Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Class / 876 Примітка зв’язку з джерелом

Поле Class/876 Примітка зв’язку з джерелом

Тег: 876

Назва поля: Примітка зв’язку з джерелом

Інші назви: Relationship to Source Note (англ.), Примечание о связи с исходным изданием (рос.)

Визначення поля

Поле описує межі та пояснює тему, класифіковану під індексом.

Поле використовується в тому випадку, якщо видання, ідентифіковане в полі 184, є варіантом (наприклад, перекладом) основного вихідного видання. Поле містить інформацію про те, як співвідноситься класифікаційний індекс з вихідним виданням, якщо індекс в відрізняється від стандартного індексу, використовуваного для цієї ж теми в вихідному виданні. Це поле використовується для індексів, заснованих на виданнях, відмінних від вихідного, для запису інформації про розширення індексів, про прийняття рішення про використання альтернативних індексів, а також про різні адаптаціях.

Наявність

Факультативне.

Поле повторюється.

Індикатори

Індикатор 1: Тип зв'язку з вихідним виданням

Значення індикатора визначає зв'язок між індексом, записаним в полі 250, і стандартним індексом, використовуваним для тієї ж теми в вихідному виданні.
0: Індекс з іншого вихідного видання
Класифікаційний індекс в полі 250 заснований на джерелі, відмінному від основного джерела. Якщо класифікаційний індекс в полі 250 є альтернативний індекс, описаний в іншому виданні, використовується значення індикатора 2.
1: Розширення
Класифікаційний індекс в полі 250 є більш вузький індекс в тій же ієрархії, що і стандартний індекс в основному вихідному виданні для теми, ідентифікованої в підполі $t. Якщо індекс заснований на іншому вихідному виданні, використовується значення індикатора 0.
2: Альтернативний індекс
Класифікаційний індекс в полі 250 є альтернативний індекс з основного вихідного або іншого вихідного видання.
3: Адаптація, інший тип
Класифікаційний індекс в полі 250 відрізняється від індексу, визначеному в основному вихідному виданні для теми, зазначеної в підполі $t, і не належить до жодного з типів, описаних іншими значеннями індикатора.

Індикатор 2: пробіл (не визначено)

Підполя

$a Індекс термін у виданні в поле 184 - окремий індекс або початковий індекс ряду

Підполе $a містить класифікаційний індекс термін у виданні в полі 184, який використовується для теми, зазначеної в підполі $t поля 876. Якщо цей індекс збігається з індексом в поле 250, підполі $a не використовується.

Повторюється.

$b Індекс в основному вихідному виданні - окремий індекс або початковий індекс ряду

Стандартний індекс в основному вихідному виданні для теми, зазначеної в підполі $t, або, якщо підполе $t відсутня, в підполі $j поля 250.

Підполе $b не використовується, якщо цей індекс збігається з індексом в підполі $o поля 876.

Повторюється.

$c Класифікаційний індекс - кінцевий індекс ряду

Кінцевий індекс ряду, початковий індекс якого записаний в підполі $a, $b або $o.

Повторюється.

$i Пояснювальний текст

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$o Індекс, під яким описано - окремий індекс або початковий індекс ряду

Текст, що пояснює застосування класифікаційного індексу. Підполе може повторюватися, якщо текст переривається класифікаційними індексами.

Індекс в вихідному виданні, під яким процедура описується для альтернативного індексу, записаного в полі 250. Підполе використовується тільки для альтернативного індексу, включеного в основне вихідне видання або інші вихідні видання (значення індикатора = 2).

Повторюється.

$t Тема

У підполі вказується тема, додана або вилучена із значення індексу, записаного в полі 250. Підполе $t не використовується, якщо тема збігається з заголовком в підполі $j (Тема) поля 250.

Повторюється.

$z Ідентифікація допоміжної таблиці

У підполі ідентифікується допоміжна таблиця, до якої належить індекс в полі 876, якщо цей індекс належить допоміжної таблиці.

Повторюється.

$2 Код джерела зміни

ПОВТОРЮЄТЬСЯ

$5 Установа, до якої застосовується поле

У підполі записується номер, дата або інше текстове вказівку на видання системи класифікації, використане як джерело класифікаційного індексу в полі 250, якщо це джерело відрізняється від основного джерела. Підполе використовується, якщо значення індикатор = 0 або 2, коли альтернативний індекс описаний в іншому вихідному виданні. Підполе не використовується для запису ідентифікатора основного вихідного видання; цей ідентифікатор записується в підполі $c або $d поля 184.

Повторюється.

$8 Зв’язок та послідовний індекс

НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ

Приклади

Приклад 1.

1848#$addc$bClassificazione Decimale Dewey$c20$eita
250##$a641.824$hTecnologia (Scienze applicate)$hEconomia domestica e vita familiare$hCibi e bevande (Alimenti)$hConservazione, immagazzinamento, cucina degli alimenti$hCucina di specifici tipi di piatti$hPiatti principali$jSformati di carne e torte di formaggio

6863#$tPizza$a641.815

Див. також