Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Відмінності між версіями «Інші бібліотечні стандарти, правила та рекомендації»

(Авторський знак)
(/* ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правил...)
 
(Не показано одну проміжну версію цього користувача)
Рядок 2: Рядок 2:
 
===ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ===
 
===ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання ===
 
''ГОСТ 7.1—2003, ІДТ''
 
''ГОСТ 7.1—2003, ІДТ''
* '''Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання''' ([https://zounb.zp.ua/resourse/GOST/index.html 1], [http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_GOST7.1-2006.pdf 2])
+
* [[ДСТУ ГОСТ 7.1:2006]] (редакція unimarc.org.ua у вікі-форматі)
 +
* '''Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання''' ([https://zounb.zp.ua/resourse/GOST/index.html 1], [http://www.dnu.dp.ua/docs/ndc/standarts/DSTU_GOST7.1-2006.pdf 2], [http://lib.khnu.km.ua/storinka_vykladacha/oforml_spysku/7.1-2006%20%28Ukr%29.pdf 3])
  
 
Публікації: [[wikipedia:uk:Бібліографічний опис|Вікіпедія]], [http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа], [http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf Приклади бібліографічних записів], [http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201506_artilces_field_dopmat_files/lib_scribe.pdf Складання бібліографічного запису], [http://www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/Documentation/rekonemdatsiji.pdf Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек], [http://ftfsite.ru/wp-content/files/Library_Standart.pdf Метод. рекомендації з впровадження]
 
Публікації: [[wikipedia:uk:Бібліографічний опис|Вікіпедія]], [http://www.ukrbook.net/zakony/metodrek.pdf Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа], [http://www.ukrbook.net/zakony/prykl_bib_zap.pdf Приклади бібліографічних записів], [http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201506_artilces_field_dopmat_files/lib_scribe.pdf Складання бібліографічного запису], [http://www.library.ukma.edu.ua/fileadmin/documents/Documentation/rekonemdatsiji.pdf Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек], [http://ftfsite.ru/wp-content/files/Library_Standart.pdf Метод. рекомендації з впровадження]
Рядок 22: Рядок 23:
 
* ДСТУ ISO 639-2-2009 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа-3;
 
* ДСТУ ISO 639-2-2009 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа-3;
 
* ДСТУ ISO 639-3-2009 Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов
 
* ДСТУ ISO 639-3-2009 Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов
 +
[[wikipedia:uk:ISO 639-1|Вікіпедія/ISO 639-1]]
  
 
=== Коди країн ===
 
=== Коди країн ===
* ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу
+
* ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу ([http://ukrstat.gov.ua/klasf/st_kls/op_ks_2016.htm 1], [https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0426832-13#n97 2])
 +
[[wikipedia:uk:ISO 3166-1|Вікіпедія/ISO 3166-1]]
 +
 
 +
=== ГОСТ 7.20-2000. Бібліотечна статистика ===
 +
* Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002-01-01. ([https://libsumy.com/wp-content/uploads/2019/08/Mizhderzhavnyj-standart-GOST-7.20-2000-Bibliotechna-statystyka.pdf 1], [http://lib.pmg17.vn.ua/content/doc/shkilnuy_biblio/normat-prav/11.doc 2], [https://docs.google.com/document/d/1qNuEz6bZkCp3gAzl9HxEXd2Qa5QVAYmL6vawFq8JqMI/edit 3])
 +
* ГОСТ 7.20—2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. — Взамен ГОСТ 7.20—80, ГОСТ 7.41—82; введ. 2002—01—01.
  
