Відкрити головне меню

unimarc.org.ua β

Зміни

нема опису редагування
==Визначення поля==
Це поле містить найменування колективу з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір (колективний автор) у формі точки доступу, за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.
==Наявність==
Це поле містить найменування колективу з первинною інтелектуальною відповідальностю за твір (колективний автор) у формі точки доступу, за умови, що запис створюється відповідно до правил каталогізації, які дотримуються концепції основного опису під заголовком.
ФАКУЛЬТАТИВНЕ за необхідності створення заголовку колективного автора.
 В одному запису не можуть бути одночасно наявними поля [[700|700 ІМ’Я ОСОБИ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ]], [[710 НАЙМЕНУ-ВАННЯ |710 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ - ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬ-НІСТЬВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ]], [[720|720 РОДОВЕ ІМЯ - ІМ’Я — ПЕРВИННА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ]]. Запис може мати тільки одну точку доступу з первинною інтелектуальною відповідальністю. Якщо в деяких правилах каталогізації принцип основного опису під заголовком не застосовується або у вихідному форматі воно відсутнє, поле 710 не використовується, а для всіх заголовків колективного автора заповнюється поле [[711 ]] (дивіться Пов’язані поля).
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
ІНДИКАТОРИ== Індикатори==
Індикатор 1: постійного/тимчасового колективу
:Перший індикатор визначає чи є колективний автор тимчасовим. Колективний автор включає конфереції, симпозіуми, семінари тощо. Якщо найменування тимчасового колективу є частиною постійного колективу, то воно розглядається як найменування постійного колективу (наприклад, Київський національний ун-т ім. Тараса Шевченка. Конференція професорсько-викладацького складу (17; 1975; Київ)
:'''0''' Постійний колектив (організація)
:'''1''' Тимчасовий колектив (захід)
:Якщо неможливо визначити тимчасовим чи постійним є колектив, то позиція індикатора має містити символ-заповнення.
Перший Індикатор 2: індикатор визначає чи є колективний автор тимчасовим. Колективний автор включає конфереціїформи найменування колективу:'''0''' Найменування в інверсованій формі:Інверсована форма використовується, якщо найменування колективів починається з ініціалів або власного імені щодо імені особи, симпозіумиабо числівника, семінари тощо. Якщо якщо найменування тимчасового колективу є частиною постійного колективуколективів мають індивідуальну назву, то воно розглядається як що міститься у лапках.:'''1''' Інверсоване найменування постійного колективу (наприклад, Київський національний унзанесене під адміністративно-т ім. Тараса Шевченка. Конференція професорсько-викладацького складу територіальною одиницею:Використовується для найменувань організацій, що належать до органів державної влади, а також усіх колективів, які заносяться під назвою місцезнаходження (EX 3, 5, 6, 7, 15, 17; 1975; Київ).:'''2''' Найменування заноситься у прямому порядку:Використовується для всіх інших видів найменувань колективів.
0 Постійний колектив (організація)1 Тимчасовий колектив (захід)Якщо неможливо визначити тимчасовим чи постійним є колектив, то позиція індикатора має містити символ-заповнення.== Підполя==
Індикатор 2: індикатор форми найменування колективу===$a Початковий елемент заголовку===
0 Найменування в інверсованій форміІнверсована форма використовується, якщо Частина найменування колективів починається з ініціалів або власного імені щодо імені особиколективу, або числівникаяка використовується, якщо як початковий пошуковий елемент в заголовку (частина найменування колективів мають індивідуальну назву, що міститься у лапках.1 Інверсоване найменування, занесене під адміністративно-територіальною одиницеюВикористовується для найменувань організацій, що належать якою воно вноситься до органів державної влади, а також усіх колективів, які заносяться під назвою місцезнаходження (EX 3, 5, 6, 7, 15, 17упорядкованих списків).2 Найменування заноситься у прямому порядкуВикористовується для всіх інших видів найменувань колективів.
ПІДПОЛЯОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 710 наявне в записі.
$a Початковий елемент заголовку. Частина найменування колективу, яка використовується, як початковий пошуковий елемент в заголовку (частина найменування, під якою воно вноситься до упорядкованих списків).
ОБОВ’ЯЗКОВЕ, якщо поле 710 наявне в запису.
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$b Структурний підрозділ. === Найменування нижчого рівня, якщо заголовок має ієрархічну структуру або частина найменування колективу, якщо воно заноситься під назвою місцезнаходження (EX 2-6, 13, 15). 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
 
