Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

LRM

9533 байти додано, 19:13, 9 вересня 2019
4.3.4. Зв’язки, впорядковані за початковою точкою (доменом)
=== <span id="4.3.4"></span>4.3.4. Зв’язки, впорядковані за початковою точкою (доменом) ===
Таблиця 4.8 містить зв’язки, визначені в Таблиці 4.7 (Зв’язки) в секції 4.3.3, впорядковані за
сутністю, яка є початковою точкою (доменом) зв’язку. У Таблиці 4.8 подаються всі зв’язки та
всі зворотні зв’язки для несиметричних зв’язків. Зворотні зв’язки – це такі зв’язки, для яких
ID номера зв’язку (стовпчик ID зв’язку) містить суфікс «i». Для кожного зв’язку, поданого в
таблиці, ім'я зв’язку, зворотне ім'я, сутності, які є початковою та кінцевою точками та всі
відповідні ID, подаються в єдиному рядку.
У Таблиці 4.8 зв’язки посортовані за сутністю, яка є початковою точкою зв’язку. Для
сортування сутностей використовується стовпчик ID початкової точки, де ID сутності
представлені відповідно до їхнього порядку в Таблиці 4.2. (Сутності), в секції 4.1.3. У межах
однієї сутності-початкової точки зв’язку, зв’язки сортуються в алфавітному порядку за
стовпчиком з іменем зв’язку. І насамкінець, у випадках, коли одне і теж ім'я зв’язку
подається для багатьох зв’язків з однією і тією ж сутністю як початковою точкою, вторинне
сортування здійснюється за сутністю-кінцевою точкою зв’язку, з використанням стовпчика ID
кінцевої точки.
Таблиця 4.8. Зв’язки за сутністю, яка функціонує як початкова точка
ID
ID
початко
ID
Початко
кінцево
вої
зв’яз
ва точка
Ім'я зв’язку
Зворотне ім'я
ї точки
точки
ку
(домен)
(діапаз
(домена
ону)
)
LRM-
LRM-E1
Res
пов’язується з
пов'язаний з
LRM-E10
R33
LRM-
LRM-E1
Res
пов’язується з
пов'язаний з
LRM-E11
R35
LRM-
LRM-E1
Res
є предметом для
має предмет
LRM-E2
R12i
LRM-
LRM-E1
Res
має
є
LRM-E9
R13
найменування
найменуванням
для
LRM-
LRM-E1
Res
пов'язаний з
пов'язаний з
LRM-E1
R1
LRM-
LRM-E2
Твір
є
трансформовани LRM-E2
R22
трансформацією
й у/в
LRM-
LRM-E2
Твір
є частиною
має частину
LRM-E2
R18i
LRM-
LRM-E2
Твір
має предмет
є предметом для LRM-E1
R12
LRM-
LRM-E2
Твір
має частину
є частиною
LRM-E2
R18
LRM-
LRM-E2
Твір
надихнув на
натхнений
LRM-E2
R21
створення
LRM-
LRM-E2
Твір
натхнений
надихнув на
LRM-E2
R21i
створення
LRM-
LRM-E2
Твір
передує
продовжує
LRM-E2
R19
LRM-
LRM-E2
Твір
продовжує
передує
LRM-E2
R19i
LRM-
LRM-E2
Твір
реалізований
реалізує
LRM-E3
R2
через
LRM-
LRM-E2
Твір
створений
створив
LRM-E6
R5
LRM-
LRM-E2
Твір
супроводжує/
супроводжуєтьс
LRM-E2
R20
доповнює
я/
доповнюється
LRM-
LRM-E2
Твір
супроводжується супроводжує/
LRM-E2
R20i
/доповнюється
доповнює
LRM-
LRM-E2
Твір
трансформовани
є
LRM-E2
R22i
й у/в
трансформацією
Кінцева
точка
(діапазон
)
Місце
Часовий
діапазон
Твір
Номен
Res
Твір
Твір
Res
Твір
Твір
Твір
Твір
Твір
Вираження
Агент
Твір
Твір
Твір
 