 
===ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування===
 
===ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування===
Рядок 31: Рядок 38:
  
 
=== ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання ===
 
=== ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання ===
* '''Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання'''
+
* '''Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання''' ([https://www.dsau.dp.ua/ua/page/gost78002007.html 1], [https://www.docme.ru/download/85267 2])
Публікації: [http://www.ukrbook.net/zakony/dstu780.pdf Методичні рекомендації]
+
Публікації: [http://www.ukrbook.net/zakony/dstu780.pdf Методичні рекомендації], [http://www.ukrbook.net/zakony/zag_bib_zap.pdf Заголовок бібліографічного запису]
 +
 
 +
=== ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять ===
 +
* ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять ([http://lib.zsmu.edu.ua/upload/intext/dstu_3017_2015.pdf 1], [https://moodle.znu.edu.ua/mod/resource/view.php?id=112256 2])
 +
* ДСТУ 3017-95. Видання. основні види ([https://ntb.pstu.edu/images/N-rabotniku/DSTU_3017_95.pdf 1], [https://dnaop.com/html/34078/doc-%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3017-95 2])
 +
* [https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%A1%D0%A2%D0%A3_3017 ДСТУ 3017] (Вікіпедія)
 +
 
 +
=== ДСТУ ISO 15511:2018 Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов’язаних з ними організацій (ISIL) ===
 +
*  ISO 15511:2019 International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL), [https://www.sis.se/api/document/preview/80012383/ 1]
 +
* ГОСТ Р 7.0.98-2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций (ISIL), [http://docs.cntd.ru/document/1200158289 1]
 +
[[wikipedia:uk:International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations|Вікіпедія]] (укр.)
  
 
===ISO 2709 Формат для обміну бібліографічними записами===
 
===ISO 2709 Формат для обміну бібліографічними записами===
* '''Information and documentation — Format for information exchange'''
+
* ISO 2709:2008 '''Information and documentation — Format for information exchange''' ([https://docs.google.com/viewer?a=v&pid=sites&srcid=ZGVmYXVsdGRvbWFpbnxtYW9saW5zfGd4OjdkYWRjYTlhOWYyYTk5Yzk 1])
 
* '''Формат для обміну бібліографічними записами'''
 
* '''Формат для обміну бібліографічними записами'''
 +
* ГОСТ 7.14-98 '''Формат для обмена информацией. Структура записи''' ([http://www.library.ru/1/doc/docs/7_14-98.pdf 1], [https://allgosts.ru/01/140/gost_7.14-98 2])
 +
 
[[wikipedia:uk:ISO 2709|Вікіпедія]] (укр.)
 
[[wikipedia:uk:ISO 2709|Вікіпедія]] (укр.)
  
Рядок 46: Рядок 65:
 
=== Z39.50 Клієнт-серверний протокол для пошуку та отримання інформації з віддалених комп'ютерних баз даних ===
 
=== Z39.50 Клієнт-серверний протокол для пошуку та отримання інформації з віддалених комп'ютерних баз даних ===
 
* '''Клієнт-серверний протокол для пошуку та отримання інформації з віддалених комп'ютерних баз даних'''
 
* '''Клієнт-серверний протокол для пошуку та отримання інформації з віддалених комп'ютерних баз даних'''
* International standard client–server, application layer communications protocol for searching and retrieving information from a database over a TCP/IP computer network (2003) [http://www.loc.gov/z3950/agency/Z39-50-2003.pdf PDF]
+
* '''International standard client–server, application layer communications protocol for searching and retrieving information from a database over a TCP/IP computer network''' (2003) [http://www.loc.gov/z3950/agency/Z39-50-2003.pdf PDF]
 
* '''Клиент-серверный протокол для поиска и получения информации с удаленных компьютерных баз данных'''
 
* '''Клиент-серверный протокол для поиска и получения информации с удаленных компьютерных баз данных'''
  
Рядок 86: Рядок 105:
 
==<span id="ISBD"></span>ISBD Міжнародний стандартний бібліографічний опис ==
 
==<span id="ISBD"></span>ISBD Міжнародний стандартний бібліографічний опис ==
 
''Видання правил ISBD (2011) замінило більш ранні окремі ISBD.''
 
