Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Class / 856 Місцезнаходження електронних ресурсів і доступ до них

Поле Class/856 Місцезнаходження електронних ресурсів і доступ до них

Тег: 856

Назва поля: Місцезнаходження електронних ресурсів і доступ до них

Інші назви: Electronic Location and Access (англ.), Местонахождение электронных ресурсов и доступ к ним (рос.)

Визначення поля

Поле містить інформацію, достатню для визначення місцезнаходження електронного документа. Інформація визначає електронну адресу документа або електронного ресурсу, що містить документ. Поле містить також інформацію про тип доступу до електронного ресурсу (визначено типи для основних протоколів TCP/IP). Інформація, що міститься в полі, достатня для того, щоб забезпечити можливість:

  •     електронної передачі файлу;
  •     підписки на електронний журнал;
  •     отримання доступу до електронного ресурсу.

У деяких випадках записуються лише унікальні елементи даних, що дозволяє користувачеві мати доступ до таблиці адрес (locator table) на віддаленому сервері, що містить іншу інформацію, необхідну для доступу до документа. Поле може використовуватися для вказівки посилання на електронні ресурси, службовці доповненням до системи класифікації (наприклад, зображення карти для класифікації географічних назв).

Наявність

Факультативне.

Повторюється, коли відрізняються елементи даних про розміщення ($a, $b, $d) або коли може бути використано кілька типів доступу. Також повторюється щоразу, коли змінюється електронне ім'я файлу (підполе $f), крім випадку, коли інтелектуально єдиний документ розділяється на частини для онлайнового зберігання або пошуку.

Індикатори

Індикатор 1: індикатор результату перетворення

Значення першого індикатора визначає, як повинна використовуватися інша частина даних. Якщо ресурс доступний декількома способами, поле повторюється з даними по кожному типу доступу. Значення першого індикатора визначає також, які з підполів слід застосовувати. Наприклад, при значенні 1 індикатора (FTP) повинні застосовуватися підполя $d (шлях до ресурсу), $f (електронне ім'я), $c (відомості про стиснення) і $s (розмір файлу), в той час, як ці підполя не будуть використовуватися при значенні 2 (термінальний режим TELNET).
# - Нема інформації
0 - Електронна пошта
Вказує, що доступ до електронного ресурсу повинен здійснюватися через електронну пошту. Включає підписку на електронний журнал або телеконференцію з використанням програмного забезпечення, призначеного для використання електронною поштою.
1 - FTP
Вказує, що доступ до електронного ресурсу повинен здійснюватися через FTP. Додаткова інформація з підполів дозволяє користувачу отримати інформацію електронним способом.
2 - Віддалений доступ (Telnet)
Вказує, що доступ до електронного ресурсу повинен здійснюватися через Telnet. Додаткова інформація з підполів дозволяє користувачу отримати доступ до електронного ресурсу.
3 - Комутований канал
Вказує, що доступ до електронного ресурсу забезпечується через звичайні телефонні лінії (по комутованому каналу). Додаткова інформація з підполів дозволяє користувачу отримати доступ до електронного ресурсу.
4 - HTTP
Вказує, що доступ до електронного ресурсу повинен здійснюватися через HTTP. Додаткова інформація з підполів дозволяє користувачу отримати доступ до електронного ресурсу
7 - Тип, визначений у підполі $y
Вказує, що доступ до ресурсу повинен здійснюватися не у відповідності з певними величинами, а з використанням визначального коду з підполя $y (тип доступу).

Індикатор 2: не визначене, проставляється пробіл (#).

Підполя

$a Ім'я хоста

Host name (англ.).

Підполе містить повне доменне ім'я (FQDN) сервера, через який здійснюється доступ до електронного ресурсу. Воно містить мережеву адресу, яка може повторюватися, якщо для одного сервера є кілька імен. Для адреси мережі BITNET прийнято рішення додавати .bitnet.

Повторюється.

856 1 #$aharvarda.harvard.edu$aharvard.bitnet

$b Цифровий код доступу

Access number (англ.).