LRM-
R25
LRM-
R25i
LRM-
R3
LRM-
R23i
LRM-
R24i
LRM-
R23
LRM-
R24
LRM-
R2i
LRM-
R6
LRM-
R8
LRM-
R3i
LRM-
R29
LRM-
R27
LRM-
R26
LRM-
R27i
LRM-
R28i
LRM-
R26i
LRM-
R4
LRM-
R9
LRM-
R7
LRM-
R28
LRM-
R11
LRM-
R10
LRM-
R4i
LRM-
R8i
LRM-
R10i
LRM-
R30 LRM-E3
агреговане агрегувало LRM-E3 Вираження
агрегувало агреговане LRM-E3 Вираження
втілене в втілює LRM-E4 Прояв
є частиною має частину LRM-E3 Вираження
має похідне походить від LRM-E3 Вираження
має частину є частиною LRM-E3 Вираження
походить від має похідне LRM-E3 Вираження
реалізує LRM-E2 Твір
створене реалізований
через
створив LRM-E6 Агент
LRM-E4 Вираженн
я
Вираженн
я
Вираженн
я
Вираженн
я
Вираженн
я
Вираженн
я
Вираженн
я
Вираженн
я
Вираженн
я
Прояв виготовлений виготовив LRM-E6 Агент
LRM-E4 Прояв втілює втілене в LRM-E3 Вираження
LRM-E4 Прояв Прояв
Прояв має
альтернативу
є репродукцією LRM-E4 LRM-E4 має
альтернативу
має репродукцію LRM-E4 Прояв
LRM-E4 Прояв має частину є частиною LRM-E4 Прояв
LRM-E4 Прояв є репродукцією має репродукцію LRM-E4 Прояв
LRM-E4 Прояв є репродукцією має репродукцію LRM-E5 Примірник
LRM-E4 Прояв є частиною має частину LRM-E4 Прояв
LRM-E4 Прояв представляє LRM-E5 Примірник
LRM-E4 Прояв представлений
через
розповсюджений розповсюджує LRM-E6 Агент
LRM-E4 Прояв створений створив LRM-E6 Агент
LRM-E5 має репродукцію є репродукцією LRM-E4 Прояв
модифікований модифікував LRM-E6 Агент
належить володіє LRM-E6 Агент
представляє представлений LRM-E4 Прояв
LRM-E6 Примірни
к
Примірни
к
Примірни
к
Примірни
к
Агент виготовив виготовлений LRM-E4 Прояв
LRM-E6 Агент володіє належить LRM-E5 LRM-E6 Агент є
представником/
учасником
модифікував має
представника/
учасника
модифікований LRM-E8 LRM-
R11i LRM-E6
LRM-E3
LRM-E3
LRM-E3
LRM-E3
LRM-E3
LRM-E3
LRM-E3
LRM-E3
LRM-E5
LRM-E5
LRM-E5
Примірник
Агент
LRM-E5
Колективн
ий агент
Примірник
LRM-
R14
LRM-
R5i
LRM-
R6i
LRM-
R7i
LRM-
R9i
LRM-
R32i
LRM-
R32
LRM-
R31i
LRM-
R30i LRM-E6 Агент присвоїв присвоєний LRM-E9 Номен
LRM-E6 Агент створив створений LRM-E2 Твір
LRM-E6 Агент створив створене LRM-E3 Вираження
LRM-E6 Агент створив створений LRM-E4 Прояв
LRM-E6 Агент розповсюджує LRM-E4 Прояв
LRM-E8 Колектив
ний агент
Колектив
ний агент
Колектив
ний агент
Колектив
ний агент є наступником
для
є попередником
для
є частиною розповсюджени
й
є попередником
для
є наступником
для
має частину LRM-E8 LRM-E8 є
представником/
учасником
є частиною LRM-E6 LRM-
R31
LRM-
R15
LRM-
R13i
LRM-
R16i
LRM-
R17i
LRM-
R16
LRM-
R17
LRM-
R14i
LRM-
R34i
LRM-
R34
LRM-
R33i
LRM-
R36i
LRM-
R36
LRM-
R35i має
представника/
учасника
має частину Колективн
ий агент
Колективн
ий агент
Колективн
ий агент
Агент
є еквівалентом
для
має
найменування
має частину LRM-E9 Колективн
ий агент
Номен
LRM-E1 Res
LRM-E9 Номен
LRM-E8
LRM-E8
LRM-E8
LRM-E8
LRM-E8
LRM-E9 Колектив
ний агент
Номен
LRM-E8
LRM-E9 Номен LRM-E9 Номен є еквівалентом
для
є найменуванням
для
є частиною LRM-E9 Номен має похідний походить від LRM-E9 LRM-E9 Номен має частину є частиною LRM-E9 LRM-E9 Номен походить від має похідний LRM-E9 Номен
Номен
LRM-E9 Номен присвоєний присвоїв LRM-E6 Агент
LRM-E10 Місце є частиною має частину LRM-E10 Місце
LRM-E10 Місце має частину є частиною LRM-E10 LRM-E10 Місце пов'язаний з пов’язується з LRM-E1 LRM-E11 Часовий
діапазон
Часовий
діапазон
Часовий
діапазон є частиною має частину LRM-E11 має частину є частиною LRM-E11 пов'язаний з пов’язується з LRM-E1
Номен
LRM-E11
LRM-E11
Місце
Res
Часовий
діапазон
Часовий
діапазон
Res
=<span id="5"></span>Глава 5. Огляд моделі =