''Видання правил ISBD (2011) замінило більш ранні окремі ISBD.''
 +
* [[ISBD|ISBD Міжнародний стандартний бібліографічний опис. Консолідоване видання]] (редакція unimarc.org.ua у вікі-форматі)
 
* '''Міжнародний стандартний бібліографічний опис'''
 
* '''Міжнародний стандартний бібліографічний опис'''
 
* '''International Standard Bibliographic Description''' [http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf PDF], [http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-examples_2013.pdf приклади] (англ.)
 
* '''International Standard Bibliographic Description''' [http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-cons_20110321.pdf PDF], [http://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-examples_2013.pdf приклади] (англ.)
* '''Международное стандартное библиографическое описание''' [http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201404_artilces_field_dopmat_files/2014_1.pdf PDF] (рос.)
+
* '''Международное стандартное библиографическое описание''' ([http://www.nbuv.gov.ua/sites/default/files/all_files/201404_artilces_field_dopmat_files/2014_1.pdf 1], [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/isbd/isbd-translations-2011-ru.pdf 2]) (рос.)
  
 
[http://www.ifla.org/isbd-rg Група перегляду ISBD] (ІФЛА)
 
[http://www.ifla.org/isbd-rg Група перегляду ISBD] (ІФЛА)
Рядок 108: Рядок 128:
 
[http://www.rdatoolkit.org/translation RDA in Translation]
 
[http://www.rdatoolkit.org/translation RDA in Translation]
 
</ref> (англ.)
 
</ref> (англ.)
 +
* [https://www.transition-bibliographique.fr/rda-fr/pdf-regles-rda-fr/ RDA-FR] (текст опублікованих елементів, фр.)
  
 
[http://www.rda-rsc.org/ Керівний комітет RDA]
 
[http://www.rda-rsc.org/ Керівний комітет RDA]
Рядок 115: Рядок 136:
 
== ICP Декларація про принципи міжнародної каталогізації ==
 
== ICP Декларація про принципи міжнародної каталогізації ==
 
* '''Statement of International Cataloguing Principles''' (2006) [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf PDF] (англ.)
 
* '''Statement of International Cataloguing Principles''' (2006) [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2016-en.pdf PDF] (англ.)
* '''Декларація про принципи міжнародної каталогізації'''
+
* '''Декларація про принципи міжнародної каталогізації'''  
* '''Декларация о принципах международной каталогизации'''
+
* '''Декларация о принципах международной каталогизации''' (2009) [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/icp/icp_2009-ru.pdf PDF] (рос.)
  
 
[https://www.ifla.org/publications/node/11015 Публікації] (ІФЛА)
 
[https://www.ifla.org/publications/node/11015 Публікації] (ІФЛА)
Рядок 126: Рядок 147:
 
''LRM — об'єднана версія концептуальних самостійних моделей FRBR, FRAD та FRSAD.''
 
''LRM — об'єднана версія концептуальних самостійних моделей FRBR, FRAD та FRSAD.''
 
* '''Library Reference Model''' [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf PDF] (англ.)
 
* '''Library Reference Model''' [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712.pdf PDF] (англ.)
* '''Бібліотечна довідкова модель'''
+
* '''Бібліотечна довідкова модель''' [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frbr-lrm/ifla-lrm-august-2017_rev201712-uk.pdf PDF] (укр.)
 +
* '''Эталонная модель библиотечных данных'''
  
 
[https://www.ifla.org/publications/node/11412 Публікацї] (ІФЛА)
 
[https://www.ifla.org/publications/node/11412 Публікацї] (ІФЛА)
Рядок 153: Рядок 175:
 
===FRSAD Функціональні вимоги до предметних авторитетних даних===
 
===FRSAD Функціональні вимоги до предметних авторитетних даних===
 
* '''Функціональні вимоги до предметних авторитетних даних'''
 
* '''Функціональні вимоги до предметних авторитетних даних'''
* '''Functional Requirements for Subject Authority Data'''
+
* '''Functional Requirements for Subject Authority Data''' [https://www.ifla.org/files/assets/classification-and-indexing/functional-requirements-for-subject-authority-data/frsad-final-report.pdf PDF]
* '''Функциональные требования к предметным авторитетным данным'''
+
* '''Функциональные требования к предметным авторитетным данным''' [https://www.ifla.org/files/assets/cataloguing/frsad/frsad-final-report-ru.pdf PDF]
  
