Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Додаток K: Супровідна документація для обміну записами

Додаток K: Супровідна документація для обміну записами

Appendix K: Documentation to Accompany Exchange Records

Призначення

Разом із основною інформацією про фізичний носій запису, документація повинна надати приймаючому агентству можливість визначити без детального аналізу записів, які варіанти моделей UNIMARC були використані . Наступний перелік  визначає області, які бажано включати до документації.

Основна інформація

Кількість записів.
Специфікація маркеру запису.

Для файлів обміну вибір за ISO 1001 типу структури носія.

Вид каталогізованих документів
Опис повинен встановлювати вид документів, наприклад, тільки монографії, всі матеріали за винятком комп’ютерних файлів тощо.

Символ заповнення
Визначає  використання символу заповнення.

Маркер запису

Позиція символу 5: Код статусу запису. Вказує діапазон значень.
Позиція символу 8: Код ієрархічного рівня. Вказує на наявність у запису ієрархічних зв’язків. (Див. також 4—нижче.)
Позиція символу 17 та 18: Рівень кодування та код форми каталогізаційного опису.

Вказує  діапазон значень.

0—Блок ідентифікації
Надаються відомості про поля, які не використовуються.

   014 Ідентифікатор статті
Вказується використаний код.

100 Дані загальної обробки

Позиція символу 22-24: Мова каталогізації. Вказує, які мови використані .

Позиція символу 25, 26-33: Код транслітерації та коди набору символів, Вказує, які набори символів використані та наявність транслітерації.

102 Країна публікації або виробництва
Якщо було використано 102$b Місце публікації, надається інформація про список кодів.  

3—Блок приміток
Вказується випадки використання поля 300 Загальні примітки замість інших специфічних полів цього блоку.

4—Блок пов’язаних записів
Вказується, чи був взагалі використаний цей блок. Якщо був, то вказується яку з двох технік було використано і надається інформація про відомості, які були включені до цього блоку. Аналіз змісту  полів визначає можливі варіанти застосування.

5—Блок співвіднесених назв
Деталізації не потребує.

6—Блок предметного аналізу
Вказує, який  тезаурус з переліку поданому в Додатку G, було використано для даних предметної області.

7—Блок Інтелектуальної відповідальності

Вказує на практику включення або виключення пунктуації в межах підполя. Якщо пунктуація не включається, надаються приклади типових полів.
Якщо використовується $3 Номер авторитетного запису, надається інформація  про назву авторитетного файлу.

Корисно включати деякі відомості про особливості практики каталогізації, наприклад, визначити застосування колективного автора, але надмірна деталізація не потрібна.

801$g Правила каталогізації
Вказується, які правила каталогізації з перелічених у Додатку H, були використані.

9— Поля місцевого застосування
Вказується, чи були застосовані місцеві поля (9--, -9- or --9), та надаються подробиці застосування.

Місцева практика
Надаються деталі про випадки, коли стандарти UNIMARC Manual не підтримувалися.

Остання версія: 6 квітня 2000 року

Див. також