Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Class / 875 Примітка про історію

Поле Class/875 Примітка про історію

Тег: 875

Назва поля: Примітка про історію

Інші назви: History Note (англ.), Историческая справка (рос.)

Визначення поля

Поле документує виправлення та перерозподіли. Воно призначено як для класифікаторів, так і для фахівців з комп’ютерної обробки.

Інформація про історію використання та значення класифікаційного індексу, котрий міститься в полі 250 КЛАСИФІКАЦІЙНИЙ ІНДЕКС чи полях трасування (453 та 553).

Поле містить інформацію про зміни в значенні і використанні класифікаційного індексу, записаного в поле 250 або в полі 453/553. Поле призначене для допомоги індексатору і для полегшення комп'ютерної обробки записів індексів.

Якщо в полі трасування посилання 453 або 553 в позиції 3 контрольного підполя $5 невідомий код a (Історична довідка), інформація, записана в полі 875, відноситься до індексу в полі 250. Якщо ж позиція 3 контрольного підполя $5 поля 453 або 553 містить код a, історична довідка відноситься до індексу, записаному в цьому полі. Якщо запис містить кілька полів трасування, індекс, до якого належить історична довідка, вказується в підполі $a або $b поля 875.

Наявність

Факультативне.

Поле повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Результат зміни

Значення індикатора визначає результат зміни, інформація про який записана в полі 875.
0: Повністю новий індекс
Індекс, який не використовувався в попередніх виданнях
1: Повністю анульований індекс
Вказує, що використання індексу в полі 250 припинено, або поле 875 пов'язане з полем 453 (позиція 3 контрольного підполя $5 в полі 453 містить код a).
2: Частково змінений індекс
Значення класифікаційного індексу було частково змінено шляхом додавання або ділення теми
Вказує, що значення класифікаційної індексу частково змінено в результаті додавання або видалення деякої теми.
3: Індекс, знову використовується після анулювання
Класифікаційний індекс, який знову було використано після звільнення не менш як за рік
Вказує, що використання індексу відновлюється після того, як він був анульований протягом не менше одного року.
4: Індекс, знову використовується негайно
Вказує, що значення класифікаційної індексу повністю змінено, без перерви у використанні індексу.
8: Інший

Індикатор 2: Тип інформації в історичній примітці

0: Переміщення
Окрему тему було перенесено з одного індексу у полі 250 до іншого. Ця ситуація зазвичай торкається перенесення з однієї ієрархії до іншої
Вказує, що тема була переміщена з індексу, записаного в полі 250, в інший індекс. Як правило, в таких випадках відбувається переміщення з однієї ієрархії тим в іншу.
1: Раніше
Окрему тему було перенесено до індексу в полі 250 з іншого. Ця ситуація зазвичай торкається перенесення з однієї ієрархії до іншої
Вказує, що тема була переміщена в індекс, записаний в полі 250, з іншого індексу. Як правило, в таких випадках відбувається переміщення з однієї ієрархії тим в іншу.
2: Призупинення
Тему було перенесено до коротшого індексу тієї ж самої ієрархії чи тему було повністю призупинено
Вказує, що тема була переміщена в більш широкий індекс в межах тієї ж ієрархії, або що ця тема повністю вилучена з даного індексу.
3: Розширення
Тему було перенесено до довшого індексу тієї ж самої ієрархії
Вказує, що тема була переміщена в більш широкий індекс в межах тієї ж ієрархії, або що ця тема повністю вилучена з даного індексу.
8: Інший

Підполя

$a Новий індекс - окремий індекс або початковий індекс ряду

Підполе $a містить класифікаційний індекс, який використовується в примітці.

Новий індекс, в який переміщена тема. Якщо новий індекс збігається з індексом в полі 250 Класифікаційний індекс, підполе $a не використовується. Наявність цього підполя означає, що тема вилучена з значення класифікаційного індексу в полі 250. Запис нового класифікаційного індексу, як правило, містить трасування індексу, з якого було вилучено тему.

Повторюється.

$b Попередній індекс - окремий індекс або початковий індекс ряду

Індекс, з якого була переміщена тема. Якщо старий індекс збігається з індексом, записаним в полі 250, 453 або 553, підполе $d не використовується. Наявність підполя $b означає, що тема була перенесена в класифікаційний індекс в полі 250. Як правило, запис містить трасування попереднього індексу.

Повторюється.

$c Класифікаційний індекс - кінцевий індекс ряду

Кінцевий індекс ряду, записаного в полі 875. Початковий індекс ряду записаний в підполі $a або $b.

Повторюється.

$d Дата введення зміни відповідальною установою

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$e Дата локального введення зміни

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$f Назва та дата публікації

У підполі записується назва і дата джерела, в якому вперше була опублікована інформація про зміну, якщо це джерело відрізняється від опублікованого видання, ідентифікованого в підполі $2. У разі необхідності підполі може також містити номер тому, який вказується після назви і дати. Назва і дата видання можуть зазначатися в кодованому вигляді.

Не повторюється.

$i Пояснювальний текст

Текст, що пояснює застосування класифікаційного індексу. Підполе може повторюватися, якщо текст переривається класифікаційними індексами.

Повторюється.

$t Тема

У підполі вказується тема, додана або вилучена із значення індексу, записаного в полі 250, 453 або 553 цього або іншого запису.

Повторюється.

$z Ідентифікація таблиці

У підполі вказується допоміжна таблиця, якщо підполя $a і $d містять індекс допоміжної таблиці.

Повторюється.

$2 Код джерела зміни

У підполі записується номер, дата або інше текстове вказівку на видання системи класифікації (або "Доповнень і змін до ББК"), використане як джерело класифікаційного індексу в полі 250, якщо це джерело відрізняється від основного джерела.

Повторюється.

$5 Установа, до якої застосовується поле

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$8 Зв’язок та послідовний індекс

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Взаємопов'язані поля

  • $5 Код зв'язку для трасувань

Приклади

Приклад 1.

В347 Ультрафиолетовые лучи
100/10 d (Недействующий индекс)
250##$aВ347$hФизико-математические науки$hФизика$hОптика$jУльтрафиолетовые лучи
87510$2ДИИ10-2001$iПодраздел исключен. Для выделения отдельных спектральных диапазонов введены специальные типовые деления (СТД). Литература, посвященная рассмотрению оптических явлений в том или ином спектральном диапазоне, отражается под индексом исследуемого явления с применением соответствующего СТД.

Див. також