 
[http://archive.ifla.org/VII/s29/wgfrsar.htm Робоча група FRSAR] (ІФЛА)
 
[http://archive.ifla.org/VII/s29/wgfrsar.htm Робоча група FRSAR] (ІФЛА)
Рядок 174: Рядок 196:
  
 
[https://www.ifla.org/node/10410 Робоча група PRESSoo] (ІФЛА)
 
[https://www.ifla.org/node/10410 Робоча група PRESSoo] (ІФЛА)
 +
 +
=== Див. також===
 +
[http://www.rusmarc.info/discuss/debate/frbr.htm Представление объектов FRBR] (RUSMARC)
 +
 +
Публікації:  [http://conference.nbuv.gov.ua/report/view/id/1072], [http://eprints.rclis.org/24424/], [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&Z21ID=&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/bv_2013_5_4.pdf], [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?C21COM=2&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&IMAGE_FILE_DOWNLOAD=1&Image_file_name=PDF/npnbuimviv_2010_28_16.pdf], [http://library.vspu.edu.ua/repozitarij/repozit/texti/vidanna_bibliot/koncept_katalog.pptx]
 +
 +
== UNIMARC and Cataloguing Rules (UNICAT) ==
 +
* [https://www.cerl.org/resources/hpb/fileproc/unicat UNIMARC and Cataloguing Rules (UNICAT)], [http://en.wikipedia.org/wiki/en:Consortium_of_European_Research_Libraries CERL]
  
 
== Ксасифікатори ==
 
== Ксасифікатори ==
Рядок 180: Рядок 210:
  
 
[http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y UDC Summary] — Універсальна десяткова класифікація онлайн українською мовою на сайті Консорціуму УДК, поширюється за [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk CC BY-SA 3.0], також [http://udcdata.info/ доступна у SKOS (XML/RDF)], 2600 рубрик (з 70000)
 
[http://www.udcsummary.info/php/index.php?lang=uk&pr=Y UDC Summary] — Універсальна десяткова класифікація онлайн українською мовою на сайті Консорціуму УДК, поширюється за [https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.uk CC BY-SA 3.0], також [http://udcdata.info/ доступна у SKOS (XML/RDF)], 2600 рубрик (з 70000)
 +
 +
[https://teacode.com/online/udc/ Справочник по УДК], 126441 кода УДК
  
 
[[wikipedia:uk:Універсальна десяткова класифікація|Вікіпедія]]
 
[[wikipedia:uk:Універсальна десяткова класифікація|Вікіпедія]]
Рядок 194: Рядок 226:
 
=== ДКД (Дьюї) ===
 
=== ДКД (Дьюї) ===
 
* '''Десяткова класифікація Дьюї'''
 
* '''Десяткова класифікація Дьюї'''
 +
[https://www.oclc.org/en/dewey.html Офіційна сторінка] oclc.org/dewey
 +
 
[[wikipedia:uk:Десяткова класифікація Дьюї|Вікіпедія]]
 
[[wikipedia:uk:Десяткова класифікація Дьюї|Вікіпедія]]
  
Рядок 203: Рядок 237:
 
==== Авторські таблиці ====
 
==== Авторські таблиці ====
 
* Авторські таблиці
 
* Авторські таблиці
 +
Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні) ([http://biblio.lib.kherson.ua/files/biblio/File/Avtorski_tabluci.pdf 1], [http://biblio.lib.kherson.ua/files/biblio/File/havkina.pdf 2], [http://conjuncture.ru/wp-content/uploads/2014/07/havkina-table.pdf 3])
  
 
[[wikipedia:uk:Авторські таблиці|Вікіпедія]]
 
[[wikipedia:uk:Авторські таблиці|Вікіпедія]]
Рядок 211: Рядок 246:
 
* [https://www.ifla.org/node/11714 Новые стандарты ИФЛА в 2017 году]
 
* [https://www.ifla.org/node/11714 Новые стандарты ИФЛА в 2017 году]
 
* [http://www.lib.bg/consult/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%A4%D0%9B%D0%90/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8 Стандарти на ИФЛА] (болг.)
 