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожного найменування нижчого рівня в ієрархії (EX 3, 4, 5).
===$c Ідентифікаційні ознаки. === Доповнення до найменування колективу (географічні назви, дати, номери) за винятком порядкового номера, дати та місця проведення тимчасового заходу. 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
 
ПОВТОРЮЄТЬСЯ для кожної з ідентифікуючих ознак.
===$d Порядковий номер заходу або його частини. === Заноситься арабськими цифрами без нарощування закінчення (EX 12-14). 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
 
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$e Місце проведення заходу. === (EX 11-14). 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
 
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$f Дата проведення заходу. === (EX 11-14). 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
 
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$g Інверсований елемент. === Будь-яка частина найменування колективного автора перенесена з початку найменування (ініціали, ім’я та по батькові, записані після прізвища (EX 9, 10, 14) 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
 
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$h Частина найменування відмінна від початкового елементу заголовка та інверсованої частини. === У заголовку з інверсованим елементом частина найменування наступна за інверсією (EX 9, 10, 14). 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності даних.
 
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$p Адреса. === (EX 17). 
ФАКУЛЬТАТИВНЕ.
 
НЕПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$3 Номер авторитетного запису. === Контрольний номер авторитетного запису для заголовка (EX 12). 
ОБОВ’ЯЗКОВЕ за наявності відповідного авторитетного запису.
 
НЕ ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
===$4 Код відношення. === Код використовується для визначення виду інтелектуальної відповідальності за документ. Список кодів міститься в Додатку C.  
ОБОВ’ЯЗКОВЕ.
 