Цифровий код доступу, пов'язаний з хостом. Підполе містить цифрову IP адреса, якщо елемент є ресурсом Інтернет, або телефонний номер, якщо доступ надається по телефонних каналах. Ці дані можуть часто змінюватися, і найімовірніше генеруються системою, а не зберігаються постійно. Телефонний номер записується в такий спосіб: [код країни]-[код міста]-[телефонний номер]. Якщо треба використовувати додатковий номер, його додають після номера, випереджаючи символом "x". Приклад: 1-703-3589800x515 (телефонний номер з додатковим 515).

Повторюється, якщо вся інша інформація в полі залишається прийнятною.

856 2 #$aanthrax.micro.umn.edu$b128.101.95.23
(Ім'я сервера і його IP адреса)
856 3 #$b1-202-7072316$j2400/9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$zRequires logon and password
(Телефонні номери для комутованого з'єднання з супутніми установками для режиму емуляції терміналу)

$c Про стиснення

Compression information (англ.).

Підполе $c містить інформацію про стиснення файлу. Якщо потрібна спеціальна програма для того, щоб розпакувати файл, то вона згадується тут. Файл в підполі $f може вказувати тип стиснення за допомогою розширення імені файлу (частина імені після крапки або після першого пробілу).

Повторюється, якщо використовувалося більше однієї програми стиснення; при цьому остання використовувалася програма архівації вказується першою.

856 1 #$amaine.maine.edu$cMust be decompressed with PKUNZIP$fresource.zip
856 4 #$uhttp: //www.nlc-bnc.ca/ifla/VI/3/p1996-1/concise.pd$uhttp: //ifla.inist.fr/VI/3/p1996-1/concise. pd$cRequires Adobe Acrobat Reader

$d Шлях

Path (англ.).

Підполе містить шлях - послідовність імен директорій (каталогів) і піддиректорій, яка вказує місце зберігання файлу. Саме ім'я файлу вказується в підполі $f. Дані в підполі можуть вказувати також лише на частину шляху, приводячи користувача на сервер, на якому в таблиці адрес (locator table) зберігається точна адреса файлу.

Повторюється.

856 1 #$awuarchive.wustl.edu$d/aii/admin/CAT.games$fmac-qubic.22.hqx

$e Дата і час останнього доступу

Date and Hour of Consultation and Access (англ.).

Дата і час (в форматі РРРРММДДГГХХ), в які останній раз був отриманий доступ до електронного документа.

Не повторюється.

$f Електронне ім'я

Electronic name (англ.).

Підполе містить електронне ім'я файлу, що знаходиться в директорії/піддиректорії, зазначеної в підполі $d, на сервері, визначеному в $a. Підполе $f може повторюватися, якщо логічно єдиний файл розділений на частини і зберігається під різними іменами. У цьому випадку окремі частини повинні складати єдину бібліографічну одиницю. У всіх інших випадках, коли файл можна отримати з використанням різних імен, запис містить кілька входжень поля 856, кожне зі своїм електронним ім'ям у підполі $f. В іменах файлів можуть, при необхідності, застосовуватися шаблони (* або?) З поясненням в підполі $z про те, як файли називаються.

ЗАУВАЖЕННЯ: В деяких системах імена файлів можуть розрізняти рядкове і прописне написання.

Підполе також може містити ім'я електронної публікації або конференції.

Повторюється.

856 1 #$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx
856 0 #$akentvm.bitnet$facadlist file1$facadlist file2$facadlist file3
856 0 #$auicvm.bitnet$fAN2

$g Універсальне ім'я ресурсу

Uniform resource name (англ.).

Підполе містить URN, що забезпечує незалежну універсальну ідентифікацію місцеположення ресурсу.

Повторюється.

$h Виконавець запиту

Processor of request (англ.).

Підполе містить ім'я користувача або виконавця запиту; зазвичай - це дані, що передують знаку "@" в адресі хоста.

Не повторюється.

856 0 #$auicvm.bitnet$fAN2$hListserv

$i Команда

Instruction (англ.).

Підполе містить інструкції або команди, необхідні віддаленому хосту для виконання запиту.

Повторюється.

856 0 #$auccvma.bitnet$fIR-L$hListserv$isubscribe

$j Швидкість передачі даних

bits per second (англ.).