* [http://www.lib.bg/consult/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BD%D0%B8-%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8/%D0%94%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D0%98%D0%A4%D0%9B%D0%90/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8 Стандарти на ИФЛА] (болг.)
 +
* [[wikipedia:en:International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations|International Standard Identifier for Libraries and Related Organizations]], Вікіпедія (англ.)
 +
* [http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_lib/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BIBL&P21DBN=BIBL&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=U=&S21COLORTERMS=0&S21STR=%D0%A7737.1%24 Каталог залу бібліотекознавчої літератури НБУВ]
 +
* [http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/about/dstu.html Стандарти з інформації, бібліографії, бібліотечної та видавничої справи], чинні в Україні за станом на 17 січня 2019 року
 +
* [http://profy.nlu.org.ua/articles.php?lng=uk&pg=84&prt=2 Перелік стандартів з довідково-інформаційної, бібліотечної та видавничої справи]
  
 
== Посилання ==
 
== Посилання ==
 
<references/>
 
<references/>

Поточна версія на 14:08, 14 листопада 2019

Зміст

ГОСТ, ДСТУ, ISO

ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання

ГОСТ 7.1—2003, ІДТ

 • ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 (редакція unimarc.org.ua у вікі-форматі)
 • Бібліографічний запис, бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання (1, 2, 3)

Публікації: Вікіпедія, Методичні рекомендації щодо складання бібліографічного опису документа, Приклади бібліографічних записів, Складання бібліографічного запису, Рекомендації щодо складання бібліографічного опису в картках для каталогів і картотек, Метод. рекомендації з впровадження

ДСТУ 8302:2015 Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання

 • Бібліографічне посилання. Загальні положення та правила складання (1, 2, 3)

Скорочення слів

 • ДСТУ 3582-2013 Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила (1, 2)
 • ДСТУ 7093:2009 Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Бібліографічний запис. Скорочення слів і словосполук, поданих іноземними європейськими мовами
(ISO 832:1994, ГОСТ 7.11-2004 (1))
 • ГОСТ 7.12-93 Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила (1, 2)
 • ДСТУ 6095:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Правила скорочення заголовків і слів у заголовках публікацій (1)
(ГОСТ 7.88—2003 (1))

Публікації: Особливі випадки скорочень слів та словосполучень у бібліографічних записах

Коди мов

 • ДСТУ ISO 639-1-2009 Коди для подання назв мов. Частина 1. Код Альфа-2
 • ДСТУ ISO 639-2-2009 Коди для подання назв мов. Частина 2. Код Альфа-3;
 • ДСТУ ISO 639-3-2009 Коди для подання назв мов. Частина 3. Код Альфа-3 для всебічного охоплення мов

Вікіпедія/ISO 639-1

Коди країн

 • ДСТУ ISO 3166-1:2009 Коди назв країн світу (1, 2)

Вікіпедія/ISO 3166-1

ГОСТ 7.20-2000. Бібліотечна статистика

 • Бібліотечна статистика. Міждержавний стандарт ГОСТ 7.20-2000. Система стандартів з Інформації, бібліотечної та видавничої справи. Дата введення 2002-01-01. (1, 2, 3)
 • ГОСТ 7.20—2000. Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиотечная статистика. — Взамен ГОСТ 7.20—80, ГОСТ 7.41—82; введ. 2002—01—01.