ПОВТОРЮЄТЬСЯ.
ПРИМІТКИ== Примітки==
Форма найменування в полі визначається правилами каталогізації та/або авторитетного контролю. Ці примітки призначені, щоб надати загальні рекомендації, але вони не є вичерпними.
'''Пунктуація''' Стандарти щодо пуктуації пунктуації у цьому полі відсутні. Однак, рекомендується зберігати пунктуацію вихідного форматаформату. У вихідному форматі, де пунктуація відсутня, але автоматично проставляється за допомогою алгоритмів, згенерованих на основі аналізу підполів, рекомендується включати до запису Укрмарк ту пунктуацію, яка призначена для виводу на дисплей. Круглі дужки заносяться на початку або наприкінці одного або групи підполів.
Оскільки не існує стандартів на пунктуацію в цьому полі, отримувач записів у форматі Укрмарк має бути ознайомленим з практикою, існуючою в агентстві, що готує запис; однак, агентства, які розповсюджують записи мають дотримуватися співставлення своїх власних записів. Подробиці мають бути включеними в документацію, яка супроводжує стрічки обміну (Дивись Додаток К).
СПІВВІДНЕСЕНІ П== Співвіднесені п/ПП:пп==
*200 $f, $g НАЗВА ТА ВІДОМОСТІ ПРО ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ. Перші Відомості про Відповідальність і Наступні Відомості про Відповідальність.:Дані в поле 200 записуються, як на документі. Найменування установи, яка наведена в $f або в деяких випадках $g і несе первинну відповідальність щодо документа буде введена у 710 у формі точки доступу.
*711 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ - АЛЬТЕРНАТИВНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.:Колектив може мати альтернативну інтелектуальну відповідальність водночас з колективом з первинною інтелектуальною відповідальністю, зафіксованою у полі 710. У цьому випадку викорстовується використовується поле 711, оскільки поле 710 не повторюється.
*712 НАЙМЕНУВАННЯ КОЛЕКТИВУ - ВТОРИННА ІНТЕЛЕК-ТУАЛЬНА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ.:Колектив може мати вторинну інтелектуальну відповідальність, якщо бібліографічний запис складено під назвою або заголовком індивідуального автора.
ПРИКЛАДИ== Приклади==
EX 1
:710 02$aLight Railway Transport League:Unnamed members of an organisation called The Light Railway Transport League wrote a book entitled Johannesburg tramways, and, according to the cataloguing rules, the organisation has primary intellectual responsibility for the work. The cataloguing code used generally stipulates the removal of initial articles from all corporate body headings.
EX 2
:710 02$aBell and Howell.$bMicro Photo Division:A division within the organisation Bell and Howell is entitled Micro Photo Division.
EX 3
:710 02$aUnited States.$bFarm Credit Administration.$bPublic Affairs Division.:The division responsible for the document is a subordinate body of a subordinate body.
EX 4
:710 02$aAslib.$bComputer Applications Group.$bAcquisition, Cataloguing and Circulation Working Party:A working party of a group which is responsible to an organisation requires three levels.
EX 5
:710 01$aNew South Wales.$bDepartment of Education.$bDivision of Research and Planning:A government body preceded by the name of the state (province) in the form specified in the cataloguing code.
EX 6
:710 01$aEssex$c(County).$bAdvisory Unit for Computer Education:A local government body has a qualification indicating the level of government of the body.
EX 7
:710 01$aGermany.$c(Democratic Republic):Certain cataloguing codes prescribe qualifiers for names of countries where ambiguity might arise.
EX 8
:710 02$aNational Conference of Catholic Bishops$c(United States):A qualifier consisting of place name may be entered in order to distinguish between organisations of the same name in different countries.
EX 9
:710 02$aHugh Wilson and Lewis Womersley$c(Firm):710 00$aWilson$g(Hugh)$hand Lewis Womersley$c(Firm):The above give examples of both direct order and indirect order for corporate names. Certain cataloguing codes invert the names of corporate bodies which begin with the name of a person. The part of the name which is placed after the 'surname' element is entered in $g and the rest of the name of the body which followed the 'surname' in direct order is entered in $h.
EX 10
:710 02$aE.A. Gibson Shipbrokers:710 00$aGibson$g(E.A.)$hShipbrokers:Another example of both direct and indirect order.
EX 11
:710 12$aNASECODE II$c(Conference)$f(1981 :$eTrinity College, Dublin):Names of conferences are entered as headings in a formalised form. On the title page: 'proceedings of the NASECODE II conference held at Trinity College Dublin from 17th to 19th June 1981'. Conference is added as a qualifier to explain the term NASECODE II. The subfields are entered in the order required by the cataloguing rules. First indicator is set to 1.
EX 12
:710 12$aWorld Airports Conference,$d5th,$eLondon,$f1976$3CRNO4586
When the conference has a number which is not part of the name (compare EX 11 above), it may be included as part of the formalised heading. An authority record number is present.
EX 13
:710 02$aReading University Agricultural Club$bAnnual Conference$d(11th :$f1977 :$eUniversity of Reading):If a conference is closely associated with a corporate body, many cataloguing codes stipulate that it be entered as a subordinate body to that corporate body, and therefore indicator position 1 is 0.
EX 14
:710 10$aRichards$g(A.N.)$hSymposium $d(17th :$f1975 : $eKing of Prussia, Pa.):710 12$aA.N. Richards Symposium$d(17th :$f1975 :$eKing of Prussia, Pa.):Where the name of a conference begins with a personal name it may be formulated in the same way as in EX 9 and 10. The above shows two ways of entering a conference that begins with a personal name. The name may be inverted or not, according to the cataloguing rules followed.
EX 15
:710 01$aCalifornia.$bUniversity:A university entered under its place.
EX 16
:710 02$aMaria Teresa$c(Ship):The name of a ship with a qualification in order to convey that it is a corporate body.
EX 17
:710 01$aUnited States.$bNational Technical Information Service.$p5202 Port Royal Road,
Springfield, VA 22161