати, що примітка може з’явитися в полі 825 ПРИМІТКИ ЩОДО ІНСТРУКЦІЙ З ЗАСТОСУВАННЯ чи в інших полях, якщо вони не є опцією.

$r Кореневий (вихідний) індекс

Містить початкові цифри індексу-зразка чи інтервалу зразка, коли ці цифри не є доданими. Якщо це поле наявне в записі, підполе $d Індекс «Підрозділяється аналогічно…» також повинно бути наявним для визначенні цифр, що додаються.

Підполе $r містить початкову частину індексу-моделі, яка при побудові індексу не приєднується. Якщо використовується це підполе, приєднувана частина індексу повинна бути вказана в підполі $d.

Повторюється.

$s Посилання «див.»

Містить класифікаційний індекс, до якого встановлюється посилання «Дивись» у внутрішньому класифікаційному поділі.

Підполе $s містить класифікаційний індекс, посилання "див." до якого наводиться у внутрішній допоміжній таблиці.

Повторюється.

$x Інший класифікаційний індекс

Містить класифікаційні індекси, котрі відрізняються від тих, які належать до інших підполів поля 663.

Підполе $x містить класифікаційні індекси, які не можуть бути віднесені до жодного з інших підполів.

Повторюється.

$y Тип класифікаційного поділу

Містить ідентифікацію типу поділу, до якого застосовується таблиця, наведена в підполі $z.

В підполі $y ідентифікується тип класифікаційних ділень, до яких застосовується таблиця, зазначена в підполі $z. У підполі може вказуватися заголовок внутрішньої допоміжної таблиці (СТД або ПР).

Повторюється.

$z Ідентифікація допоміжної таблиці

В підполі $z вказується допоміжна таблиця, до якої відноситься індекс, наведений в полі 663.

Повторюється.

$6 Дані для зв'язку і послідовності полів

$8 Зв’язок та послідовний індекс

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Співвіднесені п/пп

  • 825 ПРИМІТКИ ЩОДО ІНСТРУКЦІЙ З ЗАСТОСУВАННЯ

Примітки

Інструкції по деталізації індексу основних або зовнішніх допоміжних таблиць записуються в полі 661, інструкції по деталізації індексу внутрішніх допоміжних таблиць, наведених під КІ - в полі 663.

Кожен запис внутрішньої допоміжної таблиці (плану розташування або таблиці СТД) записується в окреме повторення поля 663; кожному повторенню приписується порядковий номер відповідно до порядку приведення даних в таблицях класифікації, що записується в підполі $6. Підполе $6 завжди наводиться в поле першим.

У разі необхідності (наприклад, при великому обсязі внутрішньої допоміжної таблиці або при наявності розгорнутих методичних вказівок під індексами внутрішньої таблиці) для індексів внутрішніх допоміжних таблиць можуть створюватися окремі записи з зазначенням в полі 100, позиція символу 8 коду b (індекс допоміжних таблиць). В цьому випадку допоміжній таблиці присвоюється індивідуальне позначення. Як позначення таблиці використовується класифікаційний індекс (або початковий індекс ряду), під яким повинна наводитися внутрішня допоміжна таблиця. Якщо під індексом повинні приводитися кілька внутрішніх допоміжних таблиць (наприклад, і план розташування, і таблиці СТД), позначення таблиці будується з класифікаційного індексу, під яким повинна наводитися таблиця, і порядкового номера (/1, /2) відповідно до того порядку, в якому мають бути надані таблиці.

У разі, якщо для індексів внутрішніх допоміжних таблиць створюються окремі записи, в записі індексу, під яким повинні приводитися таблиці, в полі 663 в підполі $z вказується позначення таблиці. Це ж позначення вказується в підполі $z кожного запису, яка робиться індексу таблиць СТД або плану розташування (Приклад 5).

Таким чином, вказівка ​​позначення допоміжної таблиці в полі 663 у записі класифікаційного індексу означає, що допоміжна таблиця є внутрішньою (СТД або ПР) і має наводитися під індексом, записаним в полі 250. Якщо допоміжна таблиця вказана в полі 662, це означає, що вона є зовнішньою.

Приклади

Приклад 1.

В343.8 Люминесценция

Специальные типовые деления

-1 Спектральные характеристики (спектры) люминесценции
-2 Поляризация люминесценции
-4 Выход люминесценции (энергетический и квантовый)
-5 Кинетика люминесценции
-6 Тушение люминесценции
-7 Перенос энергии возбуждения
250##$aВ343.8$hФизико-математические науки$hФизика$hОптика$hФизическая оптика$jСейсмические волны
66308$61.1$iСпециальные типовые деления
66310$61.2$a-1$jСпектральные характеристики (спектры) люминесценции$p250
66310$61.3$a-2$jПоляризация люминесценции$p250
66310$61.4$a-4$jВыход люминесценции (энергетический и квантовый)$p250
66310$61.5$a-5$jКинетика люминесценции$p250
66310$61.6$a-6$jТушение люминесценции$p250
66310$61.7$a-7$Перенос энергии возбуждения$p250

Приклад 2.