ДСТУ 6096:2009. Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування

ГОСТ 7.90—2007 (1)

 • Система стандартів з інформації, бібліотечної та видавничої справи. Універсальна десяткова класифікація. Структура, правила ведення та індексування

ДСТУ ГОСТ 7.80:2007 Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання

 • Бібліографічний запис. Заголовок. Загальні вимоги та правила складання (1, 2)

Публікації: Методичні рекомендації, Заголовок бібліографічного запису

ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять

 • ДСТУ 3017:2015 Інформація та документація. Видання. Основні види. Терміни та визначення понять (1, 2)
 • ДСТУ 3017-95. Видання. основні види (1, 2)
 • ДСТУ 3017 (Вікіпедія)

ДСТУ ISO 15511:2018 Міжнародний стандартний ідентифікатор для бібліотек і пов’язаних з ними організацій (ISIL)

 • ISO 15511:2019 International standard identifier for libraries and related organizations (ISIL), 1
 • ГОСТ Р 7.0.98-2018 Международный стандартный идентификатор для библиотек и родственных организаций (ISIL), 1

Вікіпедія (укр.)

ISO 2709 Формат для обміну бібліографічними записами

 • ISO 2709:2008 Information and documentation — Format for information exchange (1)
 • Формат для обміну бібліографічними записами
 • ГОСТ 7.14-98 Формат для обмена информацией. Структура записи (1, 2)

Вікіпедія (укр.)

ISO 25577 MARCXML Схема

 • Information and documentation — MarcXchange PDF

MARCXML (офіційна сторінка)

Z39.50 Клієнт-серверний протокол для пошуку та отримання інформації з віддалених комп'ютерних баз даних

 • Клієнт-серверний протокол для пошуку та отримання інформації з віддалених комп'ютерних баз даних
 • International standard client–server, application layer communications protocol for searching and retrieving information from a database over a TCP/IP computer network (2003) PDF
 • Клиент-серверный протокол для поиска и получения информации с удаленных компьютерных баз данных

Обслуговуюча агенція Z39.50

Вікіпедія (укр.)

SRU Пошук/Отримання через URL

SRU є технічним стандартом для бібліотек, запропонованим в рамках ініціативи „Z39.50 International Next Generation“ (ZING) для створення сучасного варіанту протоколу Z39.50.

 • Пошук/Отримання через URL
 • Search/Retrieve via URL /SRU 2.0, CQL/ (англ.)

Обслуговуюче агентство SRU/SRW

Вікіпедія (укр.)

OpenURL

 • ANSI/NISO Z39.88-2004, The OpenURL Framework for Context-Sensitive Services (2010) PDF (англ.)
 • OpenURL – стандарт метаданих ANSI/NISO Z39.88-2004 для контекстно-залежних сервісів, зазвичай повнотекстового пошуку

Вікіпедія (укр.)

OAI-PMH

 • The Open Archives Initiative Protocol for Metadata Harvesting (2015) 2.0 (англ.)
 • Протокол обміну метаданими

Вікіпедія (англ..)

Див. також

Накази

Про затвердження Інструкції з обліку документів, що знаходяться в бібліотечних фондах

ISBD Міжнародний стандартний бібліографічний опис

Видання правил ISBD (2011) замінило більш ранні окремі ISBD.

Група перегляду ISBD (ІФЛА)

Вікіпедія (укр.)

AACR Англо-американські правила каталогізації

 • Англо-американські правила каталогізації
 • Anglo-American Cataloguing Rules 1(1967), 2(1978), оновлення до 2005

Домівка AACR2

Вікіпедія (англ.)

RDA Опис ресурсу та доступ

 • Опис ресурсу та доступ
 • Resource Description and Access [1] (англ.)
 • RDA-FR (текст опублікованих елементів, фр.)

Керівний комітет RDA

Вікіпедія (англ.)

ICP Декларація про принципи міжнародної каталогізації

 • Statement of International Cataloguing Principles (2006) PDF (англ.)
 • Декларація про принципи міжнародної каталогізації
 • Декларация о принципах международной каталогизации (2009) PDF (рос.)

Публікації (ІФЛА)

FRBR Бібліографічні концептуальні моделі ІФЛА

Модель даних FRBR, сімейство FRBR (FRBR family), бібліографічні концептуальні моделі ІФЛА.