Підполе містить мінімальну і максимальну швидкість передачі даних (біт в секунду) при з'єднанні з хостом. Синтаксис підполя наступний:

[Максимальна швидкість] - [мінімальна швидкість].

Якщо дається лише мінімальна швидкість:

- [мінімальна швидкість]

Якщо дається тільки максимальна швидкість:

[максимальна швидкість] -

Не повторюється.

$k Пароль

Password (англ.).

Використовується для зберігання паролів загального використання і не повинно застосовуватися для зберігання паролів, що вимагають секретності.

Не повторюється.

856 1 #$aharvarda.harvard.edu$kguest

$l Ім'я користувача

logon/login (англ.).

Підполе використовується для зберігання імен користувачів загального використання і не повинно застосовуватися для зберігання імен, що вимагають секретності.

Не повторюється.

856 1 #$aunmvm.bitnet$lanonymous

$m Координати для отримання допомоги по доступу

Contact for access assistance (англ.).

Повторюється.

856 2 #$agopac.berkeley.edu$mRoy Tennant

$n Назва місцезнаходження сервера, визначеного в підполі

Name of location of host in subfield (англ.).

Підполе містить загальноприйняту назва місця розташування сервера, визначеного в підполі$a, включаючи фізичне (географічне) місцерозташування.

Не повторюється.

856 2 #$apucc.princeton.edu$nPrinceton University, Princeton, N.J

$o Операційна система

Operating system (англ.).

Підполе містить дані про операційну систему, під якою працює сервер, який визначається в підполі $a. Від операційної системи на сервері може залежати порядок запису шляхів і імен файлів.

Не повторюється.

856 1 #$aseq1.loc.gov$d/pub/soviet.archive$fk1famine.bkg$nLibrary of Congress, Washington, D.C.$oUNIX

$p Порт

Port (англ.).

Підполе містить частину адреси, що визначає процес або службу на сервері.

Не повторюється.

856 2 #$amadlab.sprl.umich.edu$nUniversity of Michigan Weather Underground$p3000

$q Тип електронного формату

Electronic Format Type (англ.).

Підполе містить вказівку на тип електронного формату, який визначає яким чином дані були передані через мережу. Зазвичай текстовий файл передається як символьні дані, обмежені набором символів ASCII (тобто основні латинські букви, цифри 0-9, кілька спеціальних символів і більшість знаків пунктуації). Текстові файли, що містять символи, які не є частиною ASCII, або нетекстові файли (комп'ютерні програми, файли з зображеннями) повинні передаватися в іншому режимі (зазвичай в довічним). Тип електронного формату може бути взятий зі списків, таких як зареєстровані типи Internet Media (MIME типи).

Не повторюється.

856 1 #$aarchive.cis.ohio-state.edu$dpub/comp.sources.Unix/volume 10$fcomobj.lisp.10.Z$qbinary
856 4 #$uhttp: //www.cdc.gov/ncidod/EID/eid.htm$qtext/html

$r Установки

Settings (англ.).

Підполе містить установки, що застосовуються при передачі даних. У установки включають:

- Число бітів даних (число бітів в символі)
- Кількість стоп бітів (число бітів, використовуваних для позначення кінця байта)
- Парність (використовуваний варіант перевірки на парність)

Застосовується наступний синтаксис:

<Парність>-<Число бітів даних>-<Кількість стоп бітів>

Якщо задана тільки парність, то установки для всіх інших елементів і пов'язані з ним дефіси опускаються (наприклад, <Парність>). Якщо один з двох, що залишилися елементів присутній, дефіси для пропущеного елемента стоять на відповідних місцях (тобто <Парність>--<Кількість стоп бітів> або <Парність>-<Число бітів даних>-).

856 3 #$b1-202-7072316$j2400-9600$nLibrary of Congress, Washington, DC$oUNIX$rE-7-1$tvt100$zRequires logon and password

Значення для парності:

O (непарні); E (парні); N (немає перевірки); S (пробіл); M (позначка).

Повторюється.

$s Розмір файлу

File size (англ.).