Т3(2) История СССР

а) Типовые деления для детализации материала по истории СССР в целом и по истории досоциалистических формаций СССР


-232 Сельское хозяйство
Землевладение. Аграрные отношения см. -21
-233 Промышленность (Ремесло. Промыслы. Мануфактура)
Используется для докапиталистических формаций.
Промышленность в период разложения феодализма ... см.
-231 промышленность
-295 Духовенство
См. также: -55 Политическая роль церкви
Духовные феодалы см. -286 Землевладельцы. Дворянство
Монастырское и церковное землевладение см. -215 Отдельные виды землевладения
250##$aТ3(2)$hИстория. Исторические науки$hИстория$jИстория СССР
66308$61.1$ya) Типовые деления для детализации материала по истории СССР в целом и по истории досоциалистических формаций СССР
66310$61.2$a-232$jСельское хозяйство$p250
66308$61.3$iЗемлевладение. Аграрные отношения см.$s-21$p343
66310$61.4$a-233$jПромышленность (Ремесло. Промыслы. Мануфактура)$p250
66308$61.5$iИспользуется для докапиталистических формаций$p330
66308$61.6$iПромышленность в период разложения см. $s-231$iПромышленность$p343
66310$61.7$a-295$jДуховенство$p250
66308$61.8$iСм. также:$x-55$iПолитическая роль церкви$p353
66308$61.9$iДуховные феодалы см.$s-286$iЗемлевладельцы. Дворянство$p343
66308$61.10$iМонастырское и церковное землевладение см.$s-215$iОтдельные виды землевладения$p343

Приклад 3.

Д217.3 Сейсмические волны

Типовые деления для детализации материала о сейсмических волнах

с142 Моделирование. Экспериментальное исследование
-1 Происхождение
-2 Кинематическая характеристика
Частота, период, амплитуда колебания и скорости сейсмических волн
-3 Динамическая характеристика
Распространение, годографы, преломление, дифракция, отражение, интерференция, поглощение, рассеяние и затухание сейсмических волн.
-5 Энергия
-7 Классификация
250##$aД217.3$h…$jСейсмические волны
66308$61.1$yТиповые деления для детализации материала о сейсмических волнах
66310$61.2$aс142$jМоделирование. Экспериментальное исследование$p250
66310$61.3$a-1$jПроисхождение$p250
66310$61.4$a-2$jКинематическая характеристика$p250
66308$61.5$iЧастота, период, амплитуда колебания и скорости сейсмических волн$p330
66310$61.6$a-3$jДинамическая характеристика$p250
66308$61.7$iРаспространение, годографы, преломление, дифракция, отражение, интерференция, поглощение, рассеяние и затухание сейсмических волн$p330
66310$61.8$a-5$jЭнергия$p250
66310$61.9$a-7$jКлассификация$p250

Приклад 4.

Д451/453 Месторождения, группы и отдельные полезные ископаемые

Специальные типовые деления

-5 Прогнозирование. Поиски, Разведка. Опробование. Подсчет запасов.
См. также: Ж/О Техника. Технические науки - Горное дело.
Для дальнейшей детализации индекса -5 могут быть использованы конечные знаки подразделений индекса Д443, соответствующие отдельным методам поисков и разведки, например: -557 Поисковое и разведочное бурение;
-54 Геофизические методы поисков и разведки.
250##$aД451$cД453
66308$61.1$iСпециальные типовые деления
66310$61.2$a-5$jПрогнозирование. Поиски. Разведка. Опробование. Подсчет запасов$p250
66308$61.3$iСм. также: $xЖ/О$iТехника. Технические науки -Горное дело.$p684
66308$61.4$iДля дальнейшей детализации индекса$a-5$iмогут быть использованы конечные знаки подразделений индекса$rД443$iсоответствующие :отдельным методам поисков и разведки, например:$e-557$iПоисковое и разведочное бурение;$e-54$iГеофизические методы поисков и разведки.$p661

Приклад 5.

Под индексом 63.3 приведены план расположения и таблица специальных типовых делений. Индексы плана расположения введены в поля 663. Для специальных типовых делений созданы отдельные записи с указанием в поле 100, поз.8 кода b = индекс вспомогательных таблиц. В підполе $z записей индексов СТД указан индекс 63.3, под которым должна быть выведена таблица СТД.
63.3 История
История отдельных отраслей науки и техники, литературы и искусства см. в соответствующих подразделениях классификации.
Исторические источники и литература о них см. в соответствующих подразделениях 63.3 под типовым делением ю и его подразделениями.