LRM Бібліотечна довідкова модель

LRM — об'єднана версія концептуальних самостійних моделей FRBR, FRAD та FRSAD.

 • Library Reference Model PDF (англ.)
 • Бібліотечна довідкова модель PDF (укр.)
 • Эталонная модель библиотечных данных

Публікацї (ІФЛА)

FRBR Функціональні вимоги до бібліографічних записів

 • Функціональні вимоги до бібліографічних записів
 • Functional Requirements for Bibliographic Records (2009) PDF, HTML (англ.)
 • Функциональные требования к библиографическим записям (2006) PDF (рос.)

Робоча група FRBR (ІФЛА)

Вікіпедія

IFLA: https://www.ifla.org/publications/functional-requirements-for-bibliographic-records

FRAD Функціональні вимоги до авторитетних даних

 • Функціональні вимоги до авторитетних даних
 • Функциональные требования к авторитетным данным (2009) PDF (рос.)
 • Functional Requirements for Authority Data (2009, 2011, 2013) PDF (англ.)

Робоча група FRANAR (ІФЛА)

Вікіпедія (англ.)

Публікації (ІФЛА)

FRSAD Функціональні вимоги до предметних авторитетних даних

 • Функціональні вимоги до предметних авторитетних даних
 • Functional Requirements for Subject Authority Data PDF
 • Функциональные требования к предметным авторитетным данным PDF

Робоча група FRSAR (ІФЛА)

Вікіпедія (англ.)

Публікації: Functional Requirements for Subject Authority Records (FRSAR): A Conceptual Model of Aboutness (2007), FRSAR News Report to IFLA (2008), Functional Requirements for Subject Authority Data (FRSAD): A Conceptual Model (2010).

FRBROO Об’єктно-орієнтовані функціональні вимоги до бібліографічних записів

 • FRBRoo: A Conceptual Model for Bibliographic Information in Object-Oriented Formalism PDF (англ.)
 • Об’єктно-орієнтовані функціональні вимоги до бібліографічних записів

Вікіпедія (англ.)

Публікації (ІФЛА)

PRESSoo Концептуальна модель для бібліографічної інформації про серійні та інші продовжувані ресурси

 • PRESSoo, the conceptual model for Bibliographic Information Pertaining to Serials and Other Continuing Resources PDF (англ.)
 • PRESSoo, концептуальна модель для бібліографічної інформації про серійні та інші продовжувані ресурси

Робоча група PRESSoo (ІФЛА)

Див. також

Представление объектов FRBR (RUSMARC)

Публікації: [1], [2], [3], [4], [5]

UNIMARC and Cataloguing Rules (UNICAT)

Ксасифікатори

УДК

 • Універсальна десяткова класифікація

UDC Summary — Універсальна десяткова класифікація онлайн українською мовою на сайті Консорціуму УДК, поширюється за CC BY-SA 3.0, також доступна у SKOS (XML/RDF), 2600 рубрик (з 70000)

Справочник по УДК, 126441 кода УДК

Вікіпедія

Публікації: Наказ „Про впровадження Універсальної десяткової класифікації в практику роботи бібліотек”, УДК/Книжкова палата, Упровадження Універсальної десяткової класифікації (ДНПБ)

ББК

 • Бібліотечно-бібліографічна класифікація (1)

Вікіпедія

Публікації: постанова "Про припинення використання Бібліотечно-бібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової класифікації"

ДКД (Дьюї)

 • Десяткова класифікація Дьюї

Офіційна сторінка oclc.org/dewey

Вікіпедія

Інші

Авторський знак

Вікіпедія

Авторські таблиці

 • Авторські таблиці

Хавкіна Л. Б. Авторські таблиці (двозначні) (1, 2, 3)

Вікіпедія

Див. також

Посилання

 1. RDA: Resource Description and Access : 2015 Revision. – Facet publishing, 2015. – 1052 p.; Idem. – American Library Association, 2015. – 1056 p
  RDA in print
  RDA in Translation