Підполе містить розмір файлу, заданого в підполі $f. Зазвичай розмір виражається в 8-бітних байтах.

Повторюється, якщо повторюється ім'я файлу, слідуючи при цьому відразу за підполем $f, до якого воно відноситься. Ця інформація не дається для журналів, оскільки поле 856 відноситься до журналу в цілому, а не до окремих випусків.

856 1 #$awuarchive.wustl.edu$dmirrors/info-mac/util$fcolor-system-icons.hqx$s16874 bytes
856 0 #$akeptvm.bitnet$facadlist file1$s34,989 bytes$facadlist file2$s32,876 bytes$facadlist file3$s23987 bytes

$t Емуляція терміналу

Terminal emulation (англ.).

Підполе містить відомості про підтримувані версії емуляції терміналу. Підполе зазвичай використовується для віддаленого доступу (при цьому перший індикатор містить значення 2 (віддалений доступ (telnet)).

Повторюється.

856 2 #$amaine.maine.edu$nUniversity of Maine$t3270
856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100)$vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8: 30-17: 00 USA EST, Sun. 13: 00-17: 00 USA EST

$u Універсальний покажчик ресурсу

Uniform Resource Locator (англ.).

Підполе містить URL, який представляє собою дані для електронного доступу в стандартному синтаксисі. Ці дані можуть використовуватися для автоматичного доступу до електронного документа через один з протоколів мережі INTERNET. Структура поля 856 дозволяє зібрати URL з інших підполів. Підполе $u може використовуватися замість цих окремих підполів або поряд з ними.

Не повторюється.

856 1 #$uftp: //path.net/pub/docs/urn2urc.ps
856 4 #$uhttp: //lcweb.loc.gov/catdir/semdigdocs/seminar.html

$v Години доступу за даним типом

Hours access method available (англ.).

Підполе містить вказівку на години, в які можливий доступ до документа на електронну адресу, зазначену в даному полі.

Повторюється.

856 2 #$apac.carl.org$b192.54.81.128$mCARL Situation Room$mhelp@CARL.org$nCarl Systems Inc., Denver$v24 hours
856 3#$alocis.loc.gov$b140.147.254.3$mlconline@loc.gov$t3270$tline mode (e.g., vt100)$vM.-F. 6:00 a. m.- 21:30 p. m. USA EST, Sat 8: 30-17: 00 USA EST, Sun. 13: 00-17: 00 USA EST

$w Контрольний номер запису

Record control number (англ.).

Підполе містить системний контрольний номер пов'язаного запису, що передує кодом, укладеним в дужки і вказує на організацію, яка використовує цей номер. Дані підполя пов'язують поле 856 із записом, що має ті ж дані в поле контрольного номера. (Для міжнародного обміну код організації береться зі списку кодів організацій, підтримуваного Бібліотекою Конгресу).

Повторюється.

$x Непублікуєма примітка

Nonpublic note (англ.).

Службова примітка.

Підполе містить примітку до електронної адреси, ідентифікованого в даному полі. Це примітка не призначене для загального доступу і може, наприклад, містити робочу інформацію про файлі, що зберігається у даній електронній адресі.

Повторюється.

856 1 #$awuarchive.wustl.edu$cdecompress with PKUNZIP.exe$d/mirrors2/win3/games$fatmoids.zip$xcannot verify because of tranfer difficulty

$y Тип доступу

Access method (англ.).

Підполе вказує на тип доступу, в тих випадках, коли перший індикатор дорівнює 7 (тип визначений в підполі $y). Це підполе може вказувати на тип доступу, відмінний від основних протоколів TCP/IP, на які вказує перший індикатор. Дані цього підполя відповідають схемі доступу, яка визначається в URL (RFC +1738). Internet Assigned Numbers Authority (IANA) реєструє схеми URL і визначає синтаксис і правила використання нових схем.

Не повторюється.

856 7 #$dLCPP003B$f3B44639$2file

$z Загальнодоступна примітка

Public note (англ.).

Підполе містить примітку до електронної адреси, ідентифікованого в даному полі. Примітка записується в формі, призначеної для загального користування.

Повторюється.

Приклади

Приклади наведені в описі підполів.

Див. також