План расположения материала для детализации литературы об отдельных войнах

,08 Происхождение, причины и характер войны
,1 Военные действия
,4 Народное ополчение
,5 Партизанское движение
,6 Оккупационный режим. Потери. Разрушения
Под делением ,6 собирается также литература о различных проявлениях коллаборационизма.
,67 Потери. Разрушения. Трофеи. Перемещенные ценности
Под делением ,67 собирается также литература по проблемам реституции.
,7 Военнопленные. Перемещенные лица
,8 Персоналии участников войны
Расположение по алфавиту фамилий.
,9 Отдельные местности в период войны
Расположение по алфавиту наименований местностей.

Специальные типовые деления для детализации материала по всеобщей истории и истории отдельных стран

-01 Происхождение народа. Формирование наций
Этногенез см. в подразделениях индекса 63.5 под типовым делением
-3 Формирование этнического самосознания народа см. 88.58.
-02 Происхождение государственности. Образование государства
-04 Присоединение, воссоединение или вхождение отдельных народов, государств и территорий
Социально-экономические, политические и культурные последствия воссоединения
Запис 1
Маркер поз.6 - w
100 ##$a20021206aaaa#aaarusy0102####ca
184 8#$arubbk$bБиблиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы$cВып.1. 60/63 С/Т Социальные науки
250 ##$a63.3$hСоциальные (общественные) и гуманитарные науки$hИстория. Исторические науки$jИстория
343 2#$iИстория отдельных отраслей науки и техники, литературы и искусства см. в соответствующих подразделениях классификации
343 2#$iИсторические источники и литература о них см. в соответствующих подразделениях$a63.3$iпод типовым делением$zОТД$aю$iи его подразделениями.
663 08$61.1$z63.3/1$yПлан расположения материала для детализации литературы об отдельных войнах
663 10$61.2$z63.3/1$a,08$jПроисхождение, причины и характер войны$p250
663 10$61.3$z63.3/1$a,1$jВоенные действия$p250
663 10$61.4$z63.3/1$a,4$jНародное ополчение$p250
663 10$61.5$z63.3/1$a,5$jПартизанское движение$p250
663 10$61.6$z63.3/1$a,6$jОккупационный режим. Потери. Разрушения$p250
663 08$61.7$iПод делением$z63.3/1$a,6$iсобирается также литература о различных проявлениях коллаборационизма.$p330
663 10$61.8$z63.3/1$a,67$hПотери. Разрушения. Трофеи. Перемещенные ценности$jОккупационный режим. Потери. Разрушения$p250
663 08$61.9$iПод делением$z63.3/1$a,67$iсобирается также литература по проблемам реституции.$p330
663 10$61.10$z63.3/1$a,7$jВоеннопленные. Перемещенные лица$p250
663 10$61.11$z63.3/1$a,8$jПерсоналии участников войны$p250
663 08$61.12$iРасположение по алфавиту фамилий.$p825
663 10$61.13$z63.3/1$a,9$jОтдельные местности в период войны$p250
663 08$61.14$iРасположение по алфавиту наименований местностей.$p825
663 08$61.15$z63.3/2$yСпециальные типовые деления для детализации материала по всеобщей истории и истории отдельных стран
Запис 2
Маркер поз.6 - w
100 ##$a20021206baaa#aaarusy0102####ca
184 8#$arubbk$bБиблиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы$cВып.1. 60/63 С/Т Социальные науки
250 ##$z63.3/2$a-01$hСпециальные типовые деления для детализации материала по всеобщей истории и истории отдельных стран$jПроисхождение народа. Формирование наций
343 2#$iЭтногенез см. в подразделениях индекса$a63.5$iпод типовым делением$z63.3/2$a-3
Запис 3
Маркер поз.6 - w
100 ##$a20021206baaa#aaarusy0102####ca
184 8#$arubbk$bБиблиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы$cВып.1. 60/63 С/Т Социальные науки
250 ##$z63.3/2$a-02$hСпециальные типовые деления для детализации материала по всеобщей истории и истории отдельных стран$jПроисхождение государственности. Образование государства
Запис 4
Маркер поз.6 - w
100 ##$a20021206baaa#aaarusy0102####ca
184 8#$arubbk$bБиблиотечно-библиографическая классификация. Средние таблицы$cВып.1. 60/63 С/Т Социальные науки
250 ##$z63.3/2$a-04$hСпециальные типовые деления для детализации материала по всеобщей истории и истории отдельных стран$jПрисоединение, воссоединение или вхождение отдельных народов, государств и территорий
330 0#$iСоциально-экономические, политические и культурные последствия воссоединения

Див. також