Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Class / 801 Джерело походження

Поле Class/801 Джерело походження

Тег: 801

Назва поля: Джерело походження

Інші назви: Originating Source (англ.), Источник записи (рос.)

Визначення поля

Поле використовується для ідентифікації бібліографуючої установи, створюючу запис, перетворючуя в машиночитну форму, модифікуючу початкові записи/дані,розповсюджуючу записи.

Для нових записів вказується дата введення. Для змінених записів - дата останньої операції із записом.

Наявність

Обов'язкове.

Повторюється для кожної з перерахованих функцій, які виконуються тією чи іншою організацією.

Індикатори

Індикатор 1: пробіл (не визначено)

Індикатор 2: Функції, що виконуються організацією

0: Первинне класифікаційне агентство, яке створило запис
1: Агентство, яке перетворило запис (конвертувало запис в машиночитну форму)
3: Агентство, яке модифікувало запис
4: Агентство, яке поширює запис

Підполя

$a Країна

Двосимвольний код країни, в якій знаходиться організація, зазначена в підполі $b. Код вказується відповідно до ISO 3166.

Не повторюється.

$b Агентство (організація)

У зв'язку з відсутністю міжнародних загальноприйнятих кодів рекомендується використовувати коди, що містяться у виданні "Symbols of American Libraries", в якому наведені коди багатьох бібліотек, що перебувають за межами США. Якщо у виданні немає коду, можна використовувати повне найменування організації або її національний код.

Не повторюється.

$c Дата транзакції

Дата введення або останнього редагування запису.

Підполе містить дату виконання тієї операції із записом, на яку вказує індикатор 2. Дату слід записувати відповідно до міжнародного стандарту ISO 2014-1976, вказуючи цифри року, місяця і дня без роздільників між ними, тобто РРРРММДД.

Не повторюється.

$z Код системи

ФАКУЛЬТАТИВНЕ НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Примітка до змісту поля

Дата останньої редакції запису зберігається в полі 005 ІДЕНТИФІКАТОР ВЕРСІЇ. В полі 801 зберігається історія записи із зазначенням всіх модифікацій: яка організація і коли створила і змінювала запис.

Дата введення або останньої операції із записом запроваджується відповідно до стандарту ISO 2014 року, тобто в формі РРРРММДД, наприклад: 5 жовтня 1996 року - 19961005

Взаємопов'язані поля

  • 005 ІДЕНТИФІКАТОР ВЕРСІЇ

Приклади

Приклад 1.

801 #0$aru$bNLR$c19961109

Див. також